Kauno rajono suaugusiųjų aplinkosauginio švietimo programa 2008–2013 metams

Projekto pavadinimas

Kauno rajono suaugusiųjų aplinkosauginio švietimo programa 2008–2013 metams

Projekto aprašymas

Projekto tikslas ir uždaviniai:

Įgyvendinti darnaus vystymosi principus Kauno rajone. Ugdyti atsakingą suaugusiųjų požiūrį į aplinką, įtraukti visuomenę į aplinkosaugos programas ir  skatinti ją dalyvauti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese.

Projekto aprašymas:

Suaugusiųjų švietimo programa bus vykdoma šiomis priemonėmis: seminarai, informaciniai leidiniai, žiniasklaida, akcijos, projektai. Plačiai bus aiškinama apie atliekų tvarkymą, geriamąjį ir maudyklų vandenį, nuotekų tvarkymą, oro kokybę ir bioįvairovės apsaugą.

Laukiami rezultatai:

Įgyvendinti darnaus vystymosi principai Kauno rajone. Išugdytas atsakingas suaugusiųjų požiūris į aplinką, jos išsaugojimą, aktyvus visuomenės dalyvavimas aplinkosauginiuose projektuose ir  planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese.

Įgyvendinimo laikas

2008–2013 m.

Projekto vertė

751.600,00 Lt

Skirta parama

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos – 45.600,00 Lt.

Savivaldybės lėšos

751.600,00 Lt

Kontaktiniai asmenys

Savivaldybės ekologė Giedrė Juknienė tel. 8 (37) 30 55 66,

Savivaldybės ekologas inžinierius Darius Šlapikas 8 (37) 30 55 66