Teisinė informacija

Teisės aktų pažeidimai

Seimo kontrolierių pažymos

Šiuo metu iš LR Seimo kontrolierių pasiūlymų (rekomendacijų) negauta.

 

Valstybės kontrolierių sprendimai

Šiuo metu iš Valstybės kontrolės sprendimų negauta.

 

Teismo sprendimai

Šiuo metu teismo sprendimų nėra. 

 

Tarnybiniai nusižengimai

2022 m. III ketvirtis

Atliktas 1 galimo tarnybinio nusižengimo tyrimas, kurio metu pripažinta, kad valstybės tarnautojas padarė tarnybinį nusižengimą, tačiau tarnybinė nuobauda neskirta, nes praėjo daugiau nei 6 mėn. nuo nusižengimo padarymo dienos.

2022 m. II ketvirtis

Atliktas 1 galimo tarnybinio nusižengimo tyrimas, kurio metu pripažinta, kad valstybės tarnautojas padarė tarnybinį nusižengimą ir skirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas.

2022 m. I ketvirtis

Atliktas 1 galimo tarnybinio nusižengimo tyrimas, kurio metu pripažinta, kad valstybės tarnautojas padarė tarnybinį nusižengimą ir skirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas.

2021 m. IV ketvirtis

Tarnybinių nusižengimų tyrimų neatlikta.

2021 m. III ketvirtis

Atlikti 2 galimo tarnybinio nusižengimo tyrimai:

- pripažinta, kad valstybės tarnautojas padarė tarnybinį nusižengimą, tačiau tarnybinė nuobauda neskirta, komisijai nustačius, kad tarnybinis nusižengimas yra mažareikšmis;

- pripažinta, kad valstybės tarnautojas nepadarė tarnybinio nusižengimo.

2021 m. II ketvirtis

Atlikti 2 galimo tarnybinio nusižengimo tyrimai:

- pripažinta, kad valstybės tarnautojas padarė tarnybinį nusižengimą, tačiau tarnybinė nuobauda neskirta, nes praėjo daugiau nei 6 mėn. nuo nusižengimo padarymo dienos;

- pripažinta, kad valstybės tarnautojas nepadarė tarnybinio nusižengimo.

2021 m. I ketvirtis

Tarnybinių nusižengimų tyrimų neatlikta