Teisės aktai

Detali paieška

Antraštė
Posėdžio data
Registracijos numeris
Pavadinimas Registracijos numeris Posėdžio data
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-06-19 SPRENDIMO NR. TS-234 1.4 PUNKTO DALINIO PAKEITIMO TS-352 2008-10-23
Dokumentai
DĖL KAUNO RAJONO BENDRUOMENĖS TS-76 2006-04-27
Dokumentai
DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO IR PASKIRSTYMO KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-56 2010-02-18
Dokumentai
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENIMO IR VEIKLOS KOKYBĖS GERINIMO STRATEGIJOS 2007–2013 M. PRIEMONĖS PAPILDYMO TS-291 2008-09-25
Dokumentai
DĖL LĖŠŲ, 2000 M. BIUDŽETE NEPRISKIRTŲ PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ GRUPĖMS, DALIES PANAUDOJIMO 246 2000-12-19
Dokumentai
Dėl Kauno rajono valdybos 1996 02 28 TS-151 2000-03-22
Dokumentai
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. TS-117 PAKEITIMO TS-198 2006-08-24
Dokumentai
DĖL KAUNO R. SAV. BATNIAVOS SEN. BUBIŲ K. ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRINIS NR. 5207/0005:223, PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO, TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO BEI STATYBOS REGLAMENTO IR SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ NUSTATYMO TS-38 2011-01-27
Dokumentai
DĖL KAUNO RAJONO KULTŪROS CENTRŲ AKREDITAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO TS-258 2009-06-25
Dokumentai
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS KAPINIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO TS-142 2011-04-07
Dokumentai
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 M. BIUDŽETO TVIRTINIMO TS-47 2012-02-23
Dokumentai
Dėl turto pirkimo TS-110 2016-03-24
Dokumentai
DĖL ĮPAREIGOJIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTARCIJAI ATRINKTI IR TEIKTI PAREIŠKAS INVESTICINIAMS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI PAGAL LIETUVOS BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO 1.3 PRIEMONĘ „APLINKOS KOKYBĖS GERINIMAS IR ŽALOS APLINKAI PREVENCIJA“ TS-155 2005-06-30
Dokumentai
Dėl viešosios įstaigos Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stoties 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo TS-108 2019-04-01
Dokumentai
DĖL SPECIALIOJO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO FONDO 2008 M. LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO TS-186 2009-04-30
Dokumentai
1 2 3 4 ... 548