Taryba

Tarybos nariai

Valerijus Makūnas

Meras

 

Partiškumas

Lietuvos socialdemokratų partija

Pozicijos

Savivaldybės meras
Tarybos kolegijos pirmininkas
VšĮ Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stoties stebėtojų tarybos pirmininkas
Kauno rajono trišalės tarybos narys
Kauno regiono plėtros tarybos narys
Delegatas į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimą

Tel. (8 686) 04 300; (8 686) 87 730

El. paštas  meras@krs.lt,  v.makunas@krs.lt

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

Savivaldybės mero ir Tarybos 2015 m. veiklos ataskaita

Savivaldybės mero 2016 m. veiklos ataskaita

Savivaldybės mero 2017 m. veiklos ataskaita

Savivaldybės mero 2018 m. veiklos ataskaita

 
Jonas Gurskas

Mero pavaduotojas

 
Partiškumas

Lietuvos socialdemokratų partija

Pozicijos

Savivaldybės mero pavaduotojas
Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos seniūnas
Tarybos kolegijos narys
Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas
Darnios plėtros ir kaimo reikalų komiteto narys
Gyvenamųjų patalpų remonto fondo tarybos pirmininkas
Daugiabučių namų ir jų aplinkos atnaujinimo, plėtros ir administravimo rėmimo fondo pirmininkas
Bendruomenės sveikatos tarybos narys
Narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimo kontrolės komisijos pirmininkas
Apdovanojimo Kauno rajono savivaldybės garbės ženklu komisijos pirmininkas
Kauno regiono plėtros tarybos narys
Delegatas į Kauno regiono teritorijų vystymo integruotos programos valdymo grupę
Kauno teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybos narys
Savivaldybės atstovas Kauno rajono vietos veiklos grupės asociacijoje
Savivaldybės atstovas Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB valdyboje
Atstovas Kauno marių regioninio parko jungtinėje taryboje
Atstovas Panemunių regioninio parko jungtinėje taryboje
Delegatas į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimą

Tel.
(8 698) 07 626

El. paštas j.gurskas@krs.lt , j.gurskas@kun.lt

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

  
Paulius Visockas

Mero pavaduotojas

Partiškumas

Lietuvos socialdemokratų partija

Pozicijos

Savivaldybės mero pavaduotojas
Tarybos kolegijos narys
Kauno rajono trišalės tarybos narys (pakaitinis)
Biudžeto ir finansų komiteto narys
Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narys
Peticijų komisijos pirmininkas
Kultūros centrų, kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos narys
Materialiojo turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos pirmininkas
Keleivinio kelių transporto organizavimo ir kontrolės komisijos narys
Kauno regiono plėtros tarybos narys
Savivaldybės atstovas Kauno rajono vietos veiklos grupės asociacijojeTel. (8 682) 306 84

El. paštas  paulius.visockas@krs.ltp.visockas@krs.lt, visockas.paulius@gmail.com

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

2015 m. veiklos ataskaita

2016 m. veiklos ataskaita

  
Audrius Banionis

UAB „Straunas“ direktorius

Partiškumas

Lietuvos socialdemokratų partija

Pozicijos

Kauno rajono trišalės tarybos narys
Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas
Darnios plėtros ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms projektuoti, tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, paskirstymo komisijos narys

Tel. (8 698) 82 358

El. paštas  a.banionis@krs.lt, straunas@gmail.com

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija


2015 m. veiklos ataskaita

 Leonardas Deglius
Partiškumas

Lietuvos socialdemokratų partija

Pozicijos

Tarybos kolegijos narys
Ūkio ir verslo komiteto narys
Darnios plėtros ir kaimo reikalų komiteto narys
Savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo nuolatinės komisijos pirmininkas
Gyvenamųjų patalpų remonto fondo tarybos narys
VšĮ Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos pirmininkas

Tel. (8 614) 05 125

El. paštas  l.deglius@krs.lt, leonardasdeglius@gmail.com

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

2015 m. veiklos ataskaita 

2016 m. veiklos ataskaita

2017 m. veiklos ataskaita

2018 m. veiklos ataskaita

Arūnas Karlonas

Komercijos atašė Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Kinijos Liaudies Respublikoje, Korėjos Respublikai, Mongolijai ir Vietnamo Socialistinei Respublikai

