Privatizavimas

Viešame aukcione parduodamas Kauno rajono savivaldybės nekilnojamasis turtas

Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje evarzytines.lt

Portalo evarzytines.lt naudojimo instrukcijos

Eil.

Nr.

Parduodamas nekilnojamasis turtas

Pradinė pardavimo

kaina

Aukcionas

Dalyvių registracija

1.

Butas (plotas 25,64 kv. m) Vilkijoje, Bažnyčios g. 10–3. (Patalpa yra pastate, kuris yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ir jos apsaugos zonoje).

Smulkesnė informacija

 

 

1 700

nuo

2019-12-16

iki

2019-12-19

nuo

2019-12-10

iki

2019-12-11

2.

 

 

Patalpa – butas  (plotas 62,77 kv. m) ir 0,1002 ha (1002/2533 dalis) žemės sklypas Rokų sen., Vingytės k., Laimo g. 15–2.

Smulkesnė informacija

 

 

7 500

3.

Pastatas – daugiabutis gyvenamasis namas (plotas 1104,26 kv. m) ir 0,4445 ha žemės sklypas  Vandžiogaloje, Parko g. 12.

Smulkesnė informacija    

24 835

4.

Gyvenamasis namas (plotas 71,06 kv. m), viralinė, du ūkiniai pastatai, du tvartai, daržinė, malkinė,  sandėlis, kiti inžineriniai statiniai-kiemo statiniai ir 0,3175 ha žemės sklypas Vilkijos apyl. sen., Saulėtekių k., Gaižuvėlės g. 59. 

Smulkesnė informacija

 

 

5 000

5.

Ūkinių pastatų kompleksas – 4 ūkiniai pastatai (plotai: 15 kv. m, 19 kv. m., 18 kv. m, 22 kv. m) Raudondvario sen., Senųjų Bernatonių k., Atgimimo g. 176.

Smulkesnė informacija

180

6.

 

 

Butas su rūsiu (plotas 69,01 kv. m) Vandžiogalos sen., Preišiogalos k. 2–3.

Smulkesnė informacija

3 150

7.

Butas su rūsiu (plotas 54,63 kv. m) Vandžiogalos sen., Preišiogalos k. 2–8.

Smulkesnė informacija

2 520

8.

Butas Babtų sen., Pagynės k., Kikonių g. 3–5.

Smulkesnė informacija 

1 700

 

 

 

 

nuo

2020-01-06

iki

2020-01-09

 

 

 

 

nuo

2019-12-30

iki

2019-12-31

9.

Butas su bendro naudojimo patalpų dalimis Raudondvario sen., Lukšakaimio k., Gluosnių g. 3–4.

Smulkesnė informacija

2 300

10.

Butas Babtų sen., Panevėžiuko k., Taikos g. 1–2,

1/20 ūkinio pastato Taikos g. 7

ir 414/828 dalys 0,0828 ha žemės sklypo Taikos g. 1.

Smulkesnė informacija

6 900

11.

Mechaninių dirbtuvių 44/100 dalys, kiti inžineriniai statiniai – pravažiavimas, 73/100 dalys kitų inžinerinių statinių – aikštelės, kiti inžineriniai statiniai – tvora ir 3035/6898 dalys žemės sklypo Kaune, Ežero g. 31.

Smulkesnė informacija

163 800

 Prašymo įregistruoti viešo aukciono dalyviu forma

BENDRA INFORMACIJA:
1. Nekilnojamajam turtui priskirto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro VĮ Turto bankas;
2. Nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutartis ir žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis arba nuomos sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudarytos per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Visa nekilnojamojo turto ir žemės sklypo kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo;
3. Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo-pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negražinamas ir garantinis įnašas;
4.  Nekilnojamojo turto perdavimo-priėmimo aktai pasirašomi ne vėliau kaip per 5 darbo dienas aukciono laimėtojui visiškai atsiskaičius už nekilnojamąjį turtą ir jam priskirtą žemės sklypą;
5. Nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas. Jeigu aukciono laimėtojas nustatytu laiku neatvyksta pasirašyti pirkimo-pardavimo ar nuomos sutarties, į sutarties sudarymo išlaidas įskaitomos Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo kartotinės pažymos apie įregistruotus Nekilnojamojo turto registre nekilnojamuosius daiktus ir daiktines teises į juos.

Informaciją dėl nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo sutarčių projektų teikia Kauno rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Lidija Abramavičienė, mob. 8 655 54 225, el. p. lidija.abramaviciene@krs.lt

Teisės aktai, reglamentuojantys nekilnojamojo turto pardavimo viešojo aukciono būdu organizavimą ir vykdymą:
1. LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas
2. Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašas
3. Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašas