Teisės aktai

Detali paieška

Antraštė
Posėdžio data
Registracijos numeris
Pavadinimas Registracijos numeris Posėdžio data
Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų ir pavedimo eiti Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas TS-138 2019-04-18
Dokumentai
Dėl Balsų skaičiavimo komisijos sudarymo TS-137 2019-04-18
Dokumentai
Dėl Savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo TS-140 2019-04-18
Dokumentai
Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo TS-142 2019-04-18
Dokumentai
Dėl Savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo TS-141 2019-04-18
Dokumentai
Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų atleidimo iš pareigų TS-139 2019-04-18
Dokumentai
Dėl viešosios įstaigos Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stoties 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo TS-108 2019-03-28
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo fondo valdybos nuostatų patvirtinimo TS-125 2019-03-28
Dokumentai
Dėl Savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo ir turto perdavimo Kauno r. Vilkijos lopšeliui-darželiui „Daigelis“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise TS-115 2019-03-28
Dokumentai
Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ 2017–2020 m. investicijų į Kauno rajone valdomą šilumos ūkį plano pakeitimų derinimo TS-104 2019-03-28
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos veiklos ir savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2018 m. ataskaitų patvirtinimo TS-109 2019-03-28
Dokumentai
Dėl Savivaldybės socialinio būsto nuomininko atleidimo nuo nuomos mokesčio TS-119 2019-03-28
Dokumentai
Dėl Savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti ir jo pardavimo TS-121 2019-03-28
Dokumentai
Dėl pritarimo Kauno r. Garliavos lopšelio-darželio „Obelėlė“ infrastruktūros modernizavimo projektui, bendram jo finansavimui ir investicijų tęstinumo TS-124 2019-03-28
Dokumentai
Dėl įgaliojimų UAB „Giraitės vandenys“ TS-135 2019-03-28
Dokumentai
1 2 3 ... 522