Nauji tiltai – gyvenimo kokybės stiprinimas per miestų–kaimų bendradarbiavimo valdymą

Projekto pavadinimas

„Nauji tiltai – gyvenimo kokybės stiprinimas per miestų–kaimų bendradarbiavimo valdymą“

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Gyvenimo kokybės gerinimas per miestų-kaimų tarpusavio bendradarbiavimo valdymą.

Projekto aprašymas:

Projektas kurs naujus miesto ir kaimo sąveikos valdymo modelius, sieks padidinti miestų ir juos supančių regionų patrauklumą bei konkurencingumą. Miesto ir kaimo sąveika yra tiesiogiai susijusi su kasdieniniu žmonių gyvenimu, su tuo, kaip žmonės suvokia savo gyvenimo kokybę. Žmonių nuomonę apie gyvenimo kokybę lemia: vietovės patrauklumas, ar vietovė judri, ar pasiekiama, kokios teikiamos paslaugos. Ar gyventojai patenkinti gyvenamąja vietove priklauso nuo to, kiek dėmesio vietos ir regiono valdžios institucijos skiria skirtingų žmonių grupių lūkesčiams tenkinti, sveikos gyvensenos sąlygoms kurti ir darnaus vystymosi principams įgyvendinti. Projekte dalyvauja 12 partnerių iš 8 Baltijos regiono šalių. Projekto metu bus nagrinėjamos trys pagrindinės temos, kurios labiausiai įtakoja žmonių gyvenimo kokybę: gyvenamosios vietos tinkamumas, paslaugų suteikimas, mobilumas ir prieinamumas.  
Projektas iš dalies finansuoja Baltijos jūros regiono tarpvalstybinio bendradadarbiavimo programa ir Suomijos aplinkos apsaugos ministerija

Įgyvendinimo laikas

2009-2011 m

Projekto partneriai

Baltijos miestų sąjungos Aplinkosaugos sekretoriatas (Suomija)

Nordregio  –Šiaurės erdvės vystymosi centras (Švedija)

Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras (ECAT - Lietuva)

Pietvakarių Suomijos regioninė taryba (Suomija)

Turku miestas (Suomija)

Laisvasis Hanzos miestas Hamburgas (Vokietija)

Žemutinės Silezijos vaivadija (Lenkija)

Žiemgalės regionas (Latvija)

Örebro savivaldybė (Švedija)

Danijos trikampio regionas (Danija)

Hyju apskritis (Estija)

Asocijuoti partneriai:

Suomijos Aplinkos apsaugos ministerija

Latvijos aplinkos apsaugos ministerija

Estijos Ekonominių reikalų ir komunikacijų ministerija

Šlėzvigo-Holšteino Vidaus reikalų ministerija

Baltijos jūros valstybių tarp-regioninis bendradarbiavimas (BSSSC)

Vyresniųjų pareigūnų grupė Baltic 21 (BALTIC 21-SOG)

Salo miestas (Pietvakarių Suomija)

Kaliningrado apskrities Dūma 

Miesto studijų tinklas – Miesto ir regiono studijų centras ir Helsinkio technologijos universiteto       architektūros katedra.

Hafencity universitetas, Hamburgas (Vokietija)

Ludwigslust apskritis (Vokietija), buvęs ASAP projekto koordinatorius

Hafencity universitetas, Hamburgas (Vokietija)

Vokietijos statybos ir regioninio planavimo federalinė įstaiga

Kerdla miesto savivaldybė (Estija)

Hyju bendradarbiavimo tinklas (Estija)

Projekto vertė

428.000,00 Lt

Skirta parama

395.920,00 Lt 

Savivaldybės lėšos

32.080,00 Lt

Kontaktinis asmuo

Ekonomikos skyriaus vedėjo pavaduotoja (investicijoms)

Gražina Čepulienė, 8-37  30 55 52