Teisės aktai

Detali paieška

Antraštė
Posėdžio data
Registracijos numeris
Pavadinimas Registracijos numeris Posėdžio data
Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kauno rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise TS-178 2018-06-28
Dokumentai
Dėl Savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti TS-203 2018-06-28
Dokumentai
Dėl žemės sklypo pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų žemės sklypų sąrašą TS-204 2018-06-28
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. TS-121 ,,Dėl Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos finansavimo pajamų ir išlaidų planavimo, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TS-183 2018-06-28
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. TS-303 „Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinių mokyklų didžiausio leistino pareigybių (išskyrus mokytojus) skaičiaus nustatymo“ pakeitimo TS-174 2018-06-28
Dokumentai
Dėl Savivaldybės turto perdavimo Kauno rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise TS-198 2018-06-28
Dokumentai
Dėl pritarimo VšĮ Kauno tvirtovės parkas projektui „Kultūros paveldas ir gamta tvirtovėse“ ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti TS-196 2018-06-28
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo TS-172 2018-06-28
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. TS-416 „Dėl Kauno rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TS-184 2018-06-28
Dokumentai
Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Akademijos, Alšėnų, Čekiškės, Domeikavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Užliedžių ir Vandžiogalos seniūnijose TS-211 2018-06-28
Dokumentai
Dėl Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti TS-202 2018-06-28
Dokumentai
Dėl Savivaldybės būstų pardavimo TS-200 2018-06-28
Dokumentai
Dėl UAB „Roalsa“ investicijos suderinimo TS-188 2018-06-28
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-257 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TS-182 2018-06-28
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-3 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo TS-173 2018-06-28
Dokumentai
1 2 3 ... 500