Ilgakiemio kultūros centro pastato remontas

 

Projekto pavadinimas

Ilgakiemio kultūros centro pastato remontas

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Sukurti patrauklią ir saugią aplinką Garliavos apylinkių seniūnijos gyventojų kultūrinių, šviečiamųjų ir bendruomeninių poreikių tenkinimui, atliekant kultūros centro remontą.

Projekto aprašymas:

Siekiant sutvarkyti viešuosius Ilgakiemio kaimo vietovei svarbius statinius – Ilgakiemio kultūros centro pastatą, sukuriant patrauklią ir saugią aplinką Garliavos apylinkių seniūnijos gyventojų kultūrinių, šviečiamųjų poreikių tenkinimui, Ilgakiemio  kultūros centras parengė projektą „Ilgakiemio kultūros centro pastato remontas ”.

Projekto esmė yra suremontuoti Ilgakiemio  kultūros centro pastatą:  sutvarkyti  didžiosios  ir mažosios salės elektros instaliaciją, įrengti didžiosios salės apšildymą,  atlikti didžiosios salės grindų, scenos ir sienų remontą, lubų apdailą, suremontuoti fojė patalpas (sienas, lubas su apšvietimu, įrengti rūbinę ir renovuoti sanitarines patalpas su kanalizacija), suremontuoti mažąją salę (įrengti pakabinamas lubas su apšvietimu, atlikti kosmetinį sienų ir grindų remontą), atlikti likusių patalpų kosmetinį remontą, pakeisti susidėvėjusias vidaus duris, įrengti pastato priešgaisrinę signalizaciją, pastatą pritaikyti neįgaliesiems (įrengti sanitarines patalpas, pandusus), atlikti antrame aukšte esančių dalies  patalpų  remontą.

Ilgakiemio kultūros centras aptarnauja apie 6206 Garliavos apylinkių seniūnijos gyventojų ir yra bendruomenės lankoma kultūrinės, šviečiamosios ir mokymo paskirties įstaiga. Čia vyksta šešių kultūros centro meno kolektyvų repeticijos, Ilgakiemio mokyklos darželio kūno kultūros pamokos ir  renginiai. Taip pat patalpomis naudojasi Ilgakiemio kaimo  bendruomenė ir Pagirių kaimo BC renginiams, bendruomenės mokymams, susirinkimams. Veikia biblioteka, viešas interneto prieigos taškas.

Projekto uždaviniai:

Suremontuoti Ilgakiemio kultūros centro pastato 692 kv. m. patalpas:

1. Atlikti didžiosios salės  remontą, įrengti šildymą.

2. Suremontuoti fojė patalpas ir WC.

3. Suremontuoti mažąją salę.

4. Įrengti priešgaisrinę signalizaciją.

5. Suremontuoti pagalbines patalpas, pakeisti senas vidaus duris.

6. Patalpas pritaikyti žmonėms su negalia: įrengti sanitarines patalpas, pandusus.

7. Atlikti antrame aukšte esančių dalies patalpų remontą.

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą.

Projekto įgyvendinimo trukmė

24 mėn.

Projekto vertė

483.708,87 Lt

Skirta parama

366.932,70 Lt

Savivaldybės lėšos

40.770,30 Lt

ŽŪM bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų lėšos

76.005,87 Lt

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovė Nijolė Gudaitienė tel. 8 699 28451