Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas Kauno rajone, Batniavos seniūnijoje, Bubių kaimeProjekto pavadinimas

Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas Kauno rajone, Batniavos seniūnijoje, Bubių kaime

Projekto tikslas ir uždaviniai

Projekto tikslas:
Sumažinti požeminių ir paviršinių vandenų taršą buvusio pesticidų  sandėlio  bei beicavimo punkto teritorijoje, Batniavos seniūnijoje, Bubių k. Panaikinti taršos šaltinius bei suformuoti patrauklią, švarią bei saugią aplinką gyventojams bei turistams. T
ikslui pasiekti numatoma sutvarkyti dalį tarybiniais laikais veikusio Batniavos daržininkystės kolūkio statinių kompleksą apimantį 0,67 ha teritorijos ir likviduoti taršą joje. Teritorija apleista,  gausu statybinių atliekų. Aplinkai didžiausią grėsmę kelia pesticidais užterštas gruntas. Teritorijos tvarkymo plane numatyta statybinių atliekų transportavimas, utilizavimas užteršto grunto iškasimas išvežimas ir utilizavimas, švaraus grunto atvežimas, teritorijos apželdinimas.

Laukiami rezultatai

Sutvarkyta 0,67 ha užteršta  teritorija, likviduotas buvęs statybinis laužas pašalintas neleistinai pesticidais užterštas gruntas. Užsėta žolė. Pagal teritorijos tvarkymo planą, sutvarkytoje teritorijoje įrengtas poveikio požeminiam vandeniui monitoringo tinklas, skirtas taršos sklaidos ir degradacijos kontrolei.

Įgyvendinimo laikotarpis

2012– 2013

Projekto vertė

319.179,66 Lt

Išmokėta ES parama

265.609,66 Lt

Savivaldybės lėšos

53.570,00 Lt

Kontaktinis asmuo

Regina Cibulskienė Aplinkos sk. vyr. specialistė,  tel. (8 37) 305539, el. p

regina.cibulskiene@krs.lt