Planuojami projektai

Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje

Kauno r. Ilgakiemio kaimo infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams

Kauno r. Vandžiogalos gimnazijos atnaujinimas

Raudondvario aglomeracijos privačių namų prisijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros

Raudondvario gimnazijos renovacija

Nestacionarių socialinių paslaugų skyriaus įkūrimas slaugos namų bazėje (Ežerėlio slaugos namai)

Potvynių rizikos valdymas Radikių k., Kauno r. savivaldybėje

Gatvių apšvietimo infrastruktūros modernizavimas Kuano r. savivaldybėje

Lietuvos-Lenkijos savanorių ugniagesių partnerystės plėtra ir darbui palankios aplinkos kūrimas