Rokų seniūnijos gyventojų bendruomeninės ir sportinės veiklos sąlygų gerinimas

Projekto pavadinimas

Rokų seniūnijos gyventojų bendruomeninės ir sportinės veiklos sąlygų gerinimas

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Sudaryti Girininkų ir Rokų bendruomenės nariams sąlygas turiningai leisti laisvalaikį ir užsiimti įvairia sportine veikla.

Projekto aprašymas:

Girininkų pagrindinės mokyklos veikla – ugdymas (sis). Tačiau kaip ir kiekviena mokykla, tai yra bendruomenės ugdymo ir kultūros centras. Kadangi mokyklos mokiniai, jų tėveliai, seneliai aktyviai dalyvauja mokyklos ir bendruomenės gyvenime, tai viešoji erdvė prie mokyklos yra viena iš pagrindinių traukos vietų Rokų seniūnijos, Girininkų kaime. Čia vyksta sportiniai užsiėmimai, po pamokų bendruomenės vaikai, jaunimas ir suaugę sportuoja, vyksta Girininkų bendruomenės centro kultūriniai renginiai: Šeimos šventė, Užgavėnės, sporto šventė, vaikų gynimo diena, vasaros šventės.

Girininkų pagrindinė mokykla neturi sporto salės. Kūno kultūros pamokos dažniausiai vyksta lauke, o krepšinio bei kvadrato aikštelės yra apgailėtinos būklės: aikštelės pagrindas ištrupėjęs, palijus kaupiasi balos, aikštelė nesaugi vaikams. Nepaisant to, dauguma Girininkų pagrindinės mokyklos mokinių yra aktyvūs sportininkai, dalyvauja įvairiose rajoninėse varžybose, laimi prizines vietas.

Analogiška situacija ir mokyklos, Rokų skyriuje. Prie pradinės mokyklėlės Nemuno g. 16a, renkasi Rokų bendruomenės vaikai, jaunimas, o čia sporto aikštelės iš vis nėra, bet vaikai, jaunimas, neturėdami kur sportuoti, žaidžia prieš mokyklą ant kelio. Sutvarkius mokyklos  Rokų skyriaus  teritoriją, įrengus sporto aikštelę prie pradinės mokyklėlės, čia galėtų saugiai sportuoti vaikai ir jaunimas, galėtų vykti bendruomenės ir kultūros centro renginiai. Taip būtų sudarytos sąlygos Rokų seniūnijos bendruomenei turiningai ir saugiai leisti savo laisvalaikį.

Todėl reikėjo sutvarkyti Girininkų pagrindinės mokyklos kiemo teritoriją, atnaujinti sporto aikštelę, kur būtų galima žaisti krepšinį, kvadratą, tinklinį ir Rokų skyriaus teritorijoje ir įrengti sporto aikštelę. Projekto rezultatai padėjo sudaryti kuo geresnes sąlygas Girininkų kaimo bendruomenės žmonėms pagerinti gyvenimo kokybę, mokyklos mokiniams ugdymo procesą.

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą.

Projekto įgyvendinimo trukmė

24 mėn.

Projekto vertė

33.925,08 Lt

Skirta parama

25.235,60 Lt

Savivaldybės lėšos

3.390,00 Lt

ŽŪM bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų lėšos

5.299,48 Lt

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovas Gintaras Ringys tel. 8 612 82746