Taryba

Tarybos narių nusišalinimas

INFORMACIJA APIE KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ 2019 METAIS PAREIKŠTUS NUSIŠALINIMUS NUO DALYVAVIMO RENGIANT, SVARSTANT IR PRIIMANT SPRENDIMUS, SIEKIANT IŠVENGTI VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ KONFLIKTO

 

Eil.

Nr.

Nusišalinimo (nušalinimo) data

Tarybos nario valdas, pavardė

Svarstomas sprendimo projektas

Nusišalinimas priimtas/ nepriimtas.

Nepriėmimo priežastys

Tarybos (komiteto) posėdžio data

1.    

2019-01-28

Eimantas Vanagas

Atsižvelgdamas į tai, kad mano žmona dirba Kauno rajono savivaldybės administracijos Tarpžinybiniame archyve, vengdamas interesų konflikto nusišalinu nuo Savivaldybės tarybai teikiamų sprendimo projektų „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“, „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“, „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo“ svarstymo, sprendimų priėmimo ir kitų procedūrų komitetuose ir Savivaldybės tarybos posėdyje.

Taryboje  nusišalinimas nepriimtas, nes Tarybos nario nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti.

Tarybos posėdis
2019-01-31

 

2.    

2019-01-28

Dalytė Rudzevičienė

Atsižvelgdama į tai, kad mano sutuoktinis dirba UAB „Giraitės vandenys“, vengdama galimo interesų konflikto, nusišalinu nuo 2019 m. sausio 31 d. Savivaldybės taryboje posėdyje ir Biudžeto ir finansų komitete svarstomo 7 klausimo „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio” ir 8 klausimo „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio“ svarstymo ir sprendimų priėmimo procedūrų.

Taryboje nusišalinimas priimtas.

 

Tarybos posėdis
2019-01-31

 

3.    

2019-01-28

Vytenis Vitkauskas

Atsižvelgdamas į tai, kad dirbu UAB Komunalinių paslaugų centre teisininku, o mano tėvas yra Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktorius vengdamas interesų konflikto, nusišalinu nuo Savivaldybės tarybai teikiamų klausimų ,, Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“, „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ bei „Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio“, taip pat, kadangi mano žmona dirba Savivaldybėje nusišalinu ir nuo klausimo „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo“ svarstymo ir sprendimų priėmimo jungtiniame Socialinių reikalų ir sveikatos, Kultūros, švietimo ir sporto komiteto bei Savivaldybės tarybos posėdyje procedūrų.

Taryboje nusišalinimas nepriimtas, nes  Tarybos nario nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti.

Tarybos posėdis
2019-01-31

 

 

4.    

2019-01-28

Asta Ulinskaitė

Vengdama interesų konflikto, nusišalinu nuo Savivaldybės tarybai teikiamų 1 klausimo ,,Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo svarstymo ir sprendimų priėmimo procedūrų” ir 2 klausimo ,,Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo” , nes dirbu Kauno r. Kačerginės pradinėje mokykloje.

Taryboje nusišalinimas nepriimtas. nes  Tarybos nario nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti..

Tarybos posėdis
2019-01-31

 

5.    

2019-01-28

Evelina Valskytė

Atsižvelgdama į tai, kad dirbu Noreikiškių lopšelyje-darželyje ,,Ąžuolėlis“, vengdama interesų konflikto, nusišalinu nuo Savivaldybės tarybai teikiamo klausimo ,,Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ ir ,,Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019-2021 strateginio veiklos plano patvirtinimo“ svarstymo ir sprendimų priėmimo procedūrų.

 

Taryboje nusišalinimas nepriimtas, nes  Tarybos nario nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti.

Tarybos posėdis
2019-01-31

 

6.    

2019-01-28

Laimutė Rutkauskienė

Atsižvelgdamas į tai, kad dirbu Čekiškės gimnazijoje direktoriaus pavaduotoja ugdymui vengdama interesų konflikto, nusišalinu nuo Savivaldybės tarybai teikiamų klausimų „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ ir ,,Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019-2021 m.  strateginio veiklos plano patvirtinimo“ svarstymo ir sprendimų priėmimo procedūrų.

