Viešinami tarybos sprendimai

Detali paieška

Antraštė
Posėdžio data
Registracijos numeris
Pavadinimas Registracijos numeris Posėdžio data
Dėl pritarimo viešosios įstaigos Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 m. veiklos ataskaitai TS-158 2020-04-30
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. TS-2 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo TS-172 2020-04-30
Dokumentai
Dėl pritarimo Kauno rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai TS-164 2020-04-30
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos visuomenės sveikatos biuro 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo TS-162 2020-04-30
Dokumentai
Dėl pritarimo viešosios įstaigos Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 m. veiklos ataskaitai TS-160 2020-04-30
Dokumentai
Dėl priemokos Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Mantui Rikteriui skyrimo TS-198 2020-04-30
Dokumentai
Dėl pritarimo viešosios įstaigos Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 m. veiklos ataskaitai TS-159 2020-04-30
Dokumentai
Dėl mokesčių lengvatos suteikimo COVID-19 pandemijos metu TS-170 2020-04-30
Dokumentai
Dėl priemokos Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui Šarūnui Šukevičiui skyrimo TS-196 2020-04-30
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano rodiklių vykdymo ataskaitos už 2019 m. patvirtinimo TS-173 2020-04-30
Dokumentai
1 2 3 4 ... 161