Įvykdyti projektai

2014–2020 metų ES ir kitų fondų lėšomis bendrai finansuoti projektai

Sumanus valdymas viešajame sektoriuje per tvarią regioninę plėtrą

Garliavos miesto gatvių rekonstrukcija

Garliavos m. K. Aglinsko g. rekonstrukcija

Dviračių - pėsčiųjų tako nuo Sodų iki Liepų g. rekonstravimas Garliavos mieste

Garliavos miesto parko sutvarkymas/įrengimas

Kauno rajono Ežerėlio miesto atnaujinimas

Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas Kauno rajono keliuose (Krašto g. sutvarkymas)

Nemuno pakrančių kraštovaizdžio tvarkymas

Kauno r. Kačerginės miestelio viešosios infrastruktūros plėtra (Dviračių tako Kačerginė-Dievogalos upelis įrengimas)

Dviračių tako įrengimas Zapyškio seniūnijoje

Kauno r. Pyplių piliakalnio ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas lankymui

Kauno r. Zapyškio senojo miesto teritorijos atgaivinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams (teritorijos aplink Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią sutvarkymas)

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios tvarkyba

Kauno r. Pabiržio kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas aktyvaus laisvalaikio ir kultūrinei veiklai (Neveronių gimnazijos stadiono atnaujinimas)

Kauno r. Ilgakiemio kaimo infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams

Kauno r. Linksmakalnio kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas aktyvaus laisvalaikio ir kultūrinei veiklai (Linksmakalnio poilsio ir sporto stadiono įrengimas)

Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Kauno rajono savivaldybėje (Garliavos meno mokyklos filialo įrengimas Raudondvaryje)

Viešosios erdvės atnaujinimas prie pastato, esančio Instituto g. 20, Raudondvario k., Kauno r.

Viešosios erdvės atnaujinimas prie Kauno r. Karmėlavos B. Buračo gimnazijos

Buvusios karinės teritorijos Kauno r. sav., Karmėlavos mstl., Oro uosto g. 4, sutvarkymas

Socialinio būsto fondo plėtra Kauno rajono savivaldybėje 

Buvusio pesticidų sandėlio teritorijos Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Margininkų k., sutvarkymas

Kauno r. Vilkijos gimnazijos stadiono atnaujinimas

Kauno r. Voškonių kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas kaimo  bendruomenės poreikiams (Eigirgalos lopšelio-darželio pastato remontas)

Komunalinių atliekų infrastruktūros plėtra Kauno rajono savivaldybėje

Pastato, esančio Kauno r. Rokų sen., Girininkų k., Knygnešio P. Varkalos g. 26, atnaujinimas (socialinės globos namų įkūrimas)

VšĮ Pakaunės PSPC veiklos efektyvumo didinimas, gerinant paslaugų prieinamumą ir kokybę

UAB InMedica pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas

UAB „Analizė“ fil. Pilėnų sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas

Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Babtų šeimos medicinos centre

VšĮ Vilkijos PSPC pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas

UAB „MediCA klinika“ teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo didinimas Kauno rajono savivaldybėje

 

Tarptautinis bendradarbiavimas:

Pasyvūs namai energijos vartojimui mažinti (ZEROCO2)

Senųjų tradicinių sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų bei jų produktų atgaivinimas: kelionė po paveldo sodus

IMPEET: inovatyvūs metodai paauglių verslumo įgūdžių ugdymui

Patyčios elektroninėje erdvėje

Pagalba aplinkiniams. Būk draugiškas

Sužinok, pažink, bendrauk

Vienijanti meno galia

Žemos kvalifikacijos suaugusiųjų integracijos didinimas gerinant matematinius įgūdžius

Mes sveikesni-mes išmanesni

Jaunimas ant paveldo kelio

Išmanusis matematikos mokytojas

Europos išlikimas per CLIL (turinio ir kalbos integruotas mokymas): trijų S taisyklė

Slieko projektas. Viena žemė, vienas pasaulis. Tvarumo ugdymo pokyčiai ikimokykliniame amžiuje

Mokomės vieni iš kitų-susipažinkime su išoriniu pasauliu

Suagusiųjų švietėjų kompiuterinio raštingumo, pilietinių ir socialinių kompetencijų tobulinimas, dirbant su pabėgėliais ir emigrantais

 