Taryboje nusišalinimas nepriimtas. nes  Tarybos nario nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti.

Tarybos posėdis
2019-01-31

 

7.    

2019-01-28

Alfonsas Norkus

UAB „Giraitės vandenys“ ir mane sieja darbiniai santykiai, todėl, vengdamas viešųjų ir privačių interesų konflikto, nusišalinu nuo Savivaldybės tarybai ir komitetams pateiktų svarstyti:
7  darbotvarkės klausimo „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio“.
8  darbotvarkės klausimo  „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio“

Taryboje nusišalinimas priimtas

Tarybos posėdis
2019-01-31

 

8.

2019-01-28

Eglė Rutkauskienė

Atsižvelgdama į tai, kad dirbu Kauno rajono sporto mokykloje, vengdama interesų konflikto nusišalinu nuo Savivaldybės tarybai teikiamų sprendimo projektų „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ svarstymo, sprendimų priėmimo ir kitų procedūrų komitetuose ir Savivaldybės tarybos posėdyje.

Taryboje nusišalinimas nepriimtas, nes  Tarybos nario nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui

Tarybos posėdis
2019-01-31

 

 

9

2019-01-28

Kęstutis Povilaitis

Atsižvelgdamas į tai, kad įmonė, kurioje dirbu, buvo pateikusi prašymą Kauno rajono savivaldybės SVVSF dėl paramos skyrimo, vengdamas interesų konflikto, nusišalinu nuo Savivaldybės tarybai teikiamo klausimo ,,Dėl  Kauno rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo fondo 2018 m. lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo“ svarstymo ir sprendimų priėmimo procedūrų.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas.

Tarybos posėdis
2019-01-31

10

2019-01-28

Kęstutis Povilaitis

Atsižvelgdamas į tai, kad įmonė, kurioje dirbu, yra sudariusi sutartį su Savivaldybe dėl keleivių pervežimo, nusišalinu nuo Savivaldybės tarybai teikiamo klausimo ,,Dėl  Kauno rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ svarstymo ir sprendimų priėmimo procedūrų.

Taryboje nusišalinimas nepriimtas, nes  Tarybos nario nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui

Tarybos posėdis
2019-01-31

 

 

11.

2019-01-28

Jonas Mykolaitis

Atsižvelgdamas į tai, kad dirbu Kauno rajono sporto mokykloje mokytoju, vengdamas interesų konflikto, nusišalinu nuo Savivaldybės tarybai teikiamo klausimo „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“, „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“, „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo“ svarstymo ir sprendimų priėmimo Kultūros, švietimo ir sporto komitete, taip pat Savivaldybės tarybos posėdyje procedūrų

Taryboje nusišalinimas nepriimtas. nes  Tarybos nario nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui.

Tarybos posėdis
2019-01-31

 

12.

2019-01-28

Lionė Pikelienė

Atsižvelgdama į tai, kad dirbu Batniavos mokykloje-daugiafunkciniame centre, o mano sūnus yra Batniavos seniūnas, vengdama interesų konflikto, nusišalinu nuo Savivaldybės tarybai teikiamo klausimo „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“, „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ svarstymo ir sprendimų priėmimo, Biudžeto ir finansų, Darnios plėtros ir kaimo reikalų taip pat Savivaldybės tarybos posėdyje procedūrų


Taryboje nusišalinimas nepriimtas. nes  Tarybos nario nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui.

Tarybos posėdis
2019-01-31

 

13.

2019-01-28

Česlovas Paulauskas

Atsižvelgdamas į tai, kad žmona dirba  Babtų darželyje, vengdamas interesų konflikto, nusišalinu nuo Savivaldybės tarybai teikiamo klausimo „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“, „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“, svarstymo ir sprendimų priėmimo Savivaldybės tarybos posėdyje procedūrų.

