Aukcionai

Skelbiamas viešosios įstaigos „Kačiūniškės dvaras“ dalininko teisių pardavimo viešas aukcionas

Informacija apie viešąją įstaigą: viešoji įstaiga „Kačiūniškės dvaras“, kodas –302428910, buveinės adresas – Kačiūniškės k. 3, Kauno r. LT-54103.

Įstaigos veiklos tikslai: skatinti atvykstamąjį ir vietinį turizmą Kačiūniškės dvare.

Viešosios įstaigos dalininkų kapitalo dydis sprendimo dėl dalininko  teisių pardavimo priėmimo dieną  144,81 Eur. Dalininkų skaičius – 2 (du). Dalininko Kauno rajono savivaldybės turimų balsų skaičius visuotiniame dalininkų susirinkime – 1 (vienas) balsas.

Su viešosios įstaigos dokumentais galima susipažinti Kauno rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus 209 kab. (Savanorių pr. 276, Kaunas)
2018 m. sausio 22 d. arba kitu iš anksto suderintu laiku, bet ne vėliau kaip viena diena iki aukciono pradžios.

Parduodamų Kauno rajono savivaldybės dalininko teisių pradinė pardavimo kaina, atitinkanti dalininko įnašo į viešosios įstaigos kapitalą vertę, yra 144,81 Eur.

Viešo aukciono vykdytojas – Kauno rajono savivaldybės viešosios įstaigos dalininko teisių pardavimo viešame aukcione organizavimo ir vykdymo komisija.

Aukciono vykdytojo nustatytas minimalus kainos didinimo intervalas – 5 Eur.

Aukciono dalyvių registravimo vieta – Kauno rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyrius, 209 kab., Savanorių pr. 276, Kaunas, data ir laikas – 2018 m. sausio 24 d. nuo 8 iki 8:30 val.

Dalyvių registravimo tvarka – registruodamasis aukciono dalyviu fizinis asmuo nurodo vardą, pavardę, dokumento, patvirtinančio asmens tapatybę, pavadinimą ir numerį, juridinis asmuo – pavadinimą, kodą, buveinės adresą. Užregistruotam aukciono dalyviui išduodamas aukciono dalyvio bilietas, kuriame įrašomas aukciono dalyvio numeris. Aukciono dalyvis, atvykęs į aukcioną, turi pateikti bilietą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba įgaliojimą atstovauti juridinį asmenį).

Aukciono dalyvio registravimo mokestis turi būti sumokėtas iki aukciono registracijos pradžios.

Aukciono vykdymo vieta – Kauno rajono savivaldybės administracijos 222 salėje, Savanorių pr. 276, Kaunas. Aukciono pradžios data – 2018 m. sausio 24 d. 9:15 val.

Institucija, Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu įgaliota pasirašyti dalininko teisių pirkimo–pardavimo sutartį – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Sąlygos žiūrovams stebėti aukcioną nesudaromos.

Smulkesnė informacija teikiama Savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt – verslininkams-aukcionai. Aukciono vykdytojo paskirtas kontaktinis asmuo – Kauno rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Jolita Andrulytė (8 37) 30 55 60, el. pašto adresas jolita.andrulyte@krs.lt

VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS