Buitinių atliekų konteinerių aikštelių ribų planų parengimas ir įteisinimasVandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno rajone

Nemuno aukštupio baseinas Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno rajone

Projekto pavadinimas

Nemuno aukštupio baseinas

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno rajone

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

- įgyvendinti Europos Tarybos direktyvos 91/271/EEC reikalavimus dėl miestų nuotekų valymo;

- nustatyti investicijų dydį, reikalingą vandentvarkos ūkiui vystyti iki 2022 m. ir įsisavinti ES struktūrinių fondų lėšas.

Projekto aprašymas:

I etape numatyta plėsti vandentvarkos tinklus:

Šlienavos (centralizuotų nuotekų tinklų įrengimas ~ 5,397 km),

Neveronių (nuotekų tinklų rekontsravimas ~ 0,33 km),

Ežerėlio (nuotekų tinklų įrengimas ~ 1,55 km, centralizuoto vandentiekio įrengimas ~ 0,29 km) 

II etape numatyta plėsti vandentvarkos tinklus (vandentiekio ~ 31,3 km, nuotekų ~ 43,9 km):

Karmėlavos (vandentiekio tinklų įrengimas ~ 18,3 km, nuotekų tinklų įrengimas ~ 18,3 km),

Ramučių (vandentiekio tinklų įrengimas ~ 1,35 km, nuotekų tinklų įrengimas ~ 2,85 km),

Neveronių  (vandentiekio tinklų įrengimas ~ 7,5 km, nuotekų tinklų įrengimas 7,5 km),    

Raudondvario (vandentiekio tinklų įrengimas ~ 4,1 km, nuotekų tinklų įrengimas 9,4 km),

Vilkijos (nuotekų tinklų įrengimas ~ 4,6 km)

Šlienavos (nuotekų tinklų įrengimas ~ 0,4 km)

Laukiami rezultatai:

Tinkamai išvalytos miestų nuotekos.

Įgyvendinimo laikas

2007 – 2013 m.

Projekto vertė

I etapo – 7 217 000 Lt (be PVM)

Skirta parama

I projekto etapui 6 097 000,00 Lt (Iš jų 5 455 210,53 Lt Europos Sąjungos lėšos, 641 789,47 Lt  bendrojo finansavimo lėšos)

Savivaldybės lėšos

I projekto etapui 1 296 000 Lt

Kontaktiniai asmenys

Statybos ir komunalinio ūkio sk. vedėjas  Egidijus Katilius, tel.(8 37) 30 55 48, Statybos ir komunalinio ūkio sk. vyr. specialistas Povilas Ašakėnas, tel. 8 (37) 30 55 47