Kulautuvos rekreacinės paskirties miško infrastruktūros objektų įrengimas ir gerinimas

Projekto pavadinimas

Kulautuvos rekreacinės paskirties miško infrastruktūros objektų įrengimas ir gerinimas

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Sutvarkyti Kulautuvos rekreacinės paskirties mišką, padidinti jo ekologinę vertę, pagerinus Kulautuvos gyvenamosios vietovės kraštovaizdžio kokybę, mišką pritaikyti visuomeniniam interesui: sveikatinimui, laisvalaikiui praleisti, kultūriniams renginiams organizuoti.

Projekto aprašymas:

Teritorija tarp Akacijų alėjos, P. Cvirkos, Kranto ir L. Giros gatvių, šalia miškų urėdijos Kulautuvos rekreacinių miškų, Nemuno dešiniojo kranto rekreacinės sistemos intensyviai lankoma, tačiau nėra paruošta lankymui: esami miško takai yra susiformavę savaime, neparengti dideliems lankytojų srautams, nėra rekreacinės infrastruktūros įrenginių. Siekiant pagerinti visuomeninę, ekologinę ir estetinę Kulautuvos miško parko vertę, būtina artimiausiu metu investuoti į Kulautuvos rekreacinės paskirties miško infrastruktūros objektų įrengimą ir gerinimą. Nutiesus takelius, sukūrus atskiras erdves su mažosios architektūros elementais, vaikų žaidimo įrenginiais, parkas taps estetiška ir patrauklia miestelio viešąja erdve.

Laukiami rezultatai:

Įrengti rekreacinės infrastruktūros objektai: suolai,. šiukšliadėžės, vaikų žaidimo įrenginiai, informaciniai stendai, nukreipiamieji ženklai; įrengti rekreacinius takus ir sutvarkyt teritorija; įvykdyti sanitariniai ugdomieji ir kraštovaizdžio formavimo kirtimai. 

Įgyvendinimo laikas

2008–2009 m.

Projekto vertė

404.260,00 Lt

Skirta parama

302.175,00 Lt

Savivaldybės lėšos

102.160,00 Lt

Kontaktinis asmuo

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Ričardas Pudževelis tel. 8 37 30 55 02