Taryboje nusišalinimas nepriimtas. nes  Tarybos nario nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui.

Tarybos posėdis
2019-01-31

 

14.

2019-02-18

Laimutė Rutkauskienė

Atsižvelgdama į tai, kad dirbu Čekiškės gimnazijoje, vengdama interesų konflikto, nusišalinu nuo Savivaldybės tarybai teikiamo klausimo „Dėl pritarimo gimnazijų, Garliavos Jonučių progimnazijos, Kauno rajono sporto ir Garliavos meno mokyklų vadovų 2018 m. veiklos ataskaitoms“ svarstymo ir sprendimų priėmimo Savivaldybės tarybos posėdyje procedūrų.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas

Tarybos posėdis
2019-02-28

15. 2019-02-21 Vytenis Vitkauskas Atsižvelgdamas į tai, kad mano tėvas yra Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktorius, vengdamas interesų konflikto, nusišalinu nuo Savivaldybės tarybai teikiamų klausimo „Dėl pritarimo gimnazijų, Garliavos Jonučių progimnazijos, Kauno rajono sporto ir Garliavos meno mokyklų vadovų 2018 m. veiklos ataskaitoms“ svarstymo ir sprendimų priėmimo Komiteto ir Savivaldybės tarybos posėdyje procedūrų. Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-02-28
16. 2019-02-18 Asta Ulinskaitė Vengdama interesų konflikto, nusišalinu nuo Kultūros, švietimo ir jaunimo reikalų komitete svarstomų Kačerginės pradinės mokyklos ir Kačerginės daugiafunkcio centro direktorės ataskaitų, nes dirbu Kauno r. Kačerginės pradinėje mokykloje. Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-02-28
17. 2019-02-27 Evelina Valskytė Atsižvelgdama į tai, kad dirbu vaikų darželyje ,,Ąžuolėlis“, vengdama interesų konflikto, nusišalinu nuo Savivaldybės tarybai teikiamų klausimų ,,Dėl pritarimo ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų 2018 m. veiklos ataskaitoms“, „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-261 „Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinės mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“ svarstymo ir sprendimų priėmimo procedūrų. Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-02-28
18. 2019-02-27 Jonas Mykolaitis Atsižvelgdamas į tai, kad dirbu Kauno rajono sporto mokykloje mokytoju, vengdamas interesų konflikto, nusišalinu nuo Savivaldybės tarybai teikiamo klausimų  „Dėl pritarimo gimnazijų, Garliavos Jonučių progimnazijos, Kauno rajono sporto ir Garliavos meno mokyklų vadovų 2018 m. veiklos ataskaitoms“, „Dėl pritarimo mokyklų-darželių, Kačerginės vaikų sanatorijos „Žibutė“, pagrindinių ir pradinių mokyklų, Kačerginės daugiafunkcio ir mokyklų-daugiafunkcių centrų vadovų 2018 m. veiklos ataskaitoms“ svarstymo ir sprendimų priėmimo Kultūros , švietimo ir sporto komitete, taip pat Savivaldybės tarybos posėdyje procedūrų. Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-02-28
19. 2019-02-27 Eglė Rutkauskienė Atsižvelgdama į tai, kad dirbu Kauno rajono sporto mokykloje, vengdama interesų konflikto nusišalinu nuo Savivaldybės tarybai teikiamų sprendimo projekto „Dėl pritarimo gimnazijų, Garliavos Jonučių progimnazijos, Kauno rajono sporto ir Garliavos meno mokyklų vadovų 2018 m. veiklos ataskaitoms“ svarstymo, sprendimų priėmimo ir kitų procedūrų komitetuose ir Savivaldybės tarybos posėdyje. Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-02-28
20. 2019-02-28 Kęstutis Povilaitis Atsižvelgdamas į tai, kad dirbu UAB „Merula“ vengdama interesų konflikto, nusišalinu nuo Savivaldybės tarybai teikiamų klausimo „Dėl vietinių (priemiestinių) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pripažinimo visuomenei būtinais“ svarstymo ir sprendimų priėmimo procedūrų. Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-02-28
21. 2019-02-28 Lionė Pikelienė Atsižvelgdama į tai, kad dirbu Batniavos mokykloje-daugiafunkciniame centre, vengdamas interesų konflikto, nusišalinu nuo Savivaldybės tarybai teikiamo klausimo „Dėl pritarimo mokyklų-darželių, Kačerginės vaikų sanatorijos „Žibutė“, pagrindinių ir pradinių mokyklų, Kačerginės daugiafunkcio ir mokyklų-daugiafunkcių centrų vadovų 2018 m. veiklos ataskaitoms“ svarstymo ir sprendimų priėmimo procedūrų. Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-02-28
22. 2019-03-25 Asta Ulinskaitė Vengdama interesų konflikto, nusišalinu nuo Kultūros, švietimo ir jaunimo reikalų komitete svarstomo 2 klausimo „Dėl Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių, grupių skaičiaus sraute ir mokinių skaičiaus sraute pagal vykdomas bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas 2019–2020 m. m. nustatymo“, nes dirbu Kauno r. Kačerginės pradinėje mokykloje. Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-03-28
23. 2019-03-25 Vytenis Vitkauskas Atsižvelgdamas į tai, kad mano tėvas yra Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktorius, vengdamas interesų konflikto, nusišalinu nuo Savivaldybės tarybai teikiamo klausimo „Dėl Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių, grupių skaičiaus sraute ir mokinių skaičiaus sraute pagal vykdomas bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas 2019–2020 m. m. nustatymo“ taip pat, kadangi dirbu teisininku UAB komunalinių paslaugų centre, nusišalinu ir nuo klausimų– „Dėl pritarimo UAB Komunalinių paslaugų centro 2018 m. veiklos ataskaitai“, „Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro 2018–2020 m. šilumos ūkio investicinio plano pakeitimų derinimo“,  svarstymo ir sprendimų priėmimo Komiteto ir Savivaldybės tarybos posėdyje procedūrų. Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-03-28
24. 2019-03-26 Alfonsas Norkus

