Pastato Kauno r., Juragių k., Girininkų g. 6, pritaikymas seniūnijos ir bendruomenės reikmėms

 

 

Projekto pavadinimas

Pastato Kauno r., Juragių k., Girininkų g. 6, pritaikymas seniūnijos  ir bendruomenės reikmėms
Nr. 3KA-KK-13-1-004089-PR001

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:
Atlikti pastato Kauno r., Juragių k., Girininkų g. 6 kapitalinį remontą, sutvarkyti ir sukurti  viešąją erdvę prie  pastato.

Projekto aprašymas:

Projektu buvo siekiama išspręsti Kauno rajono savivaldybėje egzistuojančią tinkamos viešosios paskirties infrastruktūros, skirtos tenkinti bendruomenių poreikius, kaimiškose vietovėse trūkumo problemą  ir pasiekti bendruosius projekto tikslus – atlikti pastato kapitalinį remontą, sutvarkyti viešąją erdvę aplink pastatą bei įsigyti būtiniausius baldus, įrangą ir kompiuterinę techniką.

Rezultatai:

Atlikti pastato kapitalinio remonto darbai bei sutvarkyta aplinka, pagerinta bendruomeninė infrastruktūra ir gyvenimo aplinkos kokybė Garliavos apylinkių seniūnijoje, tokiu būdu skatinant kaimo, kaip patrauklios ir saugios vietos gyventi ir dirbti, plėtrą.

Projektas dalinai finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (planavimo būdu ).

Įgyvendinimo laikas

2014 m.

Projekto vertė

114 019,78 Eur

Skirta parama

76 071,06 Eur

Savivaldybės lėšos

Įnašas natūra sudaro 15861,76 Eur

Savivaldybės biudžeto lėšos: 22086,96 Eur

Kontaktinis asmuo

Aplinkos skyriaus vedėjo pavaduotojas  (statyboms) Andrėjus  Žukauskas, tel. (8 37) 30 55 64