2007–2013 metų ES ir kitų fondų lėšomis bendrai finansuoti projektai

Kauno laisvoji ekonominė zona

Raudondvario dvaro sodybos žirgyno pastato pritaikymas meno inkubatoriaus veiklai


Dviračių takas dešiniu Nemuno krantu

Dviračių tako nuo Marvelės iki Kačerginės Kauno rajone įrengimas

Kačerginės miestelio gyvenamosios aplinkos gerinimas atnaujinant bei pritaikant gamtos ir infrastruktūros objektus viešajam naudojimui

Kulautuvos miestelio gyvenamosios infrastruktūros ir aplinkos gerinimas, pritaikant bei atnaujinant gamtos bei kultūros paveldo objektus viešam naudojimui

Kauno rajono savivaldybės korupcijos apraiškų mažinimo galimybių studija

Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I pakeitimas

Saulėtekio, Rožių gatvių dalių rekonstrukcija Domeikavos kaime, Domeikavos seniūnijoje, Kauno rajono savivaldybėje

Gatvių važiuojamųjų dalių rekonstrukcija, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų ir lietaus nuotekų tinklų įrengimas Kauno rajono savivaldybėje, Raudondvario seniūnijoje, Raudondvario kaime, Pilies, Didžiojoje ir Didvyrių gatvėse

Vieningos finansų valdymo, apskaitos ir atskaitomybės viešajam sektoriui sistemos, atitinkančios viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, sukūrimas ir įdiegimas

Dviračių trasų per Akademijos, Ringaudų ir Kačerginės seniūnijas specialusis planas

Dviračių trasų (takų) Nemuno dešiniąja puse Kauno rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas

Elektroninės demokratijos plėtra Kauno rajono savivaldybėje

Gatvės rekonstrukcija Kauno rajono savivaldybėje, Ringaudų seniūnijoje, Ringaudų kaime, Beržų gatvėje

Gatvės važiuojamosios dalies rekonstrukcija, apšvietimo bei šaligatvio ir lietaus nuotekų tinklų įrengimas Vasario 16-osios gatvėje Garliavos seniūnijoje

Vilkijos laikinųjų vaikų globos namų rekonstravimas ir modernizavimas

Universalaus daugiafunkcio centro įkūrimas Kačerginės miestelyje, Kauno rajono savivaldybėje

Kauno rajono Vilkijos vaikų lopšelio-darželio "Daigelis" pastato renovacija

Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus vidurinės mokyklos pastato renovacija, II etapas

Kauno rajono Garliavos vaikų lopšelio-darželio "Eglutė" renovavimas

Kauno rajono Garliavos vaikų lopšelio-darželio "Eglutė" modernizavimas

Kauno rajono Babtų mokyklos - darželio renovacija

Kauno rajono Čekiškės Prano Dovydaičio vidurinės mokyklos Liučiūnų skyriaus ir kultūros namų pastato renovacija

Kauno rajono Garliavos Adomo Mitkaus vidurinės mokyklos pastato renovacija

Kauno rajono Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos pastato renovacija

Kauno rajono Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos pastato renovacija

Kauno rajono kompleksinės plėtros dokumentų ir jų valdymo įvertinimo studija ir savivaldybės 2010-2012 m. strateginio veiklos plano parengimas

Kauno rajono komunalinio ūkio paslaugų plėtros studija

Kauno rajono Noreikiškių vaikų lopšelio–darželio „Ąžuolėlis“ modernizavimas

Kauno rajono Noreikiškių vaikų lopšelio–darželio „Ąžuolėlis“ renovacija

Kauno rajono savivaldybės 2013-2020 metų strateginis plėtros planas

Kauno rajono savivaldybės administracijos skyrių ir seniūnijų darbuotojų kvalifikacijos ir bendrųjų kompetencijų tobulinimas

Kauno rajono savivaldybės dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas

Kauno rajono savivaldybės dirbančiųjų užsienio kalbų mokymas

Kauno rajono savivaldybės socialinio būsto plėtros studija

Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano parengimas

Kauno rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro infrastruktūros modernizavimas ir plėtra

Kauno rajono slidinėjimo trasų studijos parengimas

Kauno rajono socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra - dienos socialinės globos centro neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams įkūrimas Savivaldybės biudžetinėje įstaigoje Kauno rajono socialinių paslaugų centre

