Vykdomi projektai

Socialinio būsto fondo plėtra Kauno rajono savivaldybėje 

Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno rajono savivaldybėje

Buvusio pesticidų sandėlio teritorijos Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Margininkų k., sutvarkymas

Garliavos miesto parko sutvarkymas (įrengimas)

Pagrindinių Garliavos miesto viešųjų erdvių kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenei ir verslui

Garliavos miesto gatvių rekonstrukcija

Dviračių - pėsčiųjų tako nuo Sodų iki Liepų g. rekonstravimas Garliavos mieste

Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas Kauno rajono keliuose (Krašto g. sutvarkymas)

Kauno rajono Vilkijos miesto atnaujinimas

Kauno rajono Ežerėlio miesto atnaujinimas

Kauno r. Vilkijos gimnazijos stadiono atnaujinimas

Kauno r. Pyplių piliakalnio ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas lankymui

Kauno r. Piliuonos gimnazijos  modernizavimas

Kauno r. Piliuonos kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas aktyvaus laisvalaikio ir kultūrinei veiklai

Viešosios erdvės atnaujinimas prie Kauno r. Piliuonos gimnazijos

Kauno r. Kačerginės miestelio viešosios infrastruktūros plėtra (Dviračių tako Kačerginė-Dievogalos upelis įrengimas)

Dviračių tako įrengimas Zapyškio seniūnijoje

Kauno r. Zapyškio senojo miesto teritorijos atgaivinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams (teritorijos aplink Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią sutvarkymas)

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios tvarkyba

Kauno r. Pabiržio kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas aktyvaus laisvalaikio ir kultūrinei veiklai (Neveronių gimnazijos stadiono atnaujinimas)

Kauno r. Voškonių kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas kaimo  bendruomenės poreikiams (Eigirgalos lopšelio-darželio pastato remontas)

Kauno r. Linksmakalnio kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas aktyvaus laisvalaikio ir kultūrinei veiklai (Linksmakalnio poilsio ir sporto stadiono įrengimas)

Nemuno pakrančių kraštovaizdžio tvarkymas

Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Kauno rajono savivaldybėje (Garliavos meno mokyklos filialo įrengimas Raudondvaryje)

Viešosios erdvės atnaujinimas prie pastato, esančio Instituto g. 20, Raudondvario k., Kauno r.

Lietaus nuotekų tinklų įrengimas Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje

Kauno laisvosios ekonominės zonos rinkodaros veiklų įgyvendinimas

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kauno rajone (2014-2020 m. I etapas)

Kauno r. Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų mokyklos-darželio infrastruktūros modernizavimas

Kauno r. Raudondvario Kriauzų mokyklos-darželio atnaujinimas

Kauno rajono bendruomeniniai šeimos namai

Kauno miesto ir rajono savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra

Viešosios erdvės atnaujinimas prie Kauno r. Karmėlavos B. Buračo gimnazijos

Buvusios karinės teritorijos Kauno r. sav., Karmėlavos mstl., Oro uosto g. 4, sutvarkymas

Kauno marių ir Nemuno kilpų turizmo e. rinkodara

Nemuno kelias

Gynybinio ir gamtos paveldo keliai

Būkime piliečiai – Kauno rajono jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo mokykla

Jie skrenda

Integralios pagalbos į namus teikimas Kauno rajone 

Socialinių paslaugų plėtra Kauno rajone

Socialinės rizikos asmenų integracijos į visuomenę paslaugų infrastruktūros plėtra

Bendrojo ugdymo mokyklų modernizavimas ir šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas (Šlienavos pagrindinės mokyklos modernizavimas)

Kauno r. Vilkijos gimnazijos modernizavimas

Kauno r. Ramučių kultūros centro atnaujinimas

Bendruomeninių paslaugų plėtra Zapyškio seniūnijoje

Fizinio aktyvumo skatinimas Kauno r. bendruomenėje

Nestacionarių socialinių paslaugų skyriaus įkūrimas slaugos namų bazėje (Ežerėlio slaugos namai)

Kauno rajono Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos modernizavimas

Švietimo, sporto, laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų prieinamumo didinimas Kauno r. savivaldybėje viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu

Kaunas – Europos kultūros sostinė

Viešosios įstaigos Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas, modernizuojant įstaigos infrastruktūrą

VšĮ Pakaunės PSPC veiklos efektyvumo didinimas, gerinant paslaugų prieinamumą ir kokybę

UAB InMedica pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas

UAB „Analizė“ fil. Pilėnų sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas

Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Babtų šeimos medicinos centre

VšĮ Vilkijos PSPC pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas

UAB „MediCA klinika“ teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo didinimas Kauno rajono savivaldybėje

 

Tarptautinis bendradarbiavimas

Pavojingų cheminių medžiagų valdymas savivaldos lygiu

Šiaurės ir Baltijos jūros regionų jungtis

Pasyvūs namai energijos vartojimui mažinti (ZEROCO2)

Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimas plėtojant savanorystę priešgaisrinės saugos srityje

Sodininkų akademija

Senųjų tradicinių sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų bei jų produktų atgaivinimas: kelionė po paveldo sodus