Privatizavimas

Viešame aukcione parduodamas Kauno rajono savivaldybės nekilnojamasis turtas

Eil.

Nr.

Parduodamas nekilnojamasis turtas

Pradinė pardavimo kaina, Eur

Aukcionas

Dalyvių registracija

1.

Aukciono Nr. 235893

Butas (plotas 54,14 kv. m)

Vilkijos apyl. sen., Purviškių k.,

Lazduonos g. 4-2.

Smulkesnė informacija

https://www.evarzytynes.lt

820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuo

2023-01-06, 09.00 val.

iki

2023-01-09

13.59 val

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuo

2023-01-02,

00.00 val.

iki

2023-01-03,

23.59 val.

 

 

 

 

 

2.

Aukciono Nr. 235933

Butas (plotas 23,17 kv. m) su bendro naudojimo patalpomis Kauno r. sav., Muniškių k.,

 Dvaro g. 14-3

Smulkesnė informacija

https://www.evarzytynes.lt

1330

3.

Aukciono Nr. 235934

Butas su bendro naudojimo patalpomis (bendras plotas 71,35 kv. m) Kauno r. sav., Rokų sen., Patalmušėlio k., Sėmenos g. 56-2.

https://www.evarzytynes.lt

 

10620

4.

Aukciono Nr. 235935

Butas su bendro naudojimo patalpomis (bendras plotas 39,86 kv. m) Kauno r. sav.,

Domeikavos sen., Domeikavos k.,

Neries g. 16-7.

https://www.evarzytynes.lt

 

21510

5.

Aukciono Nr. 235882

Gyvenamas namas su priklausiniais (bendras plotas 94,33 kv. m) ir jam priklausantis 0,1200 ha žemės sklypas Kauno r. sav., Babtų sen., Dasiūnų k., Nevėžio g. 69 https://www.evarzytynes.lt

 

9300

 

 

 

 

 

 

 

Nuo

2023-01-20, 09.00 val.

iki

2023-01-23

13.59 val.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuo

2023-01-16,

00.00 val.

iki

2023-01-17,

23.59 val.

 

 

6.

Aukciono Nr. 235936

Kultūros namai (bendras plotas 381,80 kv. m) ir jiems priklausanti katilinė Kauno r. sav., Vilkija, Kauno Mažoji g. 15.

Žemės sklypas 0,0910 gali būti išnuomojamas 36 metams (NŽT pažyma 2022-10-12 7PAŽ-818- (14.7.33 E.)

https://www.evarzytynes.lt

 

 

9900

 

Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje evarzytines.lt

Portalo evarzytines.lt naudojimo instrukcijos


BENDRA INFORMACIJA:
1. Nekilnojamajam turtui priskirto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro VĮ Turto bankas;
2. Nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutartis ir žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis arba nuomos sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudarytos per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Visa nekilnojamojo turto ir žemės sklypo kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo;
3. Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo-pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negražinamas ir garantinis įnašas;
4.  Nekilnojamojo turto perdavimo-priėmimo aktai pasirašomi ne vėliau kaip per 5 darbo dienas aukciono laimėtojui visiškai atsiskaičius už nekilnojamąjį turtą ir jam priskirtą žemės sklypą;
5. Nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas. Jeigu aukciono laimėtojas nustatytu laiku neatvyksta pasirašyti pirkimo-pardavimo ar nuomos sutarties, į sutarties sudarymo išlaidas įskaitomos Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo kartotinės pažymos apie įregistruotus Nekilnojamojo turto registre nekilnojamuosius daiktus ir daiktines teises į juos.

Informaciją dėl nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo sutarčių projektų teikia Kauno rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Rasa Palaitienė, mob. 8 671 90 226, el. p. rasa.palaite@krs.lt

Teisės aktai, reglamentuojantys nekilnojamojo turto pardavimo viešojo aukciono būdu organizavimą ir vykdymą:
1. LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas
2. Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašas
3. Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašas