Kauno rajono Babtų mokyklos - darželio renovacija

Projekto pavadinimas

Kauno rajono Babtų mokyklos - darželio renovacija

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Sumažinti Kauno r. Babtų mokyklos - darželio pastate suvartojamos energijos sąnaudas.

Projekto aprašymas:

Kauno r. Babtų mokykla - darželis (unikalūs Nr.5297-0063-4014 ir 5297-0063-4020, Prieplaukos g. 6, Babtų mstl., Babtų sen., Kauno r.sav.) pradėta statyti 1970 m., baigta - 1988 m. Pastato aukštų skaičius -2, bendras plotas - 1436.76 kv.m. Pastato išorinių atitvarų (sienų) būklė yra patenkinama, jų šiluminė varža neatitinka šiuo metu galiojančių statybos, higieninių normų reikalavimų. Bloga išorinių atitvarų būklė, neapšiltintas stogas, izoliacinės savybės, neefektyvi šilumos paskirstymo sistema sąlygoja žemesnę patalpų temperatūrą. Siekiant pašalinti minėtas problemas Kauno rajono savivaldybės administracija inicijavo energijos vartojimo efektyvumo audito parengimą. Pagal audite pateiktus sprendinius atlikti pastato renovavimo darbai. Siektini rezultatai: 1. apšiltintas stogas (apie 870 kv.m.), 2. renovuotas fasadas (apie 1550 kv.m.). Atlikus pastato renovaciją sumažės energijos sunaudojimas, išlaidos šildymui (sienų šiltinimas ir stogo renovavimas leistų sutaupyti dalį dabartinių norminių šilumos energijos vartojimo sąnaudų). Be to, po renovacijos pagerės darbo ir mokymosi sąlygos, sumažės aplinkos tarša, pagerės patalpų mikroklimato sąlygos, padidės pastato ar/ir atskirų jo dalių ilgaamžiškumas.

Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos III prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“.

Įgyvendinimo laikotarpis

2013 m.

Projekto vertė

607.124,36 Lt

Skirta parama

557.144,36 Lt

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Savivaldybės lėšos

49.980,00 Lt

Kontaktinis asmuo

Ekonomikos skyriaus vedėjo pavaduotoja investicijoms Gražina Čepulienė tel. 837 30 55 52