Kauno rajono Šlienavos pagrindinės mokyklos pastato rekonstravimas

Projekto pavadinimas

Kauno rajono Šlienavos pagrindinės mokyklos pastato rekonstravimas

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Švietimo paslaugų kokybės gerinimas ir suvartojamos energijos sąnaudų mažinimas Kauno raj. Šlienavos pagrindinėje mokykloje.

Projekto aprašymas:

Kauno rajono Šlienavos pagrindinė mokykla statyta 1960 m. Sprendžiant mokyklos pastate suvartojamos energijos sąnaudų mažinimo problemą, planuojama rekonstruoti pastato išorines atitvaras (fasadą, stogą, duris, kt.), taip pat rekonstruoti pastate esančias energetikos sistemas (šildymo, vėdinimo, kt. sistemas). Įgyvendinus projektą numatomas energijos kiekio sutaupymas 175 MWh/m arba 25569,22 Lt/m.

Laukiami rezultatai:

Siekiant pagerinti mokyklos objektų ir sistemų energetines savybes, bei sumažinti suvartojamos energijos sąnaudas atliekami šie darbai: rekonstruotas fasadas - 1384,99 kv.m.; rekonstruotas stogas - 790 kv.m.; modernizuotos šildymo, elektros, vėdinimo sistemos – po 1 vnt. (iš viso – 3 vnt.);  apšiltintos grindys, atnaujinta jų danga - 1293 kv.m.; pakeistos vidaus durys – 137,75 kv.m..; pakeista vamzdyno sistema – 1 vnt.; atlikti apdailos darbai – 4193,47 kv.m.

Įgyvendinimo laikas

2009-2010 m.

Projekto vertė

1.219.394,00 Lt

Skirta parama

1.219.394,00 Lt skirta iš Ūkio ministerijos reorganizavimo laikotarpio energetikos srities Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo programų (85 proc. Europos Sąjungos lėšos ir 15 proc. bendrojo finansavimo lėšos)

Savivaldybės lėšos

–          

Kontaktinis asmuo

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus Ūkio poskyrio vedėjas A. Žukauskas, tel. (8 37) 79 95 66