Kauno rajono socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra – dienos socialinės priežiūros skyriaus suaugusiems asmenims, turintiems negalią, įkūrimas Savivaldybės biudžetinėje įstaigoje Kauno rajono socialinių paslaugų centre“, santrumpa – „Dienos socialinės priežiūros skyriaus įkūrimas"

Kauno rajono turizmo informacijos centro įrengimas Raudondvario dvaro sodyboje

Kauno rajono turizmo plėtros teritorijų vystymo iki 2020 m. planas

Kompleksinės integralios pagalbos asmens namuose modelio sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems sunkią negalią ir jų šeimoms Kauno rajone

Mišrių socialinių paslaugų socialinės rizikos šeimoms infrastruktūros plėtra Kauno rajone, įkuriant pagalbos šeimai tarnybą ir vaikų dienos centrą

Palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos prieinamumo gerinimas VŠĮ Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centre

Paslaugų kokybės valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas pagal bendrojo vertinimo modelį

Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas Kauno rajone, Batniavos seniūnijoje, Bubių kaime

Raudondvario dvaro piles kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms

Rekonstrukcija kelio ruožo nuo automagistralės A1 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda) iki Naujųjų Muniškių kaimo Užliedžių seniūnijoje

Savivaldybės biudžetinės įstaigos Čekiškės senelių namų modernizavimas plečiant socialinių paslaugų įvairovę

Šilumą taupančių priemonių diegimas Raudondvario dvaro pilyje

Kompleksinės integralios pagalbos asmens namuose modelio sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems sunkią negalią ir jų šeimoms Kauno rajone

Buitinių atliekų konteinerių aikštelių ribų planų parengimas ir įteisinimasVandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno rajone

Vandens gręžinio, trasų ir vandens gerinimo stoties įrengimas Patamulšėlio kaime

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno rajone (Akademijoje, Domeikavoje, Garliavoje, Ringauduose)

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kauno rajone (Zapyškyje, Kluoniškiuose, Dievogaloje, Kačerginėje, Karmėlavoje, Ramučiuose, Raudondvaryje)

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kauno rajone (Karmėlavoje ir Ramučiuose, Neveronyse, Raudondvaryje, Vilkijoje, Šlienavoje)

Kulautuvos jaunimo centro paslaugų plėtra

Vaikų dienos centro įkūrimas Vilkijos apylinkių seniūnijoje

Viešųjų erdvių apšvietimo modernizavimas Karmėlavos II kaime

Pastato Kauno r., Juragių k., Girininkų g. 6, pritaikymas seniūnijos  ir bendruomenės reikmėms

Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas Pilėnų g., Akademijos mstl.

Voškonių kultūros centro modernizavimas ir pritaikymas visuomeniniams poreikiams

Ilgakiemio kultūros centro pastato remontas

Viešųjų erdvių sutvarkymas Mastaičių kaime

Daugiafunkcių bendruomenės namų įkūrimas

Kulautuvos miestelio viešųjų erdvių atnaujinimas

Šaligatvių rekonstravimas Čekiškės miestelio Ateities gatvėje

Babtų sen., Pagynės k., Gynios g. šaligatvio remonto darbai ir viešosios gatvės sutvarkymas

Kačerginės bendruomenės sutelkimas miesteliui savitų kultūrinių rekreacinių tradicijų formavimui ir puoselėjimui

Babtų mokyklos – darželio sporto aikštelės įrengimas

Batniavos mokyklos ir bendruomenės aktyvaus poilsio ir sporto aikštyno įrengimas

Centralizuoto šilumos energijos tiekimo tinklo modernizacija Babtų miestelyje

Daugeliškio pastato-mokyklos remontas, įkuriant daugiafunkcinį centrą

Daugiafunkcinės sporto aikštelės įrengimas Ežerėlyje

Ežerėlio kultūros centro pastato rekonstravimas

Geriamojo vandens gerinimo stotis Daugėliškių kaime

Geriamojo vandens gerinimo stotis Liučiūnų kaime

Kačerginės parko atnaujinimas

Karmėlavos seniūnijos administracinio pastato rekonstravimas ir patalpų bendruomenės poreikiams įrengimas

Kauno rajono Babtų seniūnijos Panevėžiuko tvenkinio ant Strebuko upelio užtvankos ir Janušonių užtvankos ant Gynios upelio hidrotechninių statinių rekonstrukcija

