Privatizavimas

Šiuo metu viešajame aukcione parduodamas nekilnojamasis turtas


Parduodamas nekilnojamasis turtas

Pradinė pardavimo kaina, Eur

Aukciono vykdymo data ir laikas

Dalis mokyklos pastato (72/100 dalys iš 411,25 kv. m) ir šiam objektui priskirto žemės sklypo 3162/4391 dalys (0,3162 ha)

Kauno r. sav., Babtų sen., Pagynės k., Liepų g. 8.

AUKCIONO SĄLYGOS

14 070

2018-04-12

11 val.

Pastatas – daugiabutis gyvenamasis namas (plotas 1104,26 kv. m) ir šiam objektui priskirtas 0,4445 ha žemės sklypas

Kauno r. sav., Vandžiogaloje, Parko g. 12.                    

AUKCIONO SĄLYGOS

71 200

2018-04-27

11 val.

Patalpa – butas (plotas 29,81 kv. m) su dalimi bendro naudojimo patalpų a-1 (1/2 nuo 1,14 ); a-2 (1/2 nuo 2,68) Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k., Smiltynų kel. 1–4.      

AUKCIONO SĄLYGOS

2 000

2018-04-27

11 val.

Patalpa – butas (plotas 31,18 kv. m)

Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., Alyvų g. 9-13.

 AUKCIONO SĄLYGOS

10 000

2018-04-27

11 val.

Patalpa – butas (plotas 43,15 kv. m) su rūsiu ir bendro naudojimo patalpa a-3 (1/2 nuo 2,00 kv. m)

Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Šiltnamių g. 55–3.

 AUKCIONO SĄLYGOS                                                                                          

11 000

2018-04-27

11 val.

Pastatas – sandėlis (plotas 186,21 kv. m)

Babtų sen., Muniškių k., Šaltinių g. 5.                                          

AUKCIONO SĄLYGOS

1 300

2018-04-27

11 val.

Patalpa – butas  (plotas 39 45 kv. m) su dviejų  ūkinių pastatų (plotai: 14,33 kv. m ir 4,50 kv. m) ir kiemo rūsio dalimis

Rokų sen., Kairiūkščių k. 2–5                                                                

AUKCIONO SĄLYGOS

2 500

2018-04-27

11 val.

Patalpa – butas  (plotas 40,69 kv. m) su dviejų ūkinių pastatų (plotai: 14,33 kv. m ir 4,50 kv. m) ir kiemo rūsio dalimis

Rokų sen., Kairiūkščių k. 2–6.                                                             

AUKCIONO SĄLYGOS

2 400

2018-04-27

11 val.

Patalpa – butas  (plotas 74,67 kv. m)

Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., Topolių g. 9–9

AUKCIONO SĄLYGOS

 

20 200

 

2018-05-15

11 val.

Patalpa – butas  (plotas 29,83 kv. m) ir 0,0990 ha (990/3790 dalis)

žemės sklypo Lapių sen., Didžiųjų Lapių k., Narupės g. 1–1.

AUKCIONO SĄLYGOS

 

4 764

 

2018-05-15

11 val.

Patalpa – butas  (plotas 62,77 kv. m) ir 0,1002 ha (1002/2533 dalis)

žemės sklypo Rokų sen., Vingytės k., Laimo g. 15–2.

AUKCIONO SĄLYGOS

 

15 146,44

 

2018-05-15

11 val.

 


Viešajame aukcione parduodami tik tie Kauno rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantys statiniai, patalpos ar jų dalys, kiti nekilnojamieji daiktai ir jiems priskirti žemės sklypai (jei žemės sklypas parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu ir yra suformuotas), kurie įtraukti į Kauno rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Viešajame aukcione parduodamo Kauno rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimu Nr. TS-475 „Dėl Viešajame aukcione parduodamo Kauno rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ (su pakeitimais).


Prašymo įregistruoti viešo aukciono dalyviu formaBENDRA INFORMACIJA:
1. Nekilnojamajam turtui priskirto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro VĮ Turto bankas;
2. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 15 kalendorinių dienų nuo aukciono protokolo pasirašymo dienos, o jam priskirto žemės sklypo per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Visa nekilnojamojo turto ir žemės sklypo kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo;
3. Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo-pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negražinamas ir garantinis įnašas;
4.  Nekilnojamojo turto perdavimo-priėmimo aktai pasirašomi ne vėliau kaip per 5 darbo dienas aukciono laimėtojui visiškai atsiskaičius už nekilnojamąjį turtą ir jam priskirtą žemę;
5. Nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo išlaidas apmoka aukciono laimėtojas.

Darbuotojas atsakingas už informacijos teikimą: Savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Lidija Abramavičienė, tel. (8 37) 30 55 59, el. paštas turtas@krs.lt

Teisės aktai, reglamentuojantys nekilnojamojo turto pardavimo viešojo aukciono būdu organizavimą ir vykdymą:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimas  Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimas Nr. TS-474 „Dėl Kauno rajono savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“.