Nuoma ir panauda

Nuomos konkursai

Šiuo metu vykdomi nuomos konkursai

 

Informacija apie įvykusius konkursus

 

Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

 

 1. 10,64 kv. m negyvenamąją patalpą Kauno r. sav., Babtų sen., Pagynės k., Pagynės 50-mečio g. 4 (unikalus Nr. 4400-0946-4953, patalpos indeksas – 1-2/10,64). Pradinis negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 20,00 Eur. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomininkas turės įsirengti nuomojamoje patalpoje kontrolinį elektros ir vandens skaitiklius. Nuomininkui bus leidžiama naudotis WC patalpa, susimokant 1/3 mokesčių nuo bendros mokesčių sumos priskaičiuotos už bendrai sunaudotą vandenį ir elektros energiją (karštam vandeniui ir patalpai šildyti).
 2. 43,25 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (unikalus Nr. 5298-8025-2011, patalpų indeksai: 1-83/3,64; 1-84/39,61). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,32 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 3. 4,50 kv. m rūsio patalpą Kauno r. sav., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (unikalus Nr. 5298-8025-2011, patalpų indeksai: R-19/4,50). Pradinis 1 kv. m rūsio patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,50 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 4. 716,82 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 22 (patalpų unikalus Nr. 4400-0533-4570:2800, patalpų indeksai: 2-25 iki 2-47; 2-1 iki 2-24; 3-1 iki  3-5). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,30 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 5. 193,06 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugeliškių k., Mokyklos g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0240-6210, patalpų indeksai: 1-1/1,91; 1-2/41,60; 1-5/9,24; 1-6/1,63; 1-7/1,59; 1-8/4,93; 1-9/36,11; 1-10/30,66; 1-11/51,85; 1-12/5,93; 1-15/2,55; 1-16/1,20; 1-17/1,23; 1-18/2,63). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,70 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą, maisto produktų, gėrimų, tabako ir jo gaminių prekybą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų. Galima nuomotis dalimis.
 6. 94,58 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0326-0320, patalpų pažymėjimas plane 1C2p: 1-11/21,87; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 0,70 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Galima nuomotis dalimis.

Fiziniai arba juridiniai asmenys norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau - konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia užklijuotą voką Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų priimamajame Kaune, Savanorių pr. 371. Ant voko turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

 1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas, kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
 2. siūlomas nuomos mokestis, nuomos paskirtis, konkurso sąlygose numatyti reikalavimai.
 3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu, fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija;
 4. kredito įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (Luminor bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos Kaune, Savanorių pr. 371, iki 2022 m. rugsėjo 20 d. 8.30 val. Informacija teikiama mob. tel. +370 674 16594. Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rita Grabauskienė.

Dėl patalpų Kauno r. sav., Babtų sen., Pagynės k., Pagynės 50-mečio g. 4 apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 533 224 (bibliotekininkė Inga Gvergždienė).

Dėl patalpų Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 apžiūros kreiptis mob. telefonu 8 698 26 506 (seniūnas Rimantas Stankus).

Dėl patalpų apžiūros Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 22, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (seniūnė Daiva Bulotienė).

Dėl patalpų Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k., Mokyklos g. 1, ir Padauguvos k., Beržų g. 53, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (seniūnas Arūnas Bačiūnas).

Kauno rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso komisijos posėdis įvyks 2022 m. rugsėjo 20 d. 10.00 val. Kauno rajono savivaldybės 101 kab., I aukšte, Savanorių pr. 371, Kaune.

Kauno rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso komisijos posėdyje gali dalyvauti konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai.

Savivaldybės turto viešą nuomos konkursą reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-394 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurį galima rasti https://www.krs.lt/verslininkams/nuoma-panauda/nuomos-konkursai/                                                               Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija

Paraiškos forma


Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą: 

 1. 43,25 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (unikalus Nr. 5298-8025-2011, patalpų indeksai: 1-83/3,64; 1-84/39,61). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,32 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 2. 4,50 kv. m rūsio patalpą Kauno r. sav., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (unikalus Nr. 5298-8025-2011, patalpų indeksai: R-19/4,50). Pradinis 1 kv. m rūsio patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,50 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 3. 716,82 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 22 (patalpų unikalus Nr. 4400-0533-4570:2800, patalpų indeksai: 2-25 iki 2-47; 2-1 iki 2-24; 3-1 iki  3-5). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,30 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 4. 193,06 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugeliškių k., Mokyklos g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0240-6210, patalpų indeksai: 1-1/1,91; 1-2/41,60; 1-5/9,24; 1-6/1,63; 1-7/1,59; 1-8/4,93; 1-9/36,11; 1-10/30,66; 1-11/51,85; 1-12/5,93; 1-15/2,55; 1-16/1,20; 1-17/1,23; 1-18/2,63). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,70 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą, maisto produktų, gėrimų, tabako ir jo gaminių prekybą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų. Galima nuomotis dalimis.
 5. 94,58 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0326-0320, patalpų pažymėjimas plane 1C2p: 1-11/21,87; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 0,70 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Galima nuomotis dalimis.

Fiziniai arba juridiniai asmenys norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau - konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia užklijuotą voką Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų priimamajame Kaune, Savanorių pr. 371. Ant voko turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

 1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas, kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
 2. siūlomas nuomos mokestis, nuomos paskirtis, konkurso sąlygose numatyti reikalavimai.
 3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu, fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija;
 4. kredito įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (Luminor bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos Kaune, Savanorių pr. 371, iki 2022 m. birželio 29 d. 9.50 val. Informacija teikiama mob. tel. +370 674 16594. Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rita Grabauskienė.

Dėl patalpų Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 1, apžiūros kreiptis mob. telefonu 8 698 26 506 (seniūnas Rimantas Stankus).

Dėl patalpų apžiūros Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 22, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (seniūnė Daiva Bulotienė).

Dėl patalpų Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k., Mokyklos g. 1, ir Padauguvos k., Beržų g. 53, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (seniūnas Arūnas Bačiūnas).

Kauno rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso komisijos posėdis įvyks 2022 m. birželio 29 d. 10.00 val. Kauno rajono savivaldybės 101 kab., I aukšte, Savanorių pr. 371, Kaune.

Kauno rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso komisijos posėdyje gali dalyvauti konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai.

Savivaldybės turto viešą nuomos konkursą reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-394 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurį galima rasti https://www.krs.lt/verslininkams/nuoma-panauda/nuomos-konkursai/                                                                                                          Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija

 Paraiškos forma

 


Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

 

 1. 43,25 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (unikalus Nr. 5298-8025-2011, patalpų indeksai: 1-83/3,64; 1-84/39,61). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,32 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 2. 4,50 kv. m rūsio patalpą Kauno r. sav., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (unikalus Nr. 5298-8025-2011, patalpų indeksai: R-19/4,50). Pradinis 1 kv. m rūsio patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,50 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 3. 716,82 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 22 (patalpų unikalus Nr. 4400-0533-4570:2800, patalpų indeksai: 2-25 iki 2-47; 2-1 iki 2-24; 3-1 iki  3-5). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,30 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 4. 193,06 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugeliškių k., Mokyklos g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0240-6210, patalpų pažymėjimas plane 1C1p: 1-1/1,91; 1-2/41,60; 1-5/9,24; 1-6/1,63; 1-7/1,59; 1-8/4,93; 1-9/36,11; 1-10/30,66; 1-11/51,85; 1-12/5,93; 1-15/2,55; 1-16/1,20; 1-17/1,23; 1-18/2,63). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,70 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą, maisto produktų, gėrimų, tabako ir jo gaminių prekybą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų. Galima nuomotis dalimis.
 5. 94,58 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0326-0320, patalpų pažymėjimas plane 1C2p: 1-11/21,87; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 0,70 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Galima nuomotis dalimis.

Fiziniai arba juridiniai asmenys norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau - konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia užklijuotą voką Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų priimamajame Kaune, Savanorių pr. 371. Ant voko turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

 1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas, kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
 2. siūlomas nuomos mokestis, nuomos paskirtis, konkurso sąlygose numatyti reikalavimai.
 3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu, fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija;
 4. kredito įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (Luminor bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos Kaune, Savanorių pr. 371, iki 2022 m. gegužės 11 d. 14.50 val. Informacija teikiama mob. tel. +370 674 16594. Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rita Grabauskienė.

Dėl patalpų Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 1, apžiūros kreiptis mob. telefonu 8 698 26 506 (seniūnas Rimantas Stankus).

Dėl patalpų apžiūros Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 22, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (seniūnė Daiva Bulotienė).

Dėl patalpų Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k., Mokyklos g. 1, ir Padauguvos k., Beržų g. 53, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (seniūnas Arūnas Bačiūnas).

Kauno rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso komisijos posėdis įvyks 2022 m. gegužės 11 d. 15.00 val. Kauno rajono savivaldybės 101 kab., I aukšte, Savanorių pr. 371, Kaune.

Kauno rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso komisijos posėdyje gali dalyvauti konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai.

Savivaldybės turto viešą nuomos konkursą reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-394 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurį galima rasti https://www.krs.lt/verslininkams/nuoma-panauda/nuomos-konkursai/                                                               Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija

Paraiškos forma 


Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

 

 1. 43,25 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (unikalus Nr. 5298-8025-2011, patalpų indeksai: 1-83/3,64; 1-84/39,61). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,32 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 2. 4,50 kv. m rūsio patalpą Kauno r. sav., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (unikalus Nr. 5298-8025-2011, patalpų indeksai: R-19/4,50). Pradinis 1 kv. m rūsio patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,50 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 3. 716,82 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 22 (patalpų unikalus Nr. 4400-0533-4570:2800, patalpų indeksai: 2-25 iki 2-47; 2-1 iki 2-24; 3-1 iki  3-5). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,30 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 4. 233,89 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugeliškių k., Mokyklos g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0240-6210, patalpų pažymėjimas plane 1C1p: 1-1/1,91; 1-2/41,60; 1-5/9,24; 1-6/1,63; 1-7/1,59; 1-8/4,93; 1-9/36,11; 1-10/30,66; 1-11/51,85; 1-12/5,93; 1-13/2,43; 1-14/26,46; 1-15/2,55; 1-16/1,20; 1-17/1,23;                    1-18/2,63; 1-19/11,94). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,70 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą, maisto produktų, gėrimų, tabako ir jo gaminių prekybą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų. Galima nuomotis dalimis.
 5. 94,58 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0326-0320, patalpų pažymėjimas plane 1C2p: 1-11/21,87; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 0,70 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Galima nuomotis dalimis.

Fiziniai arba juridiniai asmenys norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau - konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia užklijuotą voką Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų priimamajame Kaune, Savanorių pr. 371. Ant voko turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

 1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas, kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
 2. siūlomas nuomos mokestis, nuomos paskirtis, konkurso sąlygose numatyti reikalavimai.
 3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu, fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija;
 4. kredito įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (Luminor bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos Kaune, Savanorių pr. 371, iki 2022 m. vasario 10 d. 9.50 val. Informacija teikiama mob. tel. +370 610 11273. Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rita Grabauskienė.

Dėl patalpų Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 1, apžiūros kreiptis mob. telefonu 8 698 26 506 (seniūnas Rimantas Stankus).

Dėl patalpų apžiūros Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 22, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (seniūnė Daiva Bulotienė).

Dėl patalpų Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k., Mokyklos g. 1, ir Padauguvos k., Beržų g. 53, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (seniūnas Arūnas Bačiūnas).

Kauno rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso komisijos posėdis įvyks 2022 m. vasario 10 d. 10.00 val. Kauno rajono savivaldybės 101 kab., I aukšte, Savanorių pr. 371, Kaune.

Kauno rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso komisijos posėdyje gali dalyvauti konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai.

Savivaldybės turto viešą nuomos konkursą reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-394 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurį galima rasti https://www.krs.lt/verslininkams/nuoma-panauda/nuomos-konkursai/                                                           Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija

Paraiškos forma


Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

 1. 50,73 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Ežerėlyje, Liepų g. 3-8 (unikalus Nr. 4400-0475-1657:6107). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,88 Eur. Nuomos terminas – 2 metai su galimybe sutartį pratęsti vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos sutartis su laimėtoju būtų pasirašoma ne anksčiau kaip 2022 m. sausio 8 d.
 2. 43,25 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (unikalus Nr. 5298-8025-2011, patalpų indeksai: 1-83/3,64; 1-84/39,61). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,32 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 3. 4,50 kv. m rūsio patalpą Kauno r. sav., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (unikalus Nr. 5298-8025-2011, patalpų indeksai: R-19/4,50). Pradinis 1 kv. m rūsio patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,50 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 4. 716,82 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 22 (patalpų unikalus Nr. 4400-0533-4570:2800, patalpų indeksai: 2-25 iki 2-47; 2-1 iki 2-24; 3-1 iki  3-5). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,30 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 5. 233,89 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugeliškių k., Mokyklos g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0240-6210, patalpų pažymėjimas plane 1C1p: 1-1/1,91; 1-2/41,60; 1-5/9,24; 1-6/1,63; 1-7/1,59; 1-8/4,93; 1-9/36,11; 1-10/30,66; 1-11/51,85; 1-12/5,93; 1-13/2,43; 1-14/26,46; 1-15/2,55; 1-16/1,20; 1-17/1,23; 1-18/2,63; 1-19/11,94). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,70 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą, maisto produktų, gėrimų, tabako ir jo gaminių prekybą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 6. 94,58 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0326-0320, patalpų pažymėjimas plane 1C2p: 1-11/21,87; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 0,70 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Galima nuomotis dalimis.
 7. 161,84 kv. m negyvenamąsias patalpas Kaune, Savanorių pr. 371 (pastato unikalus Nr. 1998-0009-8017, patalpų indeksai: R-2/3,85; R-3/3,20; R-5/2,28; 1-5/88,10; 1-6/3,08; 1-7/34,18; 1-8/2,39; 1-9/8,87; 1-10/2,39; 1-11/3,78; 1-12/1,87; 1-13/4,12; 1-14/2,01; 1-15/1,72). Pradinis turto nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1139,77 Eur. Nuomos terminas – 10 metų. Nuomos paskirtis – maitinimo paslaugos. Turtas išnuomojamas be maisto gaminimui reikalingos įrangos ir be baldų. Nuomos sąlygos ir reikalavimai maitinimo paslaugai pridedami.

NUOMOS SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI MAITINIMO PASLAUGAI TEIKTI

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Šios sąlygos reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės (toliau – Nuomotojas) turto nuomos konkurso organizavimą ir vykdymą. Išnuomojamas Kauno rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir Kauno rajono savivaldybės administracijos patikėjimo valdomas turtas – 161,84 kv. m negyvenamosios patalpos Kaune, Savanorių pr. 371 (pastato unikalus Nr. 1998-0009-8017, patalpų indeksai: R-2/3,85; R-3/3,20; R-5/2,28; 1-5/88,10; 1-6/3,08; 1-7/34,18; 1-8/2,39; 1-9/8,87; 1-10/2,39; 1-11/3,78; 1-12/1,87; 1-13/4,12; 1-14/2,01; 1-15/1,72).
 2. Turtas išnuomojamas be maisto gaminimui reikalingos įrangos ir be baldų. Tokia įranga ir baldais savo lėšomis įsipareigoja pasirūpinti Konkurso laimėtojas, su kuriuo sudaroma Savivaldybės turto nuomos sutartis (toliau – Sutartis).
 3. Turto nuomininkui keliami reikalavimai: įsirengti nuomojamas patalpas ir visą sutarties galiojimo laikotarpį teikti maitinimo paslaugas.
 4. Turto nuomininkas privalo:
  • savo lėšomis pritaikyti nuomojamas patalpas pagal poreikį. Visus projektinius ir technologinius sprendinius derinti su pastato rekonstrukcijos projektą parengusiais specialistais ir Kauno rajono savivaldybės administracija.

4.2 savo lėšomis nuo kontrolinių apskaitų įrengti patalpose inžinerinius tinklus, inžinerinių sistemų, tiesiogiai susijusių su technologine įranga, dalis iki prietaisų ar reikiamos vietos (kartu su riebalų gaudykle ir oro nutraukimo įranga), technologinę įrangą, reikalingas pertvaras (jeigu tai bus reikalinga interjerui), dalinę sienų apdailą, akcentinius šviestuvus (jeigu tai bus reikalinga interjerui).

4.3. pagal turto perdavimo priėmimo aktą priimti suteikiamą Turtą, jį saugoti, eksploatuoti laikantis darbų saugos, gamybinės sanitarijos, darbo higienos ir priešgaisrinės saugos taisyklių; mokėti valstybinės žemės nuomos mokestį už žemės sklypą priskirtą nuomojamam plotui;

 • savo lėšomis atlikti nuomojamų patalpų priežiūros darbus, prisiimti avarijų, įvykusių nuomojamų patalpų vidaus inžineriniuose tinkluose dėl neatliktų priežiūros ir remonto darbų, padarytus nuostolius;
 • nesubnuomoti patalpų;
 • užtikrinti kokybišką maitinimo paslaugų teikimą. Maitinimo paslaugos turi būti organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Higienos normomis ir kitais norminiais teisės aktais, nustatančiais maisto tvarkymą, saugą ir kokybę;
 • įrengti ir visą sutarties galiojimo laikotarpį teikti maitinimo paslaugas, nustatyta tvarka gavus visus būtinus leidimus.
 • užtikrinti, kad įranga atitiktų būtinus įrengimų priežiūros ir saugaus eksploatavimo reikalavimus;
 • užtikrinti, kad naudojama garso įranga neviršytų ribinių triukšmo dydžių, netrikdytų viešosios rimties;
 • mokėti turto nuomos mokestį, įvardytą Sutartyje;
 • veiklą pradėti vykdyti per 2 mėnesius nuo nuomos sutarties pasirašymo. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, veiklos pradžia šalių raštišku sutarimu gali būti perkelta, bet ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui.
 1. Nuomininkas turi teisę teritorijoje prie Savivaldybės pastato:
  • įrengti ir eksploatuoti terasas, suderinęs su Nuomotoju ir nustatyta tvarka gavęs visus būtinus leidimus. Terasos naudojimosi tvarka būtų tvirtinama atskiru susitarimu;
  • įrengti išorinę vaizdinę reklamą, suderinęs su Nuomotoju ir nustatyta tvarka gavęs visus būtinus leidimus.
 1. KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
 2. Konkursas skelbiamas Kauno rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.krs.lt ir spaudoje.
 3. Juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau – konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia Savivaldybės administracijos Gyventojų priimamajam užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

7.1. Paraiška, kurioje turi būti pateikti:

7.1.1. kavinės įrengimo projektinis pasiūlymas, kuriame turi būti detalus įrangos, reikalingos paslaugų teikimui, aprašymas;

7.1.2. kavinės funkcionavimo idėjos ir jos santykio su Savivaldybės pastato pagrindine funkcija pristatymas, teikiamų paslaugų spektras bei aprašymas;

7.1.3. teikiamų paslaugų spektras ir paslaugų teikimo kokybės aprašymas;

7.1.4. siūloma turto nuomos kaina per mėnesį.

7.2. Dokumentai, įrodantys įmonės atitikimą keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams:

7.2.1. įmonės registravimo pažymėjimo kopiją ir įstatų arba kito dokumento, patvirtinančio konkurso dalyvio teisę verstis ūkine veikla, kuri reikalinga Sutarčiai vykdyti;

7.2.2. įmonių registrą tvarkančios įstaigos pažymą (originalą ar kopiją), patvirtinančią, kad įmonė nėra bankrutavusi, bankrutuojanti, likviduojama ar laikinai sustabdžiusi veiklą;

7.2.3. valstybinio socialinio draudimo fondo pažymą, kad įmonė yra įvykdžiusi įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu (originalą ar kopiją);

7.2.4. valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad įmonė yra  įvykdžiusi įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu;

7.2.5. paslaugų teikėjas turi turėti bent trejų metų nenutrūkstamą veiklos patirtį maitinimo srityje per pastaruosius metus;

 1. Pateikiamos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės antspaudu ir vadovo ar jo įgalioto atstovo parašu arba tik vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, jeigu pareiga turėti antspaudą nėra nustatyta įmonės steigimo dokumentuose ar įstatymuose.
 2. Jeigu pasiūlymas gaunamas po nurodyto termino, neatplėštas vokas su pasiūlymu grąžinamas jį pateikusiai įmonei.
 3. Komisijos posėdis konkurso laimėtojui nustatyti turi įvykti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
 4. Komisija gali prašyti, kad konkurso dalyviai paaiškintų ir patikslintų savo pasiūlymus.
 5. Komisija turi teisę atmesti pasiūlymus, jeigu konkurso dalyviai per komisijos nustatytą terminą nepaaiškina ir nepatikslina savo pasiūlymų.
 6. Komisija pasiūlymus vertina remdamasi šiais kriterijais:

13.1. Projektinių pasiūlymų sprendiniai (skaičiuojama pagal formulę (P1 x 30):P2, kur P1 – konkretaus konkurso dalyvio projektinio siūlymų sprendinių įvertinimas, P2 – didžiausias konkurso dalyvio projektinio siūlymų sprendinių įvertinimas, 30 – maksimalus balų skaičius) – iki 30 balų.

13.2. Kavinės funkcionavimo idėja (skaičiuojama pagal formulę (A1 x 30):A2, kur A1 – konkretaus konkurso dalyvio pasiūlyta funkcionavimo idėja, A2 – didžiausia/geriausia dalyvio pasiūlyta funkcionavimo idėja, 30 – maksimalus balų skaičius).

13.3. Turto nuomos kaina eurais – iki 20 balų (skaičiuojama pagal formulę (N1 x 20):N2, čia N1 – konkretaus konkurso dalyvio pasiūlyta nuomos kaina per mėnesį, N2 – didžiausia pasiūlyta nuomos kaina per mėnesį, 20 – maksimalus balų skaičius).

13.4. Paslaugų teikimo kokybė (T) (Paslaugų teikimo organizavimas ir paslaugų teikimo aprašymo atitiktis Savivaldybės tikslams, detalizuotos paslaugų teikimo bei organizavimo kokybės užtikrinimo priemonės, numatyta veiklos apimtis viršija minimalius šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus) (skaičiuojama pagal formulę (T1 x 20):T2, čia T1 – konkretaus konkurso dalyvio paslaugų teikimo kokybės įvertinimas, T2 – didžiausias konkurso dalyvio paslaugų teikimo kokybės įvertinimas, 20 – maksimalus balų skaičius).

Maksimalus balų skaičius – 100 balų.

 1. Įvertinus pateiktus pasiūlymus nustatoma pasiūlymų eilė (išskyrus atvejį, kai pasiūlymą pateikė tik vienas konkurso dalyvis).
 2. Pasiūlymų eilė nustatoma pasiūlymų vertės mažėjimo tvarka. Tais atvejais, kai pasiūlymai vertinami vienodai, į eilę pirmesnis įrašomas tas konkurso dalyvis, kuris anksčiau įregistravo voką su pasiūlymu.
 3. Konkursą laimi daugiausia balų surinkęs konkurso dalyvis.
 4. Konkurso dalyviai apie laimėjusį konkurso dalyvį informuojami raštu per 3 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo dienos. Konkurso laimėtojas kviečiamas atvykti pasirašyti nuomos sutarties.
 5. Tuo atveju, kai konkurso laimėtojas atsisako atvykti sudaryti nuomos sutarties arba nepateikia iki sutarties pasirašymo visų numatytų dokumentų, konkurso laimėtoju laikomas antras daugiausia balų surinkęs konkurso dalyvis arba konkursas laikomas neįvykusiu.
 6. Kai nustatyta tvarka gaunamas tik vienas pasiūlymas, Pasiūlymą pateikęs konkurso dalyvis laikomas konkurso laimėtoju, jei jis atitinka įmonėms nustatytus keliamus kvalifikacinius reikalavimus. Priešingu atveju, konkursas laikomas neįvykusiu.
 7. Su konkurso laimėtoju (toliau – nuomininkas) per 15 darbo dienų nuo nuomos konkurso dienos pasirašoma Savivaldybės turto nuomos sutartis, Savivaldybės turto perdavimo ir priėmimo aktas (sutarties priedas), kurio neatsiejama dalis yra turto nuotraukos su būklės aprašymu. Išnuomojamo turto būklę perdavimo metu fiksuoja Aplinkos skyriaus specialistas.

III. TURTO NUOMOS SUTARTIES SĄLYGOS

 1. Nuomininkas privalo:

21.1. Pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą priimti suteikiamą turtą, jį saugoti, eksploatuoti laikantis darbų saugos, gamybinės sanitarijos, darbo higienos ir priešgaisrinės saugos taisyklių; mokėti valstybinės žemės nuomos mokestį už žemės sklypą, priskirtą nuomojamam plotui;

21.2. Savo lėšomis atlikti nuomojamų statinių priežiūros darbus, statinių ir teritorijos tvarkymą, statinių ir jo elementų stebėjimą, prisiimti avarijų, įvykusių nuomojamų statinių vidaus inžineriniuose tinkluose dėl neatliktų priežiūros ir remonto darbų, padarytus nuostolius;

21.3. Nesubnuomoti statinių;

21.4. Užtikrinti kokybišką maitinimo paslaugų teikimą. Maitinimo paslaugos turi būti organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Higienos normomis ir kitais norminiais teisės aktais, nustatančiais maisto tvarkymą, saugą ir kokybę.

 1. Pasibaigus Sutarties terminui arba ją nutraukus prieš terminą, perduoti pagal aktą tvarkingas patalpas su visais atliktais pertvarkymais, neatskiriamais nuo turto, išskyrus maisto gamybos technologinę įrangą.
 2. Turto nuomininko investuotos lėšos į nuomojamas patalpas neatlyginamos.
 3. Apskaita vedama pagal prietaisų rodmenis. Apskaitos prietaisų įrengimą ir komunalinių paslaugų išlaidas apmoka nuomininkas savo lėšomis.
 4. Nuomininkas sudaro atliekų ir šiukšlių išvežimo sutartis su paslaugas teikiančiomis įmonėmis.

 

 1. PAGRINDINIAI NUOMOS SUDARYMO REIKALAVIMAI
 2. Sutartis pasirašoma pateikus visus 7 punkte nurodytus dokumentus.
 3. Sutartis sudaroma 10 metų laikotarpiui.

________________________

Fiziniai arba juridiniai asmenys norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau - konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia užklijuotą voką Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų priimamajame Kaune, Savanorių pr. 371. Ant voko turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

 1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas, kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris, juridiniai asmenys, pageidaujantys išsinuomoti patalpas Kaune, Savanorių pr. 371 pateikia ir pridedamose sąlygose 7 punkte nurodytus dokumentus;
 2. siūlomas nuomos mokestis, nuomos paskirtis, konkurso sąlygose numatyti reikalavimai.
 3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu, fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija;
 4. kredito įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (Luminor bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos Kaune, Savanorių pr. 371, iki 2021 m. gruodžio 27 d. 9.50 val. Informacija teikiama mob. tel. + 370674 16594. Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rita Grabauskienė.

Dėl patalpų Kauno r. sav., Ežerėlyje, Liepų g. 3-8 kreiptis tel. (8 37) 53 44 23  (Ežerėlio seniūnė Vilmantė Macijauskaitė).

Dėl patalpų Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 1, apžiūros kreiptis mob. telefonu 8 698 26 506 (seniūnas Rimantas Stankus).

Dėl patalpų apžiūros Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 22, Pilies take 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (seniūnė Daiva Bulotienė).

Dėl patalpų Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k., Mokyklos g. 1, ir Padauguvos k., Beržų g. 53, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (seniūnas Arūnas Bačiūnas).

Dėl patalpų Kaune, Savanorių pr. 371 kreiptis mob. telefonu+37068654989 (ūkvedys Artūras Civilka).

Kauno rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso komisijos posėdis įvyks 2021 m. gruodžio 27 d. 10.00 val. Kauno rajono savivaldybės 101 kab., I aukšte, Savanorių pr. 371, Kaune.

Kauno rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso komisijos posėdyje gali dalyvauti konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai.

Savivaldybės turto viešą nuomos konkursą reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-394 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurį galima rasti https://www.krs.lt/verslininkams/nuoma-panauda/nuomos-konkursai/                                                                                                          Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija

Paraiškos forma


Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą – 405,82 kv. m negyvenamąsias patalpas Kaune, Ežero g. 33 (pastato unikalus Nr. 5296-9022-4014, patalpų indeksai: 1-1/56,45; 1-2/17,46; 1-3/21,39; 1-4/3,04; 1-5/39,15; 1-6/229,14; 1-7/12,90; 1-8/2,53; 1-9/1,77; 1-19/18,44; 1-20/3,55). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis – 2,00 Eur per mėnesį. Nuomos terminas – 3 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytais nuomos terminais su papildoma sąlyga, kad nuomos sutartis gali būti nutraukta nuomotojo reikalavimu įspėjus nuomininką prieš 3 mėnesius, kai turtas tampa reikalingas Savivaldybės reikmėms. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos sutartis su konkurso laimėtoju būtų pasirašoma ne anksčiau kaip 2021 m. gruodžio 1 d.

Fiziniai arba juridiniai asmenys norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau - konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia užklijuotą voką Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų priimamajame Kaune, Savanorių pr. 371. Ant voko turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

 1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas, kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
 2. siūlomas nuomos mokestis, nuomos paskirtis, konkurso sąlygose numatyti reikalavimai.
 3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu, fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija;
 4. kredito įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (Luminor bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos Kaune, Savanorių pr. 371, iki 2021 m. lapkričio 26 d. 9.30 val. Informacija teikiama mob. tel. 37061011273. Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Dovilė Butkienė.

Dėl patalpų Kaune, Ežero g. 33 apžiūros kreiptis mob. telefonu 8615 55937 (Ekonomikos skyriaus vedėjas Artūras Pupalė).

Kauno rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso komisijos posėdis įvyks 2021 m. lapkričio 26 d. 13.30 val. Kauno rajono savivaldybės 101 kab., I aukšte, Savanorių pr. 371, Kaune.

Kauno rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso komisijos posėdyje gali dalyvauti konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai.

Savivaldybės turto viešą nuomos konkursą reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-394 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurį galima rasti https://www.krs.lt/verslininkams/nuoma-panauda/nuomos-konkursai/                                                                                                          Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija


 

Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

 1. 19,98 kv. m garažo patalpą Kauno r. sav., Babtų mstl., Nevėžio g. 3C (unikalus Nr. 5299-3005-3016, patalpos indeksas G-4/19,98). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,25 Eur. Nuomos terminas – 1 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos sutartis su konkurso laimėtoju būtų pasirašoma ne anksčiau kaip 2021 m. gruodžio 1 d.
 2. 47,26 kv. m garažo patalpą Kauno r. sav., Babtų mstl., Nevėžio g. 3C (unikalus Nr. 5299-3005-3016, patalpos indeksas G-1/47,26). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,42 Eur. Nuomos terminas – 1 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos sutartis su konkurso laimėtoju būtų pasirašoma ne anksčiau kaip 2021 m. gruodžio 1 d.
 3. 2 kv. m holo patalpos Kauno r. sav., Garliavoje, Vasario 16-osios g. 8 (unikalus Nr. 4400-2177-9153, patalpos pažymėjimas plane 1-2/263,08). Pradinis turto nuomos mokesčio dydis su komunaliniais mokesčiais už elektros sąnaudas per mėnesį – 150,00 Eur. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų. Nuomos paskirtis – prekybai smulkiomis prekėmis iš automatų.
 4. 43,25 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (unikalus Nr. 5298-8025-2011, patalpų indeksai: 1-83/3,64; 1-84/39,61). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,32 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 5. 4,50 kv. m rūsio patalpą Kauno r. sav., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (unikalus Nr. 5298-8025-2011, patalpų indeksai: R-19/4,50). Pradinis 1 kv. m rūsio patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,50 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 6. 30/100 televizijos bokšto dalių Kauno r. sav., Lapėse, A. Merkio g. 1 (unikalus Nr. 4400-1615-3448). Pradinis turto nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 151,00 Eur. Nuomos terminas – 5 metai, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės pereis kitam asmeniui su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų. Nuomos paskirtis – telekomunikacinei įrangai ir antenoms įrengti.
 7. 1/3 vandentiekio bokšto stogo dalį Kauno r. sav., Lapėse, A. Merkio g. 1 (unikalus Nr. 4400-1007-6429). Pradinis turto nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 151,00 Eur. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų. Nuomos paskirtis – telekomunikacinei įrangai ir antenoms įrengti.
 8. 716,82 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 22 (patalpų unikalus Nr. 4400-0533-4570:2800, patalpų indeksai: 2-25 iki 2-47; 2-1 iki 2-24; 3-1 iki  3-5). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,30 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 9. 233,89 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugeliškių k., Mokyklos g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0240-6210, patalpų pažymėjimas plane 1C1p: 1-1/1,91; 1-2/41,60; 1-5/9,24; 1-6/1,63; 1-7/1,59; 1-8/4,93; 1-9/36,11; 1-10/30,66; 1-11/51,85; 1-12/5,93; 1-13/2,43; 1-14/26,46; 1-15/2,55; 1-16/1,20; 1-17/1,23; 1-18/2,63; 1-19/11,94). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,70 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą, maisto produktų, gėrimų, tabako ir jo gaminių prekybą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 10. 94,58 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0326-0320, patalpų pažymėjimas plane 1C2p: 1-11/21,87; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 0,70 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Galima nuomotis dalimis.

Fiziniai arba juridiniai asmenys norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau - konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia užklijuotą voką Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų priimamajame Kaune, Savanorių pr. 371. Ant voko turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

 1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas, kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
 2. siūlomas nuomos mokestis, nuomos paskirtis, konkurso sąlygose numatyti reikalavimai.
 3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu, fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija;
 4. kredito įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (Luminor bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos Kaune, Savanorių pr. 371, iki 2021 m. lapkričio 4 d. 9.30 val. Informacija teikiama mob. tel. 867416594. Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rita Grabauskienė.

Dėl patalpų Kauno r. sav., Babtų mstl., Nevėžio g. 3C, apžiūros kreiptis telefonu (8 607) 31469 (seniūnas Gediminas Pupinis).

Dėl patalpų, televizijos bokšto Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 1, apžiūros kreiptis mob. telefonu 8 698 26 506 (seniūnas Rimantas Stankus).

Dėl vandentiekio bokšto Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 1, apžiūros kreiptis mob. tel. 8 645 73790 (direktorius Andrius Dzevyžis).

Dėl patalpų Kauno r. sav., Garliavoje, Vasario 16-osios g. 8, apžiūros kreiptis mob. tel. 8 64626889 (direktorius Marius Norvaiša).

Dėl patalpų apžiūros Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 22, Pilies take 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (seniūnė Daiva Bulotienė).

Dėl patalpų Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k., Mokyklos g. 1, ir Padauguvos k., Beržų g. 53, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (seniūnas Arūnas Bačiūnas).

Kauno rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso komisijos posėdis įvyks 2021 m. lapkričio 4 d. 10.00 val. Kauno rajono savivaldybės 101 kab., I aukšte, Savanorių pr. 371, Kaune.

Kauno rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso komisijos posėdyje gali dalyvauti konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai.

