Kauno rajono savivaldybės aplinkos stebėsenos programa 2008–2013 metams

Projekto pavadinimas

Kauno rajono savivaldybės aplinkos stebėsenos programa 2008–2013 metams

Projekto aprašymas

Projekto tikslas ir uždaviniai:

Nuolatos stebėti esamą aplinkos būklę, kaupti ir  sisteminti gautus duomenis, informuoti visus suinteresuotus asmenis  ir imtis atitinkamų prevencijos priemonių aplinkos kokybei gerinti.

Projekto aprašymas:

Bus vykdomas oro, dirvožemio, vandens, biotos, agroekositemų, miško ekosistemų, kraštovaizdžio, geriamojo vandens kaimo vietovėse monitoringas. Šiuo metu jau yra sukurta internetinė svetainė, kurioje  skelbiami Kauno rajono savivaldybės aplinkos stebėsenos duomenys.

Laukiami rezultatai:

Bus sukurta Kauno rajono kompleksinio ekologinio monitoringo integruota informacinė sistema, suinteresuoti asmenys ir visuomenė bus nuolatos  informuojami apie aplinkos būklę.

Įgyvendinimo laikas

2008–2013 m.

Projekto vertė

992 680 Lt

Skirta parama

Savivaldybės lėšos

992.680,00 Lt  (Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos)

Skirtos lėšos

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos 2008 m. – 198.500,00 Lt, 2009 m. – 47.000,00 Lt

Kontaktiniai asmenys

Savivaldybės ekologė Giedrė Juknienė tel. 8 (37) 30 55 66,

Savivaldybės ekologas inžinierius Darius Šlapikas 8 (37) 30 55 66