Šilumos gamybos šaltinių renovacija, keičiant kuro rūšį į biokurą Kauno rajono Panevėžiuko pagrindinės mokyklos katilinėje

Projekto pavadinimas

Šilumos gamybos šaltinių renovacija, keičiant kuro rūšį į biokurą Kauno rajono Panevėžiuko pagrindinės mokyklos katilinėje

Projekto aprašymas

Sėkmingai įgyvendinus projektą numatoma naudoti atsinaujinančius energijos išteklius, tokiu būdu mažinant iškastinio kuro – gamtinių dujų suvartojimą, t.y. kuro, kuris išskiria šiltnamio efektą sukeliančias dujų emisijas.

Planuojama pastatyti konteinerinę katilinę adresu: Taikos g. 1 / Kranto g. 2 Panevėžiuko k., Kauno r. sav.. Katilinėje numatyta įrengti 2 x 150 kW šiluminės galios biomasės vandens šildymo katilus.

Po katilinės rekonstrukcijos sumažės į orą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiai.

Įgyvendinimo laikas

Nuo 2013-10-23 iki 2015-02-24

Projekto vertė

147.254,11 EUR

Skirta parama

89 794,35 EUR

Savivaldybės lėšos

57.459,76 EUR

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovas Ekonomikos skyriaus vedėjas Artūras Pupalė (8 37) 305542