Savivaldybės turto viešą nuomos konkursą reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-394 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurį galima rasti https://www.krs.lt/verslininkams/nuoma-panauda/nuomos-konkursai/                                                                                                          Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija

 Paraiškos forma


Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

 

 1. ½ negyvenamosios patalpos Kauno r. sav., Batniavos sen., Bubių k., Parko g. 10-2 (patalpų unikalus Nr. 4400-5174-1934:7942, patalpos indeksas 1-10/20,41). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,20 Eur. Nuomos terminas – 2026 m. vasario 17 d. su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą.
 2. 43,25 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (unikalus Nr. 5298-8025-2011, patalpų indeksai: 1-83/3,64; 1-84/39,61). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,32 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 3. 4,50 kv. m rūsio patalpą Kauno r. sav., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (unikalus Nr. 5298-8025-2011, patalpų indeksai: R-19/4,50). Pradinis 1 kv. m rūsio patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,50 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 4. 716,82 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 22 (patalpų unikalus Nr. 4400-0533-4570:2800, patalpų indeksai: 2-25 iki 2-47; 2-1 iki 2-24; 3-1 iki  3-5). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,30 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 5. 233,89 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugeliškių k., Mokyklos g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0240-6210, patalpų pažymėjimas plane 1C1p: 1-1/1,91; 1-2/41,60; 1-5/9,24; 1-6/1,63; 1-7/1,59; 1-8/4,93; 1-9/36,11; 1-10/30,66; 1-11/51,85; 1-12/5,93; 1-13/2,43; 1-14/26,46; 1-15/2,55; 1-16/1,20; 1-17/1,23;                    1-18/2,63; 1-19/11,94). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,70 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą, maisto produktų, gėrimų, tabako ir jo gaminių prekybą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 6. 94,58 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0326-0320, patalpų pažymėjimas plane 1C2p: 1-11/21,87; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 0,70 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Galima nuomotis dalimis.

Fiziniai arba juridiniai asmenys norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau - konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia užklijuotą voką Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų priimamajame Kaune, Savanorių pr. 371. Ant voko turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

 1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas, kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
 2. siūlomas nuomos mokestis, nuomos paskirtis, konkurso sąlygose numatyti reikalavimai.
 3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu, fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija;
 4. kredito įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (Luminor bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos Kaune, Savanorių pr. 371, iki 2021 m. spalio 14 d. 8.45 val. Informacija teikiama mob. tel. 867416594. Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rita Grabauskienė.

Dėl patalpų Kauno r. sav., Batniavos sen., Bubių k., Parko g. 10-2, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 56 78 27 (seniūnas Šarūnas Pikelis).

Dėl patalpų Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 1, apžiūros kreiptis mob. telefonu 8 698 26 506 (seniūnas Rimantas Stankus).

Dėl patalpų apžiūros Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 22, Pilies take 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (seniūnė Daiva Bulotienė).

Dėl patalpų Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k., Mokyklos g. 1, ir Padauguvos k., Beržų g. 53, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (seniūnas Arūnas Bačiūnas).

Kauno rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso komisijos posėdis įvyks 2021 m. spalio 14 d. 9.00 val. Kauno rajono savivaldybės 101 kab., I aukšte, Savanorių pr. 371, Kaune.

Kauno rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso komisijos posėdyje gali dalyvauti konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai.

Savivaldybės turto viešą nuomos konkursą reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-394 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurį galima rasti https://www.krs.lt/verslininkams/nuoma-panauda/nuomos-konkursai/                                                                                                          Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija

 


Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

 1. 9,00 kv. m patalpą Kauno r. sav., Akademijoje, Obelynės g. 8 (unikalus Nr. 5292-5006-2014, dalis patalpos, kurios indeksas 1-3/13,17). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,94 Eur. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų. Nuomos paskirtis – maitinimo paslaugų teikimas. Konkurso dalyvis turi turėti bent 3 metų patirtį maitinimo paslaugų teikimo srityje.
 2. 43,25 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (unikalus Nr. 5298-8025-2011, patalpų indeksai: 1-83/3,64; 1-84/39,61). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,32 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 3. 4,50 kv. m rūsio patalpą Kauno r. sav., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (unikalus Nr. 5298-8025-2011, patalpų indeksai: R-19/4,50). Pradinis 1 kv. m rūsio patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,50 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 4. 17,19 kv. m negyvenamąją patalpą Kauno r. sav., Lapėse, A. Merkio g. 1 (pastato unikalus Nr. 5298-8025-2011, patalpos indeksas: 1-51/17,19). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,88 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų. Galima nuomotis dalimis.
 5. 716,82 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 22 (patalpų unikalus Nr. 4400-0533-4570:2800, patalpų indeksai: 2-25 iki 2-47; 2-1 iki 2-24; 3-1 iki  3-5). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,30 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 6. 233,89 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugeliškių k., Mokyklos g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0240-6210, patalpų pažymėjimas plane 1C1p: 1-1/1,91; 1-2/41,60; 1-5/9,24; 1-6/1,63; 1-7/1,59; 1-8/4,93; 1-9/36,11; 1-10/30,66; 1-11/51,85; 1-12/5,93; 1-13/2,43; 1-14/26,46; 1-15/2,55; 1-16/1,20; 1-17/1,23;                    1-18/2,63; 1-19/11,94). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,70 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą, maisto produktų, gėrimų, tabako ir jo gaminių prekybą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 7. 94,58 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0326-0320, patalpų pažymėjimas plane 1C2p: 1-11/21,87; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 0,70 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Galima nuomotis dalimis.

Fiziniai arba juridiniai asmenys norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau - konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia užklijuotą voką Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų priimamajame Kaune, Savanorių pr. 371. Ant voko turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

 1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas, kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
 2. siūlomas nuomos mokestis, nuomos paskirtis, konkurso sąlygose numatyti reikalavimai.
 3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu, fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija;
 4. kredito įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (Luminor bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos Kaune, Savanorių pr. 371, iki 2021 m. liepos 22 d. 10.45 val. Informacija teikiama mob. tel. 867416594. Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rita Grabauskienė.

Dėl patalpų Kauno r. sav., akademijoje, Obelynės g. 8, apžiūros kreiptis mob. telefonu 8 699 58050 (Kauno rajono muziejaus direktorius Zigmas Kalesinskas).

Dėl patalpų Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 1, apžiūros kreiptis mob. telefonu 8 698 26 506 (seniūnas Rimantas Stankus).

Dėl patalpų apžiūros Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 22, Pilies take 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (seniūnė Daiva Bulotienė).

Dėl patalpų Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k., Mokyklos g. 1, ir Padauguvos k., Beržų g. 53, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (seniūnas Arūnas Bačiūnas).

Kauno rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso komisijos posėdis įvyks 2021 m. liepos 22 d. 11.00 val. Kauno rajono savivaldybės 101 kab., I aukšte, Savanorių pr. 371, Kaune.

Kauno rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso komisijos posėdyje gali dalyvauti konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai.

Savivaldybės turto viešą nuomos konkursą reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-394 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurį galima rasti https://www.krs.lt/verslininkams/nuoma-panauda/nuomos-konkursai/                                          Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija

 Paraiškos forma 


Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

 1. 43,25 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (unikalus Nr. 5298-8025-2011, patalpų indeksai: 1-83/3,64; 1-84/39,61). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,32 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 2. 4,50 kv. m rūsio patalpą Kauno r. sav., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (unikalus Nr. 5298-8025-2011, patalpų indeksai: R-19/4,50). Pradinis 1 kv. m rūsio patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,50 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 3. 716,82 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 22 (patalpų unikalus Nr. 4400-0533-4570:2800, patalpų indeksai: 2-25 iki 2-47; 2-1 iki 2-24; 3-1 iki  3-5). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,30 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 4. 52,80 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Taurakiemio sen. Piliuonos k., T. Masiulio g. 6-2 (patalpų unikalus Nr. 5298-6024-0011:0001, patalpų indeksai: 6/7,87; 7/2,00; 8/9,88; 9/5,09; 10/27,96). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,35 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 5. 233,89 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugeliškių k., Mokyklos g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0240-6210, patalpų pažymėjimas plane 1C1p: 1-1/1,91; 1-2/41,60; 1-5/9,24; 1-6/1,63; 1-7/1,59; 1-8/4,93; 1-9/36,11; 1-10/30,66; 1-11/51,85; 1-12/5,93; 1-13/2,43; 1-14/26,46; 1-15/2,55; 1-16/1,20; 1-17/1,23;                    1-18/2,63; 1-19/11,94). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,70 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą, maisto produktų, gėrimų, tabako ir jo gaminių prekybą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 6. 94,58 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0326-0320, patalpų pažymėjimas plane 1C2p: 1-11/21,87; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 0,70 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Galima nuomotis dalimis.

Fiziniai arba juridiniai asmenys norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau - konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia užklijuotą voką Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų priimamajame Kaune, Savanorių pr. 371. Ant voko turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

 1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas, kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
 2. siūlomas nuomos mokestis, nuomos paskirtis, konkurso sąlygose numatyti reikalavimai.
 3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu, fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija;
 4. kredito įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (Luminor bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos Kaune, Savanorių pr. 371, iki 2021 m. kovo 5 d. 10.45 val. Informacija teikiama mob. tel. 867416594. Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rita Grabauskienė.

Dėl patalpų Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 1, apžiūros kreiptis mob. telefonu 8 698 26 506 (seniūnas Rimantas Stankus).

Dėl patalpų apžiūros Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 22, Pilies take 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (seniūnė Daiva Bulotienė).

Dėl patalpų apžiūros Kauno r. sav., Taurakiemio sen. Piliuonos k., T. Masiulio g. 6-2, apžiūros kreiptis telefonu mob. tel. 8 687 45 351 (seniūnė Danutė Glinskienė).

Dėl patalpų Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k., Mokyklos g. 1, ir Padauguvos k., Beržų g. 53, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (seniūnas Arūnas Bačiūnas).

Kauno rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso komisijos posėdis įvyks 2021 m. kovo 5 d. 11.00 val. Kauno rajono savivaldybės 101 kab., I aukšte, Savanorių pr. 371, Kaune.

Kauno rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso komisijos posėdyje konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai dalyvauti gali, jei bus atšauktas karantinas.

Savivaldybės turto viešą nuomos konkursą reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-394 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurį galima rasti https://www.krs.lt/verslininkams/nuoma-panauda/nuomos-konkursai/                                          Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija

 Paraiškos forma 


Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

 1. 43,25 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (unikalus Nr. 5298-8025-2011, patalpų indeksai: 1-83/3,64; 1-84/39,61). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,32 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų. Galima nuomotis dalimis.
 2. 4,50 kv. m rūsio patalpą Kauno r. sav., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (unikalus Nr. 5298-8025-2011, patalpų indeksai: R-19/4,50). Pradinis 1 kv. m rūsio patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,50 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 3. 716,82 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 22 (patalpų unikalus Nr. 4400-0533-4570:2800, patalpų indeksai: 2-25 iki 2-47; 2-1 iki 2-24; 3-1 iki  3-5). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,30 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 4. 52,80 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Taurakiemio sen. Piliuonos k., T. Masiulio g. 6-2 (patalpų unikalus Nr. 5298-6024-0011:0001, patalpų indeksai: 6/7,87; 7/2,00; 8/9,88; 9/5,09; 10/27,96). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,35 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 5. 233,89 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugeliškių k., Mokyklos g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0240-6210, patalpų pažymėjimas plane 1C1p: 1-1/1,91; 1-2/41,60; 1-5/9,24; 1-6/1,63; 1-7/1,59; 1-8/4,93; 1-9/36,11; 1-10/30,66; 1-11/51,85; 1-12/5,93; 1-13/2,43; 1-14/26,46; 1-15/2,55; 1-16/1,20; 1-17/1,23;                    1-18/2,63; 1-19/11,94). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,70 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą, maisto produktų, gėrimų, tabako ir jo gaminių prekybą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 6. 94,58 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0326-0320, patalpų pažymėjimas plane 1C2p: 1-11/21,87; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 0,70 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Galima nuomotis dalimis.

Fiziniai arba juridiniai asmenys norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau - konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia užklijuotą voką Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų priimamajame Kaune, Savanorių pr. 371. Ant voko turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

 1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas, kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
 2. siūlomas nuomos mokestis, nuomos paskirtis, konkurso sąlygose numatyti reikalavimai.
 3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu, fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija;
 4. kredito įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (Luminor bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos Kaune, Savanorių pr. 371, iki 2021 m. vasario 18 d. 9.45 val. Informacija teikiama mob. tel. 867416594. Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rita Grabauskienė.

Dėl patalpų Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 1, apžiūros kreiptis mob. telefonu 8 698 26 506 (seniūnas Rimantas Stankus).

Dėl patalpų apžiūros Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 22, Pilies take 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (seniūnė Daiva Bulotienė).

Dėl patalpų apžiūros Kauno r. sav., Taurakiemio sen. Piliuonos k., T. Masiulio g. 6-2, apžiūros kreiptis telefonu mob. tel. 8 687 45 351 (seniūnė Danutė Glinskienė).

Dėl patalpų Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k., Mokyklos g. 1, ir Padauguvos k., Beržų g. 53, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (seniūnas Arūnas Bačiūnas).

Kauno rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso komisijos posėdis įvyks 2021 m. vasario 18 d. 10.00 val. Kauno rajono savivaldybės 101 kab., I aukšte, Savanorių pr. 371, Kaune.

Kauno rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso komisijos posėdyje konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai dalyvauti gali, jei bus atšauktas karantinas.

Savivaldybės turto viešą nuomos konkursą reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-394 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurį galima rasti https://www.krs.lt/verslininkams/nuoma-panauda/nuomos-konkursai/                                          Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija

 

Paraiškos forma 


Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

 1. 38,54 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 1A-1 (patalpų unikalus Nr. 4400-0687-6075:8108, patalpų indeksai: 1-35/2,56; 1-36/3,08; 1-37/10,80; 1-38/22,10). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 2,24 Eur. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą.
 2. 20,41 kv. m negyvenamąją patalpą Kauno r. sav., Batniavos sen., Bubių k., Parko g. 10-2 (patalpų unikalus Nr. 4400-5174-1923:7942, patalpos indeksas: 1-10/20,41). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,55 Eur. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą.

 

Fiziniai arba juridiniai asmenys norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau - konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia užklijuotą voką Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų priimamajame Kaune, Savanorių pr. 371. Ant voko turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

 1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas, kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
 2. siūlomas nuomos mokestis, nuomos paskirtis, konkurso sąlygose numatyti reikalavimai.
 3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu, fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija;
 4. kredito įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.

 

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (Luminor bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos Kaune, Savanorių pr. 371, iki 2021 m. vasario 8 d. 10.50 val.  Informacija teikiama mob. tel. 867416594. Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rita Grabauskienė.

Dėl patalpų apžiūros Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 1A-1, kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (seniūnė Daiva Bulotienė).

Dėl patalpų apžiūros Kauno r. sav., Batniavos sen., Bubių k., Parko g. 10-2, kreiptis telefonu 8 606 938 95 (seniūnas Šarūnas Pikelis).

Kauno rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso komisijos posėdis įvyks 2021 m. vasario 8 d. 11.00 val. Kauno rajono savivaldybės 101 kab., I aukšte, Savanorių pr. 371, Kaune.

Kauno rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso komisijos posėdyje konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai dalyvauti gali, jei bus atšauktas karantinas.

Savivaldybės turto viešą nuomos konkursą reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-394 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurį galima rasti https://www.krs.lt/verslininkams/nuoma-panauda/nuomos-konkursai/                                 Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija


Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

 1. 43,25 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (unikalus Nr. 5298-8025-2011, patalpų indeksai: 1-83/3,64; 1-84/39,61). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,88 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų. Galima nuomotis dalimis.
 2. 4,50 kv. m rūsio patalpą Kauno r. sav., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (unikalus Nr. 5298-8025-2011, patalpų indeksai: R-19/4,50). Pradinis 1 kv. m rūsio patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,50 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 3. 716,82 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 22 (patalpų unikalus Nr. 4400-0533-4570:2800, patalpų indeksai: 2-25 iki 2-47; 2-1 iki 2-24; 3-1 iki  3-5). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,30 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 4. 52,80 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Taurakiemio sen. Piliuonos k., T. Masiulio g. 6-2 (patalpų unikalus Nr. 5298-6024-0011:0001, patalpų indeksai: 6/7,87; 7/2,00; 8/9,88; 9/5,09; 10/27,96). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,35 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 5. 18,11 kv. m negyvenamąją patalpą Kauno r. sav., Vilkijoje, Bažnyčios g. 23 (pastato unikalus Nr. 5293-8000-1023, patalpos indeksas: 131/18,11). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,25 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytais nuomos terminais. Galima nuomotis dalimis. Nuomininkai turėtų užtikrinti pastato bendro naudojimo patalpose švarą ir tvarką.
 6. 233,89 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugeliškių k., Mokyklos g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0240-6210, patalpų pažymėjimas plane 1C1p: 1-1/1,91; 1-2/41,60; 1-5/9,24; 1-6/1,63; 1-7/1,59; 1-8/4,93; 1-9/36,11; 1-10/30,66; 1-11/51,85; 1-12/5,93; 1-13/2,43; 1-14/26,46; 1-15/2,55; 1-16/1,20; 1-17/1,23;                    1-18/2,63; 1-19/11,94). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,70 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą, maisto produktų, gėrimų, tabako ir jo gaminių prekybą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 7. 94,58 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0326-0320, patalpų pažymėjimas plane 1C2p: 1-11/21,87; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 0,70 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Galima nuomotis dalimis.

Fiziniai arba juridiniai asmenys norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau - konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia užklijuotą voką Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų priimamajame Kaune, Savanorių pr. 371. Ant voko turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

 1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas, kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
 2. siūlomas nuomos mokestis, nuomos paskirtis, konkurso sąlygose numatyti reikalavimai.
 3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu, fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija;
 4. kredito įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (Luminor bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos Kaune, Savanorių pr. 371, iki 2021 m. sausio 27 d. 9.45 val. Informacija teikiama mob. tel. 867416594. Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rita Grabauskienė.

Dėl patalpų Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 1, apžiūros kreiptis mob. telefonu 8 698 26 506 (seniūnas Rimantas Stankus).

Dėl patalpų apžiūros Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 22, Pilies take 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (seniūnė Daiva Bulotienė).

Dėl patalpų apžiūros Kauno r. sav., Taurakiemio sen. Piliuonos k., T. Masiulio g. 6-2, apžiūros kreiptis telefonu mob. tel. 8 687 45 351 (seniūnė Danutė Glinskienė).

Dėl patalpų apžiūros Kauno r. sav., Vilkijoje, Bažnyčios g. 23, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 63 32 (seniūnas Kazys Bačėnas).

Dėl patalpų Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k., Mokyklos g. 1, ir Padauguvos k., Beržų g. 53, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (seniūnas Arūnas Bačiūnas).

Kauno rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso komisijos posėdis įvyks 2021 m. sausio 27 d. 10.00 val. Kauno rajono savivaldybės 101 kab., I aukšte, Savanorių pr. 371, Kaune.

Kauno rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso komisijos posėdyje konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai dalyvauti gali, jei bus atšauktas karantinas.

Savivaldybės turto viešą nuomos konkursą reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-394 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurį galima rasti https://www.krs.lt/verslininkams/nuoma-panauda/nuomos-konkursai/                                                                                                          Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija


Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

 1. 43,25 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (unikalus Nr. 5298-8025-2011, patalpų indeksai: 1-83/3,64; 1-84/39,61). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,88 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų. Galima nuomotis dalimis.
 2. 4,50 kv. m rūsio patalpą Kauno r. sav., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (unikalus Nr. 5298-8025-2011, patalpų indeksai: R-19/4,50). Pradinis 1 kv. m rūsio patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,50 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 3. 716,82 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 22 (patalpų unikalus Nr. 4400-0533-4570:2800, patalpų indeksai: 2-25 iki 2-47; 2-1 iki 2-24; 3-1 iki  3-5). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,30 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 4. 52,80 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Taurakiemio sen. Piliuonos k., T. Masiulio g. 6-2 (patalpų unikalus Nr. 5298-6024-0011:0001, patalpų indeksai: 6/7,87; 7/2,00; 8/9,88; 9/5,09; 10/27,96). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,35 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 5. 33,32 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijoje, Bažnyčios g. 23 (pastato unikalus Nr. 5293-8000-1023; patalpų indeksai: 4,72 kv. m patalpos 132/13,67; 136/3,30; 137/7,53; 138/8,12; 140/9,65). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,25 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytais nuomos terminais. Galima nuomotis dalimis. Nuomininkai turėtų užtikrinti pastato bendro naudojimo patalpose švarą ir tvarką.
 6. 233,89 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugeliškių k., Mokyklos g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0240-6210, patalpų pažymėjimas plane 1C1p: 1-1/1,91; 1-2/41,60; 1-5/9,24; 1-6/1,63; 1-7/1,59; 1-8/4,93; 1-9/36,11; 1-10/30,66; 1-11/51,85; 1-12/5,93; 1-13/2,43; 1-14/26,46; 1-15/2,55; 1-16/1,20; 1-17/1,23;                    1-18/2,63; 1-19/11,94). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,70 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą, maisto produktų, gėrimų, tabako ir jo gaminių prekybą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 7. 94,58 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0326-0320, patalpų pažymėjimas plane 1C2p: 1-11/21,87; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 0,70 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Galima nuomotis dalimis.

Fiziniai arba juridiniai asmenys norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau - konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia užklijuotą voką Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų priimamajame Kaune, Savanorių pr. 371. Ant voko turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

 1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas, kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
 2. siūlomas nuomos mokestis, nuomos paskirtis, konkurso sąlygose numatyti reikalavimai.
 3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu, fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija;
 4. kredito įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (Luminor bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos Kaune, Savanorių pr. 371, iki 2020 m. gruodžio 28 d. 9.45 val. Informacija teikiama mob. tel. 867416594. Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rita Grabauskienė.

Dėl patalpų Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 1, apžiūros kreiptis mob. telefonu 8 698 26 506 (seniūnas Rimantas Stankus).

Dėl patalpų apžiūros Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 22, Pilies take 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (seniūnė Daiva Bulotienė).

Dėl patalpų apžiūros Kauno r. sav., Taurakiemio sen. Piliuonos k., T. Masiulio g. 6-2, apžiūros kreiptis telefonu mob. tel. 8 687 45 351 (seniūnė Danutė Glinskienė).

Dėl patalpų apžiūros Kauno r. sav., Vilkijoje, Bažnyčios g. 23, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 63 32 (seniūnas Kazys Bačėnas).

Dėl patalpų Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k., Mokyklos g. 1, ir Padauguvos k., Beržų g. 53, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (seniūnas Arūnas Bačiūnas).

Kauno rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso komisijos posėdis įvyks 2020 m. gruodžio 28 d. 10.00  val. Kauno rajono savivaldybės 101 kab., I aukšte, Savanorių pr. 371, Kaune.

Kauno rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso komisijos posėdyje konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai dalyvauti negali.

Savivaldybės turto viešą nuomos konkursą reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-394 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurį galima rasti https://www.krs.lt/verslininkams/nuoma-panauda/nuomos-konkursai/                                                                                                          Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija

Paraiškos forma 


 

Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

 1. 43,25 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (unikalus Nr. 5298-8025-2011, patalpų indeksai: 1-83/3,64; 1-84/39,61). Patvirtinti pradinį 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydį per mėnesį – 1,88 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų. Galima nuomotis dalimis.
 2. 4,50 kv. m rūsio patalpą Kauno r. sav., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (unikalus Nr. 5298-8025-2011, patalpų indeksai: R-19/4,50). Patvirtinti pradinį 1 kv. m rūsio patalpų nuomos mokesčio dydį per mėnesį – 0,50 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų. Galima nuomotis dalimis.
 3. 716,82 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 22 (patalpų unikalus Nr. 4400-0533-4570:2800, patalpų indeksai: 2-25 iki 2-47; 2-1 iki 2-24; 3-1 iki  3-5). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,30 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 4. 24,14 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijoje, Bažnyčios g. 23 (pastato unikalus Nr. 5293-8000-1023; patalpų indeksai: 154/6,03; 131/18,11). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,00 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytais nuomos terminais. Galima nuomotis dalimis. Nuomininkai turėtų užtikrinti pastato bendro naudojimo patalpose švarą ir tvarką.
 5. 233,89 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugeliškių k., Mokyklos g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0240-6210, patalpų pažymėjimas plane 1C1p: 1-1/1,91; 1-2/41,60; 1-5/9,24; 1-6/1,63; 1-7/1,59; 1-8/4,93; 1-9/36,11; 1-10/30,66; 1-11/51,85; 1-12/5,93; 1-13/2,43; 1-14/26,46; 1-15/2,55; 1-16/1,20; 1-17/1,23;                    1-18/2,63; 1-19/11,94). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,70 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą, maisto produktų, gėrimų, tabako ir jo gaminių prekybą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 6. 94,58 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0326-0320, patalpų pažymėjimas plane 1C2p: 1-11/21,87; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 0,70 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Galima nuomotis dalimis.
 7. 600,23 kv. m parodų paviljono pastatą Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Pilies tak. 1 (pastato unikalus Nr. 5287-0000-9010), įrašytą į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Pradinis 1 kv. m pastato patalpų nuomos mokestis per mėnesį – 4,11 Eur. Nuomos paskirtis – maitinimo paslaugos. Nuomos terminas – 10 metų. Nuomos sutartis su konkurso laimėtoju būtų pasirašoma ne anksčiau kaip 2020 m. lapkričio 13 d. Turtas išnuomojamas be maisto gaminimui reikalingos įrangos ir baldų. Nuomos sąlygos ir reikalavimai maitinimo paslaugai teikti:

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS PARODŲ PAVILJONO PASTATO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šios sąlygos reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės (toliau – Nuomotojas) parodų paviljono pastato Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Pilies tak. 1, nuomos konkurso organizavimą ir vykdymą. Išnuomojamas Kauno rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas – 600,23 kv. m parodų paviljono pastatas (toliau – Turtas) Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Pilies tak. 1, maitinimo paslaugoms teikti. Turtas išnuomojamas be maisto gaminimui reikalingos įrangos ir baldų. Tokia įranga ir baldais bei nuomojamų patalpų įsirengimu, išlaikant eksterjero ir interjero bruožus, būdingus XVIII–XIX a. klasicizmo stiliui, savo lėšomis įsipareigoja pasirūpinti Konkurso laimėtojas, su kuriuo sudaroma Savivaldybės turto nuomos sutartis (toliau – Sutartis).

II SKYRIUS

KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 1. Konkursas skelbiamas Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje krs.lt ir spaudoje.
 2. Juridiniams asmenims, norintiems dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau – konkurso dalyviai), keliami klasifikaciniai reikalavimai:
  • privalo turėti teisę verstis maitinimo paslaugų teikimo veikla;
  • nėra įtrauktas į teritorinių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybų pateiktų nesąžiningų maisto tvarkymo įmonių sąrašą;
  • nėra bankrutavęs, likviduojamas, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, įsiskolinęs valstybės, Valstybiniam socialinio draudimo fondo, Kauno rajono savivaldybės biudžetams. Jam nėra iškelta bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais;
  • per paskutinius 3 metus turi būti sėkmingai įvykdęs ir (ar) šiuo metu vykdyti bent vieną ar daugiau maitinimo paslaugų sutartį (-is), kurios (-ių) bendra vertė (įvykdytos sutarties dalies vertė) – ne mažesnė kaip 100 000,00 Eur (su PVM). Apskaičiuojant sutarčių vertę, skaičiuojama visų pagal sutartis suteiktų paslaugų bendra vertė. Jei konkurso dalyvis teikia informaciją apie vykdomą sutartį, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties įvykdyta dalis yra ne mažesnė nei reikalavime nustatyta suma;
  • turėti patirtį organizuojant maitinimo paslaugų teikimą oficialių vizitų ir delegacijų priėmimuose;
  • turėti maitinimo paslaugų teikimo patirtį kultūros paveldo objekte ir patirtį valdant, naudojant ar disponuojant kultūros paveldo objektu.
 1. Konkurso dalyviai arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia Savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

4.1. Paraiška dalyvauti nuomos konkurse, kurioje turi būti pateikti:

4.1.1. patalpų įrengimo projektiniai pasiūlymai, kuriuos turi sudaryti grafinė, tekstinė dalys su detaliu įrangos, reikalingos paslaugų teikimui, aprašymu;

4.1.2. teikiamų paslaugų spektras ir paslaugų teikimo kokybės aprašymas;

4.1.3. siūloma 1 kv. m turto nuomos kaina per mėnesį, kuri negali būti mažesnė už nurodytą skelbime.

4.2. Dokumentai, įrodantys konkurso dalyvio atitikimą keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams:

4.2.1. įmonės registravimo pažymėjimo kopija ir įstatų kopija;

4.2.2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduota pažyma dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo;

4.2.3. įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašyta laisvos formos deklaracija, kad įmonė  paraiškos pateikimo dieną nėra įtraukta į teritorinių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybų pateiktų nesąžiningų maisto tvarkymo įmonių sąrašą;

4.2.4. įmonių registrą tvarkančios įstaigos pažyma (originalas ar kopija), patvirtinanti, kad įmonė nėra bankrutavusi, bankrutuojanti, likviduojama ar laikinai sustabdžiusi veiklą;

4.2.5. valstybinio socialinio draudimo fondo pažyma, kad įmonė yra įvykdžiusi įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu (originalą ar kopiją);

4.2.6. valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad įmonė yra įvykdžiusi įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu;

4.2.7. informacija apie įvykdytą ar vykdomą maitinimo paslaugų teikimo sutartį (-is), kur nurodytas sutarties (-čių) pavadinimas, vykdymo laikotarpis, sutarties (-čių) kaina be PVM ir su PVM, taip pat pateikta nurodytos paslaugos gavėjo (užsakovo) patvirtinta pažyma apie tiekėjo tinkamai suteiktą paslaugą ir jos vertę (jei informacijoje nurodyta sutartis tebevykdoma);

4.3. kredito įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo trijų mėnesių pradinį įnašą – 7400,85 Eur.

 1. Pateikiamos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės antspaudu ir vadovo ar jo įgalioto atstovo parašu arba tik vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, jeigu pareiga turėti antspaudą nėra nustatyta įmonės steigimo dokumentuose ar įstatymuose.
 2. Jeigu paraiška gaunama po nurodyto termino, neatplėštas vokas su paraiška grąžinamas jį pateikusiam juridiniam asmeniui.
 3. Komisija gali prašyti, kad konkurso dalyviai paaiškintų ir patikslintų savo paraišką.
 4. Komisija turi teisę atmesti paraiškas, jeigu konkurso dalyviai per komisijos nustatytą terminą nepaaiškina ir nepatikslina savo paraiškų.
 5. Komisija paraiškas vertina remdamasi šiais kriterijais:

9.1. Turto nuomos kaina eurais (N) – iki 70 balų (skaičiuojama pagal formulę (N1 x 20):N2, čia N1 – konkretaus konkurso dalyvio pasiūlyta nuomos kaina per mėnesį, N2 – didžiausia pasiūlyta nuomos kaina per mėnesį, 70 – maksimalus balų skaičius).

9.2. Projektinių pasiūlymų sprendiniai (P) (skaičiuojama pagal formulę (P1 x 30):P2, kur P1 – konkretaus konkurso dalyvio projektinio siūlymų sprendinių įvertinimas, P2 – didžiausias konkurso dalyvio projektinio siūlymų sprendinių įvertinimas, 30 – maksimalus balų skaičius) – iki 30 balų.

 1. Įvertinus pateiktus pasiūlymus, nustatoma pasiūlymų eilė pagal formulę N+P, kur maksimalus balų skaičius – 100 balų (išskyrus atvejį, kai paraišką pateikė tik vienas konkurso dalyvis).
 2. Pasiūlymų eilė nustatoma pasiūlymų balų mažėjimo tvarka. Tais atvejais, kai pasiūlymai vertinami vienodai, į eilę pirmesnis įrašomas tas konkurso dalyvis, kuris anksčiau įregistravo voką su paraiška.
 3. Konkursą laimi daugiausia balų surinkęs konkurso dalyvis.
 4. Konkurso dalyviai apie laimėjusį konkurso dalyvį informuojami el. paštu, nurodytu paraiškoje, per 3 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo dienos. Konkurso laimėtojas kviečiamas atvykti pasirašyti nuomos sutarties.
 5. Tuo atveju, kai konkurso laimėtojas atsisako atvykti sudaryti nuomos sutarties arba nepateikia iki sutarties pasirašymo visų numatytų dokumentų, konkurso laimėtoju laikomas antras daugiausia balų surinkęs konkurso dalyvis arba konkursas laikomas neįvykusiu.
 6. Kai nustatyta tvarka gaunama tik viena paraiška, paraišką pateikęs konkurso dalyvis laikomas konkurso laimėtoju, jei jis atitinka įmonėms nustatytus keliamus kvalifikacinius reikalavimus. Priešingu atveju konkursas laikomas neįvykusiu.
 7. Su konkurso laimėtoju (toliau – nuomininkas) per 15 darbo dienų nuo nuomos konkurso dienos pasirašoma Savivaldybės turto nuomos sutartis, bet ne anksčiau kaip 2020 m. lapkričio 13 d., Savivaldybės turto perdavimo ir priėmimo aktas (sutarties priedas), kurio neatsiejama dalis yra turto nuotraukos su būklės aprašymu. Išnuomojamo turto būklę perdavimo metu fiksuoja Aplinkos skyriaus specialistas.

 

III SKYRIUS

PAGRINDINĖS TURTO NUOMOS SUTARTIES SĄLYGOS

 1. Nuomininkas privalo:

17.1. pagal turto perdavimo priėmimo aktą priimti suteikiamą Turtą, jį saugoti, eksploatuoti laikantis darbų saugos, gamybinės sanitarijos, darbo higienos ir priešgaisrinės saugos taisyklių; mokėti valstybinės žemės nuomos mokestį už žemės sklypą, priskirtą nuomojamam pastatui;

17.2. įsirengti nuomojamas patalpas, išlaikant eksterjero ir interjero bruožus, būdingus XVIII–XIX a. klasicizmo stiliui;

17.3. visą sutarties galiojimo laikotarpį užtikrinti kokybišką maitinimo paslaugų teikimą. Maitinimo paslaugos turi būti organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Higienos normos ir kitais norminiais teisės aktais, nustatančiais maisto tvarkymą, saugą ir kokybę;

17.4. savo lėšomis atlikti nuomojamo pastato priežiūros darbus, statinių ir teritorijos tvarkymą, statinių ir jo elementų stebėjimą, prisiimti avarijų, įvykusių nuomojamų patalpų vidaus inžineriniuose tinkluose dėl neatliktų priežiūros ir remonto darbų, padarytus nuostolius;

17.5. statinio techninę priežiūrą vykdyti vadovaujantis STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“.

17.6. nesubnuomoti pastato;

17.7.    užtikrinti, kad naudojama garso įranga neviršytų ribinių triukšmo dydžių, netrikdytų viešosios rimties;

17.8. užtikrinti, kad įranga atitiktų būtinus įrengimų priežiūros ir saugaus eksploatavimo reikalavimus;

17.9.    mokėti turto nuomos mokestį, įvardytą Sutartyje;

17.10. veiklą pradėti vykdyti per 1 mėnesį nuo nuomos sutarties pasirašymo. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, veiklos pradžia šalių raštišku sutarimu gali būti perkelta, bet ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui.