Partiškumas

Darbo partija

Pozicijos

Ūkio ir verslo komiteto narys
Antikorupcijos komisijos narys
Etikos komisijos narys
Keleivinio kelių transporto organizavimo ir kontrolės komisijos narys
Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo fondo valdybos narys
Balsų skaičiavimo komisijos narys

Tel. (8 686) 53 406

El. paštas  a.karlonas@krs.lt

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

2015 m. veiklos ataskaita

2016 m. veiklos ataskaita

2017 m. veiklos ataskaita

 
Gintautas Krilavičius

MB „Guldenas“ savininkas

 

 

Partiškumas

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Pozicijos

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas
Kauno rajono trišalės tarybos narys (pakaitinis)
Ūkio ir verslo komiteto narys
Kontrolės komiteto narys
Antikorupcijos komisijos pirmininkas
Peticijų komisijos narys

Tel. (8 671) 98 960

El. paštas  g.krilavicius@krs.lt, gintautas@krilavicius.lt

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

2015 m. veiklos ataskaita

2016 m. veiklos ataskaita

2017 m. veiklos ataskaita

 Regina Lukoševičienė

Partiškumas
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

Pozicijos

Kauno rajono trišalės tarybos narė
Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininko pavaduotoja
Socialinių reikalų ir sveikatos komiteto narė
Kontrolės komiteto narė
Etikos komisijos pirmininkė
Apdovanojimo Kauno rajono savivaldybės garbės ženklu komisijos narė

Tel. (8 671) 05 284

El. paštas  r.lukoseviciene@krs.lt

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

2015 m. veiklos ataskaita

2016 m. veiklos ataskaita

2017 m. veiklos ataskaita

 
Jonas Mačiulis

VĮ Kauno miškų urėdija Karmėlavos girininkijos girininkas

Partiškumas

Lietuvos socialdemokratų partija

Pozicijos

Darnios plėtros ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas
Biudžeto ir finansų komiteto narys
Keleivinio kelių transporto organizavimo ir kontrolės komisijos pirmininkas
Daugiabučių namų ir jų aplinkos atnaujinimo, plėtros ir administravimo rėmimo fondo narys
Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas

Tel. (8 686) 136 24, (8 37) 39 93 03

El. paštas  j.maciulis@krs.lt, turzenumiskas@gmail.com

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

2015 m. veiklos ataskaita

2016 m. veiklos ataskaita

2017 m. veiklos ataskaita

Romas Majauskas

UAB „Mavira“ direktorius, ūkininkas

Partiškumas

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga


Pozicijos

Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narys
Etikos komisijos narys
Peticijų komisijos narys
Keleivinio kelių transporto organizavimo ir kontrolės komisijos narys
Narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimo kontrolės komisijos narys
Balsų skaičiavimo komisijos narys

Tel. (8 610) 63 915

El. paštas  r.majauskas@krs.lt majausko.ukis@gmail.com

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

2015 m. veiklos ataskaita

 
Antanas Makarevičius

 

Partiškumas

Darbo partija

Pozicijos

Tarybos kolegijos narys
Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narys
Gyvenamųjų patalpų remonto fondo tarybos narys
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms projektuoti, tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, paskirstymo komisijos narys
Pavadinimų sumanymo ir atminimo įamžinimo Kauno rajone komisijos narys
Procedūrų komisijos narys
Peticijų komisijos narys
Narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimo kontrolės komisijos narys
Tarybos veiklos reglamento redakcinės komisijos narys

Tel. (8 686) 04 433

El. paštasa.makarevicius@krs.lt

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

2015 m. veiklos ataskaita

2016 m. veiklos ataskaita

Jonas Mykolaitis

A. Mitkaus pagrindinės mokyklos mokytojas ir Kauno rajono sporto mokyklos treneris

Partiškumas
Lietuvos socialdemokratų partija

Pozicijos
Pavadinimų sumanymo ir atminimo įamžinimo Kauno rajone komisijos pirmininkas
Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narys

