Viešųjų erdvių apšvietimo modernizavimas Karmėlavos II kaimeProjekto pavadinimas

Viešųjų erdvių apšvietimo modernizavimas Karmėlavos II kaime

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Sukurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Karmėlavos II kaime.

 

Projekto aprašymas:

Projekto metu bus modernizuojama apšvietimo infrastruktūra. Planuojama pakeisti seną susidėvėjusią apšvietimo sistemą nauja. Bus keičiami šviestuvai, stulpai, laidai, valdymo sistemos (preliminariai planuojama pakeisti apie 30 vnt. šviestuvų, apie 980m.)). Detalus darbų kiekis ir skaičius paaiškės atlikus techninį projektą.

Projekto metu planuojami rekonstrukcijos statybos darbai (techninis projektas, techninio projekto ekspertizė, statinio statybos techninė priežiūra, konsultavimas vietos projekto įgyvendinimo klausimais, informavimo ir viešinimo priemonių pirkimas).

Visos investicijos planuojamos į valstybinę žemę, Nacionalinės žemės tarnybos projekto įgyvendinimui pritarimas yra ir minėta žemė priskirta neprivatizuojamai.

Planuojama, kad projektas bus įgyvendintas 6,5 ha valstybinės žemės sklype tarp daugiabučių namų.

 

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą.

Įgyvendinimo laikotarpis

2012 – 2015 m.

Projekto vertė

70.526,72 Eur

Skirta parama

37.741,83 Eur

Savivaldybės lėšos

25.105,42 Eur

ŽŪM bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų lėšos

7.679,46 Eur

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovas Šarūnas Šukevičius tel. 8 37 399255