 1. Nuomininkas turi teisę teritorijoje prie Savivaldybės pastato įrengti išorinę vaizdinę reklamą, suderinęs su Nuomotoju, ir nustatyta tvarka gavęs visus būtinus leidimus.
 2. Sutartis sudaroma 10 metų laikotarpiui.
 3. Apskaita vedama pagal prietaisų rodmenis. Komunalinių paslaugų išlaidas apmoka nuomininkas savo lėšomis pagal sutartis, sudarytas su paslaugų teikėjais.
 4. Nuomininkas sudaro atliekų ir šiukšlių išvežimo sutartis su paslaugas teikiančiomis įmonėmis.
 5. Pasibaigus Sutarties terminui arba ją nutraukus prieš terminą, perduoti pagal aktą tvarkingas patalpas su visais atliktais pertvarkymais, neatskiriamais nuo turto, išskyrus maisto gamybos technologinę įrangą.
 6. Turto nuomininko investuotos lėšos į nuomojamas patalpas neatlyginamos.

________________________

Fiziniai arba juridiniai asmenys norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau - konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia užklijuotą voką Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų priimamajame Kaune, Savanorių pr. 371. Ant voko turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta (taikoma nuomotinam turtui įvardytam skelbimo 1 – 6 punktuose):

 1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas, kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
 2. siūlomas nuomos mokestis, nuomos paskirtis, konkurso sąlygose numatyti reikalavimai.
 3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu, fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija;
 4. kredito įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (Luminor bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos Kaune, Savanorių pr. 371, iki 2020 m. lapkričio 9 d. 8.45 val. Informacija teikiama mob. tel. 867416594. Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rita Grabauskienė.

Dėl patalpų Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 1, apžiūros kreiptis mob. telefonu 8 698 26 506 (seniūnas Rimantas Stankus).

Dėl patalpų apžiūros Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 22, Pilies take 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (seniūnė Daiva Bulotienė).

Dėl patalpų apžiūros Kauno r. sav., Vilkijoje, Bažnyčios g. 23, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 63 32 (seniūnas Kazys Bačėnas).

Dėl patalpų Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k., Mokyklos g. 1, ir Padauguvos k., Beržų g. 53, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (seniūnas Arūnas Bačiūnas).

Kauno rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso komisijos posėdis įvyks 2020 m. lapkričio 9 d. 9.00  val. Kauno rajono savivaldybės 101 kab., I aukšte, Savanorių pr. 371, Kaune.

Dalyvauti turto nuomos konkurso komisijos posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti asmens pažymėjimą.

Savivaldybės turto viešą nuomos konkursą reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-394 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurį galima rasti https://www.krs.lt/verslininkams/nuoma-panauda/nuomos-konkursai/                                          Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija


Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

 

 1. 57,78 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (unikalus Nr. 5298-8025-2011, patalpų indeksai: 1-73/3,51; 1-74/10,82; 1-83/3,64; 1-84/39,61). Patvirtinti pradinį 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydį per mėnesį – 1,88 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų. Galima nuomotis dalimis.
 2. 48,22 kv. m rūsio patalpas Kauno r. sav., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (unikalus Nr. 5298-8025-2011, patalpų indeksai: R-8/3,33; R-6/31,29; R-19/4,50; R-20/4,55; R-21/4,55). Patvirtinti pradinį 1 kv. m rūsio patalpų nuomos mokesčio dydį per mėnesį – 0,50 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų. Galima nuomotis dalimis.
 3. 716,82 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 22 (patalpų unikalus Nr. 4400-0533-4570:2800, patalpų indeksai: 2-25 iki 2-47; 2-1 iki 2-24; 3-1 iki  3-5). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,30 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 4. 72,36 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijoje, Bažnyčios g. 23 (pastato unikalus Nr. 5293-8000-1023; patalpų indeksai: 137/7,53; 138/8,12; 149/8,27; 152/18,05; 153/6,25; 154/6,03; 131/18,11). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,00 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytais nuomos terminais. Galima nuomotis dalimis. Nuomininkai turėtų užtikrinti pastato bendro naudojimo patalpose švarą ir tvarką.
 5. 233,89 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugeliškių k., Mokyklos g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0240-6210, patalpų pažymėjimas plane 1C1p: 1-1/1,91; 1-2/41,60; 1-5/9,24; 1-6/1,63; 1-7/1,59; 1-8/4,93; 1-9/36,11; 1-10/30,66; 1-11/51,85; 1-12/5,93; 1-13/2,43; 1-14/26,46; 1-15/2,55; 1-16/1,20; 1-17/1,23;                    1-18/2,63; 1-19/11,94). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,70 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą, maisto produktų, gėrimų, tabako ir jo gaminių prekybą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 6. 94,58 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0326-0320, patalpų pažymėjimas plane 1C2p: 1-11/21,87; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 0,70 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Galima nuomotis dalimis.

 

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys turto nuomos konkurse (toliau - konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia užklijuotą voką į pašto dėžutę, esančią prie Kauno rajono savivaldybės administracijos pastato Kaune, Savanorių pr. 371. Ant voko turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

 1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas, kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
 2. siūlomas nuomos mokestis, nuomos paskirtis, konkurso sąlygose numatyti reikalavimai.
 3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu, fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija;
 4. kredito įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (Luminor bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos Kaune, Savanorių pr. 371, iki 2020 m. spalio 1 d. 8.30 val. Informacija teikiama mob. tel. 867416594. Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rita Grabauskienė.

Dėl patalpų Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 1, apžiūros kreiptis mob. telefonu 8 698 26 506 (Rimantas Stankus).

Dėl patalpų apžiūros Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 22, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (Daiva Bulotienė).

Dėl patalpų apžiūros Kauno r. sav., Vilkijoje, Bažnyčios g. 23, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 63 32 (Kazys Bačėnas).

Dėl patalpų Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k., Mokyklos g. 1, ir Padauguvos k., Beržų g. 53, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (Arūnas Bačiūnas).

Turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdis įvyks 2020 m. spalio 1 d. 9.00 val. Kauno rajono savivaldybės 101 kab., I aukšte, Kaune, Savanorių pr. 371.

Dalyvauti turto nuomos konkurso komisijos posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti asmens pažymėjimą.

Savivaldybės turto viešą nuomos konkursą reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-394 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurį galima rasti https://www.krs.lt/verslininkams/nuoma-panauda/nuomos-konkursai/                                          Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija

Paraiškos forma


 

Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

 1. 97,53 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (unikalus Nr. 5298-8025-2011, patalpų indeksai: 1-72/13,16; 1-73/3,51; 1-74/10,82; 1-75/5,19; 1-76/4,59; 1-77/7,05; 1-78/9,96; 1-83/3,64; 1-84/39,61). Patvirtinti pradinį 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydį per mėnesį – 1,88 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų. Galima nuomotis dalimis.
 2. 63,75 kv. m rūsio patalpas Kauno r. sav., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (unikalus Nr. 5298-8025-2011, patalpų indeksai: R-7/18,86; R-19/4,50; R-6/31,29; R-20/4,55; R-21/4,55). Patvirtinti pradinį 1 kv. m rūsio patalpų nuomos mokesčio dydį per mėnesį – 0,50 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų. Galima nuomotis dalimis.
 3. 716,82 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 22 (patalpų unikalus Nr. 4400-0533-4570:2800, patalpų indeksai: 2-25 iki 2-47; 2-1 iki 2-24; 3-1 iki  3-5). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,30 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 4. 72,36 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijoje, Bažnyčios g. 23 (pastato unikalus Nr. 5293-8000-1023; patalpų indeksai: 137/7,53; 138/8,12; 149/8,27; 152/18,05; 153/6,25; 154/6,03; 131/18,11). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,00 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytais nuomos terminais. Galima nuomotis dalimis. Nuomininkai turėtų užtikrinti pastato bendro naudojimo patalpose švarą ir tvarką.
 5. 233,89 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugeliškių k., Mokyklos g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0240-6210, patalpų pažymėjimas plane 1C1p: 1-1/1,91; 1-2/41,60; 1-5/9,24; 1-6/1,63; 1-7/1,59; 1-8/4,93; 1-9/36,11; 1-10/30,66; 1-11/51,85; 1-12/5,93; 1-13/2,43; 1-14/26,46; 1-15/2,55; 1-16/1,20; 1-17/1,23;                    1-18/2,63; 1-19/11,94). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,70 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą, maisto produktų, gėrimų, tabako ir jo gaminių prekybą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 6. 94,58 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0326-0320, patalpų pažymėjimas plane 1C2p: 1-11/21,87; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 0,70 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Galima nuomotis dalimis.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys turto nuomos konkurse (toliau - konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia užklijuotą voką į pašto dėžutę, esančią prie Kauno rajono savivaldybės administracijos pastato Kaune, Savanorių pr. 371. Ant voko turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

 1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas, kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
 2. siūlomas nuomos mokestis, nuomos paskirtis, konkurso sąlygose numatyti reikalavimai.
 3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu, fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija;
 4. kredito įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (Luminor bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos Kaune, Savanorių pr. 371, iki 2020 m. balandžio 20 d. 9.00 val. Informacija teikiama mob. tel. 867416594. Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rita Grabauskienė.

Dėl patalpų Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 1, apžiūros kreiptis mob. telefonu 8 698 26 506 (Rimantas Stankus).

Dėl patalpų apžiūros Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 22, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (Daiva Bulotienė).

Dėl patalpų apžiūros Kauno r. sav., Vilkijoje, Bažnyčios g. 23, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 63 32 (Kazys Bačėnas).

Dėl patalpų Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k., Mokyklos g. 1, ir Padauguvos k., Beržų g. 53, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (Arūnas Bačiūnas).

Turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdis įvyks 2020 m. balandžio 20 d. 10.00 val. Kauno rajono savivaldybės 305 kab., III aukšte, Kaune, Savanorių pr. 371.

Dalyvauti turto nuomos konkurso komisijos posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti asmens pažymėjimą. Dalyvauti konkurse bus galima tik tuo atveju, jei šalyje bus atšauktas karantino laikotarpis, priešingu atveju konkurso dalyviai apie rezultatus bus informuojami per 3 darbo dienas nuo konkurso dienos.

Savivaldybės turto viešą nuomos konkursą reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-394 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurį galima rasti https://www.krs.lt/verslininkams/nuoma-panauda/nuomos-konkursai/                                                                                                         

Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija

Paraiškos forma


Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

 1. 50,69 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Ežerėlyje, S. Nėries g. 3 (pastato unikalus Nr. 5295-5003-1017, patalpų šifrai: 2-1/13,71; 2-2/3,91; 2-3/1,80; 2-4/28,48; 2-5/2,79). Pradinis 1 kv. m negyvenamosios patalpos nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 3,89 Eur. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe sutartį pratęsti vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytais nuomos terminais. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą.Savivaldybės turto nuomos sutartis su viešo konkurso laimėtoju bus sudaryta ne anksčiau kaip 2020 m. balandžio 1 d.
 2. 23,67 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (pastato unikalus Nr. 5298-8025-2011, patalpų šifrai:1-2/6,95; 1-3/16,72). Pradinis 1 kv. m nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,88 Eur. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe sutartį pratęsti vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą.Savivaldybės turto nuomos sutartis su viešo konkurso laimėtoju bus sudaryta ne anksčiau kaip 2020 m. balandžio 1 d.
 3. 716,82 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 22 (patalpų unikalus Nr. 4400-0533-4570:2800, patalpų indeksai: 2-25 iki 2-47; 2-1 iki 2-24; 3-1 iki  3-5). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,30 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 4. 82,13 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijoje, Bažnyčios g. 23 (pastato unikalus Nr. 5293-8000-1023; patalpų indeksai: 137/7,53; 138/8,12; 149/8,27; 150/9,77; 152/18,05; 153/6,25; 154/6,03; 131/18,11). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,00 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytais nuomos terminais. Galima nuomotis dalimis. Nuomininkai turėtų užtikrinti pastato bendro naudojimo patalpose švarą ir tvarką.
 5. 233,89 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugeliškių k., Mokyklos g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0240-6210, patalpų pažymėjimas plane 1C1p: 1-1/1,91; 1-2/41,60; 1-5/9,24; 1-6/1,63; 1-7/1,59; 1-8/4,93; 1-9/36,11; 1-10/30,66; 1-11/51,85; 1-12/5,93; 1-13/2,43; 1-14/26,46; 1-15/2,55; 1-16/1,20; 1-17/1,23;                    1-18/2,63; 1-19/11,94). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,70 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą, maisto produktų, gėrimų, tabako ir jo gaminių prekybą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 6. 94,58 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0326-0320, patalpų pažymėjimas plane 1C2p: 1-11/21,87; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 0,70 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Galima nuomotis dalimis.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys turto nuomos konkurse (toliau - konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia Savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

 1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas, kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
 2. siūlomas nuomos mokestis, nuomos paskirtis, konkurso sąlygose numatyti reikalavimai.
 3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu, fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija;
 4. kredito įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (Luminor bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 221 kab., Savanorių pr. 276 („Žaliakalnio terasose“), Kaune, iki 2020 m. vasario 25 d. 14.00 val. Informacija teikiama mob. tel. 867416594. Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rita Grabauskienė.

Dėl patalpų Kauno r .sav., Ežerėlyje, S. Nėries g. 3, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 53 44 23 (Vilmantė Macijauskaitė).

Dėl patalpų Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 1, apžiūros kreiptis mob. telefonu 8 698 26 506 (Rimantas Stankus).

Dėl patalpų apžiūros Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 22, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (Daiva Bulotienė).

Dėl patalpų apžiūros Kauno r. sav., Vilkijoje, Bažnyčios g. 23, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 63 32 (Kazys Bačėnas).

Dėl patalpų Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k., Mokyklos g. 1, ir Padauguvos k., Beržų g. 53, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (Arūnas Bačiūnas).

Turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdis įvyks 2020 m. vasario 25 d. 14.30 val. Kauno rajono savivaldybės 213 kab., II aukšte, Kaune, Savanorių pr. 276 („Žaliakalnio terasose“).

Dalyvauti turto nuomos konkurso komisijos posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti asmens pažymėjimą,

Savivaldybės turto viešą nuomos konkursą reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-394 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurį galima rasti https://www.krs.lt/verslininkams/nuoma-panauda/nuomos-konkursai/ .

Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija.                                                                                            

Paraiškos forma


 

Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

 1. 15,43 kv. m negyvenamąją patalpą Kauno r. sav., Lapėse, A. Merkio g. 1 (pastato unikalus Nr. 5298-8025-2011, patalpos šifras 1-88/15,43). Pradinis 1 kv. m negyvenamosios patalpos nuomos mokestis per mėnesį – 1,20 Eur. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe sutartį pratęsti vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą.
 2. 716,82 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 22 (patalpų unikalus Nr. 4400-0533-4570:2800, patalpų indeksai: 2-25 iki 2-47; 2-1 iki 2-24; 3-1 iki  3-5). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,30 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 3. 82,13 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijoje, Bažnyčios g. 23 (pastato unikalus Nr. 5293-8000-1023; patalpų indeksai: 137/7,53; 138/8,12; 149/8,27; 150/9,77; 152/18,05; 153/6,25; 154/6,03; 131/18,11). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,00 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytais nuomos terminais. Galima nuomotis dalimis. Nuomininkai turėtų užtikrinti pastato bendro naudojimo patalpose švarą ir tvarką.
 4. 233,89 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugeliškių k., Mokyklos g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0240-6210, patalpų pažymėjimas plane 1C1p: 1-1/1,91; 1-2/41,60; 1-5/9,24; 1-6/1,63; 1-7/1,59; 1-8/4,93; 1-9/36,11; 1-10/30,66; 1-11/51,85; 1-12/5,93; 1-13/2,43; 1-14/26,46; 1-15/2,55; 1-16/1,20; 1-17/1,23;                    1-18/2,63; 1-19/11,94). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,70 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą, maisto produktų, gėrimų, tabako ir jo gaminių prekybą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 5. 94,58 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0326-0320, patalpų pažymėjimas plane 1C2p: 1-11/21,87; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 0,70 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Galima nuomotis dalimis.

 

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys turto nuomos konkurse (toliau - konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia Savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

 1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas, kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
 2. siūlomas nuomos mokestis, nuomos paskirtis, konkurso sąlygose numatyti reikalavimai.
 3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu, fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija;
 4. kredito įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (Luminor bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 221 kab., Savanorių pr. 276 („Žaliakalnio terasose“), Kaune, iki 2020 m. sausio 2 d. 8.30 val. Informacija teikiama mob. tel. 867416594. Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rita Grabauskienė.

Dėl patalpų Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 1, apžiūros kreiptis mob. telefonu 8 698 26 506 (Rimantas Stankus).

Dėl patalpų apžiūros Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 22, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (Daiva Bulotienė).

Dėl patalpų apžiūros Kauno r. sav., Vilkijoje, Bažnyčios g. 23, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 63 32 (Kazys Bačėnas).

Dėl patalpų Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k., Mokyklos g. 1, ir Padauguvos k., Beržų g. 53, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (Arūnas Bačiūnas).

Turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdis įvyks 2020 m. sausio 2 d. 9.00 val. Kauno rajono savivaldybės 213 kab., II aukšte, Kaune, Savanorių pr. 276 („Žaliakalnio terasose“).

Dalyvauti turto nuomos konkurso komisijos posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti asmens pažymėjimą,

Savivaldybės turto viešą nuomos konkursą reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-394 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurį galima rasti https://www.krs.lt/verslininkams/nuoma-panauda/nuomos-konkursai/                                                                                                          Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija

Paraiškos forma


Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

 

 1. 95,51 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Babtų sen., Pagynės k., Pagynės 50-mečio g. 6-1 (patalpų unikalus Nr. 4400-1808-1352:1113, patalpų šifrai: 1-6/21,45; 1-7/10,06; 1-8/8,32; 2-14/33,21; 2-15/3,29; 2-16/7,11 su bendro naudojimo patalpomis: 10/100 nuo 1-1/9,17, t. y. 0,91 kv. m, 10/100 nuo 1-2/54,72, t. y. 5,47 kv. m, 10/100 nuo 1-5/12,62, t. y. 1,26 kv. m, 16/100 nuo 2-1/27,66, t. y. 4,43 kv. m). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,30 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 2. 501,94 kv. m rūsio patalpas Kauno r. sav., Karmėlavoje, Vilniaus g. 67 (pastato unikalus Nr. 5296-4020-0010, patalpų indeksai: R-14/135,18; R-15/339,58; R-16/8,40; R-17/18,78). Pradinis 1 kv. m rūsio patalpų nuomos mokestis per mėnesį – 0,30 Eur. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe sutartį pratęsti vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą.
 3. 4,75 kv. m negyvenamąją patalpą Kauno r. sav., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (pastato unikalus Nr. 5298-8025-2011, patalpos šifras 1-110/4,75). Pradinis 1 kv. m negyvenamosios patalpos nuomos mokestis per mėnesį – 1,20 Eur. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe sutartį pratęsti vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą.
 4. 716,82 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 22 (patalpų unikalus Nr. 4400-0533-4570:2800, patalpų indeksai: 2-25 iki 2-47; 2-1 iki 2-24; 3-1 iki  3-5). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,30 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 5. 82,13 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijoje, Bažnyčios g. 23 (pastato unikalus Nr. 5293-8000-1023; patalpų indeksai: 137/7,53; 138/8,12; 149/8,27; 150/9,77; 152/18,05; 153/6,25; 154/6,03; 131/18,11). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,00 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytais nuomos terminais. Galima nuomotis dalimis. Nuomininkai turėtų užtikrinti pastato bendro naudojimo patalpose švarą ir tvarką.
 6. 233,89 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugeliškių k., Mokyklos g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0240-6210, patalpų pažymėjimas plane 1C1p: 1-1/1,91; 1-2/41,60; 1-5/9,24; 1-6/1,63; 1-7/1,59; 1-8/4,93; 1-9/36,11;               1-10/30,66; 1-11/51,85; 1-12/5,93; 1-13/2,43; 1-14/26,46; 1-15/2,55; 1-16/1,20; 1-17/1,23;                    1-18/2,63; 1-19/11,94). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,00 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą, maisto produktų, gėrimų, tabako ir jo gaminių prekybą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 7. 94,58 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0326-0320, patalpų pažymėjimas plane 1C2p: 1-11/21,87; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 1,00 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Galima nuomotis dalimis.
 8. 42,48 kv. m negyvenamąją patalpą mechaninių dirbtuvių pastate Kaune, Ežero g. 27 (pastato unikalus Nr. 5296-9022-4058, patalpos indeksas 1-1/42,48). Pradinis 1 kv. m negyvenamosios patalpos nuomos mokestis per mėnesį – 1,35 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 1 metai, bet ne ilgiau iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą pereis kitam asmeniui (pastatas įtrauktas į viešame aukcione parduodamo Kauno rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą).
 9. 35,37 kv. m negyvenamąsias patalpas Kaune, Ežero g. 33 (pastato unikalus Nr. 5296-9022-4014, patalpų indeksai: 2-2/8,93; 2-3/9,12; 2-4/17,32). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokestis per mėnesį – 1,35 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 1 metai, bet ne ilgiau iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą pereis kitam asmeniui (pastatas įtrauktas į viešame aukcione parduodamo Kauno rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą).

 

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys turto nuomos konkurse (toliau - konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia Savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

 1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas, kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
 2. siūlomas nuomos mokestis, nuomos paskirtis, konkurso sąlygose numatyti reikalavimai.
 3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu, fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija;
 4. kredito įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (Luminor bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 221 kab., Savanorių pr. 276 („Žaliakalnio terasose“), Kaune, iki 2019 m. gruodžio 5 d. 8.30 val. Informacija teikiama mob. tel. 867416594. Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rita Grabauskienė.

Dėl patalpų Kauno r. sav., Babtų sen., Pagynės k., Pagynės g. 50-mečio g. 6, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 52 23 (Jonas Praškevičius).

Dėl patalpų Kauno r. sav., Karmėlavoje, Vilniaus g. 67, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 399 270 (Rima Kuktienė).

Dėl patalpų Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 1, apžiūros kreiptis mob. telefonu 8 698 26 506 (Rimantas Stankus).

Dėl patalpų apžiūros Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 22, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (Daiva Bulotienė).

Dėl patalpų apžiūros Kauno r. sav., Vilkijoje, Bažnyčios g. 23, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 63 32 (Kazys Bačėnas).

Dėl patalpų Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k., Mokyklos g. 1, ir Padauguvos k., Beržų g. 53, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (Arūnas Bačiūnas).

Dėl patalpų apžiūros Kaune, Ežero g. 33 ir Ežero g. 27, apžiūros kreiptis mob. telefonu 8 615 55937 (Artūras Pupalė).

Turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdis įvyks 2019 m. gruodžio 5 d. 9.00 val. Kauno rajono savivaldybės 213 kab., II aukšte, Kaune, Savanorių pr. 276 („Žaliakalnio terasose“).

Dalyvauti turto nuomos konkurso komisijos posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti asmens pažymėjimą,

Savivaldybės turto viešą nuomos konkursą reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. TS-267 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. TS-394 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, kurį galima rasti https://www.krs.lt/verslininkams/nuoma-panauda/nuomos-konkursai/                                                                                                          Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija


Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

 1. 95,51 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Babtų sen., Pagynės k., Pagynės 50-mečio g. 6-1 (patalpų unikalus Nr. 4400-1808-1352:1113, patalpų šifrai: 1-6/21,45; 1-7/10,06; 1-8/8,32; 2-14/33,21; 2-15/3,29; 2-16/7,11 su bendro naudojimo patalpomis: 10/100 nuo 1-1/9,17, t. y. 0,91 kv. m, 10/100 nuo 1-2/54,72, t. y. 5,47 kv. m, 10/100 nuo 1-5/12,62, t. y. 1,26 kv. m, 16/100 nuo 2-1/27,66, t. y. 4,43 kv. m). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,30 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 2. 208,60 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Čekiškės sen., Liučiūnų k., Sodų g. 2 (pastato unikalus Nr. 5200-0033-4017, patalpų indeksai: 2-23/25,62; 2-24/14,17;         2-25/18,58; 2-26/14,81; 2-27/23,33; 2-28/16,00; 2-29/24,26; 2-30/27,96; 2-31/25,55; 2-32/7,04;                    2-33/11,28). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,30 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų. Galima nuomotis dalimis.
 3. 142,13 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Garliavoje, Vytauto g. 65 (patalpų unikalus Nr. 5295-5001-3020:0004, patalpų indeksai nuo 1-1 iki 1-17). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 2,00 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 1 metai, bet ne ilgiau, iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą pereis kitam asmeniui.
 4. 74,10 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Garliavoje, Vytauto g. 60–2 (patalpos unikalus Nr. 5297-7005-8018:0001, patalpų šifrai: 2-8/6,21; 2-9/57,00; 2-10/3,99; 2-11/6,84). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokestį per mėnesį – 7,00 Eur. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe sutartį pratęsti vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų. Nuomos paskirtis – telekomunikacijos paslaugų teikimas.
 5. 4,75 kv. m negyvenamąją patalpą Kauno r. sav., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (pastato unikalus Nr. 5298-8025-2011, patalpos šifras 1-110/4,75). Pradinis 1 kv. m negyvenamosios patalpos nuomos mokestis per mėnesį – 1,20 Eur. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe sutartį pratęsti vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą.
 6. 716,82 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 22 (patalpų unikalus Nr. 4400-0533-4570:2800, patalpų indeksai: 2-25 iki 2-47; 2-1 iki 2-24; 3-1 iki  3-5). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,30 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 7. 82,13 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijoje, Bažnyčios g. 23 (pastato unikalus Nr. 5293-8000-1023; patalpų indeksai: 137/7,53; 138/8,12; 149/8,27; 150/9,77; 152/18,05; 153/6,25; 154/6,03; 131/18,11). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,00 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytais nuomos terminais. Galima nuomotis dalimis. Nuomininkai turėtų užtikrinti pastato bendro naudojimo patalpose švarą ir tvarką.
 8. 233,89 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugeliškių k., Mokyklos g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0240-6210, patalpų pažymėjimas plane 1C1p: 1-1/1,91; 1-2/41,60; 1-5/9,24; 1-6/1,63; 1-7/1,59; 1-8/4,93; 1-9/36,11; 1-10/30,66; 1-11/51,85; 1-12/5,93; 1-13/2,43; 1-14/26,46; 1-15/2,55; 1-16/1,20; 1-17/1,23;                    1-18/2,63; 1-19/11,94). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,00 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą, maisto produktų, gėrimų, tabako ir jo gaminių prekybą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 9. 94,58 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0326-0320, patalpų pažymėjimas plane 1C2p: 1-11/21,87; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 1,00 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Galima nuomotis dalimis.

 

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys turto nuomos konkurse (toliau - konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia Savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

 1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas, kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
 2. siūlomas nuomos mokestis, nuomos paskirtis, konkurso sąlygose numatyti reikalavimai.
 3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu, fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija;
 4. kredito įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (Luminor bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 221 kab., Savanorių pr. 276 („Žaliakalnio terasose“), Kaune, iki 2019 m. spalio 31 d. 8.30 val. Informacija teikiama mob. tel. 867416594. Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rita Grabauskienė.

Dėl patalpų Kauno r. sav., Babtų sen., Pagynės k., Pagynės g. 50-mečio g. 6, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 52 23 (Jonas Praškevičius).

Dėl patalpų Kauno r. sav., Čekiškės sen., Liučiūnų k., Sodų g. 2, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 56 02 17 (Mečislovas Zavedskas).

Dėl patalpų Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 1, apžiūros kreiptis mob. telefonu 8 698 26 506 (Rimantas Stankus).

Dėl patalpų Kauno r. sav., Garliavoje, Vytauto g. 60-2 ir Vytauto g. 65, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 12 23 (Nijolė Tarvydienė).

Dėl patalpų apžiūros Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 22, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (Daiva Bulotienė).

Dėl patalpų apžiūros Kauno r. sav., Vilkijoje, Bažnyčios g. 23, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 63 32 (Kazys Bačėnas).

Dėl patalpų Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k., Mokyklos g. 1, ir Padauguvos k., Beržų g. 53, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (Arūnas Bačiūnas).

Turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdis įvyks 2019 m. spalio 31 d. 9.00 val. Kauno rajono savivaldybės 213 kab., II aukšte, Kaune, Savanorių pr. 276 („Žaliakalnio terasose“).

Dalyvauti turto nuomos konkurso komisijos posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti asmens pažymėjimą,

Savivaldybės turto viešą nuomos konkursą reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. TS-267 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. TS-394 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, kurį galima rasti https://www.krs.lt/verslininkams/nuoma-panauda/nuomos-konkursai/                                                                                                          Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija

 


Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

 1. 107,76 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Babtų sen., Pagynės k., Pagynės g. 50-mečio g. 6 (patalpų unikalus Nr. 4400-1808-1352:1113, patalpų indeksai: 1-6/21,45; 1-7/10,06; 1-8/8,32; 2-14/33,21; 2-15/3,29; 2-16/7,11; su dalimi bendro naudojimo patalpų: 13/100 1-1/9,17; 13/100/54,72; 13/100 1-5/12,62; 16/100 2-1/27,66). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,30 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų. Galima nuomotis dalimis.
 2. 208,60 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Čekiškės sen., Liučiūnų k., Sodų g. 2 (pastato unikalus Nr. 5200-0033-4017, patalpų indeksai: 2-23/25,62; 2-24/14,17; 2-25/18,58; 2-26/14,81; 2-27/23,33; 2-28/16,00; 2-29/24,26; 2-30/27,96; 2-31/25,55; 2-32/7,04;                    2-33/11,28). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,30 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų. Galima nuomotis dalimis.
 3. 142,13 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Garliavoje, Vytauto g. 65 (patalpų unikalus Nr. 5295-5001-3020:0004, patalpų indeksai nuo 1-1 iki 1-17). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 2,00 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 1 metai, bet ne ilgiau, iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą pereis kitam asmeniui.
 4. 716,82 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 22 (patalpų unikalus Nr. 4400-0533-4570:2800, patalpų indeksai: 2-25 iki 2-47; 2-1 iki 2-24; 3-1 iki  3-5). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,30 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 5. 82,13 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijoje, Bažnyčios g. 23 (pastato unikalus Nr. 5293-8000-1023; patalpų indeksai: 137/7,53; 138/8,12; 149/8,27; 150/9,77; 152/18,05; 153/6,25; 154/6,03; 131/18,11). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,00 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytais nuomos terminais. Galima nuomotis dalimis. Nuomininkai turėtų užtikrinti pastato bendro naudojimo patalpose švarą ir tvarką.
 6. 233,89 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugeliškių k., Mokyklos g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0240-6210, patalpų pažymėjimas plane 1C1p: 1-1/1,91; 1-2/41,60; 1-5/9,24; 1-6/1,63; 1-7/1,59; 1-8/4,93; 1-9/36,11; 1-10/30,66; 1-11/51,85; 1-12/5,93; 1-13/2,43; 1-14/26,46; 1-15/2,55; 1-16/1,20; 1-17/1,23;                    1-18/2,63; 1-19/11,94). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,00 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą, maisto produktų, gėrimų, tabako ir jo gaminių prekybą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų. Nuomininkai turėtų užtikrinti pastato bendro naudojimo patalpose švarą ir tvarką. Galima nuomotis dalimis.
 7. 94,58 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0326-0320, patalpų pažymėjimas plane 1C2p: 1-11/21,87; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 1,00 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Galima nuomotis dalimis.

 

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys turto nuomos konkurse (toliau - konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia Savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

 1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas, kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
 2. siūlomas nuomos mokestis, nuomos paskirtis, konkurso sąlygose numatyti reikalavimai.
 3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu, fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija;
 4. kredito įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (Luminor bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 221 kab., Savanorių pr. 276 („Žaliakalnio terasose“), Kaune, iki 2019 m. rugpjūčio 1 d. 9.30 val. Informacija teikiama mob. tel. 867416594. Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rita Grabauskienė.

Dėl patalpų Kauno r. sav., Babtų sen., Pagynės k., Pagynės g. 50-mečio g. 6, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 52 23 (Jonas Praškevičius).

Dėl patalpų Kauno r. sav., Čekiškės sen., Liučiūnų k., Sodų g. 2, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 56 02 17 (Mečislovas Zavedskas).

Dėl patalpų Kauno r. sav., Garliavoje, Vytauto g. 65, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 12 23 (Nijolė Tarvydienė).

Dėl patalpų apžiūros Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 22, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (Daiva Bulotienė).

Dėl patalpų apžiūros Kauno r. sav., Vilkijoje, Bažnyčios g. 23, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 63 32 (Kazys Bačėnas).

Dėl patalpų Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k., Mokyklos g. 1, ir Padauguvos k., Beržų g. 53, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (Arūnas Bačiūnas).

Turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdis įvyks 2019 m. rugpjūčio 1 d. 10.00 val. Kauno rajono savivaldybės 213 kab., II aukšte, Kaune, Savanorių pr. 276 („Žaliakalnio terasose“).

Dalyvauti turto nuomos konkurso komisijos posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti asmens pažymėjimą,

Savivaldybės turto viešą nuomos konkursą reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. TS-267 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. TS-394 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, kurį galima rasti https://www.krs.lt/verslininkams/nuoma-panauda/nuomos-konkursai/                                                                                                          Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija

 Paraiškos forma


 

Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

 1. 107,76 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Babtų sen., Pagynės k., Pagynės g. 50-mečio g. 6 (patalpų unikalus Nr. 4400-1808-1352:1113, patalpų indeksai: 1-6/21,45; 1-7/10,06; 1-8/8,32; 2-14/33,21; 2-15/3,29; 2-16/7,11; su dalimi bendro naudojimo patalpų: 13/100 1-1/9,17; 13/100/54,72; 13/100 1-5/12,62; 16/100 2-1/27,66). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,30 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų. Galima nuomotis dalimis.
 2. 208,60 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Čekiškės sen., Liučiūnų k., Sodų g. 2 (pastato unikalus Nr. 5200-0033-4017, patalpų indeksai: 2-23/25,62; 2-24/14,17; 2-25/18,58; 2-26/14,81; 2-27/23,33; 2-28/16,00; 2-29/24,26; 2-30/27,96; 2-31/25,55; 2-32/7,04;                    2-33/11,28). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,30 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų. Galima nuomotis dalimis.
 3. 142,13 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Garliavoje, Vytauto g. 65 (patalpų unikalus Nr. 5295-5001-3020:0004, patalpų indeksai nuo 1-1 iki 1-17). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 2,00 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 1 metai, bet ne ilgiau, iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą pereis kitam asmeniui.
 4. 716,82 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 22 (patalpų unikalus Nr. 4400-0533-4570:2800, patalpų indeksai: 2-25 iki 2-47; 2-1 iki 2-24; 3-1 iki  3-5). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,30 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų.
 5. 88,52 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijoje, Bažnyčios g. 23 (pastato unikalus Nr. 5293-8000-1023, patalpų indeksai: 131/18,11; 132/13,67; 133/3,25; 134/2,07; 135/1,71; 152/18,05; 153/6,25; 154/6,03; 155/19,38; priskiriant proporcingai šiam plotui bendro naudojimo patalpas 27,21 kv. m nuo patalpų 139/8,80; 147/18,76; 148/2,89. Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,00 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytais nuomos terminais.
 6. 9,77 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijoje, Bažnyčios g. 23 (pastato unikalus Nr. 5293-8000-1023, patalpos indeksas 150/9,77) su jai proporcingai priskirtomis bendro naudojimo patalpomis 3,00 kv. m nuo patalpų 139/8,80; 147/18,76; 148/2,89. Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,00 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytais nuomos terminais.
 7. 8,27 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijoje, Bažnyčios g. 23 (pastato unikalus Nr. 5293-8000-1023, patalpos indeksas 149/8,27) su jai proporcingai priskirtomis bendro naudojimo patalpomis 2,54 kv. m nuo patalpų 139/8,80; 147/18,76; 148/2,89. Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,00 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytais nuomos terminais.
 8. 8,12 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijoje, Bažnyčios g. 23 (pastato unikalus Nr. 5293-8000-1023, patalpos indeksas 138/8,12) su jai proporcingai priskirtomis bendro naudojimo patalpomis 2,50 kv. m nuo patalpų 139/8,80; 147/18,76; 148/2,89. Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,00 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytais nuomos terminais.
 9. 7,53 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijoje, Bažnyčios g. 23 (pastato unikalus Nr. 5293-8000-1023, patalpos indeksas 137/7,53) su jai proporcingai priskirtomis bendro naudojimo patalpomis 2,31 kv. m nuo patalpų 139/8,80; 147/18,76; 148/2,89. Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,00 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytais nuomos terminais.
 10. 233,89 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugeliškių k., Mokyklos g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0240-6210, patalpų pažymėjimas plane 1C1p: 1-1/1,91; 1-2/41,60; 1-5/9,24; 1-6/1,63; 1-7/1,59; 1-8/4,93; 1-9/36,11; 1-10/30,66; 1-11/51,85; 1-12/5,93; 1-13/2,43; 1-14/26,46; 1-15/2,55; 1-16/1,20; 1-17/1,23;                    1-18/2,63; 1-19/11,94). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,00 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą, maisto produktų, gėrimų, tabako ir jo gaminių prekybą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos terminą vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytų nuomos terminų. Galima nuomotis dalimis.
 11. 94,58 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0326-0320, patalpų pažymėjimas plane 1C2p: 1-11/21,87; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 1,00 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Galima nuomotis dalimis.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys turto nuomos konkurse (toliau - konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia Savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

 1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas, kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
 2. siūlomas nuomos mokestis, nuomos paskirtis, konkurso sąlygose numatyti reikalavimai.
 3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu, fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija;
 4. kredito įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (Luminor bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 221 kab., Savanorių pr. 276 („Žaliakalnio terasose“), Kaune, iki 2019 m. birželio 18 d. 11.00 val. Informacija teikiama tel. 867416594. Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rita Grabauskienė.