Tel. (8 682) 30 795

El. paštas  j.mykolaitis@krs.lt, mykolaitis58@gmail.com 

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

2015 m. veiklos ataskaita 

2016 m. veiklos ataskaita

2017 m. veiklos ataskaita

2018 m. veiklos ataskaita

Kazimieras Nausėda

Ūkininkas

Partiškumas

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Pozicijos
Biudžeto ir finansų komiteto narys
Darnios plėtros ir kaimo reikalų komiteto narys
Procedūrų komisijos narys
Tarybos veiklos reglamento redakcinės komisijos narys
Antikorupcijos komisijos narys

Tel. (8 673) 14 128

El. paštas  k.nauseda@krs.lt

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

Alfonsas Norkus

UAB "Giraitės vandenys" inžinierius

Partiškumas

Lietuvos socialdemokratų partija

Pozicijos
Tarybos kolegijos narys
Kauno rajono trišalės tarybos narys (pakaitinis)
Ūkio ir verslo komiteto pirmininkas
Biudžeto ir finansų komiteto narys
Procedūrų komisijos pirmininkas
Pavadinimų sumanymo ir atminimo įamžinimo Kauno rajone komisijos narys.
Daugiabučių namų ir jų aplinkos atnaujinimo, plėtros ir administravimo rėmimo fondo narys

Tel. (8 622) 32 835

El. paštas  a.norkus@krs.lt, alfa.norkus@gmail.com 

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

2015 m. veiklos ataskaita 

2016 m. veiklos ataskaita

2017 m. veiklos ataskaita

2018 m. veiklos ataskaita

Česlovas Paulauskas

Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas Medelyno vedėjas

Partiškumas

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

Pozicijos

Darnios plėtros ir kaimo reikalų komiteto narys
Antikorupcijos komisijos narys
Peticijų komisijos narys
Balsų skaičiavimo komisijos narys

Tel. (8 604) 00 404

El. paštas  c.paulauskas@krs.lt , ceslovas@mail.lt

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

2015 m. veiklos ataskaita

Lionė Pikelienė

Partiškumas

Lietuvos socialdemokratų partija

Pozicijos

Tarybos kolegijos narė
Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkė
Kontrolės komiteto narė
Daugiavaikių šeimų rėmimo fondo tarybos narė
Delegatė į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimą


Tel. (8 616) 86 384

El. paštas  l.pikeliene@krs.lt, lpikeliene@gmail.com

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

2015 m. veiklos ataskaita

2016 m. veiklos ataskaita

Kęstutis Povilaitis

 

Partiškumas

Lietuvos socialdemokratų partija

Pozicijos

Biudžeto ir finansų komiteto narys
Kauno rajono vietos veiklos grupės valdybos narys
Garliavos miesto vietos veiklos grupės valdybos narys

Tel. (8 612) 56 160

El. paštas  kestutis.povilaitis@krs.lt

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

Dalytė Rudzevičienė

Vilkijos žemės ūkio mokyklos direktorė

PartiškumasPozicijos
Biudžeto ir finansų komiteto narė
Etikos komisijos narė
Tarybos veiklos reglamento redakcinės komisijos pirmininko pavaduotoja
Balsų skaičiavimo komisijos narė

Tel.
(8 610) 64 177

El. paštas  d.rudzeviciene@krs.lt, direktore.vzum@gmail.com

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

2015 m. veiklos ataskaita

2018 m. veiklos ataskaita

Gvidas Rutkauskas

Aleksandro Stulginskio universiteto docentas

Partiškumas

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

Pozicijos

Kontrolės komiteto pirmininkas
Ūkio ir verslo komiteto narys
Procedūrų komisijos narys
Keleivinio kelių transporto organizavimo ir kontrolės komisijos narys

Tel. (8 614) 29 500

El. paštas  g.rutkauskas@krs.lt , gvidas.rutkauskas@lzuu.lt, gvidas.raudondvaris@gmail.com

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

2015 m. veiklos ataskaita

Eglė Rutkauskienė

Kauno rajono sporto mokyklos ir Garliavos Jonučiu progminazijos mokytoja

Partiškumas 
Lietuvos socialdemokratų partija


Pozicijos
Tarybos veiklos reglamento redakcinės komisijos pirmininkė
Daugiavaikių šeimų rėmimo fondo tarybos narė
Jaunimo reikalų tarybos narė
Socialinių reikalų ir sveikatos komiteto narė
VšĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos pirmininkė