UAB „Giraitės vandenys“ ir mane sieja darbiniai santykiai, todėl, vengdamas viešųjų ir privačių interesų konflikto, nusišalinu nuo Savivaldybės tarybai ir komitetams pateiktų svarstyti:

4 darbotvarkės klausimo „Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ 2018 m. veiklos ataskaitai“ .

38 darbotvarkės „Dėl įgaliojimų UAB „Giraitės vandenys“
Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-03-28
25. 2019-03-28 Laimutė Rutkauskienė Atsižvelgdama į tai, kad dirbu Čekiškės gimnazijoje, vengdama interesų konflikto, nusišalinu nuo Savivaldybės tarybai teikiamo klausimo „Dėl Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių, grupių skaičiaus sraute ir mokinių skaičiaus sraute pagal vykdomas bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas 2019–2020 m. m. nustatymo“  svarstymo ir sprendimų priėmimo Savivaldybės tarybos posėdyje procedūrų. Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-03-28
26.  2019-05-02  Regina Žukauskienė Atsižvelgdama į tai, kad mano vyras dirba Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje, nusišalinu nuo Savivaldybės tarybai teikiamo klausimo „Dėl Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo" svarstymo ir sprendimo priėmimo procedūros. Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-05-02
27. 2019-04-30 Jonas Mačiulis Atsižvelgdamas į tai, kad gyvenu Kaštonų g. Karmėlavoje, nusišalinu nuo Savivaldybės tarybai teikiamo klausimo „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos 2019 m. lėšų Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms projektuoti, tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eisimo sąlygoms užtikrinti paskirstymo ir Lietuvos automobilių kelių direkcijai teikiamo Kauno rajono savivaldybės 2019 m. objektų sąrašo patvirtinimo" svarstymo ir sprendimų priėmimo procedūrų. Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-05-02
28. 2019-05-27 Rasa Kazakevičienė Atsižvelgdama į tai, kad dirbu Kauno rajono Akademijos U. Karvelis gimnazijoje, nusišalinu nuo Savivaldybės tarybai teikiamo klausimo „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. TS-61 „Dėl Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ svarstymo ir sprendimų priėmimo procedūrų.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas

Svarstomas klausimas yra susijęs su  Savivaldybės teikiama viešąja paslauga.

Tarybos posėdis
2019-05-30
29. 2019-05-27 Paulius Visockas Atsižvelgdamas į tai, kad mano žmona Eglė Visockienė dirba Kauno rajono Zapyškio pagrindinėje mokykloje, nusišalinu nuo Savivaldybės tarybai teikiamo klausimo „Dėl pritarimo Kauno r. Zapyškio pagrindinės mokyklos pastato, esančio Šviesos g. 16, Kluoniškių k., infrastruktūros modernizavimo projektui ir bendro jo finansavimo“ svarstymo ir  sprendimų priėmimo procedūrų.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas

Svarstomas klausimas yra susijęs su  Savivaldybės teikiama viešąja paslauga.

Tarybos posėdis
2019-05-30
30. 2019-05-27 Algirdas Navickas Atsižvelgdamas į tai, kad dirbu Kauno rajono Raudondvario gimnazijoje direktorės pavaduotoju ugdymui ir mokytoju, nusišalinu nuo Savivaldybės tarybai teikiamo klausimo „Dėl pritarimo Kauno r. Raudondvario gimnazijos sporto infrastruktūros atnaujinimo projektui ir šio projekto bendro finansavimo užtikrinimo“ svarstymo ir sprendimų priėmimo procedūrų

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas

Svarstomas klausimas yra susijęs su  Savivaldybės teikiama viešąja paslauga.

Tarybos posėdis
2019-05-30
31. 2019-05-28 Irena Marcinkevičienė Atsižvelgdama į tai, kad žentas dirba Kauno rajono Zapyškio pagrindinėje mokykloje, nusišalinu nuo Savivaldybės tarybai teikiamo klausimo "Dėl pritarimo Kauno r. Zapyškio pagrindinės mokyklos pastato, esančio Šviesos g. 16, Kluoniškių k., infrastruktūros modernizavimo projektui ir bendro jo finansavimo".

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas

Svarstomas klausimas yra susijęs su  Savivaldybės teikiama viešąja paslauga.

Tarybos posėdis
2019-05-30
32. 2019-05-27 Laimutė Rutkauskienė Atsižvelgdama į tai, kad dirbu  Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijoje direktoriaus pavaduotoja ugdymui vengdama interesų konflikto, nusišalinu nuo Savivaldybės tarybai teikiamo klausimo ,,Dėl Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos sporto infrastruktūros atnaujinimo projektui ir šio projekto bendro finansavimo užtikrinimo“ svarstymo ir sprendimų priėmimo procedūrų.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas

Svarstomas klausimas yra susijęs su  Savivaldybės teikiama viešąja paslauga.

Tarybos posėdis
2019-05-30
33. 2019-05-29 Jonas Mykolaitis

Atsižvelgdamas į tai, kad dirbu Kauno rajono A. Mitkaus pagrindinės mokyklos mokytoju, vengdamas interesų konflikto, nusišalinu nuo Savivaldybės tarybai teikiamo klausimo  „Dėl pritarimo Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos futbolo stadiono modernizavimo projektui, bendram jo finansavimui ir investicijų užtikrinimui“ svarstymo ir sprendimų priėmimo Kultūros , švietimo ir sporto komitete, taip pat Savivaldybės tarybos posėdyje procedūrų.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas

Svarstomas klausimas yra susijęs su  Savivaldybės teikiama viešąja paslauga.