Dėl patalpų Kauno r. sav., Babtų sen., Pagynės k., Pagynės g. 50-mečio g. 6, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 52 23 (Jonas Praškevičius).

Dėl patalpų Kauno r. sav., Čekiškės sen., Liučiūnų k., Sodų g. 2, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 56 02 17 (Mečislovas Zavedskas).

Dėl patalpų Kauno r. sav., Garliavoje, Vytauto g. 65, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 12 23 (Nijolė Tarvydienė).

Dėl patalpų apžiūros Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 22, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (Daiva Bulotienė).

Dėl patalpų apžiūros Kauno r. sav., Vilkijoje, Bažnyčios g. 23, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 63 32 (Kazys Bačėnas).

Dėl patalpų Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k., Mokyklos g. 1, ir Padauguvos k., Beržų g. 53, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (Arūnas Bačiūnas).

Turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdis įvyks 2019 m. birželio 18 d. 11.30 val. Kauno rajono savivaldybės 213 kab., II aukšte, Kaune, Savanorių pr. 276 („Žaliakalnio terasose“).

Dalyvauti turto nuomos konkurso komisijos posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti asmens pažymėjimą,

Savivaldybės turto viešą nuomos konkursą reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. TS-267 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. TS-394 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, kurį galima rasti https://www.krs.lt/verslininkams/nuoma-panauda/nuomos-konkursai/                                                                                                          Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija

Paraiškos forma


 

Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

 1. 142,13 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Garliavoje, Vytauto g. 65 (patalpų unikalus Nr. 5295-5001-3020:0004, patalpų indeksai nuo 1-1 iki 1-17). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 2,00 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 1 metai, bet ne ilgiau, iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą pereis kitam asmeniui.
 1. 90,11 kv. m rūsio patalpas Kauno r. sav., Lapėse, A. Merkio g. 1 (pastato unikalus Nr. 5298-8025-2011, patalpų indeksai: R-14/5,68; R-15/22,62; R-17/18,01; R-18/43,80). Pradinis 1 kv. m rūsio patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,50 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo 4 punkte nustatytais nuomos terminais.
 1. 94,58 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0326-0320, patalpų pažymėjimas plane 1C2p: 1-11/21,87; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 1,00 Eur. Nuomos terminas – 5 metai. Galima nuomotis dalimis.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys turto nuomos konkurse (toliau - konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia Savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

 1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas, kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
 2. siūlomas nuomos mokestis, nuomos paskirtis, konkurso sąlygose numatyti reikalavimai.
 3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu, fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija;
 4. kredito įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (Luminor Bank AS Lietuvos skyrius kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 221 kab., Savanorių pr. 276 („Žaliakalnio terasose“), Kaune, iki 2019 m. kovo 1 d. 8.45 val. Informacija teikiama tel. 867416594. Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rita Grabauskienė.

Dėl patalpų Kauno r., Garliavoje, Vytauto g. 65, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 12 23 (Nijolė Tarvydienė).

Dėl patalpų Kauno r., Lapėse, A. Merkio g. 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 47 00 35 (Rimantas Stankus).

Dėl patalpų Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (Arūnas Bačiūnas).

Turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdis įvyks 2019 m. kovo 1 d. 9.00 val. Kauno rajono savivaldybės 213 kab., II aukšte, Kaune, Savanorių pr. 276 („Žaliakalnio terasose“).

Dalyvauti turto nuomos konkurso komisijos posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti asmens pažymėjimą,

Savivaldybės turto viešą nuomos konkursą reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. TS-267 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. TS-394 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, kurį galima rasti https://www.krs.lt/verslininkams/nuoma-panauda/nuomos-konkursai/                                                                                                          Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija

Paraiškos dalyvauti nuomos konkurse forma

 


Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

 1. 142,13 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Garliavoje, Vytauto g. 65 (patalpų unikalus Nr. 5295-5001-3020:0004, patalpų indeksai nuo 1-1 iki 1-17). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 2,00 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 1 metai, bet ne ilgiau, iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą pereis kitam asmeniui.
 1. 89,13 kv. m rūsio patalpas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Didžiojoje g. 1 (pastato unikalus Nr. 5298-6020-8015, patalpų unikalus Nr. 5298-6020-8015:0003, pastato pažymėjimas plane 1D2p, patalpų šifrai: R4-1/1,65; R4-2/9,62; R4-3/14,29; R4-4/20,76; R4-5/5,54; R4-6/20,90; R4-11/7,55; R4-12/8,04; su bendro naudojimo patalpomis ½ nuo b-2/1,56). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,81 Eur. Nuomos terminas – 5 metai.
 1. 94,58 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0326-0320, patalpų pažymėjimas plane 1C2p: 1-11/21,87; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 1,00 Eur. Nuomos terminas – 5 metai. Galima nuomotis dalimis.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys turto nuomos konkurse (toliau - konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia Savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

 1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas, kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
 2. siūlomas nuomos mokestis, nuomos paskirtis, konkurso sąlygose numatyti reikalavimai.
 3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu, fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija;
 4. kredito įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (LUMINOR bank AB, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 221 kab., Savanorių pr. 276 („Žaliakalnio terasose“), Kaune, iki 2019 m. sausio 22 d. 10.45 val. Informacija teikiama tel. 867416594. Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rita Grabauskienė.

Dėl patalpų Kauno r., Garliavoje, Vytauto g. 65, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 12 23 (Nijolė Tarvydienė).

Dėl patalpų Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Didžiojoje g. 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (Daiva Bulotienė).

Dėl patalpų Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (Arūnas Bačiūnas).

Turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdis įvyks 2019 m. sausio 22 d. 11.00 val. Kauno rajono savivaldybės 213 kab., II aukšte, Kaune, Savanorių pr. 276 („Žaliakalnio terasose“).

Dalyvauti turto nuomos konkurso komisijos posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti asmens pažymėjimą,

Savivaldybės turto viešą nuomos konkursą reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. TS-267 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. TS-394 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, kurį galima rasti https://www.krs.lt/verslininkams/nuoma-panauda/nuomos-konkursai/                                                                                                          Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija


Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

 1. 14,70 kv. m negyvenamąją patalpą Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (pastato unikalus Nr. 5298-8025-2011, patalpos indeksas: 1-87/14,70). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokestis per mėnesį – 1,16 Eur. Nuomos terminas – 5 metai. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą.
 1. 89,13 kv. m rūsio patalpas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Didžiojoje g. 1 (pastato unikalus Nr. 5298-6020-8015, patalpų unikalus Nr. 5298-6020-8015:0003, pastato pažymėjimas plane 1D2p, patalpų šifrai: R4-1/1,65; R4-2/9,62; R4-3/14,29; R4-4/20,76; R4-5/5,54; R4-6/20,90; R4-11/7,55; R4-12/8,04; su bendro naudojimo patalpomis ½ nuo b-2/1,56). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,81 Eur. Nuomos terminas – 5 metai.
 1. 94,58 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0326-0320, patalpų pažymėjimas plane 1C2p: 1-11/21,87; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 1,00 Eur. Nuomos terminas – 5 metai. Galima nuomotis dalimis.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys turto nuomos konkurse (toliau - konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia Savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

 1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas, kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
 2. siūlomas nuomos mokestis, nuomos paskirtis, konkurso sąlygose numatyti reikalavimai.
 3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu, fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija;
 4. kredito įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (LUMINOR bank AB, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos Bendrajame skyriuje, 221 kab., Kaune, Savanorių pr. 276 („Žaliakalnio terasose“) iki 2018 m. spalio 2 d. 8.45 val. Informacija teikiama tel. +370674 16594. Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rita Grabauskienė.

Dėl patalpų Kauno r. sav., Lapių sen. Lapių mstl., A. Merkio g. 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 47 00 35 (Rimantas Stankus).

Dėl patalpų Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Didžiojoje g. 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (Daiva Bulotienė).

Dėl patalpų Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (Arūnas Bačiūnas).

Turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdis įvyks 2018 m. spalio 2 d. 9.00val. Kauno rajono savivaldybės I posėdžių salėje (213 kab.), Kaune, Savanorių pr. 276 („Žaliakalnio terasose“).

Dalyvauti turto nuomos konkurso komisijos posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti asmens pažymėjimą,

Savivaldybės turto viešą nuomos konkursą reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-394 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurį galima rasti https://www.krs.lt/verslininkams/nuoma-panauda/nuomos konkursai/                                                                                                          Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija

 


Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

Kauno rajono savivaldybės skelbtas viešas 142,13 kv. m negyvenamųjų patalpų Kauno r. sav., Garliavoje, Vytauto g. 65, nuomos konkursas 2018 m. birželio 4 d. neįvyks.

1. 142,13 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Garliavoje, Vytauto g. 65 (patalpų unikalus Nr. 5295-5001-3020:0004, patalpų indeksai nuo 1-1 iki 1-17). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 2,00 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 1 metai, bet ne ilgiau, iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą pereis kitam asmeniui.

2. 445,08 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Kondroto g. 8 (unikalus Nr. 5297-0033-4012, patalpų indeksai: 1-2/152,90,     1-3/292,18). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,43 Eur. Nuomos terminas – 1 metai, bet ne ilgiau, iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą pereis kitam asmeniui. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą.

3. 132,74 kv. m garažą Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Kondroto g. 9 (unikalus Nr. 4400-4739-5551). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,73 Eur. Nuomos terminas – 1 metai, bet ne ilgiau, iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą pereis kitam asmeniui. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą.


4. 330,96 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Kondroto g. 10 (pastato unikalus Nr. 5296-4014-6016, 330,96 kv. m nuo patalpos 1-7/428,93). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,43 Eur. Nuomos terminas – 1 metai, bet ne ilgiau, iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą pereis kitam asmeniui. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą.

5. 150,60 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Kondroto g. 10 (pastato unikalus Nr. 5296-4014-6016, patalpų indeksai: 1-7/97,97; 1-8/41,41; 1-8a/11,22, 97,97 kv. m nuo patalpos 1-7/428,93). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,43 Eur. Nuomos terminas – 1 metai, bet ne ilgiau, iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą pereis kitam asmeniui. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą.

6. 449,19 kv. m negyvenamąsias patalpas Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 13 (unikalus Nr. 5297-1021-4018, patalpos indeksas 1-1/449,19). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,63 Eur. Nuomos terminas – 1 metai, bet ne ilgiau, iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą pereis kitam asmeniui. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą.

7. 89,13 kv. m rūsio patalpas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Didžiojoje g. 1 (pastato unikalus Nr. 5298-6020-8015, patalpų unikalus Nr. 5298-6020-8015:0003, pastato pažymėjimas plane 1D2p, patalpų šifrai: R4-1/1,65; R4-2/9,62; R4-3/14,29; R4-4/20,76; R4-5/5,54; R4-6/20,90; R4-11/7,55; R4-12/8,04; su bendro naudojimo patalpomis ½ nuo b-2/1,56). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,81 Eur. Nuomos terminas – 5 metai.

8. 94,58 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0326-0320, patalpų pažymėjimas plane 1C2p: 1-11/21,87; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 1,00 Eur. Nuomos terminas – 5 metai. Galima nuomotis dalimis.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys turto nuomos konkurse (toliau - konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia Savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:
1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas, kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
2. siūlomas nuomos mokestis, nuomos paskirtis, konkurso sąlygose numatyti reikalavimai.
3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu, fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija;
4. kredito įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.
Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (LUMINOR bank AB, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.
Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 100 kab., Savanorių pr. 371, Kaune, iki 2018 m. birželio 4 d. 8.45 val. Informacija teikiama tel. (8 37) 30 55 59. Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rita Grabauskienė.
Dėl turto Kauno r. sav., Batniavos sen., Bubių k., Parko g. 10, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 56 78 27 (Šarūnas Pikelis).
Dėl patalpos Kauno r., Garliavoje, Vytauto g. 65, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 12 23 (Nijolė Tarvydienė).
Dėl patalpų Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Didžiojoje g. 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (Daiva Bulotienė).
Dėl patalpų Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (Arūnas Bačiūnas).
Turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdis įvyks 2018 m. birželio 4 d. 9.00 val. Kauno rajono savivaldybės 201 kab., II aukšte, Kaune, Savanorių pr. 371.
Dalyvauti turto nuomos konkurso komisijos posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti asmens pažymėjimą,
Savivaldybės turto viešą nuomos konkursą reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-394 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurį galima rasti https://www.krs.lt/verslininkams/nuoma-panauda/nuomos-konkursai/                    Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija


Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

 1. ¼ dalį pastato (unikalus Nr. 5297-3051-3016) Kauno r. sav., Batniavos sen., Bubių k., Parko g. 10, stogo. Pradinis turto nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 52,00 Eur. Nuomos paskirtis – telekomunikacijų veikla ir antenų, ryšio sistemų įrengimas. Nuomos terminas – vieni metai.
 1. 142,13 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Garliavoje, Vytauto g. 65 (patalpų unikalus Nr. 5295-5001-3020:0004, patalpų indeksai nuo 1-1 iki 1-17). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 2,00 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 1 metai, bet ne ilgiau, iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą pereis kitam asmeniui.
 1. 10/100 dalių televizijos bokšto Kauno r. sav., Lapėse, A. Merkio g. 1 (unikalus Nr. 4400-1615-3448). Pradinis turto nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 45,00 Eur. Nuomos paskirtis – telekomunikacijų veikla ir antenų, ryšio sistemų įrengimas. Nuomos terminas – vieni metai.
 1. 89,13 kv. m rūsio patalpas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Didžiojoje g. 1 (pastato unikalus Nr. 5298-6020-8015, patalpų unikalus Nr. 5298-6020-8015:0003, pastato pažymėjimas plane 1D2p, patalpų šifrai: R4-1/1,65; R4-2/9,62; R4-3/14,29; R4-4/20,76; R4-5/5,54; R4-6/20,90; R4-11/7,55; R4-12/8,04; su bendro naudojimo patalpomis ½ nuo b-2/1,56). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,81 Eur. Nuomos terminas – 5 metai.
 1. 94,58 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0326-0320, patalpų pažymėjimas plane 1C2p: 1-11/21,87; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 1,00 Eur. Nuomos terminas – 5 metai. Galima nuomotis dalimis.

 

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys turto nuomos konkurse (toliau - konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia Savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

 1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas, kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
 2. siūlomas nuomos mokestis, nuomos paskirtis, konkurso sąlygose numatyti reikalavimai.
 3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu, fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija;
 4. kredito įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (LUMINOR bank AB, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 100 kab., Savanorių pr. 371, Kaune, iki 2018 m. balandžio 11 d. 8.45 val. Informacija teikiama tel. (8 37) 30 55 59. Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rita Grabauskienė.

Dėl turto Kauno r. sav., Batniavos sen., Bubių k., Parko g. 10, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 56 78 27 (Šarūnas Pikelis).

Dėl patalpos Kauno r., Garliavoje, Vytauto g. 65, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 12 23 (Nijolė Tarvydienė).

Dėl patalpų Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Didžiojoje g. 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (Daiva Bulotienė).

Dėl patalpų Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (Arūnas Bačiūnas).

Turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdis įvyks 2018 m. balandžio 11 d. 9.00 val. Kauno rajono savivaldybės 201 kab., II aukšte, Kaune, Savanorių pr. 371.

Dalyvauti turto nuomos konkurso komisijos posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti asmens pažymėjimą,

Savivaldybės turto viešą nuomos konkursą reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-394 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurį galima rasti https://www.krs.lt/verslininkams/nuoma-panauda/nuomos-konkursai/                          Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija


Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

1. ¼ dalį pastato (unikalus Nr. 5297-3051-3016) Kauno r. sav., Batniavos sen., Bubių k., Parko g. 10, stogo. Pradinis turto  nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 71,00 Eur. Nuomos paskirtis – telekomunikacijų veikla ir antenų, ryšio sistemų įrengimas. Nuomos terminas – vieni metai.

2. 142,13 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Garliavoje, Vytauto g. 65 (patalpų unikalus Nr. 5295-5001-3020:0004, patalpų indeksai nuo 1-1 iki 1-17). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 2,00 Eur. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 1 metai, bet ne ilgiau, iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą pereis kitam asmeniui.

3. 89,13 kv. m rūsio patalpas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Didžiojoje g. 1 (pastato unikalus Nr. 5298-6020-8015, patalpų unikalus Nr. 5298-6020-8015:0003, pastato pažymėjimas plane 1D2p, patalpų šifrai: R4-1/1,65; R4-2/9,62; R4-3/14,29; R4-4/20,76; R4-5/5,54; R4-6/20,90; R4-11/7,55; R4-12/8,04; su bendro naudojimo patalpomis ½ nuo b-2/1,56). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,81 Eur. Nuomos terminas – 5 metai.

4. 94,58 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0326-0320, patalpų pažymėjimas plane 1C2p: 1-11/21,87; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 1,00 Eur. Nuomos terminas – 5 metai. Galima nuomotis dalimis.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys turto nuomos konkurse (toliau - konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia Savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:
1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas, kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
2. siūlomas nuomos mokestis, nuomos paskirtis, konkurso sąlygose numatyti reikalavimai.
3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu, fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija;
4. kredito įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.
Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (LUMINOR bank AB, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.
Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 100 kab., Savanorių pr. 371, Kaune, iki 2018 m. kovo 26 d. 8.45 val. Informacija teikiama tel. (8 37) 30 55 59. Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rita Grabauskienė.
Dėl turto Kauno r. sav., Batniavos sen., Bubių k., Parko g. 10, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 56 78 27 (Šarūnas Pikelis).
Dėl patalpos Kauno r., Garliavoje, Vytauto g. 65, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 12 23 (Nijolė Tarvydienė).
Dėl patalpų Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Didžiojoje g. 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (Daiva Bulotienė).
Dėl patalpų Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (Arūnas Bačiūnas).
Turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdis įvyks 2018 m. kovo 26 d. 9.00 val. Kauno rajono savivaldybės 201 kab., II aukšte, Kaune, Savanorių pr. 371.
Dalyvauti turto nuomos konkurso komisijos posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti asmens pažymėjimą,
Savivaldybės turto viešą nuomos konkursą reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-394 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurį galima rasti https://www.krs.lt/verslininkams/nuoma-panauda/tvarkos-aprasai/                

Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija


 

  Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

1. ¼ dalį pastato (unikalus Nr. 5297-3051-3016) Kauno r. sav., Batniavos sen., Bubių k., Parko g. 10, stogo. Pradinis turto  nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 100,00 Eur. Nuomos paskirtis – telekomunikacijų veikla ir antenų, ryšio sistemų įrengimas. Nuomos terminas – vieni metai.

2. 142,13 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Garliavoje, Vytauto g. 65 (patalpų unikalus Nr. 5295-5001-3020:0004, patalpų indeksai nuo 1-1 iki 1-17). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 2,00 Eur. Nuomos terminas – 1 metai, bet ne ilgiau, iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą pereis kitam asmeniui. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą.

3. 89,13 kv. m rūsio patalpas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Didžiojoje g. 1 (pastato unikalus Nr. 5298-6020-8015, patalpų unikalus Nr. 5298-6020-8015:0003, pastato pažymėjimas plane 1D2p, patalpų šifrai: R4-1/1,65; R4-2/9,62; R4-3/14,29; R4-4/20,76; R4-5/5,54; R4-6/20,90; R4-11/7,55; R4-12/8,04; su bendro naudojimo patalpomis ½ nuo b-2/1,56). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,81 Eur. Nuomos terminas – 5 metai.

4. 94,58 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0326-0320, patalpų pažymėjimas plane 1C2p: 1-11/21,87; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 1,00 Eur. Galima nuomotis dalimis.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys turto nuomos konkurse (toliau - konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia Savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:
1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas, kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
2. siūlomas nuomos mokestis, nuomos paskirtis, konkurso sąlygose numatyti reikalavimai.
3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu, fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija;
4. kredito įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.
Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (LUMINOR bank AB, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.
Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 100 kab., Savanorių pr. 371, Kaune, iki 2018 m. kovo 5 d. 8.45 val. Informacija teikiama tel. (8 37) 30 55 59. Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rita Grabauskienė.
Dėl turto Kauno r. sav., Batniavos sen., Bubių k., Parko g. 10, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 56 78 27 (Šarūnas Pikelis).
Dėl patalpos Kauno r., Garliavoje, Vytauto g. 65, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 12 23 (Nijolė Tarvydienė).
Dėl patalpų Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Didžiojoje g. 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (Daiva Bulotienė).
Dėl patalpų Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (Arūnas Bačiūnas).
Turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdis įvyks 2018 m. kovo 5 d. 9.00 val. Kauno rajono savivaldybės 201 kab., II aukšte, Kaune, Savanorių pr. 371.
Dalyvauti turto nuomos konkurso komisijos posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti asmens pažymėjimą,
Savivaldybės turto viešą nuomos konkursą reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-394 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurį galima rasti https://www.krs.lt/verslininkams/nuoma-panauda/tvarkos-aprasai/                Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija


Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

1. ¼ dalį pastato (unikalus Nr. 5297-3051-3016) Kauno r. sav., Batniavos sen., Bubių k., Parko g. 10, stogo. Pradinis turto  nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 100,00 Eur. Nuomos paskirtis – telekomunikacijų veikla ir antenų, ryšio sistemų įrengimas. Nuomos terminas – vieni metai.

2. 142,13 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Garliavoje, Vytauto g. 65 (patalpų unikalus Nr. 5295-5001-3020:0004, patalpų indeksai nuo 1-1 iki 1-17). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 2,00 Eur. Nuomos terminas – 1 metai, bet ne ilgiau, iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą pereis kitam asmeniui. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą.

3. 89,13 kv. m rūsio patalpas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Didžiojoje g. 1 (pastato unikalus Nr. 5298-6020-8015, patalpų unikalus Nr. 5298-6020-8015:0003, pastato pažymėjimas plane 1D2p, patalpų šifrai: R4-1/1,65; R4-2/9,62; R4-3/14,29; R4-4/20,76; R4-5/5,54; R4-6/20,90; R4-11/7,55; R4-12/8,04; su bendro naudojimo patalpomis ½ nuo b-2/1,56). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,81 Eur. Nuomos terminas – 5 metai.

4. 94,58 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0326-0320, patalpų pažymėjimas plane 1C2p: 1-11/21,87; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 1,00 Eur. Galima nuomotis dalimis.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys turto nuomos konkurse (toliau - konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia Savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:
1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas, kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
2. siūlomas nuomos mokestis, nuomos paskirtis, konkurso sąlygose numatyti reikalavimai.
3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu, fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija;
4. kredito įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.
Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (LUMINOR bank AB, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.
Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 100 kab., Savanorių pr. 371, Kaune, iki 2018 m. vasario 2 d. 8.45 val. Informacija teikiama tel. (8 37) 30 55 59. Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rita Grabauskienė.
Dėl turto Kauno r. sav., Batniavos sen., Bubių k., Parko g. 10, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 56 78 27 (Šarūnas Pikelis).
Dėl patalpos Kauno r., Garliavoje, Vytauto g. 65, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 12 23 (Nijolė Tarvydienė).
Dėl patalpų Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Didžiojoje g. 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (Daiva Bulotienė).
Dėl patalpų Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (Arūnas Bačiūnas).
Turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdis įvyks 2018 m. vasario 2 d. 9.00 val. Kauno rajono savivaldybės 201 kab., II aukšte, Kaune, Savanorių pr. 371.
Dalyvauti turto nuomos konkurso komisijos posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti asmens pažymėjimą,
Savivaldybės turto viešą nuomos konkursą reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-394 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurį galima rasti https://www.krs.lt/verslininkams/nuoma-panauda/tvarkos-aprasai/                Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija


Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

1. 89,13 kv. m rūsio patalpas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Didžiojoje g. 1 (pastato unikalus Nr. 5298-6020-8015, patalpų unikalus Nr. 5298-6020-8015:0003, pastato pažymėjimas plane 1D2p, patalpų šifrai: R4-1/1,65; R4-2/9,62; R4-3/14,29; R4-4/20,76; R4-5/5,54; R4-6/20,90; R4-11/7,55; R4-12/8,04; su bendro naudojimo patalpomis ½ nuo b-2/1,56). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,81 Eur. Nuomos terminas – 5 metai.

2. 94,58 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0326-0320, patalpų pažymėjimas plane 1C2p: 1-11/21,87; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 1,00 Eur. Galima nuomotis dalimis.

3. 1,50 kv. m negyvenamosios patalpos Kauno r. sav., Garliavoje, S. Lozoraičio g. 13 (pastato unikalus Nr. 5298-0004-3038, patalpos indeksas 1-2/127,52). Pradinis 1,50 kv. m negyvenamosios patalpos, įskaitant elektros energijos sąnaudas, nuomos mokestis per mėnesį – 6,00 Eur. Nuomos paskirtis – kopijavimo aparatui pastatyti. Nuomos terminas – vieni metai.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys turto nuomos konkurse (toliau - konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia Savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:
1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas, kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
2. siūlomas nuomos mokestis, nuomos paskirtis, konkurso sąlygose numatyti reikalavimai.
3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu, fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija;
4. kredito įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.
Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (AB DNB bankas, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.
Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 100 kab., Savanorių pr. 371, Kaune, iki 2017 m. spalio 27 d. 8.45 val. Informacija teikiama tel. (8 37) 30 55 59. Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rita Grabauskienė.
Dėl patalpos Kauno r., Garliavoje, S. Lozoraičio g. 13, apžiūros kreiptis telefonu (8 698) 45809 (Juozas Stasiukonis).
Dėl patalpų Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Didžiojoje g. 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (Daiva Bulotienė).
Dėl patalpų Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (Arūnas Bačiūnas).
Turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdis įvyks 2017 m. spalio 27 d. 9.00 val. Kauno rajono savivaldybės 201 kab., II aukšte, Kaune, Savanorių pr. 371.
Dalyvauti turto nuomos konkurso komisijos posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti asmens pažymėjimą,
Savivaldybės turto viešą nuomos konkursą reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-394 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“.
                                                                                                                                                        Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija


Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

1. 89,13 kv. m rūsio patalpas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Didžiojoje g. 1 (pastato unikalus Nr. 5298-6020-8015, patalpų unikalus Nr. 5298-6020-8015:0003, pastato pažymėjimas plane 1D2p, patalpų šifrai: R4-1/1,65; R4-2/9,62; R4-3/14,29; R4-4/20,76; R4-5/5,54; R4-6/20,90; R4-11/7,55; R4-12/8,04; su bendro naudojimo patalpomis ½ nuo b-2/1,56). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,81 Eur. Nuomos terminas – 5 metai.

2. 94,58 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0326-0320, patalpų pažymėjimas plane 1C2p: 1-11/21,87; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 1,00 Eur. Galima nuomotis dalimis.

3. 525,84 kv. m pastatą – gyvenamąjį namą Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Pilies take 3 (unikalus Nr. 5287-0000-8012), kurį sudaro atskiri turtiniai vienetai (unikalūs numeriai: 5287-0000-8012:0001, 4400-0866-3516:6084, 4400-0866-3618:6085, 5287-0000-8012:0003, 4400-0808-5389:9586). Pastatas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Pradinis turto nuomos mokestis per mėnesį – 473,26 Eur (1 kv. m nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,90 Eur). Nuomos paskirtis – turizmo veikla: apgyvendinimo, maitinimo veikla, meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla, posėdžių ir verslo renginių, kitų mokymų organizavimas. Nuomos terminas – 20 metų. Nuomos sąlygos ir reikalavimai nustatyti Kauno rajono savivaldybės turto nuomos konkurso sąlygose.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti 1 ir 2 punkte įvardyto turto nuomos konkurse (toliau - konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia Savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

 1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas, kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
 2. siūlomas nuomos mokestis, nuomos paskirtis, konkurso sąlygose numatyti reikalavimai.
 3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu, fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija;
 4. kredito įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (AB DNB bankas, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 100 kab., Savanorių pr. 371, Kaune, iki 2017 m. rugsėjo 22 d. 8.45 val. Informacija teikiama tel. (8 37) 30 55 59. Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rita Grabauskienė.

Dėl patalpų Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Didžiojoje g. 1 ir Pilies take 3, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (Daiva Bulotienė).

Dėl patalpų Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (Arūnas Bačiūnas).

Turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdis įvyks 2017 m. rugsėjo 22 d. 9 val. Kauno rajono savivaldybės 201 kab., II aukšte, Kaune, Savanorių pr. 371.

1 ir 2 punkte įvardyto turto nuomos konkurso laimėtoju bus pripažintas asmuo, paraiškoje nurodęs didžiausią nuomos mokestį.

Dalyvauti turto nuomos konkurso komisijos posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti asmens pažymėjimą,

Savivaldybės turto viešą nuomos konkursą reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-394 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

                                                                        Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija

Kauno rajono savivaldybės turto nuomos konkurso sąlygos

PRIEDAI

Pasiūlymas.


 

1. 550,35 kv. m negyvenamąją patalpą mechaninių dirbtuvių pastate Kaune, Ežero g. 27 (pastato unikalus Nr. 5296-9022-4058, patalpos šifras 1-5/550,35). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokestis per mėnesį 1,03 Eur. Nuomos terminas – vieni metai, bet ne ilgiau, iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą pereis kitam asmeniui.

2. 89,13 kv. m rūsio patalpas Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Didžiojoje g. 1 (pastato unikalus Nr. 5298-6020-8015, patalpų unikalus Nr. 5298-6020-8015:0003, pastato pažymėjimas plane 1D2p, patalpų šifrai: R4-1/1,65; R4-2/9,62; R4-3/14,29; R4-4/20,76; R4-5/5,54; R4-6/20,90; R4-11/7,55; R4-12/8,04; su bendro naudojimo patalpomis ½ nuo b-2/1,56). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,81 Eur. Nuomos terminas – 5 metai.

3. 94,58 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0326-0320, patalpų pažymėjimas plane 1C2p: 1-11/21,87; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 1,00 Eur. Galima nuomotis dalimis.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau - konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia Savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:
1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas, kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
2. siūlomas nuomos mokestis, konkurso sąlygose numatyti reikalavimai.
3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu, fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija;
4. kredito įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.
Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (AB DNB bankas, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.
Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 100 kab., Savanorių pr. 371, Kaune, iki 2017 m. gegužės 24 d. 9.45 val. Informacija teikiama tel. (8 37) 30 55 59. Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rita Grabauskienė.
Dėl patalpų Kaune, Ežero g. 27, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 33 27 14 (Gintautas Malinauskas).
Dėl patalpų Raudondvario sen., Raudondvario k., Didžiojoje g. 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (Daiva Bulotienė).
Dėl patalpų Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (Arūnas Bačiūnas).
Turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdis įvyks 2017 m. gegužės 24 d. 10.00 val. Kauno rajono savivaldybės 201 kab., II aukšte, Kaune, Savanorių pr. 371.
Turto nuomos konkurso laimėtoju bus pripažintas asmuo, paraiškoje nurodęs didžiausią nuomos mokestį.
Dalyvauti turto nuomos konkurso komisijos posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti asmens pažymėjimą, kredito įstaigos išduotą dokumentą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.
Savivaldybės turto viešą nuomos konkursą reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-394 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija

 

Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

1. 1 kv. m negyvenamųjų patalpų Kauno r. sav., Garliavoje, Vytauto g. 54 (unikalus Nr. 5288-0000-3019, patalpos indeksas 1-2/122,51). Nuomos paskirtis – mažmeninė prekyba maisto produktais ir gėrimais iš automatų. Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų mokestis per mėnesį – 45,00 Eur. Nuomos terminas – vieni metai. Papildoma sąlyga: aparatuose neturi būti prekiaujama Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, 17 punkte įvardytomis draudžiamomis maisto produktų grupėmis.

2. 89,13 kv. m rūsio patalpas Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Didžiojoje g. 1 (pastato unikalus Nr. 5298-6020-8015, patalpų unikalus Nr. 5298-6020-8015:0003, pastato pažymėjimas plane 1D2p, patalpų šifrai: R4-1/1,65; R4-2/9,62; R4-3/14,29; R4-4/20,76; R4-5/5,54; R4-6/20,90; R4-11/7,55; R4-12/8,04; su bendro naudojimo patalpomis ½ nuo b-2/1,56). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,81 Eur. Nuomos terminas – 5 metai.

3. 186,44 kv. m garažų patalpas Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Pilies g. 3 (pastato unikalus Nr. 4400-0533-7293, patalpų indeksai: G-6/36,98; G-7/37,06; G-8/29,46; G-9/8,90; G-25/37,02; G-26/37,02). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Pradinis 1 kv. m garažų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,70 Eur. Nuomos terminas iki 2018 m. vasario 1 d., bet ne ilgiau, iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą pereis kitam asmeniui. Patalpų būklė – patenkinama. Galima nuomoti dalimis.

