Garliavos sporto ir sveikatingumo komplekso Garliavoje, Vasario 16-ios g., statyba

Projekto pavadinimas

Garliavos sporto ir sveikatingumo komplekso Garliavoje, Vasario 16-ios g., statyba

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Pagerinti sportuojančių vaikų sportavimo sąlygas,

Suteikti bendruomenei platesnių paslaugų pasirinkimą,

Skatinti vaikų užimtumą ir sudaryti sąlygas papildomo ugdymo veiklai,

Sudaryti galimybes sportuoti ir rengti sporto varžybas žmonėms su negale.

Projekto aprašymas:

Sporto komplekse bus įrengta sporto salė, tribūnos, persirengimo patalpos, sanitarinis mazgas, bokso salė, treniruoklių salė, stalo teniso salė, administracijos patalpos, trenerių patalpos, teisėjų – delegatų patalpos, medicinos kabinetas, sporto inventoriaus sandėlis, poilsio kambarys, pasitarimų kambarys, pirtis su priešpirčiu, apsaugos darbuotojų patalpa.

Laukiami rezultatai:

Įgyvendinus projektą Kauno rajono sporto mokyklai bus sudarytos geresnės sąlygos skatinti vaikų užimtumą, plėsti paslaugas vietos bendruomenei, skatinti Kauno rajono gyventojų sveiką gyvenseną, pagerės sportavimo ir centro darbuotojų darbo sąlygos.

Įgyvendinimo laikas

2008-2012 m.

Projekto vertė

14.379.799,02 Lt

Skirta parama

1.150.000,00 Lt

Savivaldybės lėšos

13.229.799,02 Lt

Kontaktiniai asmenys

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus Ūkio poskyrio vedėjas A. Žukauskas, tel. (8 37) 79 95 66