Privatizavimas

Šiuo metu viešajame aukcione parduodamas nekilnojamasis turtas


Parduodamas nekilnojamasis turtas

Pradinė pardavimo kaina, Eur

Aukciono vykdymo data ir laikas

Patalpa – butas  (plotas 74,67 kv. m)

Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., Topolių g. 9–9

AUKCIONO SĄLYGOS

 

 

14 726

 

2018-08-08

11 val.

Patalpa – butas  (plotas 29,83 kv. m) ir 0,0990 ha (990/3790 dalis)

žemės sklypas Lapių sen., Didžiųjų Lapių k., Narupės g. 1–1.

AUKCIONO SĄLYGOS

 

 

3 473

 

2018-08-08

11 val.

Patalpa – butas  (plotas 62,77 kv. m) ir 0,1002 ha (1002/2533 dalis)

žemės sklypas Rokų sen., Vingytės k., Laimo g. 15–2.

AUKCIONO SĄLYGOS

 

 

10 231,44

 

2018-08-08

11 val.

Pastatas – daugiabutis gyvenamasis namas (plotas 1104,26 kv. m) ir 0,4445 ha žemės sklypas Kauno r. sav., Vandžiogaloje, Parko g. 12.                    

AUKCIONO SĄLYGOS

 

51 905

2018-08-08

11 val.

Patalpa – butas (plotas 29,81 kv. m) su dalimi bendro naudojimo patalpų a-1 (1/2 nuo 1,14 ); a-2 (1/2 nuo 2,68) Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k., Smiltynų kel. 1–4.      

AUKCIONO SĄLYGOS

 

1 350

2018-08-08

11 val.

Patalpa – butas (plotas 31,18 kv. m)

Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., Alyvų g. 9-13

AUKCIONO SĄLYGOS

 

7 200

2018-08-08

11 val.

Patalpa – butas (plotas 43,15 kv. m) su rūsiu ir bendro naudojimo patalpa a-3 (1/2 nuo 2,00 kv. m)

Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Šiltnamių g. 55–3.

 AUKCIONO SĄLYGOS                                                                                 

 

8 100

2018-08-08

11 val.

Pastatas – sandėlis (plotas 186,21 kv. m)

Babtų sen., Muniškių k., Šaltinių g. 5.                                          

AUKCIONO SĄLYGOS

 

900

2018-08-08

11 val.

Patalpa – butas  (plotas 39 45 kv. m) su dviejų  ūkinių pastatų (plotai: 14,33 kv. m ir 4,50 kv. m) ir kiemo rūsio dalimis

Rokų sen., Kairiūkščių k. 2–5                                                                

AUKCIONO SĄLYGOS

 

1 800

2018-08-08

11 val.

Patalpa – butas  (plotas 40,69 kv. m) su dviejų ūkinių pastatų (plotai: 14,33 kv. m ir 4,50 kv. m) ir kiemo rūsio dalimis

Rokų sen., Kairiūkščių k. 2–6.                                                             

AUKCIONO SĄLYGOS

 

1 800

2018-08-08

11 val.

Darželio pastatas (plotas 154,04 kv. m) su ūkiniais pastatais (plotai: 9 kv. m ir 26 kv. m), kiemo statiniais ir 0,1535 ha žemės sklypu Vilkijos apyl. sen., Akuotų k., Slėnio g. 2.

AUKCIONO SĄLYGOS

 

 

4 559,10

 

2018-08-08

11 val.

 


Viešajame aukcione parduodami tik tie Kauno rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantys statiniai, patalpos ar jų dalys, kiti nekilnojamieji daiktai ir jiems priskirti žemės sklypai (jei žemės sklypas parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu ir yra suformuotas), kurie įtraukti į Kauno rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Viešajame aukcione parduodamo Kauno rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimu Nr. TS-475 „Dėl Viešajame aukcione parduodamo Kauno rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ (su pakeitimais).


Prašymo įregistruoti viešo aukciono dalyviu formaBENDRA INFORMACIJA:
1. Nekilnojamajam turtui priskirto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro VĮ Turto bankas;
2. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 15 kalendorinių dienų nuo aukciono protokolo pasirašymo dienos, o jam priskirto žemės sklypo per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Visa nekilnojamojo turto ir žemės sklypo kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo;
3. Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo-pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negražinamas ir garantinis įnašas;
4.  Nekilnojamojo turto perdavimo-priėmimo aktai pasirašomi ne vėliau kaip per 5 darbo dienas aukciono laimėtojui visiškai atsiskaičius už nekilnojamąjį turtą ir jam priskirtą žemę;
5. Nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo išlaidas apmoka aukciono laimėtojas.

Darbuotojas atsakingas už informacijos teikimą: Savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Lidija Abramavičienė, tel. (8 37) 30 55 59, el. paštas turtas@krs.lt

Teisės aktai, reglamentuojantys nekilnojamojo turto pardavimo viešojo aukciono būdu organizavimą ir vykdymą:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimas  Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimas Nr. TS-474 „Dėl Kauno rajono savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“.