Mobiliųjų prieplaukų statyba plėtojant Nemuno turistinę trasą

Projekto pavadinimas

Mobiliųjų prieplaukų statyba plėtojant Nemuno turistinę trasą

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Sukurti viešąją turizmo infrastruktūrą ir paslaugas, kurios pritrauktų privačias investicijas ir užtikrintų ilgalaikių darbo vietų sukūrimą Alytaus, Kauno ir Šakių rajonuose.

Projekto vykdantysis partneris yra Šakių rajono savivaldybės administracija; projekto partneriai: Kauno rajono savivaldybės administracija ir Alytaus rajono savivaldybės administracija.

Projekto rezultatai: 
Naujai įrengtos mobilios Gelgaudiškio,  Kulautuvos,  Raudondvario ir Punios prieplaukos. Parengta privažiavimo kelio Punios mobiliajai prieplaukai aptarnauti techninė dokumentacija. Sutvarkyti privažiavimo keliai (Kulautuvos mobiliajai prieplaukai aptarnauti - 0,31 km., Raudondvario mobiliajai prieplaukai aptarnauti - 1,06 km, Punios mobiliajai prieplaukai aptarnauti - 0,6 km.) Parengta techninė dokumentacija elektros instaliacijai (Gelgaudiškio ir Punios mobilių prieplaukų aptarnavimui). Elektros tiekimo užtikrinimo sistemų instaliacija (Gelgaudiškio, Kulautuvos, Raudondvario, Punios mobiliosioms prieplaukoms aptarnauti).

Įgyvendinimo laikotarpis

2007 – 2008 m.

Projekto vertė

4.429.514 Lt

Kauno rajono savivaldybės dalis 2.852.837,84 Lt

Skirta parama

3.521.390 Lt Ūkio ministerijos Specialiosios investicijų skatinimo programos lėšos

Savivaldybės lėšos

713.162,54 Lt

Kontaktinis asmuo

Kauno rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos vyr. specialistas Rinaldas Klimas, tel.: 837 305 541