Teisės aktai

Detali paieška

Antraštė
Posėdžio data
Registracijos numeris
Pavadinimas Registracijos numeris Posėdžio data
Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kauno rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise TS-199 2017-05-26
Dokumentai
Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Alšėnų, Domeikavos, Lapių, Ringaudų, Samylų ir Zapyškio seniūnijose TS-169 2016-04-28
Dokumentai
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BALANDŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. TS-134 ,,DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS TS-284 2010-08-26
Dokumentai
DĖL TURTO SUTEIKIMO VŠĮ GARLIAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI VALDYTI IR NAUDOTIS JUO PANAUDOS PAGRINDAIS TS-431 2010-11-25
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-75 „Dėl gatvėvardžių suteikimo ir koordinačių patvirtinimo Garliavos apylinkių ir Karmėlavos seniūnijose“ pakeitimo TS-294 2017-06-29
Dokumentai
DĖL KAUNO RAJONO PRADINĖS MOKYKLOS, MOKYKLŲ-DARŽELIŲ, DARŽELIŲ, DAUGIAFUNKCIO CENTRO, GIMNAZIJŲ, PROGIMNAZIJOS, PAGRINDINIŲ, MENO, SPORTO IR SANATORINIŲ MOKYKLŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ (IŠSKYRUS MOKYTOJUS) SKAIČIAUS NUSTATYMO TS-288 2015-09-24
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-326 „Dėl trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo maksimalių mėnesio dydžių nustatymo, kai socialinė globa Kauno rajono gyventojams teikiama įstaigose, kurių steigėja ne Kauno rajono savivaldybė“ pakeitimo TS-29 2017-01-26
Dokumentai
Dėl S.Z. atleidimo nuo žemės mokesčio 43 1999-04-28
Dokumentai
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LAPKRIČIO 20 D. SPRENDIMO NR. TS-360 „DĖL PRITARIMO KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PROJEKTAMS PAGAL 2007–2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS III PRIORITETO „APLINKA IR DARNUS VYSTYMASIS“ PRIEMONĘ „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ RENOVAVIMAS IR PLĖTRA“ (2008 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. TS-401 REDAKCIJA) 1 PUNKTO 1.2 PAPUNKČIO IR 4 PUNKTO PAKEITIMO TS-241 2009-05-28
Dokumentai
DĖL 2003 M. KAUNO RAJONO GRĮŽTANČIŲ ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ NUOMOS PAGRINDAIS APSIRŪPINTI GYVENAMUOJU BŪSTU, SĄRAŠO PATVIRTINIMO TS-11 2003-01-21
Dokumentai
Dėl mokymo lėšų dalies, tenkančios Savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo TS-260 2018-10-01
Dokumentai
DĖL 2000 M. RUGSĖJO MĖNESĮ APSKAIČIUOTŲ KOMPENSACIJŲ ŠILUMOS, ŠALTO IR KARŠTO VANDENS BEI GAMTINIŲ DUJŲ TIEKĖJAMS PATVIRTINIMO 200 2000-11-07
Dokumentai
DĖL KAUNO RAJONO ILGAKIEMIO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIAUS SKYRIMO TS-393 2011-12-22
Dokumentai
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-380 „DĖL GATVĖVARDŽIŲ SUTEIKIMO IR KOORDINAČIŲ PATVIRTINIMO AKADEMIJOS, ALŠĖNŲ, DOMEIKAVOS, RINGAUDŲ IR UŽLIEDŽIŲ SENIŪNIJOSE“ PAKEITIMO TS-419 2015-12-17
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. TS-120 ,,Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo TS-182 2017-04-27
Dokumentai
1 ... 536 537 538 539 540 ... 560