Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I pakeitimas

 

Projekto pavadinimas

 Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I pakeitimas

(projekto Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-21-023) 

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Parengti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I pakeitimą. 

Projekto aprašymas:

Reikalinga papildyti patvirtintą Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą: atskirai išskiriant didžiųjų (virš 1000 kv. m.) prekybos įmonių išdėstymą, numatyti galimybę statyti atsinaujinančios energijos šaltinių infrastruktūros objektus, pažymėti naujas turizmo ir rekreacijos teritorijas.

Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I pakeitimas bus skirtas: Savivaldybei - priskirtoms funkcijoms vykdyti, planuoti savivaldybės socialinę, susisiekimo, inžinerinę infrastruktūrą, gyvenviečių sistemą, subalansuotai plėtoti įvairios ūkinės veiklos teritorijas, apibrėžti saugomų teritorijų naudojimą bei priežiūrą. Investuotojams - planas nurodys rajono teritorijų tinkamumą ir patrauklumą įvairioms veiklos rūšims - verslui, prekybai ir paslaugoms, žemės ūkio gamybai, miškininkystei. Teritorinės plėtros pasiūlymai leis susivokti, kur yra patogu ir perspektyvu investuoti. Parengti bendrojo plano sprendiniai ateityje bus pateikiami rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams kaip konkrečios ir išsamios rajono planavimo sąlygos, atspindinčios rajono plėtros interesus.

Įgyvendinimo laikas

2011–2014 m.

Projekto vertė

900.00,00 Lt.

Skirta parama

765.000,00 Lt Europos socialinio fondo lėšos

Savivaldybės lėšos

135.000,00 Lt 

Kontaktinis asmuo

Teisės skyriaus vedėja A. Grigaitė, tel. (8 37) 30 55 23