Vilkijos neįgaliųjų užimtumas ir jų integracija į visuomenę

 

Projekto pavadinimas

Vilkijos neįgaliųjų užimtumas ir jų integracija į visuomenę

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Sudaryti Vilkijos neįgaliesiems sąlygas aktyviai dalyvauti socialinėje, kultūrinėje ir bendruomeninėje veikloje.

Projekto aprašymas:

Kauno rajono Vilkijos neįgaliųjų sąjunga įkurta 2008 m. Ji padeda žmonėms su negalia suvokti ir geriau naudotis savo teisėmis bei galimybėmis, efektyviau integruotis į bendruomenę. Vilkijos seniūnijose yra per 400 žmonių su negalia, iš jų 30 savanoriškai dalyvauja sąjungos veikloje, kurios tikslas yra telkti savo likimo draugus ir sudaryti sąlygas neįgaliesiems turiningai leisti laisvalaikį, bendrauti ir bendradarbiauti, gerinti savo gyvenimo kokybę.

Kauno rajone paslaugas neįgaliesiems teikia Kauno rajono savivaldybė ir Kauno rajono socialinių paslaugų centras. Šios tarnybos, dėl per didelių darbo apimčių, nepajėgios užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumo visiems socialiai pažeidžiamiems asmenims, kuriems ypač trūksta bendravimo, informavimo paslaugų, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo. Dėl mažo užimtumo ir ribotų galimybių, neįgaliųjų gyvenimo kokybė ypač priklauso nuo socialinių paslaugų prieinamumo bendruomenėje.

Jaučiamas poreikis plėsti Kauno rajono Vilkijos neįgaliųjų sąjungos veiklą, ugdyti neįgaliųjų pasitikėjimą savo jėgomis, skatinti tarpusavio bendradarbiavimą, padėti integruotis į visuomenę ir tokiu būdu prisidėti prie Kauno rajono savivaldybės vykdomos socialinės politikos ir Kauno rajono VVG įgyvendinamos vietos plėtros strategijos 2007 – 2013 metams.

Projekto metu suorganizuoti siuvimo ir drabužių taisymo mokymai, rankdarbių mokyklėlę neįgaliesiems, rytmečio užimtumo  susitikimai (rankdarbiai, darbas prie kompiuterio, naršymas internete, fotografija – užimtumas su spalvomis). Rytmečio užimtumo metu Proto negalią turintys neįgalieji įgijo kasdieninės patirties, kaip pasigaminti nesudėtingus pusryčius, pasišildyti maistą mikrobangų krosnelėje. Tai padeda ugdyti neįgaliųjų pasitikėjimą savo jėgomis, skatinti tarpusavio bendradarbiavimą, padės integruotis į visuomenę. Taip pat projekto metu buvo organizuotos išvykos į teatrą, koncertus, muziejus, pažintinės kelionės ir  išvyką į „Audimo“ įmonę.

Projekto įgyvendinimo eigoje įsigytos 3 siuvimo mašinos ir priedai siuvimo mokymams organizuoti,  vienviečiai darbo stalai ir kėdes, kėdes prie siuvimo mašinų, mokymų lenta, kanceliarinės prekės rankdarbiams. Įsigyti kompiuteriai, skaitmeninis foto aparatas,  kompiuterinis stalas ir kėdė.

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą.

Įgyvendinimo laikotarpis

18 mėn.

Projekto vertė

53.275,00 Lt

Skirta parama

42.620,00 Lt

Pareiškėjo ir (ar) partnerio indėlis

10.655,00 Lt

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovė  Česė Šidlauskienė tel. 8 675 23908