Teisės aktai

Detali paieška

Antraštė
Posėdžio data
Registracijos numeris
Pavadinimas Registracijos numeris Posėdžio data
Dėl Savivaldybės turto perdavimo Kauno rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise TS-370 2019-10-29
Dokumentai
Dėl elektros oro linijų pirkimo TS-132 2017-03-30
Dokumentai
Dėl gyvenamųjų patalpų privatizavimo TS-99 2000-03-01
Dokumentai
DĖL BENDRADARBIAVIMO SU VŠĮ INKARO FUTBOLO KLUBU TS-473 2009-12-17
Dokumentai
Dėl pritarimo projektui „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Kauno r. Piliuonos gimnazijos pastate“ ir jo bendro finansavimo užtikrinimo TS-317 2020-08-31
Dokumentai
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LIEPOS 9 D. SPRENDIMO NR. TS-281 „DĖL 2009 M. NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ“ PAPILDYMO TS-366 2009-10-22
Dokumentai
DĖL SPECIALIŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO TS-280 2008-08-21
Dokumentai
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003-09-18 SPRENDIMO NR. 58 „DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS KARO PRIEVOLININKŲ ATRANKOS KOMISIJOS IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ 1 PUNKTO PAKEITIMO TS-151 2005-06-30
Dokumentai
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 17 D. SPRENDIMO NR. TS-349 „DĖL 2006 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-220 „DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ, MOKYKLŲ-DARŽELIŲ, BENDROJO LAVINIMO PRADINIŲ, PAGRINDINIŲ IR VIDURINIŲ MOKYKLŲ, GIMNAZIJŲ, MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ, ETATINIŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO IR ETATŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO“ (2008 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-305 REDAKCIJA) 1, 2, 3 IR 4 PRIEDŲ PAKEITIMO“ 3 PRIEDO PAKEITIMO TS-333 2010-09-23
Dokumentai
DĖL PRITARIMO GARLIAVOS MIESTO VIETOS PLĖTROS 2015–2020 M. STRATEGIJAI IR JOS BENDRO FINANSAVIMO TS-8 2016-01-28
Dokumentai
Dėl UAB „Santermita“ skyrimo daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Kauno r., Užliedžių sen., Giraitės k., Putinų g. 26, bendrojo naudojimo objektų administratoriumi ĮS-1354 2019-07-18
Dokumentai
DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ TS-98 2013-03-28
Dokumentai
DĖL KAUNO RAJONO NOREIKIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLĖLIS“ PAVADINIMO PAKEITIMO IR KAUNO R. NOREIKIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLĖLIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-268 2013-06-27
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių, gatvių ir kitų susisiekimo komunikacijų objektų sąrašų patvirtinimo TS-15 2019-02-01
Dokumentai
DĖL SAVIVALDYBĖS PAŽEISTŲ TEISIŲ TEISMINĖS GYNYBOS 29 2000-07-13
Dokumentai
1 2 3 ... 597