Teisės aktai

Detali paieška

Antraštė
Posėdžio data
Registracijos numeris
Pavadinimas Registracijos numeris Posėdžio data
Dėl Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių, gatvių ir kitų susisiekimo komunikacijų objektų sąrašų patvirtinimo TS-15 2019-01-31
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės daugiabučių namų ir jų aplinkos atnaujinimo, plėtros ir administravimo rėmimo fondo tarybos 2018 m. lėšų ataskaitos patvirtinimo TS-20 2019-01-31
Dokumentai
Dėl Savivaldybės biudžetinės įstaigos Vaiko gerovės centro „Gynia“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo TS-38 2019-01-31
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo TS-2 2019-01-31
Dokumentai
Dėl Savivaldybės turto panaudos sutarties su asociacija Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyriumi TS-32 2019-01-31
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. TS-174 „Dėl Kauno rajono savivaldybės daugiavaikių šeimų rėmimo fondo tarybos sudarymo“ pakeitimo TS-40 2019-01-31
Dokumentai
Dėl lėšų, gautų už viešame aukcione parduotą Kauno rajono savivaldybės nekilnojamąjį turtą, 2019 m. sąmatos patvirtinimo TS-25 2019-01-31
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo TS-1 2019-01-31
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės Babtų sen. Juodonių k. ir Užliedžių sen. Sausinės k. gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų keitimo ir vietos gyventojų apklausos organizavimo TS-51 2019-01-31
Dokumentai
Dėl pavedimo laikinai vykdyti Kauno r. Babtų lopšelio-darželio direktoriaus funkcijas TS-11 2019-01-31
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų remonto fondo 2019 m. lėšų sąmatos patvirtinimo TS-23 2019-01-31
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2019 m. programos patvirtinimo TS-18 2019-01-31
Dokumentai
Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis žemės sklype, kadastro Nr. 5233/0011:949, esančiame Kauno r. sav. Karmėlavos sen. Martinavos k. TS-50 2019-01-31
Dokumentai
Dėl lėšų, gautų už viešame aukcione parduotą Kauno rajono savivaldybės nekilnojamąjį turtą, panaudojimo 2018 m. ataskaitos patvirtinimo TS-24 2019-01-31
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės daugiavaikių šeimų rėmimo fondo tarybos 2018 m. lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo TS-39 2019-01-31
Dokumentai
1 2 3 ... 515