Karmėlavos seniūnijos administracinio pastato rekonstravimas ir patalpų bendruomenės poreikiams įrengimas
 Projekto pavadinimas

Karmėlavos seniūnijos administracinio pastato rekonstravimas ir patalpų bendruomenės poreikiams įrengimas Nr. LEADER -10-KAUNAS-01-008

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Projekto ,,Karmėlavos seniūnijos administracinio pastato rekonstrukcija ir patalpų bendruomenės poreikiams įrengimas“ tikslas yra suremontuoti seniūnijos pastatą, įrengiant patalpas bendruomenės poreikiams ir taip gerinti gyvenimo kokybę Karmėlavoje.

Projekto aprašymas:

Kauno rajono savivaldybės Karmėlavos seniūnijos pastatas pastatytas ir priduotas eksploatuoti 1989 m. Nuo to laiko jis nebuvo remontuotas, todėl vidaus patalpų estetinis vaizdas prastas. Stogo danga susidėvėjusi, per sienas ir lubas į patalpas varva vanduo. Numatyta įrengti šlaitinį stogą, vidaus patalpų  remonto darbai, fasado apšiltinimas. Paruošti patalpas bendruomenės poreikiams – įrengti salę.

Rezultatai:

Įrengtas šlaitinis stogas, apšiltintos fasado sienos, atlikti vidaus patalpų remonto darbai.

Įgyvendinimo laikas

2010-20102m.

Projekto vertė

Skirta parama

Savivaldybės lėšos

ŽŪM bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų lėšos

355.561,40 Lt

265.344.69 Lt

35.560,00 Lt

54.656,71 Lt

Kontaktinis asmuo

Karmėlavos seniūnas Šarūnas Šukevičius, tel. (8 37) 39925