Kauno rajono turizmo plėtros teritorijų vystymo iki 2020 m. planas

Projekto pavadinimas

Kauno rajono turizmo plėtros teritorijų vystymo iki 2020 m. planas

Projekto aprašymas

Projekto aprašymas:

Kauno rajono savivaldybė parengė Kauno rajono turizmo plėtros teritorijų vystymo iki 2020 m. specialųjį  planą, siekiant užtikrinti Kauno rajono teritorijų plėtros reikalavimus ir sistemingą Kauno rajone turizmui patrauklių teritorijų vystymąsi.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2007–203 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių  gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę „Teritorijų planavimas“

Rezultatai:

Specialiajame plane yra detalizuoti pagrindiniai Kauno rajono savivaldybės teritorijos turizmo plėtros teritorijų vystymo prioritetai ir tvarkymo/naudojimo principai, išskirtos efektyviausios viešosios infrastruktūros priemonės, skatinančias vietinį ir atvykstamąjį turizmą; išskirtos efektyviausios priemonės, formuojančios visuomenės nuomonę apie turizmą; įvertintos ir detalizuotos kultūrinio paveldo objektų, saugomų teritorijų potencialo galimybės vietiniam ir atvykstamajam turizmui skatinti. Specialiuoju planu yra suplanuotos numatytos teritorijos, kuriose turėtų būti plėtojama turizmo infrastruktūra iki 2020 m. bei nurodytos planuojamos veiklos išskaidant jas pagal prioritetus.

Kartu su specialiuoju planu buvo parengtos penkios galimybių studijos, kuriose išanalizuoti įvairūs, turizmo plėtrai Kauno rajone aktualūs klausimai: turizmo plėtros centrų galimybės, kurorto statuso Kačerginės Kulautuvos gyvenamosiose vietovėse atstatymo, rinkodaros priemonių kaip žinomumo didinimo priemonių galimybės ir pan. Siekiant paskatinti privataus verslo iniciatyvas yra detalizuotos ir viešojo bei privataus verslo bendradarbiavimo galimybės.

Įgyvendinimo laikas

2011-2014 m.

Projekto vertė

1.035.228,89 Lt

Skirta parama

874.439,84 Lt

Savivaldybės lėšos

155.284,67 Lt

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovas Ekonomikos skyriaus vedėjo pavaduotoja investicijoms Gražina Čepulienė,

tel. (8 37) 30 55 52