4. 94,58 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0326-0320, patalpų pažymėjimas plane 1C2p: 1-11/21,87; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 1,00 Eur. Galima nuomotis dalimis.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau - konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia Savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:
1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas, kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
2. siūlomas nuomos mokestis, nuomos paskirtis, konkurso sąlygose numatyti reikalavimai.
3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu, fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija;
4. kredito įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.
Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (AB DNB bankas, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.
Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 100 kab., Savanorių pr. 371, Kaune, iki 2017 m. balandžio 4 d. 8.45 val. Informacija teikiama tel. (8 37) 30 55 59. Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rita Grabauskienė.
Dėl patalpų Kauno r., Garliavoje, Vytauto g. 54, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 22 37 (Regina Guobė).
Dėl patalpų Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Didžiojoje g. 1 ir Pilies g. 3, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (Daiva Bulotienė).
Dėl patalpų Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (Arūnas Bačiūnas).
Turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdis įvyks 2017 m. balandžio 4 d. 9.00 val. Kauno rajono savivaldybės Tarybos salėje, I aukšte, Kaune, Savanorių pr. 371.
Turto nuomos konkurso laimėtoju bus pripažintas asmuo, paraiškoje nurodęs didžiausią nuomos mokestį.
Dalyvauti turto nuomos konkurso komisijos posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti asmens pažymėjimą, kredito įstaigos išduotą dokumentą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.
Savivaldybės turto viešą nuomos konkursą reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-394 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

1. Daugiafunkcio centro Kauno r., Kačerginės mstl., J. Janonio g. 31, 5 kv. m stogo dalies nuoma per mėnesį – 100,00 Eur. Nuomos paskirtis – telekomunikacijų veikla ir antenų, ryšio sistemų įrengimas. Nuomos terminas – 5 metai. Papildoma sąlyga – nuomininkas, įrengdamas telekomunikacinę įrangą, turi nepažeisti stogo, priešingu atveju nuomininkas privalės atlikti einamąjį stogo remontą.

2. 42,25 kv. m pastatą – sandėlį Kauno r., Kulautuvos mstl., Akacijų al. 29 (unikalus Nr. 5293-4000-7021, pažymėjimas plane 2F1m). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Pradinis viso pastato nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 12,00 Eur. Nuomos terminas – 1 metai, bet ne ilgiau kaip iki turto pardavimo viešo aukciono būdu.

3. 89,13 kv. m rūsio patalpas Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Didžiojoje g. 1 (pastato unikalus Nr. 5298-6020-8015, patalpų unikalus Nr. 5298-6020-8015:0003, pastato pažymėjimas plane 1D2p, patalpų šifrai: R4-1/1,65; R4-2/9,62; R4-3/14,29; R4-4/20,76; R4-5/5,54; R4-6/20,90; R4-11/7,55; R4-12/8,04; su bendro naudojimo patalpomis ½ nuo b-2/1,56). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,81 Eur. Nuomos terminas – 5 metai.

4. 160,63 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0326-0320, patalpų pažymėjimas plane 1C2p: 1-11/21,87; 1-12/20,67; 1-13/20,78; 1-14/24,60; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 1,00 Eur. Galima nuomotis dalimis.

5. 1051,62 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Vilkijos m., Vydūno al. 10 (patalpų unikalus Nr. 5295-9000-9046:0002, patalpų pažymėjimas plane 1C3p: nuo P-1 iki P-12; 100; 101; nuo 104 iki 106; nuo 108 iki 114; nuo 201 iki 215; nuo 302 iki 312; 313-1; 314-1; nuo 315 iki 317; su bendro naudojimo patalpa pažymėta 107-2). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 3 metai, bet ne ilgiau, kaip iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą perėjimo kitam asmeniui. Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį  – 0,29 Eur.

6. 35/100 dalių vandens bokšto Kauno r., Zapyškio sen., Kluoniškių k., Šviesos g. 18, nuoma per mėnesį – 150,00 Eur. Nuomos paskirtis – telekomunikacijų veikla ir antenų, ryšio sistemų įrengimas. Nuomos terminas – 5 metai. Papildoma sąlyga – nuomininkas, įrengdamas telekomunikacinę įrangą, turi nepažeisti statinio, priešingu atveju nuomininkas privalės atlikti einamąjį statinio remontą.

7. 25/100 dalių vandens bokšto Kauno r., Zapyškio sen., Kluoniškių k., Šviesos g. 18, nuoma per mėnesį – 107,00 Eur. Nuomos paskirtis – telekomunikacijų veikla ir antenų, ryšio sistemų įrengimas. Nuomos terminas – 5 metai. Papildoma sąlyga – nuomininkas, įrengdamas telekomunikacinę įrangą, turi nepažeisti statinio, priešingu atveju nuomininkas privalės atlikti einamąjį statinio remontą.

8. 18/100 dalių vandens bokšto Kauno r., Zapyškio sen., Kluoniškių k., Šviesos g. 18, nuoma per mėnesį – 77,00 Eur. Nuomos paskirtis – telekomunikacijų veikla ir antenų, ryšio sistemų įrengimas. Nuomos terminas – 5 metai. Papildoma sąlyga – nuomininkas, įrengdamas telekomunikacinę įrangą, turi nepažeisti statinio, priešingu atveju nuomininkas privalės atlikti einamąjį statinio remontą.

9. 10/100 dalių vandens bokšto Kauno r., Zapyškio sen., Kluoniškių k., Šviesos g. 18, nuoma per mėnesį – 43,00 Eur. Nuomos paskirtis – telekomunikacijų veikla ir antenų, ryšio sistemų įrengimas. Nuomos terminas – 5 metai. Papildoma sąlyga – nuomininkas, įrengdamas telekomunikacinę įrangą, turi nepažeisti statinio, priešingu atveju nuomininkas privalės atlikti einamąjį statinio remontą.

10. 3/100 dalių vandens bokšto Kauno r., Zapyškio sen., Kluoniškių k., Šviesos g. 18, nuoma per mėnesį – 13,00 Eur. Nuomos paskirtis – telekomunikacijų veikla ir antenų, ryšio sistemų įrengimas. Nuomos terminas – 5 metai. Papildoma sąlyga – nuomininkas, įrengdamas telekomunikacinę įrangą, turi nepažeisti statinio, priešingu atveju nuomininkas privalės atlikti einamąjį statinio remontą.
Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau - konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia Savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:
1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas, kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
2. siūlomas nuomos mokestis, konkurso sąlygose numatyti reikalavimai.
3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu, fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija;
4. kredito įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.
Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (AB DNB bankas, Kauno filialas, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.
Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 100 kab., Savanorių pr. 371, Kaune, iki 2016 m. spalio 17 d. 8.45 val. Informacija teikiama tel. (8 37) 30 55 59. Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rita Grabauskienė.
Dėl patalpų Kauno r., Kačerginės mstl., J. Janonio g. 31, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 56 92 30 (Aurika Laurinaitienė).
Dėl patalpų Kauno r., Kulautuvos mstl., Akacijų al. 29, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 32 23 (Dalia Šiušienė).
Dėl patalpų Raudondvario sen., Raudondvario k., Didžiojoje g. 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (Daiva Bulotienė).
Dėl patalpų Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k., Mokyklos g. 1 ir Padauguvos k., Beržų g. 53; Vilkijos m., Vydūno al. 10, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (Arūnas Bačiūnas).
Dėl patalpų apžiūros Kauno r., Zapyškio sen., Kluoniškių k., Šviesos g. 18, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 22 17 (Sigitas Imbrasas).
Turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdis įvyks 2016 m. spalio 17 d. 9.00 val. Kauno rajono savivaldybės 201 kab., II aukšte, Kaune, Savanorių pr. 371.
Turto nuomos konkurso laimėtoju bus pripažintas asmuo, paraiškoje nurodęs didžiausią nuomos mokestį.
Dalyvauti turto nuomos konkurso komisijos posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti asmens pažymėjimą, kredito įstaigos išduotą dokumentą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.
Savivaldybės turto viešą nuomos konkursą reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-394 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija

 

Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

221,72 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno m., Savanorių pr. 371 (unikalus Nr. 1998-0009-8017, pastato pažymėjimas plane 1B4b, patalpų indeksai nuo 1-10 iki 1-19; R-4; R-5; R-12). Pradinis turto nuomos mokestis per mėnesį – 414,62 Eur. Nuomos paskirtis – maitinimo paslaugos. Turtas išnuomojamas be maisto gaminimui reikalingos įrangos. Nuomos sąlygos ir reikalavimai maitinimo paslaugai pridedami konkurso sąlygose. Nuomos terminas – 10 metų.

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (AB DNB bankas, Kauno filialas, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.
Turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdis įvyks 2016 m. liepos 8 d. 9 val. Kauno rajono savivaldybės 201 kab., II aukšte, Kauno m., Savanorių pr. 371.
Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 100 kab., Savanorių pr. 371, Kaune, iki 2016 m. liepos 8 d. 9.00 val. Informacija teikiama tel. (8 37) 30 55 59. Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rita Grabauskienė.
Dėl patalpų  apžiūros kreiptis į Artūrą Civilką, tel. 868654989.

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios sąlygos reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės (toliau – Nuomotojas) turto nuomos konkurso organizavimą ir vykdymą. Išnuomojamas Kauno rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas – 221,72 kv. m negyvenamosios patalpos Kauno m., Savanorių pr. 371 (unikalus Nr. 1998-0009-8017, pažymėjimas plane 1 B4b: nuo 1-10 iki 1-19, R-4; R-5; R-12). Turtas išnuomojamas be maisto gaminimui reikalingos įrangos ir be baldų. Tokia įranga ir baldais savo lėšomis įsipareigoja pasirūpinti Konkurso laimėtojas, su kuriuo sudaroma Savivaldybės turto nuomos sutartis (toliau – Sutartis).
2. Turto nuomininkui keliami reikalavimai: įsirengti nuomojamas patalpas ir visą sutarties galiojimo laikotarpį teikti maitinimo paslaugas.
3. Turto nuomininkas privalo:
3.1. savo lėšomis pasirengti nuomojamų patalpų pritaikymo ir pagal poreikį perplanavimo ir technologinius projektus. Visus projektinius ir technologinius sprendinius derinti su pastato rekonstrukcijos projektą parengusiais specialistais.
3.2 savo lėšomis nuo kontrolinių apskaitų įrengti patalpose inžinerinius tinklus, inžinerinių sistemų, tiesiogiai susijusių su technologine įranga, dalis iki prietaisų ar reikiamos vietos (kartu su riebalų gaudykle ir oro nutraukimo įranga), technologinę įrangą, reikalingas pertvaras, dalinę sienų apdailą, akcentinius šviestuvus (jeigu tai bus reikalinga interjerui).
3.3. pagal turto perdavimo priėmimo aktą priimti suteikiamą Turtą, jį saugoti, eksploatuoti laikantis darbų saugos, gamybinės sanitarijos, darbo higienos ir priešgaisrinės saugos taisyklių; mokėti valstybinės žemės nuomos mokestį už žemės sklypą priskirtą nuomojamam plotui;
3.4.  savo lėšomis atlikti nuomojamų patalpų priežiūros darbus, prisiimti avarijų, įvykusių nuomojamų patalpų vidaus inžineriniuose tinkluose dėl neatliktų priežiūros ir remonto darbų, padarytus nuostolius;
3.5. nesubnuomoti patalpų;
3.6. užtikrinti kokybišką maitinimo paslaugų teikimą. Maitinimo paslaugos turi būti organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Higienos normomis ir kitais norminiais teisės aktais, nustatančiais maisto tvarkymą, saugą ir kokybę;
3.7. įrengti ir visą sutarties galiojimo laikotarpį teikti maitinimo paslaugas, nustatyta tvarka gavus visus būtinus leidimus.
3.8. užtikrinti, kad įranga atitiktų būtinus įrengimų priežiūros ir saugaus eksploatavimo reikalavimus;
3.9. užtikrinti, kad naudojama garso įranga neviršytų ribinių triukšmo dydžių, netrikdytų viešosios rimties;
3.10. mokėti turto nuomos mokestį, įvardytą Sutartyje;
3.11. veiklą pradėti vykdyti per 2 mėnesius nuo nuomos sutarties pasirašymo. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, veiklos pradžia šalių raštišku sutarimu gali būti perkelta, bet ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui.
4. Nuomininkas turi teisę teritorijoje prie Savivaldybės pastato:
4.1. įrengti ir eksploatuoti terasas, suderinęs su Nuomotoju ir nustatyta tvarka gavęs visus būtinus leidimus;
4.2. įrengti išorinę vaizdinę reklamą, suderinęs su Nuomotoju ir nustatyta tvarka gavęs visus būtinus leidimus;

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

5. Konkursas skelbiamas Kauno rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.krs.lt ir spaudoje.
6. Juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau - konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia Savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:
6.1. Pasiūlymas (1 priedas), kuriame turi būti pateikti:
6.1.1. kavinės įrengimo projektiniai pasiūlymai, kuriuos turi sudaryti grafinė, tekstinė dalys su detaliu įrangos, reikalingos paslaugų teikimui, aprašymu;
6.1.2. kavinės funkcionavimo idėjos ir jos santykio su Savivaldybės pastato pagrindine funkcija pristatymas; siūlomų laisvalaikio pramogų įvairovė ir teikiamų paslaugų spektras bei aprašymas;
6.1.3. teikiamų paslaugų spektras ir paslaugų teikimo kokybės aprašymas;
6.1.4. siūloma turto nuomos kaina per mėnesį.
6.2. Dokumentai, įrodantys įmonės atitikimą keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams:
6.2.1. įmonės registravimo pažymėjimo kopiją ir įstatų arba kito dokumento, patvirtinančio konkurso dalyvio teisę verstis ūkine veikla, kuri reikalinga Sutarčiai vykdyti;
6.2.2. įmonių registrą tvarkančios įstaigos pažymą (originalą ar kopiją), patvirtinančią, kad įmonė nėra bankrutavusi, bankrutuojanti, likviduojama ar laikinai sustabdžiusi veiklą;
6.2.3. valstybinio socialinio draudimo fondo pažymą, kad įmonė yra įvykdžiusi įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu (originalą ar kopiją);
6.2.4. valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad įmonė yra  įvykdžiusi įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu;
6.2.5. paslaugų teikėjas turi turėti bent trejų metų nenutrūkstamą veiklos patirtį maitinimo srityje per pastaruosius metus;
6.3. Kredito įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo trijų mėnesių pradinį įnašą – 1243,86 Eur.
7. Pateikiamos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės antspaudu ir vadovo ar jo įgalioto atstovo parašu arba tik vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, jeigu pareiga turėti antspaudą nėra nustatyta įmonės steigimo dokumentuose ar įstatymuose.
8. Jeigu pasiūlymas gaunamas po nurodyto termino, neatplėštas vokas su pasiūlymu grąžinamas jį pateikusiai įmonei.
9. Komisijos posėdis konkurso laimėtojui nustatyti turi įvykti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
10. Komisija gali prašyti, kad konkurso dalyviai paaiškintų ir patikslintų savo pasiūlymus.
11. Komisija turi teisę atmesti pasiūlymus, jeigu konkurso dalyviai per komisijos nustatytą terminą nepaaiškina ir nepatikslina savo pasiūlymų.
12. Komisija pasiūlymus vertina remdamasi šiais kriterijais:
12.1. Projektinių pasiūlymų sprendiniai (skaičiuojama pagal formulę (P1 x 30):P2, kur P1 – konkretaus konkurso dalyvio projektinio siūlymų sprendinių įvertinimas, P2 – didžiausias konkurso dalyvio projektinio siūlymų sprendinių įvertinimas, 30 – maksimalus balų skaičius) – iki 30 balų.
12.2. Kavinės funkcionavimo idėja (skaičiuojama pagal formulę (A1 x 30):A2, kur A1 – konkretaus konkurso dalyvio pasiūlyta funkcionavimo idėja, A2 – didžiausia/geriausia dalyvio pasiūlyta funkcionavimo idėja, 30 – maksimalus balų skaičius).
12.3. Turto nuomos kaina eurais – iki 20 balų (skaičiuojama pagal formulę (N1 x 20):N2, čia N1 – konkretaus konkurso dalyvio pasiūlyta nuomos kaina per mėnesį, N2 – didžiausia pasiūlyta nuomos kaina per mėnesį, 20 – maksimalus balų skaičius).
12.4. Paslaugų teikimo kokybė (T) (Paslaugų teikimo organizavimas ir paslaugų teikimo aprašymo atitiktis Savivaldybės tikslams, detalizuotos paslaugų teikimo bei organizavimo kokybės užtikrinimo priemonės, numatyta veiklos apimtis viršija minimalius šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus) (skaičiuojama pagal formulę (T1 x 20):T2, čia T1 – konkretaus konkurso dalyvio paslaugų teikimo kokybės įvertinimas, T2 – didžiausias konkurso dalyvio paslaugų teikimo kokybės įvertinimas, 20 – maksimalus balų skaičius).
Maksimalus balų skaičius – 100 balų.
13. Įvertinus pateiktus pasiūlymus nustatoma pasiūlymų eilė (išskyrus atvejį, kai pasiūlymą pateikė tik vienas konkurso dalyvis).
14. Pasiūlymų eilė nustatoma pasiūlymų vertės mažėjimo tvarka. Tais atvejais, kai pasiūlymai vertinami vienodai, į eilę pirmesnis įrašomas tas konkurso dalyvis, kuris anksčiau įregistravo voką su pasiūlymu.
15. Konkursą laimi daugiausia balų surinkęs konkurso dalyvis.
16. Konkurso dalyviai apie laimėjusį konkurso dalyvį informuojami raštu per 3 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo dienos. Konkurso laimėtojas kviečiamas atvykti pasirašyti nuomos sutarties.
17. Tuo atveju, kai konkurso laimėtojas atsisako atvykti sudaryti nuomos sutarties arba nepateikia iki sutarties pasirašymo visų numatytų dokumentų, konkurso laimėtoju laikomas antras daugiausia balų surinkęs konkurso dalyvis arba konkursas laikomas neįvykusiu.
18. Kai nustatyta tvarka gaunamas tik vienas pasiūlymas, Pasiūlymą pateikęs konkurso dalyvis laikomas konkurso laimėtoju, jei jis atitinka įmonėms nustatytus keliamus kvalifikacinius reikalavimus. Priešingu atveju, konkursas laikomas neįvykusiu.
19. Su konkurso laimėtoju (toliau – nuomininkas) per 15 darbo dienų nuo nuomos konkurso dienos pasirašoma Savivaldybės turto nuomos sutartis, Savivaldybės turto perdavimo ir priėmimo aktas (sutarties priedas), kurio neatsiejama dalis yra turto nuotraukos su būklės aprašymu. Išnuomojamo turto būklę perdavimo metu fiksuoja Aplinkos skyriaus specialistas.

III. TURTO NUOMOS SUTARTIES SĄLYGOS

20. Nuomininkas privalo:
20.1. Pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą priimti suteikiamą turtą, jį saugoti, eksploatuoti laikantis darbų saugos, gamybinės sanitarijos, darbo higienos ir priešgaisrinės saugos taisyklių; mokėti valstybinės žemės nuomos mokestį už žemės sklypą, priskirtą nuomojamam plotui;
20.2. Savo lėšomis atlikti nuomojamų statinių priežiūros darbus, statinių ir teritorijos tvarkymą, statinių ir jo elementų stebėjimą, prisiimti avarijų, įvykusių nuomojamų statinių vidaus inžineriniuose tinkluose dėl neatliktų priežiūros ir remonto darbų, padarytus nuostolius;
20.3. Nesubnuomoti statinių;
20.4. Užtikrinti kokybišką maitinimo paslaugų teikimą. Maitinimo paslaugos turi būti organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Higienos normomis ir kitais norminiais teisės aktais, nustatančiais maisto tvarkymą, saugą ir kokybę.
21. Pasibaigus Sutarties terminui arba ją nutraukus prieš terminą, perduoti pagal aktą tvarkingas patalpas su visais atliktais pertvarkymais, neatskiriamais nuo turto, išskyrus maisto gamybos technologinę įrangą.
22. Turto nuomininko investuotos lėšos į nuomojamas patalpas neatlyginamos.
23. Apskaita vedama pagal prietaisų rodmenis. Apskaitos prietaisų įrengimą ir komunalinių paslaugų išlaidas apmoka nuomininkas savo lėšomis.
24. Nuomininkas sudaro atliekų ir šiukšlių išvežimo sutartis su paslaugas teikiančiomis įmonėmis.

IV. PAGRINDINIAI NUOMOS SUDARYMO REIKALAVIMAI

25. Sutartis pasirašoma pateikus visus 6 punkte nurodytus dokumentus.
26. Sutartis sudaroma 10 metų laikotarpiui. Sutartis be konkurso pratęsiama dar 10 metų tomis pačiomis sąlygomis, jeigu įmonė Sutartį vykdė tinkamai. Sutartis pratęsiama atskiru raštišku sutarties šalių susitarimu.

V. PRIEDAI

1. Pasiūlymas.

 

 

Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

1. 42,25 kv. m pastatą – sandėlį Kauno r., Kulautuvos mstl., Akacijų al. 29 (unikalus Nr. 5293-4000-7021, pažymėjimas plane 2F1m). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Pradinis viso pastato nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 12,00 Eur. Nuomos terminas – 1 metai, bet ne ilgiau kaip iki turto pardavimo viešo aukciono būdu.

2. 22,80 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (patalpų pažymėjimas plane 1B2p: 1-85/8,07; 1-86/14,73). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,16 Eur. Paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai.

3. 11,89 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (patalpų pažymėjimas plane 1B2p:1-95/3,45; 1-96/5,06; 1-97/3,38). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,16 Eur. Paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai.

4. 89,13 kv. m rūsio patalpas Kauno r., Raudondvario k., Didžiojoje g. 1 (pastato unikalus Nr. 5298-6020-8015, patalpų unikalus Nr. 5298-6020-8015:0003, pastato pažymėjimas plane 1D2p, patalpų šifrai: R4-1/1,65; R4-2/9,62; R4-3/14,29; R4-4/20,76; R4-5/5,54; R4-6/20,90; R4-11/7,55; R4-12/8,04; su bendro naudojimo patalpomis ½ nuo b-2/1,56). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,81 Eur. Nuomos terminas – 5 metai.

5. 233,89 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k., Mokyklos g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0240-6210, patalpų pažymėjimas plane 1C1p: 1-1/1,91; 1-2/41,60; 1-5/9,24; 1-6/1,63; 1-7/1,59; 1-8/4,93;       1-9/36,11; 1-10/30,66; 1-11/51,85; 1-12/5,93; 1-13/2,43; 1-14/26,46; 1-15/2,55; 1-16/1,20;                    1-17/1,23; 1-18/2,63; 1-19/11,94). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 1,00 Eur. Galima nuomotis dalimis.
6. 160,63 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0326-0320, patalpų pažymėjimas plane 1C2p: 1-11/21,87; 1-12/20,67; 1-13/20,78; 1-14/24,60; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 1,00 Eur. Galima nuomotis dalimis.

7. 1051,62 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Vilkijos m., Vydūno al. 10 (patalpų unikalus Nr. 5295-9000-9046:0002, patalpų pažymėjimas plane 1C3p: nuo P-1 iki P-12; 100; 101; nuo 104 iki 106; nuo 108 iki 114; nuo 201 iki 215; nuo 302 iki 312; 313-1; 314-1; nuo 315 iki 317; su bendro naudojimo patalpa pažymėta 107-2). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 3 metai, bet ne ilgiau, kaip iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą perėjimo kitam asmeniui. Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį  – 0,29 Eur.

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios sąlygos reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės (toliau – Nuomotoja) turto nuomos konkurso organizavimą ir vykdymą. Išnuomojamas Kauno rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas:
1.1. Kelias – automobilių stovėjimo aikštelė ASA2 su keliu privažiuoti prie Kauno r., Kulautuvos sen. Kulautuvos mstl., unikalus Nr. 4400-2913-9232, pagrindinė naudojimo paskirtis – kelių, ilgis 0,008 km, pažymėjimas plane – 1-3.
1.2. Kelias – automobilių stovėjimo aikštelė ASA1 su keliu privažiuoti prie Kauno r., Kulautuvos sen. Kulautuvos mstl., unikalus Nr. 4400-2913-9195, pagrindinė naudojimo paskirtis – kelių, ilgis 0,56 km., pažymėjimas plane 1-9.
1.3. Laikinasis statinys Kauno r., Kulautuvos mstl., kuris nuosavybės teise priklauso Nuomotojai: gelbėjimo stotis su medicinos punktu (unikalus Nr. 4400-2939-6794, pažymėjimas plane 1L1g, plotas –12,37 kv m);
1.4. Laikinasis statinys Kauno r., Kulautuvos mstl., kuris nuosavybės teise priklauso Nuomotojai, WC su dušais (konteineris) (unikalus Nr. 4400-2939-6894, pažymėjimas plane 2L1g, plotas – 12,37 kv m);
toliau tekste – Turtas.
2. Turto nuomininkui keliami reikalavimai: įrengti numatomus laikinuosius įrenginius ir (ar) statinius ir visą sutarties galiojimo laikotarpį teikti laisvalaikio pramogų, kempingo, maitinimo, gelbėtojo ir kitas paslaugas, aprašytas šiose konkurso sąlygose.
3. Turto nuomininkas privalo:
3.1. pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą priimti suteikiamą Turtą, jį saugoti, eksploatuoti laikantis darbų saugos, gamybinės sanitarijos, darbo higienos ir priešgaisrinės saugos taisyklių; mokėti valstybinės žemės nuomos mokestį už žemės sklypą priskirtą nuomojamam plotui;
3.2. savo lėšomis atlikti nuomojamų statinių priežiūros darbus, statinių ir teritorijos tvarkymą, statinių ir jo elementų stebėjimą, prisiimti avarijų, įvykusių nuomojamų statinių vidaus  inžineriniuose tinkluose dėl neatliktų priežiūros ir remonto darbų, padarytus nuostolius;
3.3. nesubnuomoti statinių;
3.4. užtikrinti kokybišką maitinimo paslaugų teikimą. Maitinimo paslaugos turi būti organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Higienos normomis ir kitais norminiais teisės aktais, nustatančiais maisto tvarkymą, saugą ir kokybę;
3.5. įsteigti gelbėtojo etatą ir užtikrinti kokybišką gelbėjimo paslaugų Kulautuvoje teikimą viso vasaros turistinio sezono metu;
3.6. įrengti kempingą ir teikti kokybiškas kempingo paslaugas. Įrengti 10~15 vietų kempingą, automobilių stovėjimo vietas su elektros įvadais;
3.7. įrengti vandenlenčių ir vandens slidžių parką Kulautuvoje;
3.8. vykdyti vandenlenčių ir vandens slidžių nuomą;
3.9. organizuoti sportinius renginius prie Kulautuvos tvenkinio.
3.10. įrengti ir visą sutarties galiojimo laikotarpį teikti paslaugas, nustatyta tvarka gavus visus būtinus leidimus.
3.11. užtikrinti, kad pramogų ir kitų paslaugų įranga atitiktų būtinus įrengimų priežiūros ir saugaus eksploatavimo reikalavimus;
3.12. užtikrinti, kad naudojama garso įranga neviršytų ribinių triukšmo dydžių, netrikdytų viešosios rimties;
3.13. užtikrinti viešąją tvarką prižiūrimoje teritorijoje;
3.14. užtikrinti žmonių gyvybės ir sveikatos saugumą teisės aktų nustatyta tvarka;
3.15. parengti Pramogų ir kitų poilsio paslaugų saugaus elgesio taisykles ir informaciją, įspėjančią apie galimą pavojų sveikatai;
3.16. užtikrinti švarą teritorijoje prie Kulautuvos tvenkinio;
3.17. nesunaikinti, nesugadinti ar kitaip nepažeisti teritorijoje prie Kulautuvos tvenkinio esančio turto;
3.18. išsaugoti esamus medžius ir kitus augalus visą paslaugų teikimo laikotarpį;
3.19. prižiūrimoje teritorijoje tvarkyti susidariusias komunalines atliekas teisės aktų nustatyta tvarka;
3.20. pasibaigus įrenginių eksploatavimo leidimo galiojimo terminui arba panaikinus jį prieš terminą, savo lėšomis išmontuoti įrenginius, sutvarkyti teritoriją. Teritorija turi būti tvarkinga ir estetiškai nepakitusi, dirvožemis (danga) nepažeistas (atkurtas);
3.21. jeigu paslaugų teikėjui reikalinga elektros energija jo paslaugoms teikti, paslaugos teikėjas turi kreiptis į AB „Energijos skirstymo operatorius“ dėl prisijungimo sąlygų ir jas įvykdyti savo lėšomis arba sudaryti sutartį su artimiausiu elektros naudotoju;
3.22. veiklą vykdyti tik turėdamas leidimą teikti paslaugas;
3.23. mokėti turto nuomos mokestį, kuris negali būti mažesnis už 37,11 Eur nustatytą minimalų turto nuomos mokestį;
3.24. veiklą pradėti vykdyti per 5 darbo dienas nuo Savivaldybės turto nuomos sutarties pasirašymo. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, veiklos pradžia šalių raštišku sutarimu gali būti perkelta, bet ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui.
4. Paslaugų teikėjas turi teisę teritorijoje prie Kulautuvos tvenkinio:
4.1. įrengti ir eksploatuoti kitas paslaugas, nustatyta tvarka gavęs visus būtinus leidimus;
4.2. įrengti išorinę vaizdinę reklamą, nustatyta tvarka gavęs visus būtinus leidimus;
4.3. nustatyta tvarka organizuoti renginius;
4.4. už teikiamas paslaugas, kurios yra sukurtos paslaugų teikėjo, gali imti mokestį pagal pasitvirtintą kainoraštį.

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

5. Konkursas skelbiamas Kauno rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.krs.lt ir spaudoje.
6. Įmonės, norinčios dalyvauti konkurse, atstovai (toliau – konkurso dalyviai) pateikia užklijuotą voką iki 2016 m. birželio 27 d. 9.00 val. adresu: Kaunas, Savanorių pr. 371, 100 kabinetas. Ant voko turi būti užrašyta „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:
6.1. pasiūlymas (1 priedas), kuriame turi būti pateikti pramogų ir kitų paslaugų teikimo vietos įrengimo projektinis pasiūlymas, kurį turi sudaryti grafinė, tekstinė dalys ir paslaugų teikimo schema su detaliuoju įrangos, numatomų laikinųjų įrenginių ir (ar) statinių, jų vietos aprašymu; pasiūlymas apie įrangos ir laikinųjų įrenginių ir (ar) statinių, reikalingų paslaugų teikimui, sumontavimas;
6.2. siūlomų laisvalaikio pramogų įvairovė ir teikiamų paslaugų spektras bei aprašymas;
6.3. pramoginių įrenginių techninis aprašymas;
6.4. dokumentai, įrodantys įmonės atitikimą keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams:
6.4.1. įmonės registravimo pažymėjimo kopiją;
6.4.2. įmonių registrą tvarkančios įstaigos pažymą (originalą ar kopiją), patvirtinančią, kad įmonė nėra bankrutavusi, bankrutuojanti, likviduojama ar laikinai sustabdžiusi veiklą;
6.4.3. valstybinio socialinio draudimo fondo pažymą, kad įmonė yra įvykdžiusi įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu (originalą ar kopiją);
6.4.4. valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą apie atsiskaitymą su valstybės ir savivaldybės biudžetais;
6.5. kredito įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.
7. Naujai įsteigtos įmonės kartu su pasiūlymu privalo pateikti 6.4. papunktyje nurodytus dokumentus.
8. Pateikiamos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės antspaudu ir vadovo ar jo įgalioto atstovo parašu, arba tik vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, jeigu pareiga turėti antspaudą nėra nustatyta įmonės steigimo dokumentuose ar įstatymuose.
9. Jeigu pasiūlymas gaunamas po nurodyto termino, neatplėštas vokas su pasiūlymu grąžinamas jį pateikusiai įmonei.
10. Komisijos posėdis konkurso laimėtojui nustatyti turi įvykti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
11. Komisija gali prašyti, kad konkurso dalyviai paaiškintų ir patikslintų savo pasiūlymus.
12. Komisija turi teisę atmesti pasiūlymus, jeigu konkurso dalyviai per komisijos nustatytą terminą nepaaiškina ir nepatikslina savo pasiūlymų.
13. Komisija pasiūlymus vertina remdamasi šiais kriterijais:
13.1. projektinių siūlymų sprendiniai (skaičiuojama pagal formulę (P1 x 30):P2, čia: P1 – konkretaus konkurso dalyvio projektinio siūlymų sprendinių įvertinimas, P2 – didžiausias konkurso dalyvio projektinio siūlymų sprendinių įvertinimas, 30 – maksimalus balų skaičius) – iki 30 balų;
13.2. vandens pramogų ir kitų poilsio paslaugų įvairovė (skaičiuojama pagal formulę (A1 x 30):A2, čia: A1 – konkretaus konkurso dalyvio pasiūlytas vandens pramogų ir kitų poilsio paslaugų skaičius ir spektras, A2 – didžiausias dalyvio pasiūlytas vandens pramogų ir kitų poilsio paslaugų skaičius ir spektras, 30 – maksimalus balų skaičius);
13.3. turto nuomos kaina eurais – iki 20 balų (skaičiuojama pagal formulę (N1 x 20):N2, čia: N1 – konkretaus konkurso dalyvio pasiūlyta nuomos kaina mėnesiui, N2 – didžiausia pasiūlyta nuomos kaina mėnesiui, 20 – maksimalus balų skaičius);
13.4. Paslaugų teikimo kokybė (T) (Paslaugų teikimo organizavimas ir paslaugų teikimo aprašymo atitikimas Savivaldybės tikslams, detalizuotos paslaugų teikimo bei organizavimo kokybės užtikrinimo priemonės, numatyta veiklų apimtis viršija minimalius šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus) (skaičiuojama pagal formulę (T1 x 20):T2, čia: T1 – konkretaus konkurso dalyvio paslaugų teikimo kokybės įvertinimas, T2 – didžiausias konkurso dalyvio paslaugų teikimo kokybės įvertinimas, 20 – maksimalus balų skaičius);
Maksimalus balų skaičius – 100 balų.
14. Įvertinus pateiktus pasiūlymus yra nustatoma pasiūlymų eilė (išskyrus atvejį, kai pasiūlymą pateikė tik viena įmonė).
15. Pasiūlymų eilė nustatoma pasiūlymų vertės mažėjimo tvarka. Tais atvejais, kai pasiūlymai vertinami vienodai, į eilę pirmesniu įrašomas tas konkurso dalyvis, kuris anksčiau įregistravo voką su pasiūlymu.
16. Konkursą laimi daugiausia balų surinkęs dalyvis.
17. Konkurso dalyviai apie laimėjusį konkurso dalyvį informuojami raštu per 3 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo dienos. Konkurso laimėtojas kviečiamas atvykti pasirašyti nuomos sutartį.
18. Tuo atveju, kai konkurso laimėtojas atsisako atvykti sudaryti nuomos sutartį arba nepateikia iki sutarties pasirašymo visų numatytų dokumentų, konkurso laimėtoju laikomas antras daugiausia balų surinkęs konkurso dalyvis arba konkursas laikomas neįvykusiu.
19. Kai nustatyta tvarka gaunamas tik vienas pasiūlymas, Pasiūlymą pateikęs konkurso dalyvis laikomas konkurso laimėtoju, jei jis atitinka įmonėms nustatytus keliamus kvalifikacinius reikalavimus. Priešingu atveju, konkursas laikomas neįvykusiu.
20. Nuomos sutartis turi būti sudaryta ne anksčiau kaip 10 kalendorinių dienų ir ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nuo konkurso laimėtojo nustatymo dienos.