Kauno rajono Ringaudų miestelio atnaujinimas ir plėtra

Kauno rajono Samylų kultūros centro pastato rekonstrukcija

Kauno rajono Vilkijos miesto atnaujinimas ir plėtra

Kauno rajono Zapyškio miestelio atnaujinimas ir plėtra

Krepšinio aikštelės Akacijų al. Įrengimas

Kulautuvos miestelio viešųjų erdvių atnaujinimas

Kulautuvos rekreacinės paskirties miško infrastruktūros objektų įrengimas ir gerinimas

Neveronių bendruomenės patalpų ir Neveronių vidurinės mokyklos sporto salės remontas

Panevėžiuko Jėzaus Nukryžiuotojo bažnyčios stogo kapitalinis remontas

Pastato, esančio Parko g. 5B, Vandžiogalos mstl., rekonstrukcija, pritaikant bendruomenės poreikiams

Poilsio zonos įrengimas Raudondvaryje

Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos punkto statyba, pritaikant bendruomenės poreikiams

Raudondvario dvaro sodybos parko infrastruktūros sutvarkymas

Ringaudų bendruomenės namų rekonstrukcija

Rokų seniūnijos gyventojų bendruomeninės ir sportinės veiklos sąlygų gerinimas

Sporto salės remontas pritaikant ją bendruomenės poreikiams

Šaligatvių rekonstravimas Čekiškės miestelio Ateities gatvėje

Šaligatvių rekonstravimas V. Augustausko gatvėje

Šlienavos pagrindinės mokyklos stadiono bėgimo takų įrengimas ir stadiono infrastruktūros parengimas

Tradicinių amatų centro įkūrimas Biliūnų kaime, Kauno rajone

Vaikų lopšelio – darželio „Daigelis“ aikštyno rekonstrukcija

Vandžiogalos miestelio parko pritaikymas bendruomenės poreikiams

Viešosios erdvės prie Ringaudų pradinės mokyklos sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams

Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Taurakiemio seniūnijos Piliuonos kaime

Vilkijos neįgaliųjų užimtumas ir jų integracija į visuomenę

Zapyškio seniūnijos gyventojų kultūrinės, sportinės ir bendruomeninės veiklos sąlygų gerinimas

Ekologinis žemės ūkio produkcijos perdirbimas ir visuomenės švietimas Baltijos jūros regione

Kauno rajono savivaldybės aplinkos stebėsenos programa 2008–2013 metams

Kauno rajono suaugusiųjų aplinkosauginio švietimo programa 2008–2013 metams

 

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo bendrai finansuoti projektai

Šilumos gamybos Šaltinių renovacija, keičiant kuro rūšį į biokurą Kauno rajono Neveronių vidurinės mokyklos katilinėje

Šilumos gamybos Šaltinių renovacija, keičiant kuro rūšį į biokurą Kauno rajono Girininkų pagrindinės mokyklos Rokų skyriaus katilinėje

Šilumos gamybos Šaltinių renovacija, keičiant kuro rūšį į biokurą Kauno rajono Girininkų pagrindinės mokyklos katilinėje

Šilumos gamybos šaltinių renovacija, keičiant kuro rūšį į biokurą Kauno rajono Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos katilinėje

Šilumos gamybos šaltinių renovacija, keičiant kuro rūšį į biokurą Kauno rajono Batniavos pagrindinės mokyklos katilinėje

Šilumos gamybos šaltinių renovacija, keičiant kuro rūšį į biokurą Kauno rajono Garliavos vidurinės mokyklos katilinėje

Šilumos gamybos šaltinių renovacija, keičiant kuro rūšį į biokurą Kauno rajono Panevėžiuko pagrindinės mokyklos katilinėje

Šilumos gamybos Šaltinių renovacija, keičiant kuro rūšį į biokurą Kauno rajono Pagynės vaikų globos namų katilinėje

Kauno rajono savivaldybės administracinio pastato atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas

 

Valstybės investicijų programos bendrai finansuoti projektai

Centralizuoto šilumos energijos tiekimo tinklo modernizacija Babtų miestelyje

Garliavos sporto ir sveikatingumo komplekso Garliavoje, Vasario 16-ios g., statyba

Kauno rajono Batniavos pagrindinės mokyklos Kauno rajono savivaldybėje, Bubių kaime, Mokyklos g. 4, naujo priestato statyba, kabinetų ir valgyklos įrengimas