Tarybos posėdis
2019-05-30
34. 2019-06-14 Rasa Kazakevičienė  Atsižvelgdama į tai, kad dirbu Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijoje, nusišalinu nuo Savivaldybės tarybai teikiamų klausimų, „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. TS-224 „Dėl Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos Ežerėlio vidurinio ugdymo skyriaus steigimo ir Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-261 „Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinės mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“ svarstymo ir sprendimų priėmimo procedūrų. Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-06-27
35. 2019-06-25 Evelina Valskytė Atsižvelgdama į tai, kad dirbu Kauno r. Noreikiškių lopšelyje-darželyje „Ąžuolėlis“, nusišalinu nuo Savivaldybės tarybai teikiamo klausimo ,,Dėl Kauno r. Noreikiškių lopšelio-darželio „Ąžuolėlis“ nuostatų patvirtinimo“, „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo
Nr. TS-261 „Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinės mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“ svarstymo ir sprendimų priėmimo procedūrų.
Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-06-27

 

INFORMACIJA APIE KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ 2018 METAIS PAREIKŠTUS NUSIŠALINIMUS NUO DALYVAVIMO RENGIANT, SVARSTANT IR PRIIMANT SPRENDIMUS, SIEKIANT IŠVENGTI VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ KONFLIKTO

 

Eil. Nr.

Nusišalinimo (nušalinimo) data

Tarybos nario vardas, pavardė

Svarstomas sprendimo projektas

Nusišalinimas priimtas/ nepriimtas.
Nepriėmimo priežastys

Tarybos (komiteto) posėdžio data

1.                                     

2018-01-29

Arūnas Karlonas

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo.

Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Kauno rajono švietimo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario
23 d. sprendimo Nr. TS-61 „Dėl mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigoms ir kitiems švietimo teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Nusišalinimas nepriimtas. Priėmus nusišalinimą, neliktų galimybės priimti sprendimą.

Tarybos posėdis 2018-01-31

 

2.                                     

2018-01-29

Jonas Mykolaitis

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo.

Nusišalinimas nepriimtas. Priėmus nusišalinimą, neliktų galimybės priimti sprendimą.

Tarybos posėdis 2018-01-31

 

3.                                     

2018-01-29

Kazimieras Nausėda

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo.

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-463 „Dėl Savivaldybės turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Giraitės vandenys“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo.

Taryboje nusišalinimas nepriimtas. Priėmus nusišalinimą, neliktų galimybės priimti sprendimą.

Tarybos posėdis 2018-01-31

4.                                     

2018-01-25

Alfonsas Norkus

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo.

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-463 „Dėl Savivaldybės turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Giraitės vandenys“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo

Taryboje nusišalinimas nepriimtas. Priėmus nusišalinimą, neliktų galimybės priimti sprendimą.

Tarybos posėdis 2018-01-31

5.                                     

2018-01-29

Česlovas Paulauskas

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo.

Taryboje nusišalinimas nepriimtas. Priėmus nusišalinimą, neliktų galimybės priimti sprendimą.

Tarybos posėdis 2018-01-31

6.                                     

2018-01-29

Lionė Pikelienė

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo.

Taryboje nusišalinimas nepriimtas. Priėmus nusišalinimą, neliktų galimybės priimti sprendimą.

Tarybos posėdis 2018-01-31

7.                                     

2018-01-29

Kęstutis Povilaitis

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo.

Taryboje nusišalinimas nepriimtas. Priėmus nusišalinimą, neliktų galimybės priimti sprendimą.

Tarybos posėdis 2018-01-31

 

8.                                     

2018-01-29

Eglė Rutkauskienė

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo.

Taryboje nusišalinimas nepriimtas. Priėmus nusišalinimą, neliktų galimybės priimti sprendimą.

Tarybos posėdis

2018-01-31

9.                                     

2018-01-29

Laimutė Rutkauskienė

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo.

Taryboje nusišalinimas nepriimtas. Priėmus nusišalinimą, neliktų galimybės priimti sprendimą.

Tarybos posėdis

2018-01-31

10.                                 

2018-01-30

Evelina Valskytė

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo.

 

Taryboje nusišalinimas nepriimtas. Priėmus nusišalinimą, neliktų galimybės priimti sprendimą.

Tarybos posėdis

2018-01-31

11.                                 

2018-01-29

Eimantas Vanagas

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo.

 

Taryboje nusišalinimas nepriimtas. Priėmus nusišalinimą, neliktų galimybės priimti sprendimą.

Tarybos posėdis
2018-01-31

12.                                 

2018-01-29

Vytenis Vitkauskas

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo.

 

Taryboje nusišalinimas nepriimtas. Priėmus nusišalinimą, neliktų galimybės priimti sprendimą.

Tarybos posėdis

2018-01-31

13.                                 

2018-01-29

Paulius Visockas

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo.

 

Taryboje nusišalinimas nepriimtas. Priėmus nusišalinimą, neliktų galimybės priimti sprendimą.

 

Tarybos posėdis 2018-01-31

14.

2018-03-06

Evelina Valskytė

Dėl ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir kitų švietimo įstaigų vadovų atsiskaitymo už 2017 metų veiklą

Nusišalinimas Priimtas

Tarybos posėdis
2018-03-29

15.

2018-03-14

Laimutė Rutkauskienė

Dėl pritarimo gimnazijų, Garliavos Jonučių progimnazijos, Kauno rajono sporto ir Garliavos meno mokyklų vadovų 2017 m. veiklos ataskaitoms

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2015–2019 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2018 m. pajamų ir išlaidų plano bei visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo aprašų patvirtinimo

Nusišalinimas Priimtas

Tarybos posėdis
2018-03-29

16.

2018-03-28

Eglė Rutkauskienė

Dėl pritarimo gimnazijų, Garliavos Jonučių progimnazijos, Kauno rajono sporto ir Garliavos meno mokyklų vadovų 2017 m. veiklos ataskaitoms

Nusišalinimas Priimtas

Tarybos posėdis
2018-03-29

17.

2018-04-20

Vytenis Vitkauskas

Dėl pritarimo UAB Komunalinių paslaugų centro 2017 m. pranešimui, finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo“

Nusišalinimas Priimtas

Tarybos posėdis
2018-04-26

18.

2018-04-23

Dalytė Rudzevičienė

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ 2017 m. pranešimui, finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo

Nusišalinimas Priimtas

Tarybos posėdis
2018-04-26

19.

2018-06-22

 

2018-06-26

 

 

2018-06-28

Vytenis Vitkauskas

Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro įstatinio kapitalo didinimo

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. TS-416 „Dėl Kauno rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Kauno rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl konkursų Kauno rajono savivaldybės uždarųjų akcinių bendrovių, kurių savininkė yra Savivaldybė, vadovų pareigoms užimti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nusišalinimas Priimtas

 

 

 

Tarybos posėdis
2018-06-28

20.

2018-06-25

Eimantas Vanagas

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio
31 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo


Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio
31 d. sprendimo Nr. TS-3 „Dėl Kauno rajono savivaldybės   2018 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nusišalinimas Priimtas Tarybos posėdis
2018-06-28

21.

2018-06-22

Paulius Visockas

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. TS-303 „Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinių mokyklų didžiausio leistino pareigybių (išskyrus mokytojus) skaičiaus nustatymo


Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kauno rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Nusišalinimas Priimtas

Tarybos posėdis
2018-06-28

22.

2018-06-22

 

Laimutė Rutkauskienė

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. TS-303 „Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinių mokyklų didžiausio leistino pareigybių (išskyrus mokytojus) skaičiaus nustatymo“ pakeitimo Nusišalinimas Priimtas Tarybos posėdis
2018-06-28

23.

2018-06-26

 Alfonsas Norkus

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. TS-416 „Dėl Kauno rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Kauno rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ įstatinio  kapitalo didinimo

Dėl konkursų Kauno rajono savivaldybės uždarųjų akcinių bendrovių, kurių savininkė yra Savivaldybė, vadovų pareigoms užimti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

 

Nusišalinimas Priimtas Tarybos posėdis
2018-06-28

24.