III. TURTO NUOMOS SUTARTIES SĄLYGOS

21. Turto nuomininkai privalo:
21.1. pagal turto perdavimo-priėmimo aktą priimti suteikiamą turtą, jį saugoti, eksploatuoti laikantis darbų saugos, gamybinės sanitarijos, darbo higienos ir priešgaisrinės saugos taisyklių; mokėti valstybinės žemės nuomos mokestį už žemės sklypą, priskirtą nuomojamam plotui;
21.2. savo lėšomis atlikti nuomojamų statinių priežiūros darbus, statinių ir teritorijos tvarkymą, statinių ir jo elementų stebėjimą, prisiimti avarijų, įvykusių nuomojamų statinių vidaus inžineriniuose tinkluose dėl neatliktų priežiūros ir remonto darbų, padarytus nuostolius;
21.3. nesubnuomoti statinių;
21.4. užtikrinti kokybišką maitinimo paslaugų teikimą. Maitinimo paslaugos turi būti organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Higienos normomis ir kitais norminiais teisės aktais, nustatančiais maisto tvarkymą, saugą ir kokybę.
21.5. įrengti gelbėjimo darbo vietą ir užtikrinti kokybišką gelbėjimo paslaugų teikimą.
21.6. įrengti 10~15 vietų kempingą ir teikti kokybiškas kempingo paslaugas.
21.7. įrengti vandenlenčių ir vandens slidžių parką  Kulautuvoje;
21.8. vykdyti vandenlenčių ir vandens slidžių nuomą;
21.9. organizuoti sportinius renginius.
22. Pasibaigus sutarties terminui arba ją nutraukus prieš terminą, perduoti pagal aktą tvarkingus statinius su visais padarytais pertvarkymais.
23. Turto nuomininkas už nuomojamus statinius investuoja pinigines lėšas, kurios yra neatlyginamos.
24. Už komunalines paslaugas atsiskaitoma tokia tvarka: apskaita vedama pagal prietaisų rodmenis. Apskaitos prietaisų įrengimą ir komunalinių paslaugų išlaidas apmoka nuomininkas savo lėšomis.
25. Nuomininkas sudaro atliekų ir šiukšlių išvežimo sutartis su paslaugas teikiančiomis įmonėmis.

IV. PAGRINDINIAI NUOMOS SUDARYMO REIKALAVIMAI

26. Nuomos sutartis pasirašoma pateikus visus 6 punkte nurodytus dokumentus.
27. Nuomos sutartis sudaroma 10-iai metų Sutartis be konkurso pratęsiama dar 10-iai metų tomis pačiomis sąlygomis, jeigu įmonė Sutartį vykdė tinkamai. Sutartis pratęsiama atskiru raštišku sutarties šalių susitarimu.

V. PRIEDAI

1. Pasiūlymas.
2. Paslaugų teikimo Kauno rajono teritorijoje prie Kulautuvos tvenkinio schema.

 

 


1. Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:
1.1. Kelią – automobilių stovėjimo aikštelę ASA2 su keliu privažiuoti prie Kauno r., Kulautuvos sen. Kulautuvos mstl., unikalus Nr. 4400-2913-9232, pagrindinė naudojimo paskirtis – kelių, ilgis 0,008 km, pažymėjimas plane – 1-3.
1.2. Kelią – automobilių stovėjimo aikštelę ASA1 su keliu privažiuoti prie Kauno r., Kulautuvos sen. Kulautuvos mstl., unikalus Nr. 4400-2913-9195, pagrindinė naudojimo paskirtis – kelių, ilgis 0,56 km., pažymėjimas plane 1-9.
1.3. Laikinąjį statinį Kauno r., Kulautuvos mstl.: gelbėjimo stotis su medicinos punktu (unikalus Nr. 4400-2939-6794, pažymėjimas plane 1L1g, plotas –12,37 kv. m);
1.4. Laikinąjį statinį Kauno r., Kulautuvos mstl.: WC su dušais (konteineris) (unikalus Nr. 4400-2939-6894, pažymėjimas plane 2L1g, plotas – 12,37 kv m), toliau tekste – Turtas.
1.5. Pradinis Turto nuomos mokestis per mėnesį – 37,11 Eur. Nuomos paskirtis – laisvalaikio pramogų, kempingo, maitinimo, gelbėtojo ir kitos paslaugos, aprašytos Kauno rajono savivaldybės turto nuomos konkurso sąlygose. Nuomos terminas – 10 metų. 
Turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdis įvyks 2016 m. birželio 10 d. 9 val. Kauno rajono savivaldybės 201 kab., II aukšte, Kauno m., Savanorių pr. 371.
Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (AB DNB bankas, Kauno filialas, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.
Dėl patalpų Kauno r., Kulautuvos mstl., apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 32 23 (Dalia Šiušienė).

Kauno rajono savivaldybės turto nuomos konkurso sąlygos

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šios sąlygos reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės (toliau – Nuomotoja) turto nuomos konkurso organizavimą ir vykdymą. Išnuomojamas Kauno rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas:
1.1.  Kelias – automobilių stovėjimo aikštelė ASA2 su keliu privažiuoti prie Kauno r., Kulautuvos sen. Kulautuvos mstl., unikalus Nr. 4400-2913-9232, pagrindinė naudojimo paskirtis – kelių, ilgis 0,008 km, pažymėjimas plane – 1-3.
1.2. Kelias – automobilių stovėjimo aikštelė ASA1 su keliu privažiuoti prie Kauno r., Kulautuvos sen. Kulautuvos mstl., unikalus Nr. 4400-2913-9195, pagrindinė naudojimo paskirtis – kelių, ilgis 0,56 km., pažymėjimas plane 1-9.
1.3. Laikinasis statinys Kauno r., Kulautuvos mstl., kuris nuosavybės teise priklauso Nuomotojai: gelbėjimo stotis su medicinos punktu (unikalus Nr. 4400-2939-6794, pažymėjimas plane 1L1g, plotas –12,37 kv m);
1.4. Laikinasis statinys Kauno r., Kulautuvos mstl., kuris nuosavybės teise priklauso Nuomotojai, WC su dušais (konteineris) (unikalus Nr. 4400-2939-6894, pažymėjimas plane 2L1g, plotas – 12,37 kv m);
toliau tekste – Turtas.
2. Turto nuomininkui keliami reikalavimai: įrengti numatomus laikinuosius įrenginius ir (ar) statinius ir visą sutarties galiojimo laikotarpį teikti laisvalaikio pramogų, kempingo, maitinimo, gelbėtojo ir kitas paslaugas, aprašytas šiose konkurso sąlygose.
3. Turto nuomininkas privalo:
3.1.  pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą priimti suteikiamą Turtą, jį saugoti, eksploatuoti laikantis darbų saugos, gamybinės sanitarijos, darbo higienos ir priešgaisrinės saugos taisyklių; mokėti valstybinės žemės nuomos mokestį už žemės sklypą priskirtą nuomojamam plotui;
3.2. savo lėšomis atlikti nuomojamų statinių priežiūros darbus, statinių ir teritorijos tvarkymą, statinių ir jo elementų stebėjimą, prisiimti avarijų, įvykusių nuomojamų statinių vidaus  inžineriniuose tinkluose dėl neatliktų priežiūros ir remonto darbų, padarytus nuostolius;
3.3. nesubnuomoti statinių;
3.4. užtikrinti kokybišką maitinimo paslaugų teikimą. Maitinimo paslaugos turi būti organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Higienos normomis ir kitais norminiais teisės aktais, nustatančiais maisto tvarkymą, saugą ir kokybę;
3.5. įsteigti gelbėtojo etatą ir užtikrinti kokybišką gelbėjimo paslaugų Kulautuvoje teikimą viso vasaros turistinio sezono metu;
3.6. įrengti kempingą ir teikti kokybiškas kempingo paslaugas. Įrengti 10~15 vietų kempingą, automobilių stovėjimo vietas su elektros įvadais;
3.7. įrengti vandenlenčių ir vandens slidžių parką Kulautuvoje;
3.8. vykdyti vandenlenčių ir vandens slidžių nuomą;
3.9. organizuoti sportinius renginius prie Kulautuvos tvenkinio.
3.10. įrengti ir visą sutarties galiojimo laikotarpį teikti paslaugas, nustatyta tvarka gavus visus būtinus leidimus.
3.11. užtikrinti, kad pramogų ir kitų paslaugų įranga atitiktų būtinus įrengimų priežiūros ir saugaus eksploatavimo reikalavimus;
3.12. užtikrinti, kad naudojama garso įranga neviršytų ribinių triukšmo dydžių, netrikdytų viešosios rimties;
3.13. užtikrinti viešąją tvarką prižiūrimoje teritorijoje;
3.14. užtikrinti žmonių gyvybės ir sveikatos saugumą teisės aktų nustatyta tvarka;
3.15. parengti Pramogų ir kitų poilsio paslaugų saugaus elgesio taisykles ir informaciją, įspėjančią apie galimą pavojų sveikatai;
3.16. užtikrinti švarą teritorijoje prie Kulautuvos tvenkinio;
3.17. nesunaikinti, nesugadinti ar kitaip nepažeisti teritorijoje prie Kulautuvos tvenkinio esančio turto;
3.18. išsaugoti esamus medžius ir kitus augalus visą paslaugų teikimo laikotarpį;
3.19. prižiūrimoje teritorijoje tvarkyti susidariusias komunalines atliekas teisės aktų nustatyta tvarka;
3.20. pasibaigus įrenginių eksploatavimo leidimo galiojimo terminui arba panaikinus jį prieš terminą, savo lėšomis išmontuoti įrenginius, sutvarkyti teritoriją. Teritorija turi būti tvarkinga ir estetiškai nepakitusi, dirvožemis (danga) nepažeistas (atkurtas);
3.21. jeigu paslaugų teikėjui reikalinga elektros energija jo paslaugoms teikti, paslaugos teikėjas turi kreiptis į AB „Energijos skirstymo operatorius“ dėl prisijungimo sąlygų ir jas įvykdyti savo lėšomis arba sudaryti sutartį su artimiausiu elektros naudotoju;
3.22. veiklą vykdyti tik turėdamas leidimą teikti paslaugas;
3.23. mokėti turto nuomos mokestį, kuris negali būti mažesnis už 37,11 Eur nustatytą minimalų turto nuomos mokestį;
3.24. veiklą pradėti vykdyti nuo 2016 m. liepos 1 d. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, veiklos pradžia šalių raštišku sutarimu gali būti perkelta, bet ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui.
4. Paslaugų teikėjas turi teisę teritorijoje prie Kulautuvos tvenkinio:
4.1. įrengti ir eksploatuoti kitas paslaugas, nustatyta tvarka gavęs visus būtinus leidimus;
4.2. įrengti išorinę vaizdinę reklamą, nustatyta tvarka gavęs visus būtinus leidimus;
4.3. nustatyta tvarka organizuoti renginius;
4.4. už teikiamas paslaugas, kurios yra sukurtos paslaugų teikėjo, gali imti mokestį pagal pasitvirtintą kainoraštį.

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
5. Konkursas skelbiamas Kauno rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.krs.lt ir spaudoje.
6. Įmonės, norinčios dalyvauti konkurse, atstovai (toliau – konkurso dalyviai) pateikia užklijuotą voką iki 2016 m. birželio 10 d. 9.00 val. adresu: Kaunas, Savanorių pr. 371, 100 kabinetas. Ant voko turi būti užrašyta „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:
6.1. pasiūlymas (1 priedas), kuriame turi būti pateikti pramogų ir kitų paslaugų teikimo vietos įrengimo projektinis pasiūlymas, kurį turi sudaryti grafinė, tekstinė dalys ir paslaugų teikimo schema su detaliuoju įrangos, numatomų laikinųjų įrenginių ir (ar) statinių, jų vietos aprašymu; pasiūlymas apie įrangos ir laikinųjų įrenginių ir (ar) statinių, reikalingų paslaugų teikimui, sumontavimas;
6.2. siūlomų laisvalaikio pramogų įvairovė ir teikiamų paslaugų spektras bei aprašymas;
6.3. pramoginių įrenginių techninis aprašymas;
6.4. dokumentai, įrodantys įmonės atitikimą keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams:
6.4.1. įmonės registravimo pažymėjimo kopiją;
6.4.2. įmonių registrą tvarkančios įstaigos pažymą (originalą ar kopiją), patvirtinančią, kad įmonė nėra bankrutavusi, bankrutuojanti, likviduojama ar laikinai sustabdžiusi veiklą;
6.4.3. valstybinio socialinio draudimo fondo pažymą, kad įmonė yra įvykdžiusi įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu (originalą ar kopiją);
6.4.4. valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą apie atsiskaitymą su valstybės ir savivaldybės biudžetais;
6.5. kredito įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.
7. Naujai įsteigtos įmonės kartu su pasiūlymu privalo pateikti 6.4. papunktyje nurodytus dokumentus.
8. Pateikiamos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės antspaudu ir vadovo ar jo įgalioto atstovo parašu, arba tik vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, jeigu pareiga turėti antspaudą nėra nustatyta įmonės steigimo dokumentuose ar įstatymuose.
9. Jeigu pasiūlymas gaunamas po nurodyto termino, neatplėštas vokas su pasiūlymu grąžinamas jį pateikusiai įmonei.
10. Komisijos posėdis konkurso laimėtojui nustatyti turi įvykti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
11. Komisija gali prašyti, kad konkurso dalyviai paaiškintų ir patikslintų savo pasiūlymus.
12. Komisija turi teisę atmesti pasiūlymus, jeigu konkurso dalyviai per komisijos nustatytą terminą nepaaiškina ir nepatikslina savo pasiūlymų.
13. Komisija pasiūlymus vertina remdamasi šiais kriterijais:
13.1. projektinių siūlymų sprendiniai (skaičiuojama pagal formulę (P1 x 30):P2, čia: P1 – konkretaus konkurso dalyvio projektinio siūlymų sprendinių įvertinimas, P2 – didžiausias konkurso dalyvio projektinio siūlymų sprendinių įvertinimas, 30 – maksimalus balų skaičius) – iki 30 balų;
13.2. vandens pramogų ir kitų poilsio paslaugų įvairovė (skaičiuojama pagal formulę (A1 x 30):A2, čia: A1 – konkretaus konkurso dalyvio pasiūlytas vandens pramogų ir kitų poilsio paslaugų skaičius ir spektras, A2 – didžiausias dalyvio pasiūlytas vandens pramogų ir kitų poilsio paslaugų skaičius ir spektras, 30 – maksimalus balų skaičius);
13.3. turto nuomos kaina eurais – iki 20 balų (skaičiuojama pagal formulę (N1 x 20):N2, čia: N1 – konkretaus konkurso dalyvio pasiūlyta nuomos kaina mėnesiui, N2 – didžiausia pasiūlyta nuomos kaina mėnesiui, 20 – maksimalus balų skaičius);
13.4. Paslaugų teikimo kokybė (T) (Paslaugų teikimo organizavimas ir paslaugų teikimo aprašymo atitikimas Savivaldybės tikslams, detalizuotos paslaugų teikimo bei organizavimo kokybės užtikrinimo priemonės, numatyta veiklų apimtis viršija minimalius šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus) (skaičiuojama pagal formulę (T1 x 20):T2, čia: T1 – konkretaus konkurso dalyvio paslaugų teikimo kokybės įvertinimas, T2 – didžiausias konkurso dalyvio paslaugų teikimo kokybės įvertinimas, 20 – maksimalus balų skaičius);
Maksimalus balų skaičius – 100 balų.
14. Įvertinus pateiktus pasiūlymus yra nustatoma pasiūlymų eilė (išskyrus atvejį, kai pasiūlymą pateikė tik viena įmonė).
15. Pasiūlymų eilė nustatoma pasiūlymų vertės mažėjimo tvarka. Tais atvejais, kai pasiūlymai vertinami vienodai, į eilę pirmesniu įrašomas tas konkurso dalyvis, kuris anksčiau įregistravo voką su pasiūlymu.
16. Konkursą laimi daugiausia balų surinkęs dalyvis.
17. Konkurso dalyviai apie laimėjusį konkurso dalyvį informuojami raštu per 3 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo dienos. Konkurso laimėtojas kviečiamas atvykti pasirašyti nuomos sutartį.
18. Tuo atveju, kai konkurso laimėtojas atsisako atvykti sudaryti nuomos sutartį arba nepateikia iki sutarties pasirašymo visų numatytų dokumentų, konkurso laimėtoju laikomas antras daugiausia balų surinkęs konkurso dalyvis arba konkursas laikomas neįvykusiu.
19. Kai nustatyta tvarka gaunamas tik vienas pasiūlymas, Pasiūlymą pateikęs konkurso dalyvis laikomas konkurso laimėtoju, jei jis atitinka įmonėms nustatytus keliamus kvalifikacinius reikalavimus. Priešingu atveju, konkursas laikomas neįvykusiu.
20. Nuomos sutartis turi būti sudaryta ne anksčiau kaip 10 kalendorinių dienų ir ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nuo konkurso laimėtojo nustatymo dienos.

III. TURTO NUOMOS SUTARTIES SĄLYGOS
21. Turto nuomininkai privalo:
21.1. pagal turto perdavimo-priėmimo aktą priimti suteikiamą turtą, jį saugoti, eksploatuoti laikantis darbų saugos, gamybinės sanitarijos, darbo higienos ir priešgaisrinės saugos taisyklių; mokėti valstybinės žemės nuomos mokestį už žemės sklypą, priskirtą nuomojamam plotui;
21.2. savo lėšomis atlikti nuomojamų statinių priežiūros darbus, statinių ir teritorijos tvarkymą, statinių ir jo elementų stebėjimą, prisiimti avarijų, įvykusių nuomojamų statinių vidaus inžineriniuose tinkluose dėl neatliktų priežiūros ir remonto darbų, padarytus nuostolius;
21.3. nesubnuomoti statinių;
21.4. užtikrinti kokybišką maitinimo paslaugų teikimą. Maitinimo paslaugos turi būti organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Higienos normomis ir kitais norminiais teisės aktais, nustatančiais maisto tvarkymą, saugą ir kokybę.
21.5. įrengti gelbėjimo darbo vietą ir užtikrinti kokybišką gelbėjimo paslaugų teikimą.
21.6. įrengti 10~15 vietų kempingą ir teikti kokybiškas kempingo paslaugas.
21.7. įrengti vandenlenčių ir vandens slidžių parką  Kulautuvoje;
21.8. vykdyti vandenlenčių ir vandens slidžių nuomą;
21.9. organizuoti sportinius renginius.
22. Pasibaigus sutarties terminui arba ją nutraukus prieš terminą, perduoti pagal aktą tvarkingus statinius su visais padarytais pertvarkymais.
23. Turto nuomininkas už nuomojamus statinius investuoja pinigines lėšas, kurios yra neatlyginamos.
24. Už komunalines paslaugas atsiskaitoma tokia tvarka: apskaita vedama pagal prietaisų rodmenis. Apskaitos prietaisų įrengimą ir komunalinių paslaugų išlaidas apmoka nuomininkas savo lėšomis.
25. Nuomininkas sudaro atliekų ir šiukšlių išvežimo sutartis su paslaugas teikiančiomis įmonėmis.

IV. PAGRINDINIAI NUOMOS SUDARYMO REIKALAVIMAI
26. Nuomos sutartis pasirašoma pateikus visus 6 punkte nurodytus dokumentus.
27. Nuomos sutartis sudaroma 10-iai metų Sutartis be konkurso pratęsiama dar 10-iai metų tomis pačiomis sąlygomis, jeigu įmonė Sutartį vykdė tinkamai. Sutartis pratęsiama atskiru raštišku sutarties šalių susitarimu.

V. PRIEDAI
1. Pasiūlymas.
2. Paslaugų teikimo Kauno rajono teritorijoje prie Kulautuvos tvenkinio schema.

Konkurso dalyvio pasiūlymo forma

 

 

 


1. 42,25 kv. m pastatą – sandėlį Kauno r., Kulautuvos mstl., Akacijų al. 29 (unikalus Nr. 5293-4000-7021, pažymėjimas plane 2F1m). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Pradinis viso pastato nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 12,00 Eur. Nuomos terminas – 1 metai, bet ne ilgiau kaip iki turto pardavimo viešo aukciono būdu.

2. 11,34 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (pastato unikalus Nr. 5298-8025-2011, patalpos šifras 1B2p: 1-55/11,34). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,16 Eur. Paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai.

3. 22,80 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (patalpų pažymėjimas plane 1B2p: 1-85/8,07; 1-86/14,73). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,16 Eur. Paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai.

4. 11,89 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (patalpų pažymėjimas plane 1B2p:1-95/3,45; 1-96/5,06; 1-97/3,38). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,16 Eur. Paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai.

5. 34,24 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Neveronyse, Šiltnamių g. 1 (patalpų unikalus Nr. 4400-0564-3606:5865, patalpų pažymėjimas plane 1A3p: 18-1/1,89; 18-2/5,36; 18-10/25,71; ½ 18-9/2,56). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,00 Eur. Paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 3 metai, bet ne ilgiau, kaip iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą perėjimo kitam asmeniui.

6. 89,13 kv. m rūsio patalpas Kauno r., Raudondvario k., Didžiojoje g. 1 (pastato unikalus Nr. 5298-6020-8015, patalpų unikalus Nr. 5298-6020-8015:0003, pastato pažymėjimas plane 1D2p, patalpų šifrai: R4-1/1,65; R4-2/9,62; R4-3/14,29; R4-4/20,76; R4-5/5,54; R4-6/20,90; R4-11/7,55; R4-12/8,04; su bendro naudojimo patalpomis ½ nuo b-2/1,56). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,81 Eur. Nuomos terminas – 5 metai.

7. 233,89 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k., Mokyklos g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0240-6210, patalpų pažymėjimas plane 1C1p: 1-1/1,91; 1-2/41,60; 1-5/9,24; 1-6/1,63; 1-7/1,59; 1-8/4,93; 1-9/36,11; 1-10/30,66;             1-11/51,85; 1-12/5,93; 1-13/2,43; 1-14/26,46; 1-15/2,55; 1-16/1,20; 1-17/1,23; 1-18/2,63;                 1-19/11,94). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 1,00 Eur. Galima nuomotis dalimis.

8. 160,63 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0326-0320, patalpų pažymėjimas plane 1C2p: 1-11/21,87; 1-12/20,67; 1-13/20,78; 1-14/24,60; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 1,00 Eur. Galima nuomotis dalimis.

9. 1051,62 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Vilkijos m., Vydūno al. 10 (patalpų unikalus Nr. 5295-9000-9046:0002, patalpų pažymėjimas plane 1C3p: nuo P-1 iki P-12; 100; 101; nuo 104 iki 106; nuo 108 iki 114; nuo 201 iki 215; nuo 302 iki 312; 313-1; 314-1; nuo 315 iki 317; su bendro naudojimo patalpa pažymėta 107-2). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 3 metai, bet ne ilgiau, kaip iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą perėjimo kitam asmeniui. Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį  – 0,29 Eur.


Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau - konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia Savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:
1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas, kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
2. siūlomas nuomos mokestis, konkurso sąlygose numatyti reikalavimai.
3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu, fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija;
4. kredito įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.
Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (AB DNB bankas, Kauno filialas, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.
Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 100 kab., Savanorių pr. 371, Kaune, iki 2016 m. birželio 6 d. 9.30 val. Informacija teikiama tel. (8 37) 30 55 59. Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rita Grabauskienė.
Dėl patalpų Kauno r., Kulautuvos mstl., Akacijų al. 29, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 32 23 (Dalia Šiušienė).
Dėl patalpų Kauno r., Lapių mstl., A. Merkio g. 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 47 04 54 (Rimantas Stankus).
Dėl patalpų Kauno r., Neveronių sen., Neveronių k., Šiltnamių g. 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 37 58 70 (Aldona Petkevičienė).
Dėl patalpų Raudondvario sen., Raudondvario k., Didžiojoje g. 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (Daiva Bulotienė).
Dėl patalpų Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k., Mokyklos g. 1 ir Padauguvos k., Beržų g. 53; Vilkijos m., Vydūno al. 10, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (Arūnas Bačiūnas).
Turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdis įvyks 2016 m. birželio 6 d. 10 val. Kauno rajono savivaldybės 201 kab., II aukšte, Kaune, Savanorių pr. 371.
Turto nuomos konkurso laimėtoju bus pripažintas asmuo, paraiškoje nurodęs didžiausią nuomos mokestį.
Dalyvauti turto nuomos konkurso komisijos posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti asmens pažymėjimą, kredito įstaigos išduotą dokumentą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.
Savivaldybės turto viešą nuomos konkursą reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-394 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija

 


Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

1. 42,25 kv. m pastatą – sandėlį Kauno r., Kulautuvos mstl., Akacijų al. 29 (unikalus Nr. 5293-4000-7021, pažymėjimas plane 2F1m). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Pradinis viso pastato nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 12,00 Eur. Nuomos terminas – 1 metai, bet ne ilgiau kaip iki turto pardavimo viešo aukciono būdu.

2. 11,34 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (pastato unikalus Nr. 5298-8025-2011, patalpos šifras 1B2p: 1-55/11,34). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,16 Eur. Paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai.

3. 15/100 dalį televizijos bokšto Kauno r., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (unikalus Nr. 4400-1615-3448, pažymėjimas plane 3H1g). Pradinis nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 41,00 Eur. Nuomos terminas – 1 metai. Nuomos paskirtis – telekomunikacijų veikla ir antenų, ryšio sistemų įrengimas.

4. 89,13 kv. m rūsio patalpas Kauno r., Raudondvario k., Didžiojoje g. 1 (pastato unikalus Nr. 5298-6020-8015, patalpų unikalus Nr. 5298-6020-8015:0003, pastato pažymėjimas plane 1D2p, patalpų šifrai: R4-1/1,65; R4-2/9,62; R4-3/14,29; R4-4/20,76; R4-5/5,54; R4-6/20,90; R4-11/7,55; R4-12/8,04; su bendro naudojimo patalpomis ½ nuo b-2/1,56). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,81 Eur. Nuomos terminas – 5 metai.

5. 233,89 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k., Mokyklos g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0240-6210, patalpų pažymėjimas plane 1C1p: 1-1/1,91; 1-2/41,60; 1-5/9,24; 1-6/1,63; 1-7/1,59; 1-8/4,93; 1-9/36,11; 1-10/30,66; 1-11/51,85; 1-12/5,93; 1-13/2,43; 1-14/26,46; 1-15/2,55; 1-16/1,20; 1-17/1,23; 1-18/2,63; 1-19/11,94). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 1,00 Eur. Galima nuomotis dalimis.
6. 160,63 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0326-0320, patalpų pažymėjimas plane 1C2p: 1-11/21,87; 1-12/20,67; 1-13/20,78; 1-14/24,60; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 1,00 Eur. Galima nuomotis dalimis.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau - konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia Savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:
1.paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas, kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
2.siūlomas nuomos mokestis, konkurso sąlygose numatyti reikalavimai.
3.juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu, fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija;
4.kredito įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.
Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (AB DNB bankas, Kauno filialas, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.
Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 100 kab., Savanorių pr. 371, Kaune, iki 2015 m. lapkričio 12 d. 8.30 val. Informacija teikiama tel. (8 37) 30 55 59. Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rita Grabauskienė.
Dėl patalpų Kauno r., Kulautuvos mstl., Akacijų al. 29, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 32 23 (Dalia Šiušienė).
Dėl patalpų Kauno r., Lapių mstl., A. Merkio g. 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 47 04 54 (Rimantas Stankus).
Dėl patalpų Raudondvario sen., Raudondvario k., Didžiojoje g. 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (Daiva Bulotienė).
Dėl patalpų Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k., Mokyklos g. 1 ir Padauguvos k., Beržų g. 53, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (Arūnas Bačiūnas).
Turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdis įvyks 2015 m. lapkričio 12 d. 9 val. Kauno rajono savivaldybės 201 kab., II aukšte, Kaune, Savanorių pr. 371.
Turto nuomos konkurso laimėtoju bus pripažintas asmuo, paraiškoje nurodęs didžiausią nuomos mokestį.
Dalyvauti turto nuomos konkurso komisijos posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti asmens pažymėjimą, kredito įstaigos išduotą dokumentą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.
Savivaldybės turto viešą nuomos konkursą reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-394 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija

 

 


Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:


1. 2 kv. m holo patalpos Kauno r., Garliavos m., Vasario 16-osios g. 8 (pastato, kuriame yra patalpa, unikalus Nr. 4400-2177-9153, patalpos pažymėjimas plane 2U3p: 1-2/263,08). Pradinis 2 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 90,00 Eur. Nuomos paskirtis – mažmeninė prekyba smulkiomis prekėmis iš automatų. Nuomos terminas – 2 metai.
Papildomos konkurso sąlygos:
1. Išnuomojamame patalpų plote nuomininkas turi įrengti kavos ir karštųjų gėrimų aparatus ir užkandžių pardavimo automatus (toliau – aparatai). Turi būti įrengti vienas kavos ir karštųjų gėrimų aparatas ir vienas užkandžių pardavimo automatas.
2. Kavos ir karštųjų gėrimų asortimentas aparatuose turi būti ne mažesnis nei:
kava „Espresso“; juoda kava; kava „Latte“; „Cappuccino“; „Cappuccino“ su šokoladu; karštas šokoladas; pasirinktinai arbata arba sultinys; cukrus.
3. Reikalavimai kavai:
3.1. kava turi būti gaminama tik iš natūralių kavos pupelių;
3.2. kavos kiekis viename puodelyje turi būti ne mažesnis nei 7 gramai.
4. Užkandžių asortimentas pardavimo automatuose turi būti ne mažesnis nei:
trikampiai sumuštiniai (ne mažiau kaip 4-ių rūšių); sumuštiniai su prancūzišku batonu (ne mažiau kaip 2 rūšių); greitai paruošiamos sriubos (ne mažiau kaip 2 rūšių); raguoliai; sausainiai, vafliai; javainių batonėliai; riešutai; šokoladas, šokolado batonėliai; mineralinis vanduo; gaivieji gėrimai; sultys.
5. Nuomininko įsipareigojimai:
5.1. kavos ir karštųjų gėrimų aparatus ir užkandžių automatus eksploatuoti laikantis elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių ir higienos normų reikalavimų.
5.2. užtikrinti gėrimų ir užkandžių kokybę, gamintojo garantinių terminų laikymąsi ir jų atitiktį higienos normų reikalavimams.
5.3. Savo lėšomis vykdyti visišką ir operatyvų kavos ir karštųjų gėrimų aparatų bei užkandžių automatų priežiūrą: tinkamai eksploatuoti, atlikti techninę priežiūrą, profilaktiką ir priežiūrą, tiekti reikalingus produktus, šalia aparatų pastatyti šiukšliadėžes.
5.4. Nuomininkas privalo turėti nemokamą (800-ają) gedimų registravimo liniją; telefono numeris turi būti nurodytas gerai matomoje vietoje ant kiekvieno aparato.                             
5.5. Įmonė privalo turėti galiojantį valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą.
5.6. Prekybos aparatai turi būti pagaminti ne anksčiau nei 2013 m.
5.7. Visų tipų siūlomus prekybos automatus (karštųjų gėrimų ir maisto automatus) turi įrengti ir prižiūrėti ta pati įmonė.
5.8. Įmonė turi turėti patikėto turto žalos civilinės atsakomybės draudimą ir veiklos bei produkto civilines atsakomybes.

2. 42,25 kv. m pastatą – sandėlį Kauno r., Kulautuvos mstl., Akacijų al. 29 (unikalus Nr. 5293-4000-7021, pažymėjimas plane 2F1m). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,40 Eur, viso pastato nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 16,90 Eur. Nuomos terminas – 1 metai, bet ne ilgiau kaip iki turto pardavimo viešo aukciono būdu.

3. 52,07 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (pastato unikalus Nr. 5298-8025-2011, patalpos šifras 1B2p: 1-53/17,19; 1-52/17,42; 1-55/11,34; 1-109/6,12). Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,16 Eur. Paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Patalpas galima išsinuomoti dalimis.

4. 30/100 dalį televizijos bokšto Kauno r., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (unikalus Nr. 4400-1615-3448, pažymėjimas plane 3H1g). Pradinis nuomos mokesčio dydis – 73,00 Eur. Nuomos terminas – 1 metai. Nuomos paskirtis – telekomunikacijų veikla ir antenų, ryšio sistemų įrengimas.

5. 15/100 dalį televizijos bokšto Kauno r., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (unikalus Nr. 4400-1615-3448, pažymėjimas plane 3H1g). Pradinis nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 41,00 Eur. Nuomos terminas – 1 metai. Nuomos paskirtis – telekomunikacijų veikla ir antenų, ryšio sistemų įrengimas.

6. 1/3 dalį vandentiekio bokšto stogo Kauno r., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (unikalus Nr. 4400-1007-6429, pažymėjimas plane 4H19). Nuomos paskirtis – telekomunikacijų veikla ir antenų, ryšio sistemų įrengimas. Nuomos terminas – 1 metai. Pradinis nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 90,00 Eur. Nuomininkas, įrengdamas telekomunikacinę įrangą, turi nepažeisti stogo dangos, priešingu atveju nuomininkas privalės atlikti einamąjį nuomojamo stogo ploto remontą.

7. 89,13 kv. m rūsio patalpas Kauno r., Raudondvario k., Didžiojoje g. 1 (pastato unikalus Nr. 5298-6020-8015, patalpų unikalus Nr. 5298-6020-8015:0003, pastato pažymėjimas plane 1D2p, patalpų šifrai: R4-1/1,65; R4-2/9,62; R4-3/14,29; R4-4/20,76; R4-5/5,54; R4-6/20,90; R4-11/7,55; R4-12/8,04; su bendro naudojimo patalpomis ½ nuo b-2/1,56). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Pradinis 1 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,81 Eur. Nuomos terminas – 5 metai.

8. 233,89 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k., Mokyklos g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0240-6210, patalpų pažymėjimas plane 1C1p: 1-1/1,91; 1-2/41,60; 1-5/9,24; 1-6/1,63; 1-7/1,59; 1-8/4,93; 1-9/36,11; 1-10/30,66;             1-11/51,85; 1-12/5,93; 1-13/2,43; 1-14/26,46; 1-15/2,55; 1-16/1,20; 1-17/1,23; 1-18/2,63;                 1-19/11,94). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 1,00 Eur. Galima nuomotis dalimis.