Tel.
(8 616) 23 911
El. paštas 
e.rutkauskiene@krs.lt, egnamar@gmail.com

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

2015 m. veiklos ataskaita

Laimutė Rutkauskienė

Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Partiškumas

Lietuvos socialdemokratų partija

Pozicijos

Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narė
Socialinių reikalų ir sveikatos komiteto narė
Savivaldybės atstovė Kauno rajono vietos veiklos grupės asociacijoje

El. paštas  l.rutkauskiene@krs.lt

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

2017 m. veiklos ataskaita

Laima Stankevičienė

UAB „Jungtinės transporto pajėgos“ apskaitininkė

Partiškumas

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

Pozicijos

Socialinių reikalų ir sveikatos komiteto narė
Pavadinimų sumanymo ir atminimo įamžinimo Kauno rajone komisijos narė
Daugiavaikių šeimų rėmimo fondo tarybos narė
Neįgaliųjų reikalų tarybos narė

Tel. (8 687) 24 033

El. paštas  l.stankeviciene@krs.lt , laima@krs.lt

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

2015 m. veiklos ataskaita

Asta Ulinskaitė

Kauno r. Kačerginės pagrindinės mokyklos mokytoja

Partiškumas
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Pozicijos
Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narė
Kontrolės komiteto narė
Procedūrų komisijos pirmininko pavaduotoja

Tel. (8 652) 79 149

El. paštas  a.ulinskaite@krs.lt, ulinskaiteasta@gmail.com

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

2015 m. veiklos ataskaita

2018 m. veiklos ataskaita

Justinas Urbanavičius

VĮ Valstybinių miškų urėdija Dubravos regioninis padalinys,
Miško apsaugos inžinierius

Partiškumas

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

Pozicijos

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas
Biudžeto ir finansų komiteto narys
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms projektuoti, tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, paskirstymo komisijos narys
Tarybos veiklos reglamento redakcinės komisijos narys
Delegatas į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimą

Tel. (8 699) 77 556

El. paštas  j.urbanavicius@krs.lt, justinas.urbanavicius@gmail.com

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

2015 m. veiklos ataskaita

2017 m. veiklos ataskaita

Evelina Valskytė

UAB „Mobiringas“, direktoriaus pavaduotoja

Partiškumas

Lietuvos socialdemokratų partija

Pozicijos

Tarybos kolegijos narė
Kauno rajono trišalės tarybos narė
Socialinių reikalų ir sveikatos komiteto pirmininkė
Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narė
Daugiavaikių šeimų rėmimo fondo tarybos pirmininkė
Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo fondo valdybos pirmininkė
Neįgaliųjų reikalų tarybos pirmininkė
Socialinės paramos komisijos pirmininkė
VšĮ Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos pirmininkė

Tel. (8 680) 58 656

El. paštas  e.valskyte@krs.lt, evelina.valskyte@gmail.com

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

2015 m. veiklos ataskaita

2016 m. veiklos ataskaita

Eimantas Vanagas

 

Partiškumas

Lietuvos socialdemokratų partija

Pozicijos

Socialinių reikalų ir sveikatos komiteto pirmininko pavaduotojas
Ūkio ir verslo komiteto narys
Antikorupcijos komisijos narys
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms projektuoti, tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, paskirstymo komisijos pirmininkas

Tel.
(8 616) 12 105

El. paštas  e.vanagas@krs.lt, vanagas.eimantas@gmail.com

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

2015 m. veiklos ataskaita
2017 m. veiklos ataskaita

Vytenis Vitkauskas

UAB „Komunalinių paslaugų centras“ teisininkas

Partiškumas

Lietuvos socialdemokratų partija

Pozicijos

Tarybos kolegijos narys
Kauno rajono trišalės tarybos narys (pakaitinis)
Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkas
Etikos komisijos narys
Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas

Tel. (8 696) 31 168

El. paštas  v.vitkauskas@krs.lt, vytenis.vitkauskas@gmail.com

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija


2015 m. veiklos ataskaita

2016 m. veiklos ataskaita

2017 m. veiklos ataskaita