Veiklos sritys

Darbo skelbimai
Tarptautinis bendradarbiavimas
Statinių projektinių pasiūlymų viešinimas
Civilinė metrikacija
Civilinės metrikacijos skyriaus teikiamos paslaugos

Naujagimio gimimo registravimas >> schema

Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas >> schema

Santuokos nutraukimo registravimas, ištuokos liudijimo išdavimas >> schema

Visos paslaugos >>

 

Svarbi informacija norintiesiems gauti kūdikio kraitelį!
Kaunas ir Kauno rajonas – Europos kultūros sostinė 2022

Kaunas ir Kauno rajonas – Europos kultūros sostinė 2022!

Kultūra į kiemus su cepelinais ir kelionėmis laiku

Žemsiurbė virsta plaukiojančiu sodu ir erdve kūrybai

2017 m. pradžioje Kaunui ir Kauno rajonui suteiktas 2022-ųjų Europos kultūros sostinės vardas. Tai mūsų bendra kelionė „iš laikinosios į šiuolaikinę!“.

Sekite „Kaunas 2022“ naujienas

„Kaunas 2022“ ir kitų organizacijų paskelbti atviri kvietimai

„Kaunas 2022“ renginių, susitikimų ir kitų veiklų kalendorius

„Šiuolaikinės seniūnijos" – tęstinis kūrybinis „Kaunas 2022“ projektas, apimantis visą Kauno rajoną ir paremtas giliu vietos istorijų, tradicijų pažinimu arba naujų mitų kūrimu, stipriu vietos bendruomenių, partnerių, kultūros bei kitų įstaigų bendradarbiavimu.

 

Susisiekite: augustina@kaunas2022.eu

Teisinė informacija
Teisės skyriaus teikiamos paslaugos

Pirminės teisinės pagalbos teikimas

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, tik tais atvejais, kai to raštu prašo asmuo, pateikiantis ar pateikęs informaciją apie pažeidimą, arba asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją. 

Pranešėjų apsauga

Savivaldybės vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas

Apie pažeidimą pranešti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gali bet kuris asmuo, kurį su Kauno rajono savivaldybe ar Kauno rajono savivaldybės administracija sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Vidiniu kanalu galite pateikti informaciją apie pažeidimus Kauno rajono savivaldybėje ar Kauno rajono savivaldybės administracijoje dėl:

1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

2) pavojaus aplinkai;

3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

4) neteisėtos veiklos finansavimo;

5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

6) neteisėtu būdu įgyto turto;

7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

8) kitų pažeidimų.

Pažeidimu yra laikoma įstaigoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su šia įstaiga.

Pranešimų pateikimo tvarka numatyta Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą Kauno rajono savivaldybėje teikimo tvarkos apraše

Teikdami informaciją turite užpildyti Pranešimo apie pažeidimą formą ir siųsti šią formą el. paštu pranesk@krs.lt.

Asmenims, pripažintiems pranešėjais Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, tik tais atvejais, kai to raštu prašo asmuo, pateikiantis ar pateikęs informaciją apie pažeidimą, arba asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

DĖMESIO! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymas ar pranešimams pateikti siekiant apginti asmeninius interesus.

Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.