9. 160,63 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0326-0320, patalpų pažymėjimas plane 1C2p: 1-11/21,87; 1-12/20,67; 1-13/20,78; 1-14/24,60; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 1,00 Eur. Galima nuomotis dalimis.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau - konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia Savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:
1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas, kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
2. siūlomas nuomos mokestis, konkurso sąlygose numatyti reikalavimai.
3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu, fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija;
4. kredito įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.
Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (AB DNB bankas, Kauno filialas, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.
Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 100 kab., Savanorių pr. 371, Kaune, iki 2015 m. rugsėjo 22 d. 8.30 val. Informacija teikiama tel. (8 37) 30 55 59. Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rita Grabauskienė.
Dėl patalpų Kauno r., Garliavos m., Vasario 16-osios g. 8, apžiūros kreiptis telefonu 8 698 45577 (Ričardas Adomavičius).
Dėl patalpų Kauno r., Kulautuvos mstl., Akacijų al. 29, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 32 23 (Dalia Šiušienė).
Dėl patalpų Kauno r., Lapių mstl., A. Merkio g. 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 47 04 54 (Rimantas Stankus).
Dėl patalpų Raudondvario sen., Raudondvario k., Didžiojoje g. 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (Daiva Bulotienė).
Dėl patalpų Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k., Mokyklos g. 1 ir Padauguvos k., Beržų g. 53, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (Arūnas Bačiūnas).
Turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdis įvyks 2015 m. rugsėjo 22 d. 9.00 val. Kauno rajono savivaldybės Tarybos salėje, I aukšte, Kaune, Savanorių pr. 371.
Turto nuomos konkurso laimėtoju bus pripažintas asmuo, paraiškoje nurodęs didžiausią nuomos mokestį.
Dalyvauti turto nuomos konkurso komisijos posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti asmens pažymėjimą, kredito įstaigos išduotą dokumentą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.
Savivaldybės turto viešą nuomos konkursą reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-394 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija

 

 


 

2. 217,12 kv. m rūsio patalpas Kauno r., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 5298-8025-2011, pažymėjimas plane 1B2p: R-2/8,36; R-3/11,90; R-4/16,44; R-5/13,85; R-6/31,29; R-7/18,86; R-8/3,33; R-13/6,00; R-14/5,68; R-15/22,62; R-18/43,80; R-19/4,50; R-20/4,55; R-21/4,55; R-24/21,39). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai, bet ne ilgiau kaip iki negyvenamųjų patalpų pardavimo vykdant privatizavimo programą. Pradinis 1 kv. m nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,81 Eur.

3. Vandentiekio bokštą Kauno r., Lapių mstl.,  A. Merkio g. 1 (unikalus Nr. 4400-1007-6429, pažymėjimas plane 4H19). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 1 metai, bet ne ilgiau kaip iki negyvenamųjų patalpų pardavimo vykdant privatizavimo programą. Pradinis nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 90 Eur.

4. Televizijos bokštą Kauno r., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (unikalus Nr. 4400-1615-3448, pažymėjimas plane 3H1g). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 1 metai, bet ne ilgiau kaip iki negyvenamųjų patalpų pardavimo vykdant privatizavimo programą. Pradinis nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 90 Eur.

5. 212,37 kv. m rūsio patalpas Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Didžioji g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 5298-6020-8015, patalpų unikalus Nr. 5298-6020-8015:0003, patalpų pažymėjimas plane 1D2p: R4-1/1,65; R4-2/9,62; R4-3/14,29; R4-4/20,76; R4-5/5,54; R4-6/20,90; R4-7/27,52; R4-8/16,02; R4-9/39,80; R4-10/39,90;                    R4-11/7,55; R4-12/8,04; su bendro naudojimo patalpomis ½ nuo b-2/1,56). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 1,00 Eur.

6. 233,89 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k., Mokyklos g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0240-6210, patalpų pažymėjimas plane 1C1p: 1-1/1,91; 1-2/41,60; 1-5/9,24; 1-6/1,63; 1-7/1,59; 1-8/4,93; 1-9/36,11; 1-10/30,66;             1-11/51,85; 1-12/5,93; 1-13/2,43; 1-14/26,46; 1-15/2,55; 1-16/1,20; 1-17/1,23; 1-18/2,63;                 1-19/11,94). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 1,00 Eur. Galima nuomotis dalimis.

7. 160,63 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0326-0320, patalpų pažymėjimas plane 1C2p: 1-11/21,87; 1-12/20,67; 1-13/20,78; 1-14/24,60; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 1,00 Eur. Galima nuomotis dalimis.

Pageidaujantieji dalyvauti konkurse Kauno rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:
1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
2. siūlomas konkretus negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį (litais ir eurais);
3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu ir įgalioto atstovo parašu;
4. turto panaudojimo paskirties aprašas;
5. kredito įstaigos išduotas dokumentas, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui;

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (AB DNB bankas, Kauno filialas, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.
Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 100 kab., Savanorių pr. 371, Kaune, iki 2015 m. balandžio 1 d. 8.30 val. Informacija teikiama tel. (8 37) 30 55 59, Savivaldybės internetinėje svetainėje www.krs.lt Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rita Grabauskienė
Dėl patalpų Kauno r., Lapių mstl., A. Merkio g. 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 47 04 54 (Rimantas Stankus).
Dėl patalpų Raudondvario sen., Raudondvario k., Didžioji g. 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (Daiva Bulotienė).
Dėl patalpų Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k., Mokyklos g. 1 ir Padauguvos k., Beržų g. 53, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (Arūnas Bačiūnas).
Turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdis įvyks 2015 m. balandžio 1 d. 9.00 val. Kauno rajono savivaldybės 201 kab., II aukšte., Savanorių pr. 371, Kaune.
Turto nuomos konkurso laimėtoju bus pripažintas asmuo, paraiškoje nurodęs didžiausią nuomos mokestį.
Dalyvauti turto nuomos konkurso komisijos posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti asmens pažymėjimą, kredito įstaigos išduotą dokumentą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.

Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija

 

Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

 

 1. 49,42 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno m., Ežero g. 1 (pastato unikalus Nr. 5296-9022-4014, patalpų šifrai 1B2b: 1-2/33,96; 1-34/15,46). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 2 metai, bet ne ilgiau kaip iki negyvenamųjų patalpų pardavimo viešo aukciono būdu. Pradinis 1 kv. m nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 2,00 Lt/0,58 Eur;
 2. 18,44 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Čekiškės sen., Liučiūnų mstl., Sodų g. 2 (pastato unikalus Nr. 5200-0033-4017, patalpų šifras 1C2p:1-47/18,44). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis 1 kv. m nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 5,00 (1,45 Eur);
 3. 417,77 kv. m negyvenamąjį pastatą Kauno r., Domeikavos sen., Voškonių k., Taikos g. 1A (unikalus Nr. 4400-0446-4880, pastato pažymėjimas plane 1C2p). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai, bet ne ilgiau kaip iki negyvenamųjų patalpų pardavimo vykdant privatizavimo programą. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 4,00 Lt/1,15 Eur.
 4. 15,76 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Garliavos m., S. Lozoraičio g. 13 (pastato unikalus Nr. 5298-0004-3038, patalpos šifrai 3C4p: P-2/15,76). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis 1 kv. m nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 5,00 (1,45 Eur);
 5. 137,79 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (unikalus Nr. 5298-5025-2011, pažymėjimas plane 1B2p: 1-10/10,95; 1-11/23,66; 1-12/7,38; 1-13/25,45; 1-14/57,18; 1-15/13,17). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis 1 kv. m nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 4,00 Lt/1,16 Eur.
 6. 216,62 kv. m rūsio patalpas Kauno r., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 5298-8025-2011, pažymėjimas plane 1B2p, patalpų šifrai: R-2/8,36; R-3/11,90; R-4/16,44; R-5/13,35; R-6/31,29; R-7/18,86; R-8/3,33; R-13/6,00; R-14/5,68; R-15/22,62; R-18/43,80; R-19/4,50; R-20/4,55; R-21/4,55; R-24/21,39). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai, bet ne ilgiau kaip iki negyvenamųjų patalpų pardavimo vykdant privatizavimo programą. Pradinis 1 kv. m nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 4,00 Lt/1,16 Eur.
 7. 212,37 kv. m rūsio patalpas Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Didžioji g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 5298-6020-8015, patalpų unikalus Nr. 5298-6020-8015:0003, pastato pažymėjimas plane 1D2p, patalpų šifrai: R4-1/1,65; R4-2/9,62; R4-3/14,29; R4-4/20,76; R4-5/5,54; R4-6/20,90; R4-7/27,52; R4-8/16,02; R4-9/39,80; R4-10/39,90; R4-11/7,55; R4-12/8,04; su bendro naudojimo patalpomis ½ nuo b-2/1,56). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 3,45 Lt/1,00 Eur.
 8. 7,41 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Taurakiemio sen., Piliuonos k., T. Masiulio g. 4 (pastato unikalus Nr. 5299-0021-4014, patalpų šifrai 1C1p: 1-65/7,41). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis 1 kv. m nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 5,00 Lt (1,45 Eur);
 9. 27,37 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Vandžiogalos sen., Vandžiogalos mstl., Parko g. 6 (pastato unikalus Nr. 5297-0060-2015, patalpų šifrai 1C1p: 1-1/8,48; 1-2/16,96 ½ 1-3/3,85). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis 1 kv. m nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 5,00 Lt (1,45 Eur).
 10. 233,89 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k., Mokyklos g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0240-6210, pažymėjimas plane 1C1p, patalpų šifrai: 1-1/1,91; 1-2/41,60; 1-5/9,24; 1-6/1,63; 1-7/1,59; 1-8/4,93; 1-9/36,11; 1-10/30,66; 1-11/51,85; 1-12/5,93; 1-13/2,43; 1-14/26,46; 1-15/2,55; 1-16/1,20; 1-17/1,23; 1-18/2,63; 1-19/11,94). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 3,45 Lt/1,00 Eur. Galima nuomotis dalimis.
 11. 160,63 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0326-0320, patalpų šifrai: 1-11/21,87; 1-12/20,67; 1-13/20,78; 1-14/24,60; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 3,45 Lt/1,00 Eur. Galima nuomotis dalimis.
 12. 43,91 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Užliedžių sen., Užliedžių k., Ledos g. 2 (pastato unikalus Nr. 5297-7039-1010, patalpų šifrai 1C2p: 1-33/36,08; 1-34/2,49; 1-35/5,34). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis 1 kv. m nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 5,00 Lt (1,45 Eur).


Pageidaujantieji dalyvauti konkurse Kauno rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:
1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
2. siūlomas konkretus negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį (litais ir eurais);
3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu ir įgalioto atstovo parašu;
4. turto panaudojimo paskirties aprašas;
5. kredito įstaigos išduotas dokumentas, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui;

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (AB DNB bankas, Kauno filialas, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.
Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 100 kab., Savanorių pr. 371, Kaune, iki 2014 m. gruodžio 22 d. 8.20 val. Informacija teikiama tel. (8 37) 30 55 59, Savivaldybės internetinėje svetainėje www.krs.lt Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rita Grabauskienė
Dėl patalpų Kauno m., Ežero g. 1, apžiūros kreiptis telefonu 8 682 19208 (Gintautas Malinauskas).
Dėl patalpų Kauno r., Čekiškės sen., Liučiūnų mstl., Sodų g. 2, apžiūros kreiptis telefonu 8 611 31427 (Remigijus Girdauskas).
Dėl pastato Kauno r., Domeikavos sen., Voškonių k., Taikos g. 1A, apžiūros kreiptis telefonu 8 611 15483 (Neringa Plentienė).
Dėl patalpų Kauno r., Garliavos m., S. Lozoraičio g. 13, apžiūros kreiptis telefonu 8 698 45809 (Juozas Stasiukonis).
Dėl patalpų Kauno r., Lapių mstl., A. Merkio g. 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 47 04 54 (Rimantas Stankus).
Dėl patalpų Raudondvario sen., Raudondvario k., Didžioji g. 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (Daiva Bulotienė).
Dėl patalpų Kauno r., Taurakiemio sen., T. Masiulio g. 4, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 56 88 45 (Virginija Kerdokienė).
Dėl patalpų Kauno r., Vandžiogalos sen., Vandžiogalos k., Parko g. 6, apžiūros kreiptis telefonu 8 699 28416 (Gražina Mickūnienė).
Dėl patalpų Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k., Mokyklos g. 1 ir Padauguvos k., Beržų g. 53, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (Arūnas Bačiūnas).
Dėl patalpų Kauno r., Užliedžių sen., Užliedžių k., Ledos g. 2, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 56 72 48 (Jūratė Truncienė).

Turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdis įvyks 2014 m. gruodžio 22 d. 8.30 val. Kauno rajono savivaldybės 201 kab., II aukšte., Savanorių pr. 371, Kaune.
Turto nuomos konkurso laimėtoju bus pripažintas asmuo, paraiškoje nurodęs didžiausią nuomos mokestį.
Dalyvauti turto nuomos konkurso komisijos posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti asmens pažymėjimą, kredito įstaigos išduotą dokumentą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.


 Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija 

 

 

 

Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

 1. 216,62 kv. m rūsio patalpas Kauno r., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 5298-8025-2011, pažymėjimas plane 1B2p, patalpų šifrai: R-2/8,36; R-3/11,90; R-4/16,44; R-5/13,35; R-6/31,29; R-7/18,86; R-8/3,33; R-13/6,00; R-14/5,68; R-15/22,62; R-18/43,80; R-19/4,50; R-20/4,55; R-21/4,55; R-24/21,39). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai, bet ne ilgiau kaip iki negyvenamųjų patalpų pardavimo vykdant privatizavimo programą. Pradinis 1 kv. m nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 4,00 Lt/1,16 Eur.
 2. 417,77 kv. m negyvenamąjį pastatą Kauno r., Domeikavos sen., Voškonių k., Taikos g. 1A (unikalus Nr. 4400-0446-4880, pastato pažymėjimas plane 1C2p). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai, bet ne ilgiau kaip iki negyvenamųjų patalpų pardavimo vykdant privatizavimo programą. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 4,00 Lt/1,15 Eur.
 3. 212,37 kv. m rūsio patalpų Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Didžioji g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 5298-6020-8015, patalpų unikalus Nr. 5298-6020-8015:0003, pastato pažymėjimas plane 1D2p, patalpų šifrai: R4-1/1,65;                R4-2/9,62; R4-3/14,29; R4-4/20,76; R4-5/5,54; R4-6/20,90; R4-7/27,52; R4-8/16,02;                   R4-9/39,80; R4-10/39,90; R4-11/7,55; R4-12/8,04; su bendro naudojimo patalpomis ½ nuo             b-2/1,56). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 3,45 Lt/1,00 Eur.
 4. 233,89 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k., Mokyklos g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0240-6210, pažymėjimas plane 1C1p, patalpų šifrai: 1-1/1,91; 1-2/41,60; 1-5/9,24; 1-6/1,63; 1-7/1,59; 1-8/4,93; 1-9/36,11;            1-10/30,66; 1-11/51,85; 1-12/5,93; 1-13/2,43; 1-14/26,46; 1-15/2,55; 1-16/1,20; 1-17/1,23;             1-18/2,63; 1-19/11,94). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 3,45 Lt/1,00 Eur. Galima nuomotis dalimis.
 5. 160,63 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., Beržų g. 53 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0326-0320, patalpų šifrai: 1-11/21,87; 1-12/20,67; 1-13/20,78; 1-14/24,60; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 3,45 Lt/1,00 Eur. Galima nuomotis dalimis.

Pageidaujantieji dalyvauti konkurse Kauno rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:
1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
2. siūlomas konkretus negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį (litais ir eurais);
3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu ir įgalioto atstovo parašu;
4. turto panaudojimo paskirties aprašas;
5. kredito įstaigos išduotas dokumentas, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui;

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (AB DNB bankas, Kauno filialas, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.
Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 100 kab., Savanorių pr. 371, Kaune, iki 2014 m. spalio 31 d. 8.30 val. Informacija teikiama tel. (8 37) 30 55 59, Savivaldybės internetinėje svetainėje www.krs.lt Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rita Grabauskienė
Dėl pastato Kauno r., Domeikavos sen., Voškonių k., Taikos g. 1A, apžiūros kreiptis telefonu 8 611 15483 (Neringa Plentienė).
Dėl patalpų Kauno r., Lapių mstl., A. Merkio g. 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 47 04 54 (Rimantas Stankus).
Dėl patalpų Raudondvario sen., Raudondvario k., Didžioji g. 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (Daiva Bulotienė).
Dėl patalpų Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k., Mokyklos g. 1 ir Padauguvos k., Beržų g. 53, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (Arūnas Bačiūnas).

Turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdis įvyks 2014 m. spalio 31 d. 9.00 val. Kauno rajono savivaldybės 201 kab., II aukšte., Savanorių pr. 371, Kaune.
Turto nuomos konkurso laimėtoju bus pripažintas asmuo, paraiškoje nurodęs didžiausią nuomos mokestį.
Dalyvauti turto nuomos konkurso komisijos posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti asmens pažymėjimą, kredito įstaigos išduotą dokumentą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.“

Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija

 

Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

 1. 34,69 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 5298-8025-2011, pažymėjimas plane 1B2p, patalpų šifrai: 1-85/8,07; 1-86/14,73; 1-95/3,45; 1-96/5,06; 1-97/3,38). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai, bet ne ilgiau kaip iki negyvenamųjų patalpų pardavimo vykdant privatizavimo programą. Pradinis 1 kv. m nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 4,00 Lt/1,15 Eur.
 1. 4,75 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 5298-8025-2011, pažymėjimas plane 1B2p, patalpų šifrai: 1-110/4,75). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai, bet ne ilgiau kaip iki negyvenamųjų patalpų pardavimo vykdant privatizavimo programą. Pradinis 1 kv. m nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 4,00 Lt/1,15 Eur.
 1. 417,77 kv. m negyvenamąjį pastatą Kauno r., Domeikavos sen., Voškonių k., Taikos g. 1A (unikalus Nr. 4400-0446-4880, pastato pažymėjimas plane 1C2p). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai, bet ne ilgiau kaip iki negyvenamųjų patalpų pardavimo vykdant privatizavimo programą. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 4,00 Lt/1,15 Eur.
 1. 154,04 kv. m negyvenamąjį pastatą Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Akuotų k., Slėnio g. 2 (unikalus Nr. 5293-9012-8019, pastato pažymėjimas plane 1C1mp). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai, bet ne ilgiau kaip iki negyvenamųjų patalpų pardavimo vykdant privatizavimo programą. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 2,00 Lt/0,58 Eur.
 1. 233,89 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k., Mokyklos g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0240-6210, pažymėjimas plane 1C1p, patalpų šifrai: 1-1/1,91; 1-2/41,60; 1-5/9,24; 1-6/1,63; 1-7/1,59; 1-8/4,93; 1-9/36,11;            1-10/30,66; 1-11/51,85; 1-12/5,93; 1-13/2,43; 1-14/26,46; 1-15/2,55; 1-16/1,20; 1-17/1,23;             1-18/2,63; 1-19/11,94). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 2,00 Lt/0,58 Eur.

Pageidaujantieji dalyvauti konkurse Kauno rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

 1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
 2. siūlomas konkretus negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį (litais ir eurais);
 3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu ir įgalioto atstovo parašu;
 4. turto panaudojimo paskirties aprašas;
 5. kredito įstaigos išduotas dokumentas, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui;

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (AB DNB bankas, Kauno filialas, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 100 kab., Savanorių pr. 371, Kaune, iki 2014 m. rugsėjo 12 d. 8.15 val. Informacija teikiama tel. (8 37) 30 55 59, Savivaldybės internetinėje svetainėje www.krs.lt Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Dovilė Butkienė.

Dėl patalpų Kauno r., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 47 04 54 (Rimantas Stankus).

Dėl pastato Kauno r., Domeikavos sen., Voškonių k., Taikos g. 1A apžiūros kreiptis telefonu 8 611 15483 (Neringa Plentienė).

Dėl patalpų Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k., Mokyklos g. 1 ir Akuotų k., Slėnio g. 2 apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (Arūnas Bačiūnas).

Turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdis įvyks 2014 m. rugsėjo 12 d. 8.30 val. Kauno rajono savivaldybės 201 kab., II aukšte., Savanorių pr. 371, Kaune.

Turto nuomos konkurso laimėtoju bus pripažintas asmuo, paraiškoje nurodęs didžiausią nuomos mokestį.

Dalyvauti turto nuomos konkurso komisijos posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti asmens pažymėjimą, kredito įstaigos išduotą dokumentą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.“

 

Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

1. 34,69 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 5298-8025-2011, pažymėjimas plane 1B2p, patalpų šifrai: 1-85/8,07; 1-86/14,73; 1-95/3,45; 1-96/5,06; 1-97/3,38). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai, bet ne ilgiau kaip iki negyvenamųjų patalpų pardavimo vykdant privatizavimo programą. Pradinis 1 kv. m nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 4,00 Lt/1,15 Eur.

 1. 417,77 kv. m negyvenamąjį pastatą Kauno r., Domeikavos sen., Voškonių k., Taikos g. 1A (unikalus Nr. 4400-0446-4880, pastato pažymėjimas plane 1C2p). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai, bet ne ilgiau kaip iki negyvenamųjų patalpų pardavimo vykdant privatizavimo programą. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 4,00 Lt/1,15 Eur.
 2. 154,04 kv. m negyvenamąjį pastatą Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Akuotų k., Slėnio g. 2 (unikalus Nr. 5293-9012-8019, pastato pažymėjimas plane 1C1mp). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai, bet ne ilgiau kaip iki negyvenamųjų patalpų pardavimo vykdant privatizavimo programą. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 2,00 Lt/0,58 Eur.
 3. 233,89 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k., Mokyklos g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0240-6210, pažymėjimas plane 1C1p, patalpų šifrai: 1-1/1,91; 1-2/41,60; 1-5/9,24; 1-6/1,63; 1-7/1,59; 1-8/4,93; 1-9/36,11;            1-10/30,66; 1-11/51,85; 1-12/5,93; 1-13/2,43; 1-14/26,46; 1-15/2,55; 1-16/1,20; 1-17/1,23;             1-18/2,63; 1-19/11,94). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 2,00 Lt/0,58 Eur.


Pageidaujantieji dalyvauti konkurse Kauno rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:
1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
2. siūlomas konkretus negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį (litais ir eurais);
3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu ir įgalioto atstovo parašu;
4. turto panaudojimo paskirties aprašas;
5. kredito įstaigos išduotas dokumentas, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui;

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (AB DNB bankas, Kauno filialas, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 100 kab., Savanorių pr. 371, Kaune, iki 2014 m. rugsėjo 12 d. 8.15 val. Informacija teikiama tel. (8 37) 30 55 59, Savivaldybės internetinėje svetainėje www.krs.lt Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Dovilė Butkienė.

Dėl patalpų Kauno r., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 47 04 54 (Rimantas Stankus).
Dėl pastato Kauno r., Domeikavos sen., Voškonių k., Taikos g. 1A apžiūros kreiptis telefonu 8 611 15483 (Neringa Plentienė).
Dėl patalpų Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k., Mokyklos g. 1 ir Akuotų k., Slėnio g. 2 apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (Arūnas Bačiūnas).

Turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdis įvyks 2014 m. rugsėjo 12 d. 8.30val. Kauno rajono savivaldybės 201 kab., II aukšte., Savanorių pr. 371, Kaune.

Turto nuomos konkurso laimėtoju bus pripažintas asmuo, paraiškoje nurodęs didžiausią nuomos mokestį.

Dalyvauti turto nuomos konkurso komisijos posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti asmens pažymėjimą, kredito įstaigos išduotą dokumentą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.“

 

Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

1. 456,90 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno m., Ežero g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 5296-9022-4058, pažymėjimas plane 5G1p, patalpų šifrai: 1-2/265,30;         1-3/47,86; 1-4/59,70; 1-6/48,06; 1-7/35,98). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 2 metai, bet ne ilgiau kaip iki negyvenamųjų patalpų pardavimo vykdant privatizavimo programą. Pradinis 1 kv. m nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 3,00 Lt.

2. 16,19 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k., Pajiesio g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 5297-2014-3019, pastato pažymėjimas plane 1C2p, patalpų šifrai: 1-49/16,19). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai, bet ne ilgiau kaip iki negyvenamųjų patalpų pardavimo vykdant privatizavimo programą. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 3,00 Lt.


3. 233,89 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k., Mokyklos g. 1
(pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0240-6210, pažymėjimas plane 1C1p, patalpų šifrai: 1-1/1,91; 1-2/41,60; 1-5/9,24; 1-6/1,63; 1-7/1,59; 1-8/4,93; 1-9/36,11;            1-10/30,66; 1-11/51,85; 1-12/5,93; 1-13/2,43; 1-14/26,46; 1-15/2,55; 1-16/1,20; 1-17/1,23;             1-18/2,63; 1-19/11,94). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 1,00 Lt.


4. 17,27 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Neveronių sen., Neveronių k., Šiltnamių g. 6
(pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 5298-2032-4018, pažymėjimas plane 1N5p, patalpų šifrai: 122-6/17,27). Nuomos paskirtis – medicininių priemonių ir prekių platinimo veikla. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 6,00 Lt.


5. 20,49 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., Vilniaus g. 9
(pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 5296-5019-8019, pažymėjimas plane 1C2p, patalpų šifrai: 1-84/20,49). Nuomos paskirtis – medicininių priemonių ir prekių platinimo veikla. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 6,00 Lt.

Pageidaujantieji dalyvauti konkurse Kauno rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:
1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
2. siūlomas konkretus negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį;
3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu ir įgalioto atstovo parašu;
4. turto panaudojimo paskirties aprašas;
5. kredito įstaigos išduotas dokumentas, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui;

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (AB DNB bankas, Kauno filialas, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 100 kab., Savanorių pr. 371, Kaune, iki 2014 m. birželio 30 d. 8.30 val. Informacija teikiama tel. (8 37) 30 55 59, Savivaldybės internetinėje svetainėje www.krs.lt Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Dovilė Butkienė.
Dėl patalpų Kauno m. Ežero g. 1 apžiūros kreiptis telefonu 8 682 19208 (Gintautas Malinauskas).
Dėl patalpų Kauno r., Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k., Pajiesio g. 1 apžiūros kreiptis telefonu 8 699 28451 (Nijolė Gudaitienė).
Dėl patalpų Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k., Mokyklos g. 1 apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (Arūnas Bačiūnas).
Dėl patalpų Kauno r., Neveronių sen., Neveronių k., Šiltnamių g. 6 ir Kauno r., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., Vilniaus g. 9 apžiūros kreiptis telefonu 8 613 37933 (Valdas Oniūnas).

Turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdis įvyks 2014 m. birželio 30 d. 9.00 val. Kauno rajono savivaldybės tarybos salėje I aukšte., Savanorių pr. 371, Kaune.
Turto nuomos konkurso laimėtoju bus pripažintas asmuo, paraiškoje nurodęs didžiausią nuomos mokestį.
Dalyvauti turto nuomos konkurso komisijos posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti asmens pažymėjimą, kredito įstaigos išduotą dokumentą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.“

Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija

 

Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:
1. 77,30 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Kulautuvos sen., Kulautuvos mstl., Akacijų al. 33
(pastato pažymėjimas plane 1B1m, patalpų šifrai: 2-2/3,29; 2-5/20,47; 2-7/15,29; 3-1/4,09; 3-2/7,64; 3-3/6,41; P-7/10,07; P-8/10,03). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 4,00 Lt.

2. 212,37 kv. m rūsio patalpas Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Didžioji g. 1 (pastato pažymėjimas plane 1D2p, patalpų šifrai: R4-1/1,65; R4-2/9,62; R4-3/14,29; R4-4/20,76; R4-5/5,54; R4-6/20,90; R4-7/27,52; R4-8/16,02; R4-9/39,80; R4-10/39,90; R4-11/7,55; R4-12/8,04; su bendro naudojimo patalpomis ½ nuo b-2/1,56). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 1,00 Lt.

3. 160,63 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k. (patalpų šifrai: 1-11/21,87; 1-12/20,67; 1-13/20,78; 1-14/24,60; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 1,00 Lt.

Pageidaujantieji dalyvauti konkurse Kauno rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:
1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
2. siūlomas konkretus nuomos mokestis per mėnesį;
3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu ir įgalioto atstovo parašu;
4. turto panaudojimo paskirties aprašas;
5. kredito įstaigos išduotas dokumentas, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui;

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (AB DNB bankas, Kauno filialas, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.
Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 100 kab., Savanorių pr. 371, Kaune, iki 2014 m. vasario 24 d. 9.00 val. Informacija teikiama tel. (8 37) 30 55 59, Savivaldybės internetinėje svetainėje www.krs.lt Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Dovilė Butkienė.
Dėl patalpų Kauno r., Kulautuvos mstl., Akacijų al. 33, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 32 23 (Seniūnė Eglė Valiauskienė).
Dėl patalpų Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Didžiojoje g. 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (Seniūnė Daiva Bulotienė).
Dėl patalpų Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (Seniūnas Arūnas Bačiūnas).

Turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdis įvyks 2014 m. vasario 24 d. 9.30 val. Kauno rajono savivaldybės 201 kab., Savanorių pr. 371, Kaune.
Turto nuomos konkurso laimėtoju bus pripažintas asmuo, paraiškoje nurodęs didžiausią nuomos mokestį.
Dalyvauti turto nuomos konkurso komisijos posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti asmens pažymėjimą, kredito įstaigos išduotą dokumentą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.“

Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija

 

Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

Pageidaujantieji dalyvauti konkurse Kauno rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:
1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
2. siūlomas konkretus nuomos mokestis per mėnesį;
3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu ir įgalioto atstovo parašu;
4. turto panaudojimo paskirties aprašas;
5. kredito įstaigos išduotas dokumentas, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui;

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (AB DNB bankas, Kauno filialas, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.
Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 100 kab., Savanorių pr. 371, Kaune, iki 2014 m. sausio 14 d. 9.00 val. Informacija teikiama tel. (8 37) 30 55 59, Savivaldybės internetinėje svetainėje www.krs.lt Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Dovilė Butkienė.
Dėl patalpų Kauno r., Vandžiogalos mstl., Parko g. 19, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 52 42 23 (Vytautas Šniauka).
Turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdis įvyks 2014 m. sausio 14 d. 10 val. Kauno rajono savivaldybės mero kabinete, III aukšte, Savanorių pr. 371, Kaune.
Dalyvauti turto nuomos konkurso komisijos posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti asmens pažymėjimą, kredito įstaigos išduotą dokumentą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.“

 

 

 

 1. 113,33 kv. m negyvenamąsias patalpas administraciniame pastate Kauno m., Ežero g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 5296-9022-4014, pažymėjimas plane 1B2p, patalpų šifrai: 1-3/3,58; 1-4/13,36; 1-5/16,00; 1-6/15,16; 1-29/22,70; 1-30/21,28; 1-31/11,07; 1-32/7,88; 1-33/2,30). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 2 metai, bet ne ilgiau kaip iki negyvenamųjų patalpų pardavimo vykdant privatizavimo programą. Pradinis 1 kv. m nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 2,00 Lt.
 2. 35,00 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 5298-8025-2011, pažymėjimas plane 1B2p, patalpų šifrai: 1-50/17,81; 1-51/17,19). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 2 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 4,00 Lt.
 3. 77,30 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Kulautuvos sen., Kulautuvos mstl., Akacijų al. 33 (pastato pažymėjimas plane 1B1m, patalpų šifrai: 2-2/3,29; 2-5/20,47; 2-7/15,29; 3-1/4,09; 3-2/7,64; 3-3/6,41; P-7/10,07; P-8/10,03). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 4,00 Lt.
 4. 120,60 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Babtų sen., Babtų mstl., Sodų g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 5298-0010-8014, pastato pažymėjimas plane 1C1p, patalpų šifrai: 119/13,76; 120/1,01; 121/0,92; 122/1,01; 123/3,11; 124/6,04; 133/27,54; 134/11,03; 135/30,27; 136/10,95; 137/11,61; 138/3,35). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai, bet ne ilgiau kaip iki negyvenamųjų patalpų pardavimo vykdant privatizavimo programą. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 2,00 Lt.
 5. 212,37 kv. m rūsio patalpas Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Didžioji g. 1 (pastato pažymėjimas plane 1D2p, patalpų šifrai: R4-1/1,65; R4-2/9,62; R4-3/14,29; R4-4/20,76; R4-5/5,54; R4-6/20,90; R4-7/27,52; R4-8/16,02; R4-9/39,80; R4-10/39,90; R4-11/7,55; R4-12/8,04; su bendro naudojimo patalpomis ½ nuo b-2/1,56). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 1,00 Lt
 6. 160,63 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k. (patalpų šifrai: 1-11/21,87; 1-12/20,67; 1-13/20,78; 1-14/24,60; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 1,00 Lt

Pageidaujantieji dalyvauti konkurse Kauno rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;
2. siūlomas konkretus nuomos mokestis per mėnesį;
3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu ir įgalioto atstovo parašu;
4. turto panaudojimo paskirties aprašas;
5. kredito įstaigos išduotas dokumentas, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui;

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (AB DNB bankas, Kauno filialas, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 100 kab., Savanorių pr. 371, Kaune, iki 2013 m. gruodžio 17 d. 9.00 val. Informacija teikiama tel. (8 37) 30 55 59, Savivaldybės internetinėje svetainėje www.krs.lt Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Dovilė Butkienė.

Dėl patalpų Kauno m., Ežero g. 1, apžiūros kreiptis telefonu 8 610 12182 (Albertas Blaškevičius).
Dėl patalpų Kauno r., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 47 04 54 (Rimantas Stankus).
Dėl patalpų Kauno r., Kulautuvos sen., Kulautuvos mstl., Akacijų al. 33, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 32 23 (Eglė Valiauskienė).
Dėl patalpų Kauno r., Babtų mstl., Sodų g. 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 52 16 (Dalija Ramančiuckienė).
Dėl patalpų Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Didžioji g. 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (Daiva Bulotienė).
Dėl patalpų Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (Arūnas Bačiūnas).

Turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdis įvyks 2013 m. gruodžio 17 d. 10 val. Kauno rajono savivaldybės didžiojoje salėje, II aukšte, Savanorių pr. 371, Kaune.
Dalyvauti turto nuomos konkurso komisijos posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti asmens pažymėjimą, kredito įstaigos išduotą dokumentą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.“


Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija

 

Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

1. 52,80 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Taurakiemio sen., Piliuonos k., T. Masiulio g. 6 (patalpų unikalus Nr. 5298-6024-0011:0001, pastato pažymėjimas plane 1C1p, patalpų šifrai: nuo 1-6 iki 1-10). Nuomos paskirtis –  pašto veikla. Nuomos terminas – 5 metai, bet ne ilgiau kaip iki negyvenamųjų patalpų pardavimo vykdant privatizavimo programą. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 2,00 Lt.

2. 34,61 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 5298-8025-2011, pažymėjimas plane 1B2p, patalpų šifrai: 1-52/17,42; 1-53/17,19). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 4,00 Lt.

3. 13,48 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k., Pajiesio g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 5297-2014-3019, pažymėjimas plane 1C2p, patalpų šifrai: 2-48/13,48). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 2,00 Lt.

Pageidaujantieji dalyvauti konkurse Kauno rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:
1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas;
2. siūlomas konkretus nuomos mokestis per mėnesį;
3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu, ir įgalioto atstovo parašu;
4. turto panaudojimo paskirties aprašas;
5. kredito įstaigos išduotas dokumentas, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui;

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (AB DNB bankas, Kauno filialas, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.
Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 100 kab., Savanorių pr. 371, Kaune, iki 2013 m. rugsėjo 17 d. 10 val. Informacija teikiama tel. (8 37) 30 55 59, Savivaldybės internetinėje svetainėje www.krs.lt Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Dovilė Butkienė.
Dėl patalpų apžiūros Kauno r., Taurakiemio sen., Piliuonos k., T. Masiulio g. 6, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 56 88 23 (Danutė Glinskienė).
Dėl patalpų Kauno r., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 47 04 54 (Rimantas Stankus).
Dėl patalpų Kauno r., Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k., Pajiesio g. 1, apžiūros kreiptis telefonu 8 699 28451 (Nijolė Gudaitienė).


Turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdis įvyks 2013 m. rugsėjo 17 d. 10 val. Kauno rajono savivaldybės 201 kab., Savanorių pr. 371, Kaune.

