Teisės aktų projektai

Detali paieška

Antraštė
Registracijos data
Registracijos numeris
Posėdžio data
TAIS registracijos numeris
Pavadinimas Posėdžio data Registracijos numeris TAIS registracijos numeris
Dėl Kauno rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo 2019-09-26 TSP-320 19-10552
Priedai
Balsuoti Balsuoti UŽ:
Balsų skaičius: 0
Balsuoti Balsuoti PRIEŠ:
PRIEŠ Balsų skaičius: 0
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. TS-236 „DĖL SKLYPŲ PAGRINDINĖS TIKSLINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO, SUJUNGIMO IR PADALIJIMO DETALIŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2015-10-22 TS-
Priedai
Balsuoti Balsuoti UŽ:
Balsų skaičius: 0
Balsuoti Balsuoti PRIEŠ:
PRIEŠ Balsų skaičius: 0
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-166 „DĖL UAB „ROALSA“ 2014–2015 M. ŠILUMOS ŪKIO INVESTICINIO PLANO SUDERINIMO“ PAKEITIMO 2014-09-25 TS-
Priedai
Balsuoti Balsuoti UŽ:
Balsų skaičius: 0
Balsuoti Balsuoti PRIEŠ:
PRIEŠ Balsų skaičius: 0
Dėl Kauno rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros lėšų 2018 m. sąmatos patvirtinimo 2018-01-25 TSP-18 18-354
Priedai
Balsuoti Balsuoti UŽ:
Balsų skaičius: 0
Balsuoti Balsuoti PRIEŠ:
PRIEŠ Balsų skaičius: 0
Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. TS-320 "Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinės mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo" pakeitimo 2020-06-25 TSP-281 20-9100
Priedai
Balsuoti Balsuoti UŽ:
Balsų skaičius: 0
Balsuoti Balsuoti PRIEŠ:
PRIEŠ Balsų skaičius: 0
Dėl Savivaldybės turto panaudos sutarties su VšĮ Respublikinei Kauno ligonine 2019-03-28 TSP-102 19-2637
Priedai
Balsuoti Balsuoti UŽ:
Balsų skaičius: 0
Balsuoti Balsuoti PRIEŠ:
PRIEŠ Balsų skaičius: 0
DĖL JURIDINIO ASMENS ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO 2015-08-27 TS-
Priedai
Balsuoti Balsuoti UŽ:
Balsų skaičius: 0
Balsuoti Balsuoti PRIEŠ:
PRIEŠ Balsų skaičius: 0
DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS 2013-10-24 TS-
Priedai
Balsuoti Balsuoti UŽ:
Balsų skaičius: 0
Balsuoti Balsuoti PRIEŠ:
PRIEŠ Balsų skaičius: 0
Dėl Kauno rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų maksimalaus mokinių ir grupių skaičiaus bei minimalaus skaičiaus grupėse nustatymo 2019-09-26 TSP-331 19-10745
Priedai
Balsuoti Balsuoti UŽ:
Balsų skaičius: 0
Balsuoti Balsuoti PRIEŠ:
PRIEŠ Balsų skaičius: 0
DĖL KAUNO R. SAV. DOMEIKAVOS SEN. DOMEIKAVOS K. LANTAINIŲ G. 15 ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRINIS NR. 5217/0012:226, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO, PADIDINIMO IR PADALIJIMO, ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES, BŪDŲ IR POBŪDŽIŲ, TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO, STATYBOS REGLAMENTO IR SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ NUSTATYMO 2014-02-27 TS-
Priedai
Balsuoti Balsuoti UŽ:
Balsų skaičius: 0
Balsuoti Balsuoti PRIEŠ:
PRIEŠ Balsų skaičius: 0
1 2 3 4 ... 451