Privatizavimas

Viešame aukcione parduodamas Kauno rajono savivaldybės nekilnojamasis turtas

Eil.

Nr.

Parduodamas nekilnojamasis turtas

Pradinė pardavimo kaina, Eur

Aukcionas

Dalyvių registracija

1.

Aukciono Nr. 209201

Butas (plotas 20,94 kv.m)

Babtų sen., Pagynės k., Kikonių g. 3–5.

Smulkesnė informacija

1 239

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuo

2021-06-28, 09.00 val.

iki

2021-07-01

13,59 val.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuo

2021-06-21,

00.00 val.

Iki

2021-06-22,

23.59 val.

2.

Aukciono Nr. 209205

Butas (plotas 68,98 kv. m)

Vandžiogalos sen., Preišiogalos k. 2-1.  

Smulkesnė informacija

2 835

3.

Aukciono Nr. 209204

Butas su rūsiu (plotas 69,01 kv. m)

Vandžiogalos sen., Preišiogalos k. 2-3.

Smulkesnė informacija

2 835

4.

Aukciono Nr. 209207

Butas (plotas 54,56 kv. m) su rūsiu

Vandžiogalos sen., Preišiogalos k. 2-6.

Smulkesnė informacija

3 060

5.

Aukciono Nr. 209202

Butas (plotas 54,63 kv. m) su rūsiu

Vandžiogalos sen., Preišiogalos k. 2-8.

Smulkesnė informacija

2 268

6.

Aukciono Nr. 209206

Butas (plotas 54,14 kv. m)

Vilkijos apyl. sen., Purviškių k., Lazduonos g. 4-2.

Smulkesnė informacija

2 900

 

7.

Aukciono Nr. 209197

Butas (plotas 56,96 kv. m) su rūsiu ir priklausiniais

Babtų sen., Šašių k. 4-4.

Smulkesnė informacija

11 100

8.

Aukciono Nr. 209566

Butas su rūsiu (bendras plotas 49,12 kv. m) ir 1/8 ūkinio pastato, Kauno r. sav., Babtų sen., Jugintų k., Nevėžio g. 3-7.

Smulkesnė informacija

7 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuo

2021-07-14, 09.00 val.

iki

2021-07-19

13,59 val.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuo

2021-07-08,

00.00 val.

Iki

2021-07-09,

23.59 val.

9.

Aukciono Nr. 209570

Butas (bendras plotas 16,68 kv. m) Kauno r. sav., Kulautuva, Akacijų al. 26-3.

Smulkesnė informacija

4 800

10.

Aukciono Nr. 209572

Butas (bendras plotas 8,55 kv. m), Kauno r. sav., Kulautuva, Akacijų al. 26-4.

Smulkesnė informacija

2 500

11.

Aukciono Nr. 209578

Darželio pastatas su rūsiu (plotas 128,42 kv. m), 1/8 ūkio pastato (plotas 10 kv. m), ūkio pastatas (plotas 46 kv. m), kiemo statiniai, 0,1487 ha žemės sklypas, Kauno r. sav., Čekiškė, Rožių g. 6.

Smulkesnė informacija

13 800

(tame sk.  2 950 Eur žemė)

 

Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje evarzytines.lt

Portalo evarzytines.lt naudojimo instrukcijos


BENDRA INFORMACIJA:
1. Nekilnojamajam turtui priskirto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro VĮ Turto bankas;
2. Nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutartis ir žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis arba nuomos sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudarytos per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Visa nekilnojamojo turto ir žemės sklypo kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo;
3. Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo-pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negražinamas ir garantinis įnašas;
4.  Nekilnojamojo turto perdavimo-priėmimo aktai pasirašomi ne vėliau kaip per 5 darbo dienas aukciono laimėtojui visiškai atsiskaičius už nekilnojamąjį turtą ir jam priskirtą žemės sklypą;
5. Nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas. Jeigu aukciono laimėtojas nustatytu laiku neatvyksta pasirašyti pirkimo-pardavimo ar nuomos sutarties, į sutarties sudarymo išlaidas įskaitomos Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo kartotinės pažymos apie įregistruotus Nekilnojamojo turto registre nekilnojamuosius daiktus ir daiktines teises į juos.

Informaciją dėl nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo sutarčių projektų teikia Kauno rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Lidija Abramavičienė, mob. 8 655 54 225, el. p. lidija.abramaviciene@krs.lt

Teisės aktai, reglamentuojantys nekilnojamojo turto pardavimo viešojo aukciono būdu organizavimą ir vykdymą:
1. LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas
2. Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašas
3. Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašas