Kauno rajono Samylų kultūros centro pastato rekonstrukcija
Projekto pavadinimas

Kauno rajono Samylų kultūros centro pastato rekonstrukcija

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Rekonstruoti Samylų kultūros centro pastatą, sukuriant patrauklią ir saugią aplinką Samylų bendruomenės žmonių kultūrinių, šviečiamųjų ir bendruomeninių poreikių tenkinimui.

 

Projekto aprašymas:

Kauno rajono Samylų kultūros centras aptarnauja 4834 Samylų seniūnijos gyventojų ir yra gausiai bendruomenės lankoma kultūrinės, šviečiamosios ir mokymo paskirties įstaiga. Centre vyksta aštuonių kultūros centro meno kolektyvų repeticijos, trijų studijų užsiėmimai, bendruomenės renginiai, bendruomenės mokymai, susirinkimai, įsikūręs bendruomenės centras, veikia biblioteka, viešas interneto prieigos taškas.

Kultūros centro pastatas pastatytas 1935 metais ir per tą laikotarpį tik kelis kartus dalinai remontuotas. Pastato stogo asbestcementinio šiferio danga yra vietomis kiaura - lyjant į patalpas patenka vanduo, genda pasato sienos. Pastato išorės sienos yra medinės, lentelės vietomis supuvę, nesandarios. Kadangi pastatas šildomas elektra, kūrenimui reikalinga daug lėšų. Apšiltintos fasado sienos ir pastogė šildymo lėšas sumažintų. Pastato pamatas aptrupėjęs, kampuose skilinėja, drėksta, todėl reikalinga sutvirtinti, įrengti nuograndą. Kultūros centro pastatas yra miestelio įvažiavimo pradžioje, todėl sutvarkyta pastato fasadinė išvaizda pagerintų miestelio įvaizdį. Pastate yra neįrengtų patalpų, kurias suremontavus labai praverstų meno kolektyvų, bendruomenės centro veiklai, patalpas pritaikyti neįgaliesiems, įrengti sanmazgą, pandusus. Iki šiol bendruomenės nariai lankydamiesi kultūros centre galėjo naudotis tik šulinio vandeniu ir lauko tualetu, todėl bus įvestas vandentiekis, kanalizacija, įrengti tualetai ir jų ventiliacija, įrengtas apšvietimas, elektros prietaisai. Kadangi iškilusios problemos trukdo kokybiškai organizuoti kultūrinę, švietėjišką bendruomenės veiklą, bendruomenė priėmė sprendimą, kad būtina rekonstruoti kultūros centro pastatą.

 

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą.

Įgyvendinimo laikotarpis

2012 – 2014 m.

Projekto vertė

475.260,97 Lt

Skirta parama

271.011,00 Lt

Savivaldybės lėšos

150.423,17 Lt

ŽŪM bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų lėšos

53.826,80 Lt

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovė Jolanta Sidabrienė tel. 8 686 63977