Teisės aktai

Detali paieška

Antraštė
Posėdžio data
Registracijos numeris
Pavadinimas Registracijos numeris Posėdžio data
Dėl Kauno r. Ringaudų pradinės mokyklos direktoriaus konkurso organizavimo TS-166 2019-05-30
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo komisijos sudarymo TS-179 2019-05-30
Dokumentai
Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Alšėnų, Batniavos, Čekiškės, Garliavos apylinkių, Lapių, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Samylų, Taurakiemio ir Zapyškio seniūnijose TS-207 2019-05-30
Dokumentai
Dėl atstovavimo Kauno rajono savivaldybei Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB valdyboje TS-182 2019-05-30
Dokumentai
Dėl atstovų delegavimo į Kauno regiono teritorijų vystymo integruotos programos valdymo grupę TS-183 2019-05-30
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų remonto fondo tarybos sudarymo TS-177 2019-05-30
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso komisijos sudarymo TS-178 2019-05-30
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-257 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios TS-173 2019-05-30
Dokumentai
Dėl pritarimo dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimo Vilkijos miesto Marmos g. projektui, bendro jo finansavimo ir investicijų tęstinumo užtikrinimo TS-191 2019-05-30
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. TS-108 „Dėl Kauno rajono savivaldybės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose tvarkos nustatymo“ pakeitimo TS-184 2019-05-30
Dokumentai
Dėl pritarimo Kauno r. Babtų gimnazijos sporto infrastruktūros atnaujinimo projektui ir projekto bendro finansavimo užtikrinimo TS-194 2019-05-30
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. TS-76 „Dėl Kauno rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo TS-185 2019-05-30
Dokumentai
Dėl pritarimo Kauno r. Raudondvario gimnazijos sporto infrastruktūros atnaujinimo projektui ir šio projekto bendro finansavimo užtikrinimo TS-197 2019-05-30
Dokumentai
Dėl pritarimo Kauno r. Lapių lopšelio-darželio infrastruktūros modernizavimo projektui ir bendro jo finansavimo TS-192 2019-05-30
Dokumentai
Dėl Savivaldybės turto perdavimo SBĮ Kauno rajono švietimo centrui pagal panaudos sutartį TS-187 2019-05-30
Dokumentai
1 2 3 ... 527