2018-08-27

 Alfonsas Norkus

Dėl Savivaldybės turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Giraitės vandenys“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Nusišalinimas Priimtas Tarybos posėdis
2018-08-30
25.  2018-09-24  Vytenis Vitkauskas

Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinių mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos  2017 m. birželio
29 d. sprendimo Nr. TS-253 „Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nusišalinimas Priimtas Tarybos posėdis
2018-09-27
26. 2018-09-27 Laimutė Rutkauskienė

Dėl mokymo lėšų dalies, tenkančios Savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nusišalinimas Priimtas Tarybos posėdis
2018-09-27
27. 2018-09-27 Evelina Valskyte Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinių mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Nusišalinimas Priimtas Tarybos posėdis
2018-09-27
28. 2018-09-27 Jonas Mykolaitis Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinių mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Nusišalinimas Priimtas Tarybos posėdis
2018-09-27
29. 2018-09-26 Asta Ulinskaitė Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinių mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Nusišalinimas Priimtas Tarybos posėdis
2018-09-27
30. 2018-09-27 Eglė Rutkauskienė Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinių mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Nusišalinimas Priimtas Tarybos posėdis
2018-09-27
31. 2018-09-27 Česlovas Paulauskas Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinių mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Nusišalinimas Priimtas Tarybos posėdis
2018-09-27
32. 2018-09-27 Lionė Pikelienė Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinių mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Nusišalinimas Priimtas Tarybos posėdis
2018-09-27
33. 2018-09-26 Arūnas Karlonas Dėl Savivaldybės turto panaudos sutarties sudarymo su Domeikavos vaikų ir jaunimo centru „NERIS“ Nusišalinimas Priimtas Tarybos posėdis
2018-09-27
34. 2018-10-24 Asta Ulinkskaitė

Dėl įgaliojimo organizuoti Kauno r. Kačerginės pradinės mokyklos direktoriaus konkursą.

Nusišalinimas Priimtas Tarybos posėdis
2018-10-25
35. 2018-10-23 Alfonsas Norkus

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ 2019–2021 m. veiklos plano patvirtinimo.

Nusišalinimas Priimtas Tarybos posėdis
2018-10-25
36. 2018-11-20 Kęstutis Povilaitis

Dėl  Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-74 „Dėl Kauno rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo fondo 2018 m. lėšų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl pritarimo projektams, įgyvendinamiems pagal Garliavos miesto vietos plėtros strategiją ir jų bendro finansavimo

Nusišalinimas Priimtas

Tarybos posėdis
2018-11-22
37. 2018-12-17 Alfonsas Norkus

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo
24 d. sprendimo Nr. TS-296 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ 2016–2018 m. veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Nusišalinimas Priimtas

Tarybos posėdis
2018-12-20
38. 2018-12-18  Vytenis Vitkauskas

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio
27 d. sprendimo Nr. TS-283 „Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro 2014–2016 m. šilumos ūkio investicinio plano suderinimo“ pakeitimo

Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo antriems šilumos bazinės kainos galiojimo metams

Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo

Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio

Nusišalinimas Priimtas Tarybos posėdis
2018-12-20
39. 2018-12-20 Laima Stankevičienė

Dėl Kauno rajono savivaldybes administracijos direktoriaus pareigybes aprašymo patvirtinimo

Dėl Kauno rajono savivaldybes administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigybių aprašymo patvirtinimo

Dėl Kauno rajono savivaldybes tarybos 2017 m. sausio l6 d. sprendimo Nr. TS-1 ,,Dėl Kauno rajono savivaldybes administracijos direktoriaus skyrimo, pakeitimo

Dėl Kauno rajono savivaldybes tarybos 2015 m. balandžio 23 d, sprendimo Nr. TS-113 ,,Dė1 Kauno rajono savivaldybes administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo,“ pakeitimo

Dėl Kauno rajono savivaldybes tarybos 2015 m. balandžio 23 d, sprendimo Nr. TS-114 ,,Dėl Kauno rajono savivaldybes administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo,“ pakeitimo
Nusišalinimas Priimtas Tarybos posėdis
2018-12-20