Teisės aktai

Detali paieška

Antraštė
Posėdžio data
Registracijos numeris
Pavadinimas Registracijos numeris Posėdžio data
Dėl pritarimo Kauno rajono savivaldybės administracijos ir VšĮ Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro dalyvavimui investicijų projekte „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos pažinimas dviračių keliais“ pagal 2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą ir bendro jo finansavimo užtikrinimo TS-366 2016-11-24
Dokumentai
Dėl Savivaldybės turto pripažinimo netinkamu naudoti ir jo pardavimo TS-214 2020-06-01
Dokumentai
DĖL KAUNO R. SAV. GARLIAVOS APYL. SEN. KARKAZŲ K. ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRINIS NR. 5260/0003:246, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO, PADALIJIMO, PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO, TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO BEI STATYBOS REGLAMENTO IR SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ NUSTATYMO TS-201 2012-04-26
Dokumentai
DĖL KAUNO RAJONO GARLIAVOS JONUČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO – KARKAZŲ SKYRIAUS LIKVIDAVIMO, PAVADINIMO PAKEITIMO IR KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-40 2013-02-28
Dokumentai
Dėl pritarimo Kauno r. Kačerginės pagrindinės mokyklos pastato atnaujinimo projektui ir bendro finansavimo užtikrinimo TS-228 2017-05-25
Dokumentai
DĖL KITOS PASKIRTIES (SODYBINIO UŽSTATYMO) SKLYPŲ PLOTŲ, SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO IR VALDYBOS 2000 09 19 SPRENDIMO Nr.148 1 PRIEDO 19 PUNKTO DALINIO PAKEITIMO 221 2000-12-05
Dokumentai
DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO VYKDYTI DALĮ KAUNO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ STEIGĖJO FUNKCIJŲ TS-46 2008-03-06
Dokumentai
Dėl UAB „Santermita“ skyrimo daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Kauno r., Užliedžių sen., Vijūkų k., Jūrės g. 9, bendrojo naudojimo objektų administratoriumi ĮS-1225 2019-07-01
Dokumentai
DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS IR ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ, JŲ SUMAŽINIMO IR ATIDĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO IR KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. LIEPOS 13 D. SPRENDIMO NR. 41 PRIPAŽINIMO NEGALIOJANČIU TS-94 2003-11-20
Dokumentai
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SUDARYMO IR VYKDYMO TAISYKLIŲ PAPILDYMO TS-214 2011-09-29
Dokumentai
DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-19 2014-01-30
Dokumentai
DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KAUNO RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ETATŲ ĮSTEIGIMO, PANAIKINIMO, ETATŲ SĄRAŠO IR STRUKTŪROS PATVIRTINIMO TS-185 2011-08-25
Dokumentai
DĖL KAUNO RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO TS-398 2014-10-30
Dokumentai
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-214 „DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS KAPINIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS TS-143 2011-04-07
Dokumentai
DĖL FIZINIO ASMENS ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TS-383 2016-12-22
Dokumentai
1 2 3 4 5 ... 560