Buvusio pesticidų sandėlio teritorijos Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Margininkų k., sutvarkymas

 

Projekto pavadinimas

Buvusio pesticidų sandėlio teritorijos Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Margininkų k., sutvarkymas

Projekto aprašymas

Projekto vykdytojas: Kauno rajono savivaldybės administracija

Projektu planuojama sutvarkyti buvusio pesticidų sandėlio (Kauno r.sav.,Taurakiemio sen., Margininkų km.) užterštą teritoriją. Siekiama pagerinti požeminio vandens ir gilesnių grunto sluoksnių būklę, išvengiant paviršinių vandens telkinių ir dirvožemio teršimo iš taršos židinio ir neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai, ir sudaryti sąlygas tolimesnei gruntinio vandens bei grunto savivalai. Atlikus ekogeologinius tyrimus nustatyta, kad teritorija užteršta chlororganiniais pesticidais, nitratais, nikelio ir švino koncentracijomis. Bendras pesticidų kiekis teritorijoje 2294 kartų viršija DLK, o atskirų pesticidų koncentracijos 367,5 kartų viršija ribines vertes. Įgyvendinus projektą siekiama išvengti pavojaus aplinkai, žmonių sveikatai ir sumažinti pavojingų cheminių medžiagų grunte ir požeminiame vandenyje lygį išvalant užterštą teritoriją Kauno rajone.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis, pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę 05.6.1-APVA-V-020 (Užterštų teritorijų tvarkymas)

Įgyvendinimo laikotarpis

2017 - 2018 m.

Projekto vertė

272 874,38 Eur

Skirta parama

259 230,66 Eur

Savivaldybės lėšos

13 643,72 Eur

Kontaktinis asmuo

Kontaktinis asmuo Projekto vadovas Marius Čelka (8 37) 305547