PAPILDOMAS KVIETIMAS SOCIALINIAMS IR EKONOMINIAMS PARTNERIAMS (IŠSKYRUS DELEGUOTUS VERSLO IR DARBDAVIŲ ASOCIJACIJŲ, ATSTOVAUJAMŲ NACIONALINĖJE REGIONINĖS PLĖTROS TARYBOJE) SIŪLYTI SAVO ATSTOVUS Į VILNIAUS, KAUNO, KLAIPĖDOS, MARIJAMPOLĖS, UTENOS, TELŠIŲ REGIONŲ PLĖTROS TARYBAS

Vidaus reikalų ministerija, vadovaudamasi Socialinių ir ekonominių partnerių pasiūlytų atstovų skyrimo į regionų plėtros tarybas ir atšaukimo iš jų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 139 „Dėl Socialinių ir ekonominių partnerių pasiūlytų atstovų skyrimo į regionų plėtros tarybas ir atšaukimo iš jų tvarkos aprašo patvirtinimo“, kviečia nacionaliniu ar regioniniu mastu pripažintus socialinius ir ekonominius partnerius – išskyrus verslo ir darbdavių asociacijas, atstovaujamas Nacionalinėje regioninės plėtros taryboje, sudarytoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 465 „Dėl Nacionalinės regioninės plėtros tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ (Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociaciją, Lietuvos pramonininkų konfederaciją, Lietuvos darbdavių konfederaciją, Lietuvos verslo konfederaciją) – siūlyti savo atstovus į Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Utenos, Telšių regionų plėtros tarybas dėl per pirmą kvietimą neišrinkto reikiamo skaičiaus atstovų į minėtas regionų plėtros tarybas.

Į Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Utenos, Telšių regionų plėtros tarybas dar reikia išrinkti po vieną socialinių ir ekonominių partnerių atstovą.

Socialiniai ir ekonominiai partneriai – profesinės sąjungos, darbdavių organizacijos ir jų susivienijimai, tam tikros profesijos atstovus vienijančios organizacijos, švietimo ir mokslo institucijos bei socialinės ekonomikos srityje (socialinės atskirties mažinimo, neinstitucinių socialinių paslaugų, kovos su diskriminacija, socialiai pažeidžiamų grupių integracijos ir pan.) veikiančios nevyriausybinės organizacijos ir šių organizacijų asociacijos.

Raštiškus pasiūlymus prašome teikti iki 2019 m. rugpjūčio 6 d. el. paštu atitinkamo regiono Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos apskrities skyriui šiais adresais: vilnius.rps@vrm.lt, kaunas.rps@vrm.lt, klaipeda.rps@vrm.lt, marijampole.rps@vrm.lt, utena.rps@vrm.lt, telsiai.rps@vrm.lt.

Socialinis ir ekonominis partneris, siūlydamas savo atstovą į regiono plėtros tarybą, turi pateikti:

  1. Socialinio ir ekonominio partnerio pasirašytą motyvacinį raštą – išdėstyti atstovaujamos tikslinės grupės interesus ir motyvus dalyvauti atitinkamo regiono plėtros taryboje, nurodyti atstovaujamos tikslinės grupės dydį.
  2. Deleguojamo atstovo pasirašytą laisvos formos deklaraciją dėl nepriekaištingos reputacijos, nurodančią, kad jis:

- nėra įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo padarymo ir neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo;

- nėra įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo;

- nepiktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis.

  1. Deleguojamo atstovo pasirašytą laisvos formos deklaraciją, pagrindžiančią, kad deleguojamas atstovas yra tiesiogiai susijęs su atitinkamo regiono teritorija (jame gyvena, dirba arba yra regione veikiančios įmonės savininkas (akcininkas):

- jei deleguojamas atstovas gyvena tame regione, nurodoma savivaldybė, kurioje asmuo gyvena;

- jei atstovas dirba tame regione – įmonės arba įstaigos ar jų filialo pavadinimas, Juridinio asmens registro (toliau – JAR) kodas;

- jei atstovas yra regione veikiančios įmonės savininkas (akcininkas), – įmonės, kurios akcininkas ar savininkas yra, pavadinimas, JAR kodas.

Socialinių ir ekonominius partnerių (išskyrus verslo ir darbdavių asociacijas, atstovaujamas Nacionalinėje regioninės plėtros taryboje) atstovai regiono plėtros taryboje sudaro ne daugiau kaip 1/3 visų socialinių ir ekonominių partnerių atstovų, kurių skaičius sudaro 1/3 visų regiono plėtros tarybos narių.

Vietų pasiskirstymas regionų plėtros tarybose:

 

Gyventojų sk. 2019 metų pradžioje

LRV paskirtas narys

Savivaldybių merai

Savivaldybių tarybų nariai

Iš viso

Soc. ir  ek. partneriai (1/3 visų regiono plėtros tarybos narių)

Iš viso regiono plėtros tarybos narių

Iš viso

Iš jų verslo ir darbdavių asociacijų atstovai

Iš jų kiti soc. ir ek. partnerių atstovai

Lietuvos Respublika

2 793 986

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilniaus apskritis

810 290

1

8

11

20

10

7

3 (iš jų išrinkti 2)

30

Kauno apskritis

561 468

1

8

12

21

10

7

3 (iš jų išrinkti 2)

31

Klaipėdos apskritis

317 742

1

7

9

17

9

6

3 (iš jų išrinkti 2)

26

Marijampolės apskritis

138 697

1

5

6

12

6

4

2 (iš jų išrinktas 1)

18

Telšių apskritis

132 071

1

4

5

10

5

4

1 (iš jų išrinkta 0)

15

Utenos apskritis

126 993

1

6

6

13

7

5

2 (iš jų išrinktas 1)

20

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: