Šilumą taupančių priemonių diegimas Raudondvario dvaro pilyje

Projekto pavadinimas

Šilumą taupančių priemonių diegimas Raudondvario dvaro pilyje

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Projekto tikslas – rekonstravus Pilies išorines atitvaras ir energetinę sistemą, pagerinti jų energetines charakteristikas ir skatinti efektyvų šilumos energijos vartojimą. 

Projekto aprašymas:

Raudondvario dvaro pilis (toliau – Pilis) priklauso vienai ryškiausių renesanso ir romantizmo laikotarpyje susiformavusių sodybinių ansamblių Lietuvoje, valstybės saugomas kultūros paminklas. Pilies naudojimo pradžios metai 1870 m., o paskutiniai renovavimo darbai vykdyti 1962-67 metais. Nerenovuojamas ir neprižiūrimas pastatas tapo avarinės būklės – labai prastos pastato šiluminės savybės ir jam apšiltinti reikalingi dideli energijos kiekiai lėmė tai, kad Pilis 1997 m. buvo atjungta nuo centralizuoto šilumos tiekimo. Dėl to šaltuoju metų laiku joje įsikūręs J. Naujalio memorialinis muziejus ir kitos ekspozicinės patalpos yra apšildomos elektriniais šildytuvais ir pasiekiama temperatūra netenkina Lietuvos higienos normos reikalavimų. Dėl prastų šiluminių charakteristikų Pilis negali atlikti pirminės viešosios reprezentacinės funkcijos. Siekdama išsaugoti nacionalinės reikšmės objektą ateities kartoms Kauno rajono savivaldybė iniciavo šį projektą.

Svarbu pažymėti, kad Kauno rajono savivaldybė neturi lėšų Projekto finansavimui, todėl be ES struktūrinės paramos projektas nebūtų įgyvendinamas.

Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos III prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Įgyvendinimo laikotarpis

2009-2013 m.

Projekto vertė

3.858.280,00 Lt

Skirta parama

2.751.710,00 Lt

Savivaldybės lėšos

1.106.570,00 Lt

Kontaktinis asmuo

Ekonomikos skyriaus vedėjas Artūras Pupalė, tel. 837 35 55 42