* Dalyvauti turto nuomos konkurso komisijos posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti asmens pažymėjimą, kredito įstaigos išduotą dokumentą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.“
  

Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija

 

Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja 709,47 kv. m turtą - 17 vnt. negyvenamųjų pastatų ir patalpų, skirtų šilumos gamybai pagal sąrašą.
Turto būklė – reikalingas remontas. Nuomos paskirtis – šilumos gamybos objektų eksploatavimas. Nuomos terminas – 10 metų. Fiksuotas 1 kv. m nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,29 Lt.

Konkurso sąlygos:
 Šilumos gamybos objektuose turi būti pakeista naudota (ar naudojama) kuro rūšis į vietinį kurą –  durpes ir biokurą. Turi būti sumontuoti atitinkamo galingumo vandens šildymo katilai veikiantys automatiniu ir mechaniniu režimu be pastoviai aptarnaujančio personalo ir galintys vienu metu, nekeičiant degiklių naudoti įvairias kuro rūšis: biokurą (skiedrą, pjuvenų briketus, granules, malkinę medieną, medienos atliekas, lukštus, grūdus), durpes, durpių granules, durpių briketus bei visą kitą kietą kurą.
 Juridinis asmuo, dalyvaujantis konkurse (toliau – konkurso dalyvis) per paskutinius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) įrengė 0,3; 0,5; 1,0 MW galios biokuro katilines pastatydamas tokio pat tipo vandens šildymo katilus ir jas eksploatavo ne mažiau kaip 2 metus.
 Konkurso dalyvio paskutiniųjų 3 finansinių metų arba nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) grynojo pelno (nuostolių) reikšmė yra teigiama.
 Konkurso dalyvis nėra bankrutavęs, nėra likviduojamas, nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos (arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymų nėra tokia pati ar panaši), jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomas kitas analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
 Konkurso dalyvis yra atsiskaitęs su valstybės biudžetu ir neturi įsiskolinimo valstybinio socialinio draudimo įstaigai.
 Konkurso dalyvis turi turėti privalomus dokumentus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą tvarką konkurso sąlygose nurodytiems darbams atlikti ir energetikos veiklai vykdyti.
 Pasiūlymai vertinami pagal planuojamų atlikti investicijų planą, sumą, statomų šildymo katilų techninius parametrus, paslaugos tiekimo praktikos rodiklius. Pasiūlymus vertins Administracijos direktoriaus sudaryta ekspertų komisija.
 Turto nuomos konkurso nugalėtoju pripažįstamas dalyvis, kurio pasiūlymą Ekspertų komisija pripažins geriausiu.
 Nuomininkui, pagerinusiam išsinuomotą turtą, patirtos išlaidos neatlyginamos. Savivaldybė neskirs ir/ar nekompensuos renovacijos išlaidų patirtų dėl turto pritaikymo nuomos paskirčiai.
 Nuomotojas pasilieka teisę nuomos sutarties galiojimo laikotarpiu sumažinti eksploatuojamų šilumos gamybos objektų skaičių, jei Kauno rajono savivaldybės taryba priims sprendimą netęsti konkrečios ugdymo ar kultūros įstaigos veiklos.

Pageidaujantieji dalyvauti konkurse Kauno rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta „17 vnt. negyvenamųjų pastatų ir patalpų, skirtų šilumos gamybai, nuomos konkursui“, 2013 m. rugsėjo 17 d. 10 val., konkurso dalyvio duomenys (įmonės pavadinimas, adresas, kontaktai). Voke turi būti pateikta:
1. Paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio – juridinio asmens pavadinimas ir kodas, adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas;
2. Siūlomų investicijų planas:
 šilumos gamybos objektų renovacijos planas:
  atliekamų investicijų suma;
  atliekamų investicijų laikotarpis (investicijų grafikas);
 šilumos gamybos objektų pagrindinių įrengimų techninė informacija:
  įrengimų markės;
  įrengimų tipai;
  įrengimų techninės charakteristikos;
  įrengimų standartai;
  įrengimų trumpi aprašymai;
3. Konkurso dalyviui neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų ir jungtinių veiklos sutarčių.
4. Juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu, ir įgalioto atstovo parašu;
5. Kredito įstaigos išduotą dokumentą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui;
6. Svarbiausių įvykdytų sutarčių sąrašas (konkurso dalyvio įrengti šilumos gamybos objektai) ir ne mažiau kaip 3 atsiliepimai iš užsakovų.
7. Svarbiausių įvykdytų sutarčių sąrašas (konkurso dalyvio įrengti biokuro šilumos gamybos objektai, nurodant užsakovą, šilumos mazgo adresą, pastatyto biokuro katilo galią).
8. Valstybinės energetikos inspekcijos atestato suteikiančio teisę šilumos įrenginių, turbinų, šilumos tinklų, šilumos punktų kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis technologiniam valdymui, techninei priežiūrai, bandymams ir eksploatacijai, patvirtinta kopija.
9. Energetikos veiklos licencija suteikianti teisę verstis šilumos tiekimo veikla.
10. Juridinio asmens 3 paskutiniųjų finansinių metų įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos.
11. Valstybės įmonės Registrų centro išduotas dokumentas (originalas ar tinkamai patvirtinta kopija), patvirtinantis, kad juridinis asmuo nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 15 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
12. Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad juridinis asmuo yra atsiskaitęs su valstybės biudžetu (originalas ar tinkamai patvirtinta kopija), išduotas ne anksčiau kaip 15 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
13. Pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad juridinis asmuo  neturi įsiskolinimo valstybiniam socialinio draudimo įstaigai (originalas ar tinkamai patirtinta kopija), išduotas ne anksčiau kaip 15 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (AB DNB bankas, Kauno filialas, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.
Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 100 kab., Savanorių pr. 371, Kaune, iki 2013 m. rugsėjo 17 d. 10 val. Informacija teikiama tel. (8 37) 30 55 59, Savivaldybės internetinėje svetainėje www.krs.lt Kauno rajono savivaldybės materialiojo turto (išskyrus gyvenamąsias patalpas, mokyklų valgyklas, vandens telkinius ir melioracijos telkinius) nuomos konkurso tvarkos aprašas. Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Dovilė Butkienė.
Dėl patalpų apžiūros kreiptis telefonu 8 687 16901 (Feliksas Gedvilas).
Turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdis įvyks 2013 m. rugsėjo 17 d. 10 val. Kauno rajono savivaldybės 201 kab. Savanorių pr. 371, Kaune.

* Dalyvauti turto nuomos konkurso komisijos posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti asmens pažymėjimą, kredito įstaigos išduotą dokumentą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių fiksuotam mokesčiui.“


Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija

 

 

 

 

 1. 134,47 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Pilies takas 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 5296-0028-2011, pastato pažymėjimas plane 1O2p, patalpų šifrai: R-02; R-03; R-04). Nuomos paskirtis – pagaminto valgio teikimo veikla. Nuomos terminas – 10 metų. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 2,00 Lt.
  Papildomos sąlygos:
  1) Juridinis asmuo, dalyvaujantis konkurse, privalo verstis įvardyta veikla ne mažiau kaip 3 metus ir turėti atitinkamos kvalifikacijos darbuotojus.
  2) Nuomininkas privalo investuoti į patalpas per 3 metus ne mažiau 100 000 Lt.
  3) Baldai ir įranga turi būti reprezentaciniai ir atitinkantys Raudondvario pilies stilių, projektavimo idėja, vizualizacija ir medžiagos turi būti suderinti su nuomotoju.
  4) Nuomininkui, pagerinusiam išsinuomotą turtą, patirtos išlaidos neatlygintinos. Savivaldybė neskirs ir/ar nekompensuos išlaidų patirtų dėl turto pritaikymo nuomos paskirčiai.
  5) Nuomininkas visam sutarties laikotarpiui privalės apdrausti turtą Savivaldybės naudai.
 2. 120,60 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Babtų sen., Babtų mstl., Sodų g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 5298-0010-8014, pastato pažymėjimas plane 1C1p, patalpų šifrai: 119/13,76; 120/1,01; 121/0,92; 122/1,01; 123/3,11; 124/6,04; 133/27,54; 134/11,03; 135/30,27; 136/10,95; 137/11,61; 138/3,35). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai, bet ne ilgiau kaip iki negyvenamųjų patalpų pardavimo vykdant privatizavimo programą. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 2,00 Lt.
 3. 223,80 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Garliavos apyl. sen., Karkazų k., Karkazų g. 18-1 (pastato pažymėjimas plane 1C2p, unikalus Nr. 4400-0451-3853:3074, patalpų šifrai: 1-1/8,56; 1-2/6,77; 1-3/4,68; 1-9/22,01; 1-10/32,17; 1-11/49,06; 1-12/47,20; 1-13/53,36). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai, bet ne ilgiau kaip iki negyvenamųjų patalpų pardavimo vykdant privatizavimo programą. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 2,65 Lt.
 4. 14,70 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 5298-8025-2011, pažymėjimas plane 1B2p, patalpų šifrai: 1-87/14,70). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 4,00 Lt.
 5. 212,37 kv. m rūsio patalpas Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Didžioji g. 1 (pastato pažymėjimas plane 1D2p, patalpų šifrai: R4-1/1,65; R4-2/9,62; R4-3/14,29; R4-4/20,76; R4-5/5,54; R4-6/20,90; R4-7/27,52; R4-8/16,02; R4-9/39,80; R4-10/39,90; R4-11/7,55; R4-12/8,04; su bendro naudojimo patalpomis ½ nuo b-2/1,56). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 1,00 Lt
 6. 160,63 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k. (patalpų šifrai: 1-11/21,87; 1-12/20,67; 1-13/20,78; 1-14/24,60; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 1,00 Lt
 7. 277,52 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Babtų sen., Sitkūnų k., Radistų g. 6 (unikalus Nr. 5293-6003-8206, pastato pažymėjimas plane 61C1p). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 1,00 Lt

Pageidaujantieji dalyvauti konkurse Kauno rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:
1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas;
2. siūlomas konkretus nuomos mokestis per mėnesį;
3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu, ir įgalioto atstovo parašu;
4. turto panaudojimo paskirties aprašas;
5. kredito įstaigos išduotas dokumentas, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui;

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (AB DNB bankas, Kauno filialas, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 100 kab., Savanorių pr. 371, Kaune, iki 2013 m. birželio 18 d. 9 val. Informacija teikiama tel. (8 37) 30 55 59, Savivaldybės internetinėje svetainėje www.krs.lt Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Dovilė Butkienė.
Dėl patalpų apžiūros Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Pilies take 1, apžiūros kreiptis telefonu 869924922 (Egidijus Morkūnas).
Dėl patalpų Kauno r., Babtų mstl., Sodų g. 1 ir Babtų sen., Sitkūnų k., Radistų g. 6, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 52 23 (Jonas Praškevičius).
Dėl patalpų Kauno r., Garliavos apyl. sen., Karkazų k., Karkazų g. 18-1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 39 36 25 (Eimuntas Raugevičius).
Dėl patalpų Kauno r., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 47 04 54 (Rimantas Stankus).
Dėl patalpų Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Didžioji g. 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (Daiva Bulotienė).
Dėl patalpų Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (Arūnas Bačiūnas).
Turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdis įvyks 2013 m. birželio 18 d. 9 val. Kauno rajono savivaldybės tarybos salėje, I aukšte, Savanorių pr. 371, Kaune.
Dalyvauti turto nuomos konkurso komisijos posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti asmens pažymėjimą, kredito įstaigos išduotą dokumentą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.“Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija

 

 

Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

 1. 318,23 kv. m negyvenamąjį pastatą Kauno r., Linksmakalnio sen., Linksmakalnio k., Sandėlių g. 1 (pastato unikalus Nr. 4400-0609-1141, pažymėjimas plane 1D1p). Nuomos paskirtis – gamybinė veikla, tinka sandėliuoti. Nuomos terminas – 5 metai, bet ne ilgiau kaip iki negyvenamųjų patalpų pardavimo vykdant privatizavimo programą. Pradinis 1 kv. m nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 2,00 Lt.

 2. 120,60 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Babtų sen., Babtų mstl., Sodų g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 5298-0010-8014, pastato pažymėjimas plane 1C1p, patalpų šifrai: 119/13,76; 120/1,01; 121/0,92; 122/1,01; 123/3,11; 124/6,04; 133/27,54; 134/11,03; 135/30,27; 136/10,95; 137/11,61; 138/3,35). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai, bet ne ilgiau kaip iki negyvenamųjų patalpų pardavimo vykdant privatizavimo programą. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 2,00 Lt.

 3. 223,80 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Garliavos apyl. sen., Karkazų k., Karkazų g. 18-1 (pastato pažymėjimas plane 1C2p, unikalus Nr. 4400-0451-3853:3074, patalpų šifrai: 1-1/8,56; 1-2/6,77; 1-3/4,68; 1-9/22,01; 1-10/32,17; 1-11/49,06; 1-12/47,20; 1-13/53,36). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai, bet ne ilgiau kaip iki negyvenamųjų patalpų pardavimo vykdant privatizavimo programą. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 2,65 Lt.

 4. 14,70 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 5298-8025-2011, pažymėjimas plane 1B2p, patalpų šifrai: 1-87/14,70). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 4,00 Lt.

 5. 212,37 kv. m rūsio patalpas Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Didžioji g. 1 (pastato pažymėjimas plane 1D2p, patalpų šifrai: R4-1/1,65; R4-2/9,62; R4-3/14,29; R4-4/20,76; R4-5/5,54; R4-6/20,90; R4-7/27,52; R4-8/16,02; R4-9/39,80; R4-10/39,90; R4-11/7,55; R4-12/8,04; su bendro naudojimo patalpomis ½ nuo b-2/1,56). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 1,50 Lt

 6. 160,63 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k. (patalpų šifrai: 1-11/21,87; 1-12/20,67; 1-13/20,78; 1-14/24,60; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 1,00 Lt

 7. 277,52 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Babtų sen., Sitkūnų k., Radistų g. 6 (unikalus Nr. 5293-6003-8206, pastato pažymėjimas plane 61C1p). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 2,00 Lt


Pageidaujantieji dalyvauti konkurse Kauno rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:
1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas;
2. siūlomas konkretus nuomos mokestis per mėnesį;
3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu, ir įgalioto atstovo parašu;
4. turto panaudojimo paskirties aprašas;
5. kredito įstaigos išduotas dokumentas, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui;

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (AB DNB bankas, Kauno filialas, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 100 kab., Savanorių pr. 371, Kaune, iki 2013 m. birželio 4 d. 10 val. Informacija teikiama tel. (8 37) 30 55 59, Savivaldybės internetinėje svetainėje www.krs.lt Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Dovilė Butkienė.
Dėl patalpų apžiūros Kauno r., Linksmakalnio sen., Linksmakalnio k., Sandėlių g. 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 56 63 38 (Vaclovas Žvirblis).
Dėl patalpų Kauno r., Babtų mstl., Sodų g. 1 ir Babtų sen., Sitkūnų k., Radistų g. 6, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 52 23 (Jonas Praškevičius).
Dėl patalpų Kauno r., Garliavos apyl. sen., Karkazų k., Karkazų g. 18-1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 39 36 25 (Eimuntas Raugevičius).
Dėl patalpų Kauno r., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 47 04 54 (Rimantas Stankus).
Dėl patalpų Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Didžioji g. 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (Daiva Bulotienė).
Dėl patalpų Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (Arūnas Bačiūnas).
Turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdis įvyks 2013 m. birželio 4 d. 10 val. Kauno rajono savivaldybės tarybos salėje, I aukšte, Savanorių pr. 371, Kaune.

* Dalyvauti turto nuomos konkurso komisijos posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti asmens pažymėjimą, kredito įstaigos išduotą dokumentą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.“
 
Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija

 

Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą:

 1. 550,35 kv. m negyvenamąsias patalpas, esančias plytelių gamybos ceche, Kauno m. Ežero g. 1, (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 5296-9022-4058, pažymėjimas plane 5G1p, patalpų šifrai:1-5/550,35). Nuomos paskirtis – gamybinė veikla, tinka sandėliuoti. Nuomos terminas – 2 metai, bet ne ilgiau kaip iki negyvenamųjų patalpų pardavimo vykdant privatizavimo programą. Pradinis 1 kv. m nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 2,00 Lt.
 2. 223,80 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Garliavos apyl. sen., Karkazų k. (pastato pažymėjimas plane 1C2p, unikalus Nr. 4400-0451-3853:3074, patalpų šifrai: 1-1/8,56; 1-2/6,77; 1-3/4,68; 1-9/22,01; 1-10/32,17; 1-11/49,06; 1-12/47,20; 1-13/53,36). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai, bet ne ilgiau kaip iki negyvenamųjų patalpų pardavimo vykdant privatizavimo programą. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 2,65 Lt.
 3. 318,23 kv. m negyvenamąjį pastatą Kauno r., Linksmakalnio sen., Linksmakalnio k., Sandėlių g. 1 (pastato unikalus Nr. 4400-0609-1141, pažymėjimas plane 1D1p). Nuomos paskirtis – gamybinė veikla, tinka sandėliuoti. Nuomos terminas – 5 metai, bet ne ilgiau kaip iki negyvenamųjų patalpų pardavimo vykdant privatizavimo programą. Pradinis 1 kv. m nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 2,00 Lt.
 4. 14,70 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 1 (pastato pažymėjimas plane 1B2p, patalpų šifrai: 1-87/14,70). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 4,00 Lt.
 5. 212,37 kv. m rūsio patalpas Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Didžioji g. 1 (pastato pažymėjimas plane 1D2p, patalpų šifrai: R4-1/1,65; R4-2/9,62; R4-3/14,29; R4-4/20,76; R4-5/5,54; R4-6/20,90; R4-7/27,52; R4-8/16,02; R4-9/39,80; R4-10/39,90; R4-11/7,55; R4-12/8,04; su bendro naudojimo patalpomis ½ nuo b-2/1,56). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 3,00 Lt
 6. 160,63 kv. m II a. negyvenamąsias patalpas Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k. (patalpų šifrai: 1-11/21,87; 1-12/20,67; 1-13/20,78; 1-14/24,60; 1-19/41,40; 1-20/31,31). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 1,00 Lt
 7. 77,30 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Kulautuvos sen., Kulautuvos mstl., Akacijų al. 33 (pastato pažymėjimas plane 1B1m, patalpų šifrai: 2-2/3,29; 2-5/20,47; 2-7/15,29; 3-1/4,09; 3-2/7,64; 3-3/6,41; P-7/10,07; P-8/10,03). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 4,00 Lt

Pageidaujantieji dalyvauti konkurse Kauno rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:
1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas;
2. siūlomas konkretus nuomos mokestis per mėnesį;
3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu, ir įgalioto atstovo parašu;
4. turto panaudojimo paskirties aprašas;
5. kredito įstaigos išduotas dokumentas, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui;

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (AB DNB bankas, Kauno filialas, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 100 kab., Savanorių pr. 371, Kaune, iki 2013 m. sausio 9 d. 9 val. Informacija teikiama tel. (8 37) 30 55 59, Savivaldybės internetinėje svetainėje www.krs.lt Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Dovilė Butkienė.

Dėl patalpų Kauno m., Ežero g. 1, apžiūros kreiptis telefonu 8 682 19208 (Gintautas Malinauskas).

Dėl patalpų Kauno r., Garliavos apyl. sen., Karkazų k., apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 39 36 25 (Eimuntas Raugevičius).

Dėl patalpų apžiūros Kauno r., Linksmakalnio sen., Linksmakalnio k., Sandėlių g. 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 56 63 38 (Vaclovas Žvirblis).

Dėl patalpų Kauno r., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 47 04 54 (Rimantas Stankus).

Dėl patalpų Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Didžioji g. 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (Daiva Bulotienė).

Dėl patalpų Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (Arūnas Bačiūnas).

Dėl patalpų Kauno r., Kulautuvos sen., Kulautuvos mstl., Akacijų al. 33, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 32 23 (Dalia Šiušienė).

Turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdis įvyks 2013 m. sausio 9 d. 9 val. Kauno rajono savivaldybės 201 kab. Savanorių pr. 371, Kaune.
* Dalyvauti turto nuomos konkurso komisijos posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti asmens pažymėjimą, kredito įstaigos išduotą dokumentą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.“ 

 

 

 

 1. 365,91 kv. m negyvenamąjį pastatą Kauno r., Linksmakalnio sen.,  Linksmakalnio k., Dvaro g. 57 (pastato unikalus Nr. 4400-1946-9144, pažymėjimas plane 1H2p). Nuomos paskirtis – gamybinė veikla, tinka sandėliuoti. Nuomos terminas – 5 metai, bet ne ilgiau kaip iki negyvenamųjų patalpų pardavimo vykdant privatizavimo programą. Pradinis 1 kv. m nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 2,00 Lt.
 2. 318,23 kv. m negyvenamąjį pastatą Kauno r., Linksmakalnio sen., Linksmakalnio k., Sandėlių g. 1 (pastato unikalus Nr. 4400-0609-1141, pažymėjimas plane 1D1p). Nuomos paskirtis – gamybinė veikla, tinka sandėliuoti. Nuomos terminas – 5 metai, bet ne ilgiau kaip iki negyvenamųjų patalpų pardavimo vykdant privatizavimo programą. Pradinis 1 kv. m nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 2,00 Lt.
 3. 38,65 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Garliavos apyl. sen., Karkazų k. (pastato pažymėjimas plane 1C2p, unikalus Nr. 4400-0451-3853:3074, patalpų šifrai: R-1; R-2;    R-3). Nuomos paskirtis – šilumos gamybos objektų eksploatavimas. Nuomos terminas – 5 metai, bet ne ilgiau kaip iki negyvenamųjų patalpų pardavimo vykdant privatizavimo programą. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 0,29 Lt.
 4. 213.32 kv. m negyvenamąsias patalpas Kauno r., Garliavos apyl. sen., Karkazų k. (pastato pažymėjimas plane 1C2p, unikalus Nr. 4400-0451-3853:3074, patalpų šifrai: nuo 1-1 iki  1-13). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai, bet ne ilgiau kaip iki negyvenamųjų patalpų pardavimo vykdant privatizavimo programą. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 2,65 Lt.


Pageidaujantieji dalyvauti konkurse Kauno rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:
1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas;
2. siūlomas konkretus nuomos mokestis per mėnesį;
3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu, ir įgalioto atstovo parašu;
4. turto panaudojimo paskirties aprašas;
5. kredito įstaigos išduotas dokumentas, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui;

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (AB DNB bankas, Kauno filialas, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT284010042500010463) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.
Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 100 kab., Savanorių pr. 371, Kaune, iki 2012 m. spalio 17 d. 10 val. Informacija teikiama tel. (8 37) 30 55 59, Savivaldybės internetinėje svetainėje www.krs.lt Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Dovilė Butkienė.
Dėl patalpų Kauno r., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 1, apžiūros kreiptis telefonu  (8  37) 47 04 54 (Rimantas Stankus).
Dėl patalpų apžiūros Kauno r., Linksmakalnio sen., Linksmakalnio k., Dvaro g. 57 ir Sandėlių g. 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 56 63 38 (Vaclovas Žvirblis).
Dėl patalpų Kauno r., Garliavos apyl. sen., Karkazų k., apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 39 36 25 (Eimuntas Raugevičius).
Turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdis įvyks 2012 m. spalio 17 d. 10 val. Kauno rajono savivaldybės 201 kab. Savanorių pr. 371, Kaune.
* Dalyvauti turto nuomos konkurso komisijos posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti asmens pažymėjimą, kredito įstaigos išduotą dokumentą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.“
    Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija

 

 

Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja turtą - 19 vnt. 1279,01 kv. m bendro ploto negyvenamuosius pastatus ir patalpas, skirtas šilumos gamybai pagal sąrašą.

Turto būklė – reikalingas remontas. Nuomos paskirtis – šilumos gamybos objektų eksploatavimas. Nuomos terminas – 10 metų. Fiksuotas 1 kv. m nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 0,29 Lt.

 

Konkurso sąlygos:

Šilumos gamybos objektuose turi būti pakeista naudota kuro rūšis į biokurą, sumontuoti atitinkamo galingumo vandens šildymo katilai veikiantys automatiniu ir mechaniniu režimu be pastoviai aptarnaujančio personalo ir galintys vienu metu, nekeičiant degiklių naudoti įvairias kuro rūšis t. y. biokurą (skiedrą, pjuvenų briketus, granules, malkinę medieną, medienos atliekas, lukštus, grūdus), durpes, durpių granules, durpių briketus bei visą kitą kietą kurą.

Juridinis asmuo, dalyvaujantis konkurse (toliau – konkurso dalyvis) per paskutinius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) įrengė 0,3; 0,5; 1,0 MW galios biokuro katilines pastatydamas tokio pat tipo vandens šildymo katilus ir jas eksploatavo ne mažiau kaip 1 – 3 metus.

Konkurso dalyvis turi turėti privalomus dokumentus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą tvarką konkurso sąlygose nurodytiems darbams atlikti ir energetikos veiklai vykdyti.

Pasiūlymai vertinami pagal planuojamų atlikti investicijų planą, sumą, statomų šildymo katilų techninius parametrus, paslaugos tiekimo praktikos rodiklius. Pasiūlymus vertins Administracijos direktoriaus sudaryta ekspertų komisija.

Turto nuomos konkurso nugalėtoju pripažįstamas dalyvis, kurio pasiūlymą Ekspertų komisija pripažins geriausiu.

Nuomininkui, pagerinusiam išsinuomotą turtą, patirtos išlaidos neatlyginamos. Savivaldybė neskirs ir/ar nekompensuos renovacijos išlaidų patirtų dėl turto pritaikymo nuomos paskirčiai.

Nuomotojas pasilieka teisę nuomos sutarties galiojimo laikotarpiu sumažinti eksploatuojamų šilumos gamybos objektų skaičių, jei Kauno rajono savivaldybės taryba priims sprendimą netęsti konkrečios ugdymo ar kultūros įstaigos veiklos.

 

Pageidaujantieji dalyvauti konkurse Kauno rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta „19 vnt. 1279,01 kv. m bendro ploto negyvenamųjų pastatų ir patalpų, skirtų šilumos gamybai, nuomos konkursui“, 2012 m. spalio 10 d. 10 val., konkurso dalyvio duomenys (įmonės pavadinimas, adresas, kontaktai). Voke turi būti pateikta:

 1. Paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio – juridinio asmens pavadinimas ir kodas, adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas;
 2. Siūlomų investicijų planas:

šilumos gamybos objektų renovacijos planas:

atliekamų investicijų suma;

atliekamų investicijų laikotarpis (investicijų grafikas);

šilumos gamybos objektų pagrindinių įrengimų techninė informacija:

įrengimų markės;

įrengimų tipai;

įrengimų techninės charakteristikos;

įrengimų standartai;

įrengimų trumpi aprašymai;

 1. Konkurso dalyviui neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų ir jungtinių veiklos sutarčių.
 2. Juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu, ir įgalioto atstovo parašu;
 3. Kredito įstaigos išduotą dokumentą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui;
 4. Svarbiausių įvykdytų sutarčių sąrašas (konkurso dalyvio įrengti šilumos gamybos objektai) ir ne mažiau kaip 3 atsiliepimai iš užsakovų.
 5. Svarbiausių įvykdytų sutarčių sąrašas (konkurso dalyvio įrengti biokuro šilumos gamybos objektai, nurodant užsakovą, šilumos mazgo adresą, pastatyto biokuro katilo galią).
 6. Valstybinės energetikos inspekcijos atestato suteikiančio teisę šilumos įrenginių, turbinų, šilumos tinklų, šilumos punktų kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis technologiniam valdymui, techninei priežiūrai, bandymams ir eksploatacijai, patvirtinta kopija.
 7. Energetikos veiklos licencija suteikianti teisę verstis šilumos tiekimo veikla.

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386) sąskaitą (AB Ūkio bankas, Kauno filialas, banko kodas 70117, sąskaitos Nr. LT297011700000130010) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių fiksuotam nuomos mokesčiui.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 100 kab., Savanorių pr. 371, Kaune, iki 2012 m. spalio 10 d. 10 val. Informacija teikiama tel. (8 37) 30 55 59, Savivaldybės internetinėje svetainėje www.krs.lt/Savivaldybė/Paslaugos/ Kauno rajono savivaldybės materialiojo turto (išskyrus gyvenamąsias patalpas, mokyklų valgyklas, vandens telkinius ir melioracijos telkinius) nuomos konkurso tvarkos aprašas. Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Dovilė Butkienė.

Dėl patalpų apžiūros kreiptis telefonu  8 682 19208 (Gintautas Malinauskas).

Turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdis įvyks 2012 m. spalio 10 d. 10 val. Kauno rajono savivaldybės 201 kab. Savanorių pr. 371, Kaune.

* Dalyvauti turto nuomos konkurso komisijos posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti asmens pažymėjimą, kredito įstaigos išduotą dokumentą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių fiksuotam mokesčiui.“

 

 


2. 75,94 kv. m negyvenamųjų patalpų Kauno r., Kulautuvos mstl., Akacijų al. 33 (patalpų šifrai 1B1m: 2-2/3,29; 2-5/20,47; 2-7/15,29; 3-1/4,09; 3-/7,64; 3-3/6,41; P-4/4,34; P-5/3,43; P-6/0,91; P-7/10,07). Nuomos paskirtis – įvairi veiklia, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 4,00 Lt.

 


3. 77,86 kv. m negyvenamosios patalpos Kauno r., Raudondvario k., Didžioji g. 1 (patalpų šifrai: 1D2p: 4-1/24,46; 4-2/13,39; 4-3/8,87; 4-4/9,09; 4-5/8,83; 4-6/2,61; 4-7/1,91; 4-8/1,25; 4-9/1,81; 4-10/4,49 su bendro naudojimo patalpomis ½ nuo b-1/2,31). Nuomos paskirtis – įvairi veiklia, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 6,00 Lt.
 


4. 212,37 kv. m rūsio patalpos Kauno r., Raudondvario k., Didžioji g. 1 (patalpų šifrai 1D2p: R4-1/1,65; R4-2/9,62; R4-3/14,29; R4-4/20,76; R4-5/5,54; R4-6/20,90; R4-7/27,52; R4-8/16,02; R4-9/39,80; R4-10/39,90; R4-11/7,55; R4-12/8,04; su bendro naudojimo patalpomis ½ nuo b-2/1,56). Nuomos paskirtis – įvairi veiklia, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 3,00 Lt.
 


5. 160,63 kv. m II a. negyvenamosios patalpos Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k. (patalpų šifrai: 1-11/21,87; 1-12/20,67; 1-13/20,78; 1-14/24,60; 1-19/41,40; 1-20/31,31) (galima dalimis). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis 1 kv. m nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,00 Lt.
 

Pageidaujantieji dalyvauti konkurse Kauno rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:
1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas;
2. siūlomas konkretus nuomos mokestis per mėnesį;
3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu, ir įgalioto atstovo parašu;
4. turto panaudojimo paskirties aprašas;
5. kredito įstaigos išduotą dokumentas, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.

Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386, PVM mokėtojo kodas LT887563811) sąskaitą (AB Ūkio bankas, Kauno filialas, banko kodas 70117, sąskaitos         Nr. LT297011700000130010) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.
Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 100 kab., Savanorių pr. 371, Kaune, iki 2011 m. birželio 8 d. 10 val. Informacija teikiama tel. (8 37) 30 55 59, Savivaldybės interneto puslapyje www.krs.lt Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rita Grabauskienė.
Dėl patalpų Kauno m., Ežero g. 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 682) 19 208 (Gintautas Malinauskas).
Dėl patalpų Kauno r., Kulautuvos mstl., Akacijų al. 33, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 32 23 (Eglė Endrikaitė).
Dėl patalpų Kauno r., Raudondvario k., Didžioji g. 1, apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 54 95 49 (Tomas Gaidamonis).
Dėl patalpų Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (Arūnas Bačiūnas).
Turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdis įvyks 2011 m. birželio 8 d. 10 val. Kauno rajono savivaldybės Didžiojoje salėje II a., Savanorių pr. 371, Kaune.
* Dalyvauti turto nuomos konkurso komisijos posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti asmens pažymėjimą, kredito įstaigos išduotą dokumentą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.“
    Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija  2011-03-21
Kauno rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja negyvenamąsias patalpas:
1. 227,56 kv. m negyvenamosios patalpos Kauno r., Garliavos m., S. Lozoraičio g. 9 (patalpų unikalus Nr. 5297-3008-1019, patalpų šifrai 1-1, 1-3, 1-4, 1-7, 1-8, 1-9, 1-11). Nuomos paskirtis – sporto klubų veikla. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis 1 kv. m nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 7,00 Lt.
2. 206,01 kv. m negyvenamosios II a. patalpos  Kauno r., Garliavos m., S. Lozoraičio g. 10B (patalpų šifrai 128-1 iki 128-4, 128-7 iki 128-12, 127-2 su bendro naudojimo patalpa a-1 (16/100 nuo 3,67 kv. m). Nuomos paskirtis – sporto klubų veikla. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis 1 kv. m nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 7,00 Lt.
3. 97,57 kv. m negyvenamosios patalpos (1B2p: ½ 1-31/20,28; 1-50/17,81; 1-51/17,19; 1-52/17,42; 1-53/17,19; 1-54/6,48; 1-55/11,34) Kauno r., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 1. Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis negyvenamųjų patalpų 1 kv. m nuomos mokestis per mėnesį – 5,00 Lt.
4. 160,63 kv. m II a. negyvenamosios patalpos Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k. (patalpų šifrai: 1-11/21,87; 1-12/20,67; 1-13/20,78; 1-14/24,60; 1-19/41,40; 1-20/31,31) (galima dalimis). Nuomos paskirtis – įvairi veikla, išskyrus žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų gamybą ir sandėliavimą. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis 1 kv. m nuomos mokesčio dydis per mėnesį – 1,00 Lt.
 
Pageidaujantieji dalyvauti konkurse Kauno rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:
1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas;
2. siūlomas konkretus nuomos mokestis per mėnesį;
3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu, ir įgalioto atstovo parašu;
4. turto panaudojimo paskirties aprašas;
5. kredito įstaigos išduotą dokumentas, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.
 
Konkurso dalyviai iki konkurso į nuomotojo (įmonės kodas 188756386, PVM mokėtojo kodas LT887563811) sąskaitą (AB Ūkio bankas, Kauno filialas, banko kodas 70117, sąskaitos  Nr. LT297011700000130010) turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.
Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 100 kab., Savanorių pr. 371, Kaune, iki 2011 m. kovo 30 d. 10 val. Informacija teikiama tel. (8 37) 30 55 59, Savivaldybės interneto puslapyje www.krs.lt Atsakinga – Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rita Grabauskienė.
Dėl patalpų Kauno r., Garliavos m., S. Lozoraičio g. 9 ir S. Lozoraičio g. 10 B apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 39 39 94 (Justinas Juozas Backūnas).
Dėl patalpų Kauno r., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 1, apžiūros kreiptis telefonu  (8  37) 47 04 54 (Rimantas Stankus).
Dėl patalpų Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Padauguvos k., apžiūros kreiptis telefonu (8 37) 55 62 54 (Arūnas Bačiūnas).
Turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdis įvyks 2011 m. kovo 30 d. 10 val. Kauno rajono savivaldybės 201 kab., Savanorių pr. 371, Kaune.
* Dalyvauti turto nuomos konkurso komisijos posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti asmens pažymėjimą, kredito įstaigos išduotą dokumentą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.“
 
Turto nuomos konkurso nuolatinė komisija