Kauno rajono Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos pastato rekonstrukcija

Kauno rajono Garliavos meno mokyklos pastato Garliavoje, Vytauto g. 54, rekonstravimas

Kauno rajono Ringaudų pradinės mokyklos pastato Kauno rajono savivaldybėje, Ringaudų kaime, Gėlių g. 2, rekonstravimas ir išplėtimas

Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastato Garliavoje, Vytauto g. 21, rekonstravimas

Kauno rajono Šlienavos pagrindinės mokyklos pastato rekonstravimas

Melioracijos programos investicijų projektas

Pastato, esančio Bažnyčios g. 3, Domeikavoje, Kauno r.,  rekonstravimas,  pritaikant jį Domeikavos kultūros centro veiklai

Panevėžiuko mokyklos-daugiafunkcio centro modernizavimas

Kauno r. Vilkijos gimnazijos modernizavimas

 

Tarptautinis bendradarbiavimas

Pavojingų cheminių medžiagų valdymas savivaldos lygiu

Šiaurės ir Baltijos jūros regionų jungtis

LEAP - „Lyderystė energetikos veiksmų planavime“

Lietuvos ir Norvegijos savivaldybių bendradarbiavimas ir patirties sklaida švietimo atliekų tvarkymo klausimais srityje

Mobiliųjų prieplaukų statyba plėtojant Nemuno turistinę trasą

Nauji tiltai – gyvenimo kokybės stiprinimas per miestų–kaimų bendradarbiavimo valdymą

Seinų apskrities ir Kauno rajono savivaldybių turizmo galimybių pristatymas

Baltų kultūrinė virtuvė

Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimas plėtojant savanorystę priešgaisrinės saugos srityje

Sodininkų akademija

Jie skrenda

 2004–2006 metų ES ir kitų fondų lėšomis bendrai finansuoti projektai

Babtų gimnazijos priestatas

Ežerėlio vidurinės mokyklos sporto salės rekonstrukcija

Kauno rajono krizių centro įkūrimas

Kauno rajono savivaldybės administracijos darbuotojų žinių ir įgūdžių ugdymas

Kauno rajono savivaldybės melioracijos griovių ir jų hidrotechninių statinių renovacija

Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano parengimas

Kauno rajono švietimo ir kultūros įstaigų išorinių atitvarų remontas

Kauno rajono švietimo įstaigų išorinių atitvarų remontas

Muniškių II kaimo esamų nuotekų tinklų renovacijos bei naujų tinklų ir nuotekų valymo įrenginių statyba

Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra įvairioms socialinėms gyventojų grupėms bendruomenėje

Padėkime vieni kitiems

Sausinės kaimo vandentiekio, esamų nuotekų tinklų renovacija bei naujų tinklų ir valymo įrenginių statyba

Sitkūnų kaimo esamų nuotekų tinklų bei naujų tinklų statyba ir valymo įrenginių rekonstrukcija

Slaugos namų vonios patalpų rekonstrukcija ir naujos higienos įrangos įdiegimas, sumažinant darbuotojų ergonominius darbo sunkumo veiksnius ir slaugomųjų diskomfortą

Turizmo vystymo galimybės Nevėžio regione

Pasyvūs namai energijos vartojimui mažinti (ZEROCO2)

Senųjų tradicinių sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų bei jų produktų atgaivinimas: kelionė po paveldo sodus

IMPEET: inovatyvūs metodai paauglių verslumo įgūdžių ugdymui

Patyčios elektroninėje erdvėje

Pagalba aplinkiniams. Būk draugiškas

Sužinok, pažink, bendrauk

Vienijanti meno galia

Žemos kvalifikacijos suaugusiųjų integracijos didinimas gerinant matematinius įgūdžius

Mes sveikesni-mes išmanesni

Jaunimas ant paveldo kelio

Išmanusis matematikos mokytojas

Europos išlikimas per CLIL (turinio ir kalbos integruotas mokymas): trijų S taisyklė

Slieko projektas. Viena žemė, vienas pasaulis. Tvarumo ugdymo pokyčiai ikimokykliniame amžiuje

Mokomės vieni iš kitų-susipažinkime su išoriniu pasauliu

Suagusiųjų švietėjų kompiuterinio raštingumo, pilietinių ir socialinių kompetencijų tobulinimas, dirbant su pabėgėliais ir emigrantais