Teisės aktų projektai

Detali paieška

Antraštė
Registracijos data
Registracijos numeris
Posėdžio data
TAIS registracijos numeris
Pavadinimas Posėdžio data Registracijos numeris TAIS registracijos numeris
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGAKIEMIO KAIMO BENDRUOMENĖS PROJEKTO „ŠVENTĖS MUS VIENIJA“ BENDRO FINANSAVIMO 2011-03-25 3
Priedai
Balsuoti Balsuoti UŽ:
Balsų skaičius: 0
Balsuoti Balsuoti PRIEŠ:
PRIEŠ Balsų skaičius: 0
DĖL UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO PIRMAIS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS GALIOJIMO METAIS 2014-11-27 TS-
Priedai
Balsuoti Balsuoti UŽ:
Balsų skaičius: 0
Balsuoti Balsuoti PRIEŠ:
PRIEŠ Balsų skaičius: 0
DĖL KAUNO R. SAV. UŽLIEDŽIŲ SEN. ROMAINIŲ KAIMELĖS K. ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRINIS NR. 5283/0004:16, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO, PADALIJIMO, PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO, TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO, STATYBOS REGLAMENTO IR SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ NUSTATYMO 2014-06-19 TS-
Priedai
Balsuoti Balsuoti UŽ:
Balsų skaičius: 0
Balsuoti Balsuoti PRIEŠ:
PRIEŠ Balsų skaičius: 0
Dėl Kauno r. Vandžiogalos gimnazijos direktoriaus konkurso organizavimo 2020-02-27 TSP-84 20-1762
Priedai
Balsuoti Balsuoti UŽ:
Balsų skaičius: 2
Balsuoti Balsuoti PRIEŠ:
PRIEŠ Balsų skaičius: 0
DĖL SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU, NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI IR JO NURAŠYMO 2013-03-28 TS-
Priedai
Balsuoti Balsuoti UŽ:
Balsų skaičius: 0
Balsuoti Balsuoti PRIEŠ:
PRIEŠ Balsų skaičius: 0
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KAUNO RAJONO DARBO RINKOS MOKYMO CENTRUI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ 2015-06-18 TS-
Priedai
Balsuoti Balsuoti UŽ:
Balsų skaičius: 0
Balsuoti Balsuoti PRIEŠ:
PRIEŠ Balsų skaičius: 0
Dėl Kauno rajono Ežerėlio kultūros centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo 2019-02-28 TSP-64 19-1654
Priedai
Balsuoti Balsuoti UŽ:
Balsų skaičius: 0
Balsuoti Balsuoti PRIEŠ:
PRIEŠ Balsų skaičius: 0
Dėl Kauno rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo 2020-01-23 TSP-37 20-176
Priedai
Balsuoti Balsuoti UŽ:
Balsų skaičius: 0
Balsuoti Balsuoti PRIEŠ:
PRIEŠ Balsų skaičius: 0
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTROS LĖŠŲ 2016 M. SĄMATOS PATVIRTINIMO 2016-01-28 TS-
Priedai
Balsuoti Balsuoti UŽ:
Balsų skaičius: 0
Balsuoti Balsuoti PRIEŠ:
PRIEŠ Balsų skaičius: 0
Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo 2019-01-31 TSP-7 19-221
Priedai
Balsuoti Balsuoti UŽ:
Balsų skaičius: 0
Balsuoti Balsuoti PRIEŠ:
PRIEŠ Balsų skaičius: 0
1 2 3 ... 504