Šilumos gamybos Šaltinių renovacija, keičiant kuro rūšį į biokurą Kauno rajono Pagynės vaikų globos namų katilinėje

Projekto pavadinimas

Šilumos gamybos šaltinių renovacija, keičiant kuro rūšį į biokurą Kauno rajono Pagynės vaikų globos namų katilinėje

Projekto aprašymas

Sėkmingai įgyvendinus projektą numatoma naudoti atsinaujinančius energijos išteklius, tokiu būdu mažinant iškastinio kuro – gamtinių dujų suvartojimą, t.y. kuro, kuris išskiria šiltnamio efektą sukeliančias dujų emisijas.

Pagynės vaikų globos namuose, greta esamos katilinės pastato, sklypo laisvame plote, bus pastatyta lengvų konstrukcijų konteinerinio tipo katilinė. Katilinėje numatyta įrengti 100 kW ir 45 kW šiluminės galios biomasės vandens šildymo katilus.

Po katilinės rekonstrukcijos sumažės į orą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiai.

Įgyvendinimo laikas

2013-09-24 iki 2014-10-31

Projekto vertė

477 862,6 Lt

Skirta parama

179 666,85 Lt

Savivaldybės lėšos

298 195,75 Lt