Voškonių kultūros centro modernizavimas ir pritaikymas visuomeniniams poreikiams

Projekto pavadinimas

Voškonių kultūros centro modernizavimas ir pritaikymas visuomeniniams poreikiams

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Sukurti patrauklią ir saugią aplinką kultūrinių ir bendruomeninių poreikių tenkinimui.

 

Projekto aprašymas:

Atliktas I aukšto dalinis pastato remontas: pagrindinės salės, ekspozicijų salės (pereinamoji) remontas (sienų, grindų lubų), įėjimo zona (sienų valymas, gruntavimas, durų demontavimas ir kt.), WC pritaikyta neįgaliesiems, suremontuotos katilinės patalpos (sienų, grindų, lubų remontas)), artistų persirengimo kambarys (sienų, grindų lubų), centrinio įėjimo į pastatą zona (stogelio, laiptų,panduso įrengimas ir kt.), suremontuota pastato stogo dalis, kuri priklauso partneriui. Visos investicijos  vykdomos tik į tą pastato dalį, kuri priklauso projekto partneriui.

Pastatas apšiltintas iš lauko pusės, nudažomas. Stogas – apšiltinamas, atliekamas apskardinimas. Remontuojami įėjimo laiptai, betonuojami, apklijuojami akmens masės plytelėmis ir stogelis. Suformuojama pastato nuogrinda.

Nupirkti ir sumontuoti 1-aukšto bendros salės, ekspozicijai pritaikytos salės-mobilūs, artistų persirengimo kambario, taip pat rūbinės ir WC baldai. Planuojama įsigyti 130 kėdžių, 1stalą didžėjui, 8 suolus, drabužinės/rūbinės baldus, WC spintelę, spintelę su veidrodžiais, kabyklą su lentynomis.

Galima teigti, kad pastato remontas, visiems gyventojams prieinamos kultūrinės erdvės sutvarkymas, prisidėtų prie bendruomeniškumo stiprinimo, o socialiniu požiūriu – paskatintų gyventojų sąmoningumą, iniciatyvą stengtis dėl savo gyvenvietės, bendradarbiavimą tarp gyventojų bei valdžios institucijų, mažintų socialinę atskirtį. Įgyvendinus šį projektą, Voškonių kaime, Domeikavos seniūnijoje  atsirastų bendra erdvė kultūrinio, visuomeninio gyvenimo stiprinimui.

Įgyvendinimo laikas

2012 – 2015 m.

Projekto vertė

445.790,70  Lt

Skirta parama

340.000,00 Lt

Savivaldybės lėšos

37.777,78 Lt

ŽŪM bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų lėšos

68.012,92 Lt

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovė Violeta Armolaitienė tel. 8 699 28414