Teisės aktai

Detali paieška

Antraštė
Posėdžio data
Registracijos numeris
Pavadinimas Registracijos numeris Posėdžio data
Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos 2018 m. lėšų Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms projektuoti, tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo ir Lietuvos automobilių kelių direkcijai teikiamo Kauno rajono savivaldybės 2018 m. objektų sąrašo patvirtinimo TS-136 2018-04-26
Dokumentai
Dėl nekilnojamojo turto mokesčio 2019 m. tarifų nustatymo TS-105 2018-04-26
Dokumentai
Dėl viešosios įstaigos Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stoties 2017 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo TS-112 2018-04-26
Dokumentai
Dėl pritarimo Kauno rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2017 m. veiklos ataskaitai TS-137 2018-04-26
Dokumentai
Dėl viešosios įstaigos Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo TS-109 2018-04-26
Dokumentai
Dėl Savivaldybės turto perdavimo Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise TS-122 2018-04-26
Dokumentai
Dėl pritarimo Kauno r. Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų mokyklos-darželio atnaujinimo projektui ir jo bendro finansavimo užtikrinimo TS-131 2018-04-26
Dokumentai
Dėl pritarimo viešosios erdvės atnaujinimo prie Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos darbų viešojo pirkimo vykdymui neturint finansavimo šaltinio TS-134 2018-04-26
Dokumentai
Dėl Kauno r. Zapyškio pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo ir Kauno r. Zapyškio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo TS-117 2018-04-26
Dokumentai
Dėl pritarimo UAB Komunalinių paslaugų centro 2017 m. pranešimui, finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo TS-108 2018-04-26
Dokumentai
Dėl pritarimo Kauno rajono savivaldybės administracijos 2017 m. finansų kontrolės būklės ataskaitai TS-104 2018-04-26
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS-270 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo vietų Kauno rajono savivaldybės teritorijoje tvirtinimo“ pakeitimo TS-130 2018-04-26
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos visuomenės sveikatos biuro 2017 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo TS-113 2018-04-26
Dokumentai
Dėl pritarimo Kauno r. viešosios įstaigos Zapyškio bendruomeninių paslaugų centro projektui „Bendruomeninių paslaugų plėtra Zapyškio seniūnijoje“, Kauno rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui partnerio teisėmis ir jo bendro finansavimo užtikrinimo TS-135 2018-04-26
Dokumentai
Dėl pritarimo Kauno rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2017 m. veiklos ataskaitai TS-138 2018-04-26
Dokumentai
1 2 3 ... 495