Privatizavimas

Šiuo metu viešame aukcione parduodamas nekilnojamasis turtas

 


Parduodamas nekilnojamasis turtas

Pradinė pardavimo kaina, Eur

Aukciono vykdymo data ir laikas

Gyvenamasis namas-mokykla (plotas 182,91 kv. m) su lauko virtuve ir šiam objektui priskirtas 0,8376 ha žemės sklypas Kauno r. sav., Čekiškės sen., Miškalaukio k., Girios g. 3.

AUKCIONO SĄLYGOS

2 000

 

2017-11-30
11 val.

Butas su bendro naudojimo patalpomis  a-1; a-2, rūsiu ir ūkiniais pastatais Kauno r. sav., Babtų sen., Dasiūnų k., Nevėžio g. 73–4.

AUKCIONO SĄLYGOS

300

2017-11-30
11 val.

Pastatas – gyvenamasis namas (plotas 81,71 kv. m) su bulvine (užstatytas plotas 42 kv. m), tvartu (užstatytas plotas 37 kv. m), daržine (užstatytas plotas 52 kv. m), kitais inžineriniais statiniais

– šuliniu ir jam priskirtas  0,2742 ha žemės sklypas Kauno r. sav., Vandžiogaloje, Jonavos g. 12.

AUKCIONO SĄLYGOS

7 200

2017-11-30
11 val.

Gyvenamasis namas (plotas 190,42 kv. m), kiemo statiniai ir šiam objektui priskirtas 0,1044 ha žemės sklypas Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Vandžiogalos mstl., Parko g. 19.

AUKCIONO SĄLYGOS

20 519

2017-11-30 val.

Pastatas – daugiabutis gyvenamasis namas (plotas 1104,26 kv. m) ir šiam objektui priskirtas 0,4445 ha žemės sklypas Kauno r. sav., Vandžiogaloje, Parko g. 12.

AUKCIONO SĄLYGOS

120 357

2017-11-30

11 val.

Patalpa – butas (plotas 29,81 kv. m) su dalimi bendro naudojimo patalpų a-1 (1/2 nuo 1,14 ); a-2 (1/2 nuo 2,68) Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k., Smiltynų kel. 1–4.

AUKCIONO SĄLYGOS

3 780

2017-11-30

11 val.

Pastatas – tvartas (plotas 73 kv. m) su daržine (plotas 44 kv. m), ūkio pastatu (plotas 19 kv. m) ir šiam objektui priskirtas 0,0633 ha žemės sklypas Kauno r. sav., Lapių sen., Masteikių k., Kranto g. 12.

AUKCIONO SĄLYGOS

3 288

2017-11-30

11 val.

Negyvenamoji patalpa–įstaiga (patalpos nuo 1–9 iki 1–16, bendras plotas 86,46 kv. m),  Kauno r. sav., Garliavos m., Liepų g. 26 C.

AUKCIONO SĄLYGOS

14 000

2017-11-30

11 val.


Viešame aukcione parduodami tik tie Kauno rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantys statiniai, patalpos ar jų dalys, kiti nekilnojamieji daiktai ir jiems priskirti žemės sklypai (jei žemės sklypas parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu ir yra suformuotas), kurie įtraukti į Kauno rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Viešame aukcione parduodamo Kauno rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimu Nr. TS-475 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Kauno rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ (su pakeitimais).


Prašymo įregistruoti viešo aukciono dalyviu formaBENDRA INFORMACIJA:
1. Nekilnojamajam turtui priskirto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro VĮ Turto bankas;
2. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 15 kalendorinių dienų nuo aukciono protokolo pasirašymo dienos, o jam priskirto žemės sklypo per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Visa nekilnojamojo turto ir žemės sklypo kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo;
3. Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo-pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negražinamas ir garantinis įnašas;
4.  Nekilnojamojo turto perdavimo-priėmimo aktai pasirašomi ne vėliau kaip per 5 darbo dienas aukciono laimėtojui visiškai atsiskaičius už nekilnojamąjį turtą ir jam priskirtą žemę;
5. Nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo išlaidas apmoka aukciono laimėtojas.

Darbuotojas atsakingas už informacijos teikimą: Savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Lidija Abramavičienė, tel. (8 37) 30 55 59, el. paštas turtas@krs.lt

Teisės aktai, reglamentuojantys nekilnojamojo turto pardavimo viešo aukciono būdu organizavimą ir vykdymą:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimas  Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimas Nr. TS-474 „Dėl Kauno rajono savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“.