Ekologinis žemės ūkio produkcijos perdirbimas ir visuomenės švietimas Baltijos jūros regione

Projekto pavadinimas

„Ekologinis žemės ūkio produkcijos perdirbimas ir visuomenės švietimas Baltijos jūros regione“

Projekto aprašymas

Projekto tikslas: 
spręsti Baltijos jūros užterštumo problemą, diegiant ekologinį ūkininkavimą ir visuomenės švietimą visose Baltijos jūros regiono valstybėse.

Projekto aprašymas:

Projekto veiklos: ekologinės žemės ūkio politikos vystymas, ūkininkų, studentų, mokytojų  bei mokinių ekologinio sąmoningumo, pagarbos aplinkai ugdymas ir švietimas, sveiko maisto tinklo bendruomenių kūrimas, mokymo programų, investicinių ir pažangaus ūkininkavimo planų rengimas, tarptautiniai susitikimai ir seminarai, gerosios patirties sklaida ir pažangių idėjų diegimas partnerinėse šalyse. Tikimasi, kad projekto veikla ir rezultatai sustiprins darnų žemės ūkį, paskatins ekologinį ūkininkavimą,  kartu prisidės prie Baltijos jūros ekosistemos atstatymo. Taip pat ekologinio švietimo idėjos bus integruotos ugdymo įstaigų mokymo programose, užmegzti bendradarbiavimo ryšiai ne tik tarp Kauno rajono ekologinių ūkių ūkininkų ir  bendrojo lavinimo mokyklų, bet ir tarp rajono sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir Švedijos Södertälje savivaldybės mokyklų. Numatoma, kad kiekvienoje šalyje partnerėje bus įkurtas pavyzdinis ekologinis žemės ūkis; parengtas praktinis vadovas ūkininkams, norintiems pereiti prie ekologinio ūkininkavimo; sukurtas ekologinio žemės ūkio verslo planas, vystomas ekologiškas turizmas. Institucijoms ir vartotojams bus paruoštos Baltijos jūrai palankaus maisto vartojimo rekomendacijos, sukurtas prekės ženklas ekologiškiems produktams – „Švarios Baltijos dieta“; universitetų studentams ir dėstytojams, bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams ir mokytojams – BERAS ugdymo programų paketas. Plačiau apie projektą www. beras.eu

Įgyvendinimo laikas

2011-2013 m.

Projekto partneriai

Vadovaujantis partneris - Södertörn universitetas (Švedija)

Partneriai:

Tarptautinė visuomeninė gyvūnų veisėjų susivienijims „Rytai-Vakarai“ (Baltarusija)

Danų Ekologinė Taryba (Danija)

Estų gyvenimo mokslų universitetas (Estija)

Estų Ekologinio ūkininkavimo fondas (EOFF) (Estija)

Latvijos kaimo konsultavimo ir mokymo centras (Latvija)

Dirvotyros ir augalininkystės institutas - Nacionalinis tyrimų institutas (Lenkija)

Kujawsko-Pajūrio žemės ūkio konsultavimo centras (Lenkija)

Lenkų Ekologinis klubas Krokuvoje (Lenkija)

Nepriklausoma Savarankiška pavienių ūkininkų asociacija „Solidarumas“ (Lenkija)

Pamario žemės ūkio konsultavimo centras (Lenkija)

Baltijos labdaros fondas (Lietuva)

Kauno rajono savivaldybė (Lietuva)

Lietuvos žemės ūkio universitetas (Lietuva)

Asociacijos ProAgria centras (Suomija)

Helsinkio universitetas (Suomija)

Suomijos aplinkos institutas (Suomija)

Ūsimos ekonominės plėtros, transporto ir aplinkosaugos centras (Suomija)

Žemės ūkio maisto produktų tyrimų centras (Suomija)

Biodinaminių tyrimų institutas (Švedija)

Södertälje savivaldybė (Švedija)

Švedų kaimo ekonomikos ir žemės ūkio organizacija (Švedija)

Švedų žemės ūkio tinkles (Švedija)

Švedijos kaimo ekonomikos ir žemės ūkio bendrovės Gotlande (Švedija)

Leibnico žemės ūkio kraštovaizdžio tyrimų centras (Vokietija)

Projekto vertė

4.5 milijonų eurų (15.424.106,46 Lt)

Skirta parama

175.000 Lt (85 proc. savivaldybei skirtų lėšų)  Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga

Savivaldybės lėšos

25.896,00 Lt (15 proc. savivaldybei skirtų lėšų)

(iš jų 15.536,61 Lt – piniginis įnašas ir 10.358,40 Lt – savanoriškas darbas)

Kontaktinis asmuo

Kauno rajono švietimo centro direktorė Laima Ruzgienė, (8-37)  38 00 57