Kauno rajono Ringaudų pradinės mokyklos pastato Kauno rajono savivaldybėje, Ringaudų kaime, Gėlių g. 2, rekonstravimas ir išplėtimas

Projekto pavadinimas

 Kauno rajono Ringaudų pradinės mokyklos pastato Kauno rajono savivaldybėje, Ringaudų kaime, Gėlių g. 2, rekonstravimas ir išplėtimas

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Pagerinti mokinių mokymosi sąlygas.

 

Projekto aprašymas: 

Rekonstrukcija ir priestato statyba su sporto sale ir valgykla.

 

Laukiami rezultatai:

Pagerinti mokinių mokymosi, maitinimosi bei darbuotojų darbo sąlygas. Pastačius sporto salę pagerės mokinių užimtumas. Pagerės mokinių maitinimas. Dalis mokinių pereis iš Ugnės Karvelis gimnazijos.

Įgyvendinimo laikas

2008-2012 m.

Projekto vertė

12.350.612,66 Lt

Skirta parama

5.781.800,00 Lt

Savivaldybės lėšos

6.568.812,66 Lt

Kontaktiniai asmenys

Aplinkos skyriaus vedėjo pavaduotojas A. Žukauskas, tel. (8 37) 30 55 64