Kauno rajono socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra - dienos socialinės globos centro neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams įkūrimas Savivaldybės biudžetinėje įstaigoje Kauno rajono socialinių paslaugų centre

 

Projekto pavadinimas

Kauno rajono socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra - dienos socialinės globos centro neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams įkūrimas Savivaldybės biudžetinėje įstaigoje Kauno rajono socialinių paslaugų centre

 

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:
Kauno rajono socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra  įkuriant dienos socialinės globos centrą  neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams  Savivaldybės biudžetinėje įstaigoje Kauno rajono socialinių paslaugų centre.

Projekto aprašymas:  

Projektas prisidės prie nestacionarių socialinių paslaugų ir paslaugų neįgaliems tinklo Kauno rajone plėtros. Steigiant naują struktūrinį padalinį SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centre, bus užtikrinamas jau esamų ir naujų paslaugų prieinamumas. Įgyvendinus projektą, bus pradėtos teikti naujos paslaugos, kurių iki šiol rajone nebuvo: dienos socialinė globa neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams. Įgyvendinus projektą, taip pat bus aptarnaujama ir nauja tikslinė grupė: neįgalūs ir sutrikusio intelekto vaikai. Šiuo metu neįgalūs ir sutrikusio intelekto vaikai neturi galimybių dalyvauti visuomeniniame gyvenime, nėra centro į kurį jie galėtų susirinkti. Tai sąlygoja šeimos narių atitraukimą nuo darbo rinkos. Teikiant kompleksines paslaugas neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams, daugiau asmenų bus pajėgūs integruotis į visuomenę, grįžti į darbo rinką ir tokiu būdu pasirūpinti savo šeimomis, kurti saugią ir sveiką gyvenamąją aplinką.

Įgyvendinimo laikas

2011–2014 m.

Projekto vertė

 2.759.082,00 Lt. 

 Skirta parama

2.345.219,70 Lt  (ES lėšos)

Savivaldybės lėšos

413.862,30 Lt 

Kontaktinis asmuo

Lina Marozaitė, SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro direktorė, (8 37) 32 81 95