Sporto salės remontas pritaikant ją bendruomenės poreikiams

 

Projekto pavadinimas

Sporto salės remontas pritaikant ją bendruomenės poreikiams

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Didinti Linksmakalnio patrauklumą, skatinti sportinę veiklą, užtikrinti vietos bendruomenės poreikių tenkinimą.

Projekto aprašymas:

Aktyvi Linksmakalnio bendruomenė vykdydama įvairiapusę veiklą susiduria su patalpų problema. Ypač trūksta patalpų sportinei veiklai. Veikiančios sporto salės Linksmakalnio seniūnijos teritorijoje nėra o norinčių sportuoti yra daug. Miestelyje yra apie 300 vaikų ir jaunimo iki 18 metų. Tai ganėtinai jaunas miestelis. Esama sporto salė sovietų laikais buvo funkcionali ir naudojama pagal paskirtį, bet tarpuvaldžio laikotarpiu neturėdama šeimininko ir neprižiūrima per 18 metų sunyko ir šiuo metu netinkama naudojimui, o pastatas gadina besitvarkančio miestelio įvaizdį.

Siekiant įvairiapusiškos veiklos, aukštesnės kaimo žmonių gyvenimo kokybės, ieškant naujų veiklos formų ir galimybių, buvo įgyvendinta projektas „Sporto salės remontas pritaikant ją bendruomenės poreikiams“.

Įgyvendinus projektą ir suremontavus sporto salę, įsigijus reikiamą įrangą sudarytos visapusiškos sąlygos aktyviai sportiniai bendruomenės veiklai. Pastatas ir sutvarkyta aplinka visame žemės sklype, savo estetine išvaizda gražina kaimo vietovę bei prisideda prie šios gyvenamosios vietos patrauklumo. Pagerėjo bendruomenės gyventojų užimtumas, sveiko gyvenimo būdo puoselėjimas, sportinis užimtumas, sustiprėjo ir išsiplėtė bendruomenės veikla.

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą.

Projekto įgyvendinimo trukmė

24 mėn.

Projekto vertė

557.536,30 Lt

Skirta parama

313.932,00 Lt

Savivaldybės lėšos

195.794,00 Lt

ŽŪM bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų lėšos

47.810,30 Lt

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovas Vaclovas Žvirblis  tel. 8 615 11469