Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastato Garliavoje, Vytauto g. 21, rekonstravimas

Projekto pavadinimas

Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastato Garliavoje, Vytauto g. 21, rekonstravimas

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Suteikti bendruomenei platesnį paslaugų pasirinkimą, skatinti gyventojų užimtumą ir sudaryti sąlygas papildomo ugdymo veiklai. Sudaryti sąlygas naujų leidinių skaitymui.

Projekto aprašymas:

Rekonstrukcija su papildomu vieno aukšto pastatymu.

Laukiami rezultatai:

Įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos plėsti Garliavos gyventojų paslaugas, rengti savišvietą šeimoms.

Įgyvendinimo laikas

2005-2012 m.

Projekto vertė

6.972.971,14 Lt.

Skirta parama

Iš VIP skirta 5.831.453,14 Lt.

Savivaldybės lėšos

1.141.518,00 Lt

Kontaktiniai asmenys

Aplinkos skyriaus vedėjo pavaduotojas (stayboms) A. Žukauskas, tel. (8 37) 30 55 64