Leidimai ir licencijos

 

Licencijų ir leidimų sąrašai:

 

Verslininkams, kurie turi mažmeninės prekybos licencijas, žinotina:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarime Nr. 1407 „Dėl juridinių asmenų registro įsteigimo ir juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ nurodoma, kad Juridinių asmenų registre juridiniam asmeniui, filialui ar atstovybei suteikiamas naujas kodas, kurį juridinis asmuo, filialas ar atstovybė privalo naudoti nuo naujo registravimo pažymėjimo išdavimo dienos.

Atkreipiame dėmesį verslininkų, kurie turi mažmeninės prekybos licencijas (prekiauti alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, nefasuotais naftos produktais ir licencijas supirkti skirtų realizuoti juodųjų (spalvotųjų) metalų laužą ir atliekas Kauno rajone) ir dar nėra pakeitę seno juridinio asmens kodo į naująjį turimose licencijose, prašome kreiptis į Kauno rajono savivaldybės Ekonomikos skyrių (Kaunas, Savanorių pr. 371, 309 kab., tel. 30 55 41).

Kodui pakeisti (patikslinti) mažmeninės prekybos licencijose reikia pateikti:

  1. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją.
  2. Paraišką patikslinti licenciją.
  3. Licenciją.

 

Informacija verslininkams


Dėl mokesčių lengvatų verslo subjektams

2010-10-27

Nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. licencijų supirkti skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužą ir atliekas išdavimas panaikintas

2010-10-25
Nuo 2010 m. liepos 1 d. leidimų pardavinėti I, II ir T0 klasės civilines pirotechnikos priemones savivaldybės administracija nebeišduoda.

Nuo šiol Lietuvos Respublikos civilinės pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymu nustatyta, kad licencijas prekiauti civilinėmis pirotechnikos priemonėmis išduoda Vyriausybės įgaliota institucija, o nelicencijuojamai ūkinei komercinei veiklai (prekyba 1 ir 2 kategorijos fejerverkais) prekybos ir leidimų prekybai išdavimo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 636 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo įgyvendinimo ir įgaliojimų suteikimo" nustatyti, kad licencijas prekiauti civilinėmis pirotechnikos priemonėmis išduoda Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (http://www.policija.lt/).

Vadovaujantis Civilinių pirotechnikos priemonių apskaitos tvarkymo ir duomenų pateikimo, prekybos 1 ir 2 kategorijų fejerverkais, leidimų prekybai 2 kategorijos fejerverkais išdavimo ir reikalavimų patalpoms, kuriose gaminamos ir (ar) laikomos civilinės pirotechnikos priemonės, taip pat leidimų gaminti ir (ar) laikyti civilines pirotechnikos priemones šiose patalpose išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos policijos generalinio komisaro 2010 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-547, leidimus prekiauti 2 kategorijos fejerverkais išduoda teritorinė policijos įstaiga, kurios teritorijoje planuojama laikyti civilines pirotechnikos priemones. Chemijos pr. 4B, 208 kab., Kaunas, tel. 8 37 303 187

2019 m. fiksuotų pajamų mokesčio dydžiai atsisiųsti

2018 m. fiksuotų pajamų mokesčio dydžiai atsisiųsti

Gavėjas

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Gavėjo bankas

AB bankas „Swedbank“ Kauno regiono skyrius

Banko kodas

73000

Sąskaitos Nr.

LT24 7300 0101 1239 4300

Įmokų kodai

52352 - už licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą

52452 - už licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą

52552 - už leidimų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą

52952 - už didmeninės ir mažmeninės suskystintų naftos dujų prekybos leidimų išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą
53452 - už leidimo prekiauti (teikti palaugas) Kauno rajono viešosiose vietose išdavimą


VMI renkami mokesčiai, rinkliavos ir įmokos mokami ir šiuose bankuose į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:
Banko pavadinimas / Sąskaitos Nr.
Luminor Bank AB LT74 4010 0510 0132 4763
AB SEB bankas LT05 7044 0600 0788 7175
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas LT32 7180 0000 0014 1038
Danske Bank A/S Lietuvos filialas LT74 7400 0000 0872 3870
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius LT12 2140 0300 0268 0220