Planuojami projektai

Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje

Kauno r. Ilgakiemio kaimo infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams

Kelio, kuris sujungs Kauno LEZ teritoriją su Kauno oro uostu, įrengimas

Kauno r. Vandžiogalos gimnazijos atnaujinimas

Raudondvario aglomeracijos privačių namų prisijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros

Universalaus daugiafunkcio centro įkūrimas Mastaičių kaime, Kauno rajono savivaldybėje

Raudondvario gimnazijos rekonstrukcija

Pastato, esančio Kauno r. Rokų sen., Girininkų k., Knygnešio P. Varkalos g. 26, atnaujinimas (socialinės globos namų įkūrimas)

Muzika sujungia kaimynus

Bendros Lietuvos ir Baltarusijos istorijos pažinimas per turizmo maršrutus