Savivaldybės biudžetinės įstaigos Čekiškės senelių namų modernizavimas plečiant socialinių paslaugų įvairovę

Projekto pavadinimas

Savivaldybės biudžetinės įstaigos Čekiškės senelių namų modernizavimas plečiant socialinių paslaugų įvairovę

Projekto aprašymas

Projekto aprašymas:

Projekto metu planuojama įkurti Čekiškės senelių namuose savarankiško gyvenimo skyrių, kuriame bus teikiamos apgyvendinimo paslaugos senyvo amžiaus (pagyvenusiems) asmenims. Iki šiol Kauno rajone šių paslaugų neteikė nė viena socialinė įstaiga. Projekte numatyta atlikti pastatų, esančių L. Markelio g. 5-2 ir L. Markelio g. 5, Čekiškės mstl. Kauno r., patalpų rekonstrukciją, įsigyti reikalingą įrangą ir baldus. Po Projekto įgyvendinimo, pradėjus teikti minėtas paslaugas, senyvo amžiaus (pagyvenusius) asmenis prižiūrėję šeimos nariai galės grįžti į darbo rinką, o savarankiško gyvenimo skyriuje apgyvendinti asmenys bus integruoti į visuomeninį gyvenimą.

 

Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ prioriteto VP3-2.4-SADM-01 priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“.

Įgyvendinimo laikotarpis

2010 - 2011 m.

Projekto vertė

335.338,01 Lt

Skirta parama

264.204,77 Lt

Savivaldybės lėšos

71.133,24 Lt

Kontaktinis asmuo

Ekonomikos skyriaus vyr.specialistė Dainė Dapkienė tel. 8 37 55 43